THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SSP

Chia sẻ: Phan Tuấn Nam | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
95
lượt xem
10
download

THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SSP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh Được thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính Cho phép thêm, sửa, xóa phù hợp với yêu cầu quản lý của DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SSP

 1. FAA Chương 5,6,7  THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ  TOÁN SSP GV: NGUYỄN THANH TÙNG FAA.EDU.VN
 2. FAA Mục tiêu chương 5,6,7 v Khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán  – Nguyên tắc chung. v Cập nhật chứng từ các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh trong kỳ – Nguyên tắc chung. v Tổng hợp số liệu, kết chuyển khóa sổ kế toán. v In ấn sổ sách, báo cáo. 2
 3. FAA Nội dung 1. Thiết lập danh mục hệ thống tài khoản 2. Nhập các danh mục đối tượng quản lý 3. Nhập số dư kỳ đầu tiên 4. Cập nhật chứng từ các nghiệp vụ phát sinh  trong kỳ 5. Tổng hợp, kết chuyển, khóa sổ kế toán 6. In ra các sổ sách, báo cáo 7. Các chức năng khác của SSP 3
 4. FAA 1. Thiết lập danh mục HTTK • Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản • Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh • Được thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính • Cho phép thêm, sửa, xóa phù hợp với yêu cầu quản lý của DN 4
 5. FAA 2. Nhập các danh mục đối tượng v Cách 1: Nhập thủ công v Cách 2: Import từ file excel Các danh mục: Ø Danh mục hàng hóa, vật tư Ø Danh mục khách hàng đối tác Ø Danh mục trương mục ngân hàng Ø Danh mục tài sản cố định Ø Danh mục các khoản chi phí Ø ... 5
 6. FAA 3. Nhập số dư kỳ đầu tiên v B1: Chỉ cho nhập trong kỳ kế toán đầu tiên v B2: Nhập số dư đầu kỳ § Có 2 dạng số dư đầu kỳ: § TK không có số dư chi tiết theo đối tượng qlý § TK có số dư chi tiết theo đối tượng quản lý • Vật tư hàng hóa tồn kho • Tài sản ban đầu • Chi tiết ban đầu (còn lại) 6
 7. FAA 3. Nhập số dư kỳ đầu tiên v Phải nhập trong kỳ kế toán đầu tiên v Để nhập số dư cho các tài khoản có theo dõi chi  tiết theo đối tượng quản lý   ph ải nhập các danh  mục đối tượng trước. 7
 8. FAA 4. Cập nhật chứng từ các NVKTPS v Chia làm 9 phân hệ kế toán ? v Các bước tiến hành: § B1: Chọn phân hệ kế toán liên quan § B2: Chọn các loại chứng từ tương ứng § B3: Tạo mới/cập nhật chứng từ § B4: Hạch toán nghiệp vụ v Các thao tác khác § Định nghĩa thông tin chứng từ § Phát sinh chứng từ tự động § Xuất danh sách chứng từ ra Excel 8
 9. FAA Ý nghĩa từng phân hệ v Kế toán tiền mặt v Kế toán tiền gửi v Kế toán bán hàng § Doanh thu bán hàng § Doanh thu dịch vụ § Xuất kho hàng bán § Hàng bán bị trả lại § Nhập kho hàng trả lại 9
 10. FAA Ý nghĩa từng phân hệ v Kế toán tài sản § Tăng tài sản § Giảm tài sản § Khấu hao tài sản § Điều chỉnh giá trị 10
 11. FAA Ý nghĩa từng phân hệ v Kế toán nhập xuất § Nhập hàng mua § Phiếu nhập khác: nhập phế liệu thu hồi, NVL còn dư thừa § Xuất trả hàng mua § Phiếu xuất khác: xuất thành phẩm ra tiêu thụ nội bộ § Phiếu chuyển kho 11
 12. FAA 4.1. Kế toán vốn bằng tiền 1. Lập Phiếu chi 2. Đính kèm hóa đơn GTGT 12
 13. FAA 4.2. Kế toán bán hàng 1. Lập phiếu Doanh Thu Bán Hàng 2. Đính kèm HĐ GTGT đầu ra 3. Phát sinh Phiếu xuất kho  (Phần mềm tự động  làm) 4. Phát sinh Phiếu thu/ Giấy báo có (nếu đã  thanh toán 13
 14. FAA 4.3. Kế toán mua hàng 1. Lập phiếu Nhập hàng mua 2. Đính kèm HD GTGT đầu vào 3. Phát sinh Phiếu chi/ Giấy báo nợ  (N331 –  C111) 14
 15. FAA 4.4. Kế toán tăng TSCĐ 1. Nhập thêm vào Danh Mục TSCĐ 2. Lập phiếu tăng TSCĐ 3. Đính kèm hóa đơn GTGT 4. Phát sinh Phiếu chi/ Giấy báo nợ 15
 16. FAA 4.4. Kế toán giảmTSCĐ v Lập biên bản thanh lý TSCĐ (lập thủ công) v Lập Phiếu giảm v Đính kèm Hóa đơn v Phát sinh Phiếu thu/ Giấy báo có 16
 17. FAA 4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ v Phần mềm tự động thực hiện: § Đăng ký bút toán tự động  Cuối kỳ thực hiện 17
 18. FAA 4.5. Kế toán các khoản CP trả trước v Chi tiền thuê văn phòng từ ngày 1/2/2011    1/12/2011. Số tiền chưa thuế 60,000,000. Thuế  10% 18
 19. FAA 4.6. Kế toán tiền lương 19
 20. FAA 5. Tổng hợp, K/C, khóa sổ KT v Các bút toán tổng hợp, kết chuyển số dư sang  kỳ sau    Được thực hiện tự động (Quan tri/  ̉ ̣ Đăng ký các bút toán tự động) v Khóa sổ   to àn bộ chứng từ trước ngày khóa sổ  không sửa lại được    đảm bảo tính nhất quán  của số liệu báo cáo. v Trong một số trường hợp đặc biệt cần sửa lại  chứng từ đã khóa sổ   PM v ẫn cho bỏ khóa sổ  nhưng phai la quyên kê toan trương ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ Công cu/Tông hơp & kêt chuyên sô dư sang ky sau ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̀ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản