Thực hành Joomla temp

Chia sẻ: Hoang Van Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
248
lượt xem
139
download

Thực hành Joomla temp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo bài viết mới: Content – Article Manager -New Published : đưa lên mạng Front page : đưa ra trang ngoài Read more : để dấu nháy tại điểm cần xem chi tiết Page break : chia nhỏ bài viết, sẽ hiện thông báo nhập phần đại diện của từng pagebreak Image : đưa hình ảnh vào bài viết Phần bên phải : Parameter (Advanced) : ẩn hiện tham số bài viết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành Joomla temp

  1. Tạo bài viết mới Content – Article Manager -New Published : đưa lên mạng Front page : đưa ra trang ngoài Read more : để dấu nháy tại điểm cần xem chi tiết Page break : chia nhỏ bài viết, sẽ hiện thông báo nhập phần đại diện của từng pagebreak Image : đưa hình ảnh vào bài viết Phần bên phải : Parameter (Advanced) : ẩn hiện tham số bài viết Tạo bình chọn Components - Polls Nhập Title và options Vào extensions – Module Manager – New - Polls Tạo login (Module) Extensions – Module Manager – New - Login Tạo liên lạc 1 và liên lạc 2 + Components – Contacts – Categories hiện Categories manager Tạo loại : Service center và Lễ tân + Components – Contacts – Contacts – New Tạo name, đưa vào category service center Vd : tạo Phương Anh và Dung Tạo name, đưa vào category lễ tân Vd : Triệu Thái được Vào menus – main menu hiện Menu Item Manager
  2. Việt hóa Frontend và Backend (nên Việt hóa frontend) Extensions – Install/Uninstall Chọn gói ngôn ngữ và nhấn upload file & install Extensions – Language Manager – check ngôn ngữ và chọn default Lưu ý khi cài đặt và sử dụng Module : Module manager, enable Template : Template Manager Component : tạo menu chỉ tới component (khi cài module nó thường nằm ở folder joomla\module hoặc administrator\module Lỗi cài đặt, cách xử lý Lỗi 1 (lỗi này do các website giới hạn dung luợng post lên, vd cài template yoo_loom_1.5) Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 384 bytes) in C:\AppServ\www\Joomla\libraries\domit\xml_domit_lite_parser.php on line 362 Cách xử lý Vào C:\AppServ\www\Joomla mở file configuration.php bằng Wordpad Sau dòng
  3. ini_set("memory_limit","30M"); (sau đó install lại) Lỗi 2 • Your Extension appears to be written for an older version of Joomla!. You must enable the System - Legacy Plugin in the Plugin Manager if you wish to complete this task. Cách xử lý : Extensions – Plugin Manager - enable System - Legacy Cài component Vd cài gói com_flippingbook_1.5.6 Sau khi cài đặt, trong components có FlippingBook Tạo menu chỉ tới FlippingBook Menu – Main menu – New – chọn FlippingBook
  4. Sử dụng FlippingBook Components – FlippingBook – Configuration Manage Catogiries – New – Thể thao - Manage Books + Categoty : Thể thao + Title : sách 1 - Manage Pages + Lọc Book Filter = sách 1 => kết quả không có dữ liệu (vì chưa tạo trang) + New – chọn sách 1
  5. Copy các trang sách vào thư mục C:\AppServ\www\Joomla\images\flippingbook trước khi chọn file Tạo menu chọn FlippingBook là sách 1 với Title là sách tự thiết kế, khi show lên nội dung sẽ hiện dưới trang sách ***Thực hành tiếp các component sau
  6. mod_agtranslatorv2_1.5 : nếu chúng ta không có tiền hăọc thời gian dịch các ngôn ngữ thì sử dụng công cụ dịch tự động của google (chỉ có tác dụng khi website post lên host) mod_baamboo : module tra từ của baamboo mod_blogo_ym : hiện trạng thái nick yahoo (nick trong khai báo) khai báo thêm nick nữa thì tạo new module vì module đã cài rồi. (chèn module trong bài viết thì sử dụng position riêng vd :xyz) mod_chungkhoan : thể hiện chỉ số của sàn HCM và sàn Hà Nội mod_fisheye_menu_camp26_j15 : hiện thanh menu, khai báo các link mod_joomulus 1.0.6 : mod_jsudoku : trò chơi ô số mod_lcplayer_v2 [play radio] : nghe các đài Radio mod_mediaplayerJ15_v1-1-0 : thông báo install module success là thành công, các thông báo lỗi không quan tâm
  7. C:\AppServ\www\Joomla\modules\mod_mediaplayer\media chứa file đơn Phần Module Parameters khai báo file media C:\AppServ\www\Joomla\modules\mod_mediaplayer\files chứa theo list mod_s5_domain_check_15 : dùng check domain, tùy template hỗ trợ thể hiện hoặc không mod_SHTML_0.1 tạo hình ảnh chạy lên
  8. mod_vvisit_counter mod_youtubeplaylist
Đồng bộ tài khoản