Thức ăn nhanh, tiện nhưng không lợi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
23
download

Thức ăn nhanh, tiện nhưng không lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay các loại thức ăn “ăn nhanh, ăn liền” ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi, các cửa hàng "fastfood" cũng đua nhau mọc lên rất nhiều, nó phù hợp với cuộc sống hiện đại, khẩn trương. Nhưng nếu lạm dụng đồ ăn nhanh - fastfood sẽ không có lợi thậm chí còn có hại cho sức khỏe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn nhanh, tiện nhưng không lợi

  1. Th c ăn nhanh, ti n nhưng không l i Hi n nay các lo i th c ăn “ăn nhanh, ăn li n” ngày càng tr nên ph bi n r ng rãi, các c a hàng "fastfood" cũng ua nhau m c lên r t nhi u, nó phù h p v i cu c s ng hi n i, kh n trương. Nhưng n u l m d ng ăn nhanh - fastfood s
  2. không có l i th m chí còn có h i cho s c kh e. Khách hàng c a các c a hàng fastfood này (KFC, Lotteria, BBQ...) ch y u là các cô c u thanh, thi u niên. Nhi u b n tr cho r ng ây là phong cách ăn sành i u, bi u hi n c a l i s ng hi n i. i u ó ch úng m t ph n mà các b n chưa nh n th y ư c m t trái c a nó ó là m t cân i v dinh dư ng và có th có m t s ch t c h i sinh ra trong quá trình ch bi n nh hư ng t i s c kh e. Fastfood ch a nhi u calori và cholesterol nên kh năng gây béo phì cho nh ng ai có xu hư ng "l m d ng" chúng là r t cao, mu n t b t năng lư ng dư th a thì c n tăng cư ng ho t ng th l c và t p th d c thư ng xuyên nhưng khi s d ng ăn nhanh nhi u thì khi n con ngư i trì tr hơn (không ph i i ch mua th c ph m, ch bi n, n u nư ng...). Các nghiên c u y t cho th y vi c dùng fastfood và nư c ng t có gas, soda... thư ng xuyên s không t t cho ch c năng gan.
  3. Không ch cung c p nhi u ch t béo và cholesterol, nhi u lo i th c ăn nhanh còn có ch s ư ng huy t cao (ch s chuy n hoá carbonhydrat thành glucose ưa vào máu), ví d như các lo i bánh ư c làm t b t mì tr ng, khoai tây rán, các lo i nư c ng t có gas (là nh ng thành ph n có trong kh u ph n c a fastfood). Khi dùng các lo i th c ăn nhanh trong thành ph n có các lo i th c ăn trên s làm lư ng ư ng tăng trong máu nhanh, khi n tuy n t y ph i ti t nhi u insulin giúp chuy n hoá glucose thành năng lư ng, do tuy n t y luôn ph i ho t ng quá nhi u s b suy gi m ch c năng và d n n ái tháo ư ng týp 2. B nh này trư c ây ch g p ngư i l n nay ã g p tr em mà nh ng tr em m p có nguy cơ m c cao hơn. Các món ăn nhanh thư ng ơn gi n không mang tính a d ng th c ph m. Theo l i khuyên c a các chuyên gia dinh dư ng, m i b a ăn c n có 4 nhóm th c ph m (nhóm ch t b t, nhóm ch t m, nhóm ch t
  4. béo, nhóm vitamin và mu i khoáng) v i 15 lo i th c ph m ph i h p khác nhau. Trong fastfood thư ng s lư ng các lo i th c ph m ít và ph i qua ch bi n công nghi p nên thi u các thành ph n vi lư ng và khoáng ch t. Do ó fastfood thư ng thi u và m t cân i v dinh dư ng chưa k n v n không m b o an toàn v sinh th c ph m trong khâu l a ch n th c ph m u vào không ư c ki m soát ch t ch , s d ng các ch t ph gia trong t m ư p và các d ng c ch a ng không áp ng tiêu chu n v sinh. Thói quen ăn fastfood s làm cho các b n gái tr sao nhãng quan tâm n vi c n i tr , n công gia chánh, n b a ăn gia ình ( ó chính là m t ph n quan tr ng c a h nh phúc gia ình sau này). m t s nư c phát tri n, ngư i dân quen ăn fastfood và nh ng th c ăn nhi u ch t béo, năng lư ng d n n t l ngư i th a cân, béo phì r t cao (Hà Lan, M ...) ã có nh ng chương trình, chi n d ch tuyên truy n nên gi m ăn fastfood, ăn nhi u rau xanh
  5. và tăng cư ng ho t ng th l c. Th c ra các lo i fastfood (th c ăn nhanh) r t phù h p v i cu c s ng kh n trương. Nhưng cái ích c a chúng ta là ăn sao cho ngon, cho ti n nhưng ph i m b o s c kho , v p và phòng tránh ư c b nh t t. Do v y ch nên ăn fastfood khi th c s b n r n, thi u th i gian, không nên ăn thư ng xuyên, kéo dài nhi u ngày. Các b a ăn truy n th ng v i a d ng th c ph m tươi, s ch, cân i s em l i s kho m nh, thân hình cân i và phòng tránh ư c các b nh liên quan n ăn u ng.
Đồng bộ tài khoản