intTypePromotion=1

Thủ tục thành Lập Hợp tác xã Nông nghiệp, Mã số hồ sơ 023020

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
127
lượt xem
15
download

Thủ tục thành Lập Hợp tác xã Nông nghiệp, Mã số hồ sơ 023020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp, mã số hồ sơ 023020', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thành Lập Hợp tác xã Nông nghiệp, Mã số hồ sơ 023020

  1. Thủ tục thành Lập Hợp tác xã Nông nghiệp, Mã số hồ sơ 023020 a) Trình tự thực hiện: Quy định đối với tổ chức, cá nhân khi thành lập HTX nông nghiệp: - Bước 1: Sau khi tiến hành Hội nghị thành lập HTX phải có văn bản gửi Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã. - Bước 2: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã thẩm định, tham mưu UBND huyện, thị xã phê duyệt. - Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ:
  2. + Văn bản đề nghị thành lập HTX có xác nhận của UBND xã về trụ sở HTX. + Điều lệ HTX. + Danh sách sáng lập viên và danh sách xã viên HTX. + Biên bản thông qua Hội nghị thành lập HTX - Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập HTX biết. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập. h) Lệ phí : Không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  3. - Luật HTX số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004. - Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hợp tác xã.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản