Thực phẩm phòng cảm cúm cho trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
5
download

Thực phẩm phòng cảm cúm cho trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông thường chúng ta ít khi chú ý đến một số triệu chứng như hắt hơi nhẹ hoặc chảy nước mũi của trẻ. Nhưng nếu xem những biểu hiện này là triệu chứng của cảm thì số lần bị cảm của mỗi đứa trẻ bình quân khoảng 6 lần/ năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực phẩm phòng cảm cúm cho trẻ

  1. Th c ph m phòng c m cúm cho tr Thông thư ng chúng ta ít khi chú ý n m t s tri u ch ng như h t hơi nh ho c ch y nư c mũi c a tr . Nhưng n u xem nh ng bi u hi n này là tri u ch ng c a c m thì s l n b c m c a m i a tr bình quân kho ng 6 l n/ năm. Trong trư ng h p nào d b lây truy n c m cúm? Thông thư ng c m thư ng kéo dài 6-14 ngày, 3 ngày u
  2. d lây nh t nhưng sau kh i 2 tu n v n có th lây b nh cho ngư i khác. Vì th tr con r t d b c m cúm. N um t a tr b c m cúm và có bi u hi n là ch y nư c mũi thì có th tr s không chú ý, thông thư ng thì tr thích dùng tay ngoáy mũi, c như th , vi khu n ho c virus s di chuy n n tay, qu n áo, chơi c a tr , ng th i có th t n t i trong vòng 30 phút. Và khi nh ng a tr khác ch m hay chơi nh ng chơi này, sau ó l i dùng tay s mũi, d i m t và như th s b lây nhi m. Nhưng tr em m i l n b c m thì cơ th và kh năng chi n u ch ng l i vi khu n virus c a tr s m nh hơn. C như th cho t i lúc h c ti u h c, s l n b nhi m c m c a tr s gi m i. Th c ph m phòng c m cúm Tr em sau khi sinh trong vòng 3 tháng tu i, m i khi xu t hi n tri u ch ng c m thì nên ưa tr i khám bác s . Khi tr b t u ăn d m ho c l n hơn thì chúng ta có th xây
  3. d ng cho tr m t “vành ai b o v ” t th c ăn h n ch lây nhi m c m cho tr . 1. Nên ăn nhi u th c ph m có tính ki m Môi trư ng ki m trong cơ th không có l i cho virus sinh trư ng và phát tri n. i u này có nghĩa là n u cơ th gi ư c trong môi trư ng ki m thì virus c m không th “th a cơ chen vào”. Vì v y nên cho tr ăn nhi u th c ph m có tính ki m, t ó thay i môi trư ng bên trong cơ th , nâng cao s c kháng là m t trong nh ng bi n pháp t t nh t i kháng v i virus. Th c ph m có ch a nhi u ki m bao g m táo, nho, cà chua, cà r t, rong bi n…. 2. Ăn nhi u th c ph m ch a vitamin A Vitamin A có th n nh màng t bào da trên cơ th , tăng cư ng ch c năng h th ng mi n d ch. Khi cơ th thi u vitamin A, kh năng ch ng l i virus c a các t bào cũng
  4. gi m i, ch c năng b o v niêm m c ư ng hô h p cũng theo ó y u i, m t khi b virus, vi khu n t n công thì r t d b viêm nhi m ư ng hô h p. Các lo i rau qu màu thư ng giàu vitamin A. 3. Ăn nhi u th c ph m ch a vitamin C Vitamin C có công d ng tăng cư ng th l c và phòng ch ng virus lây nhi m. Vitamin C h tr s hình thành kháng th , tăng cư ng s c kháng toàn di n cho cơ th . Vitamin C còn có th y các ch t có h i ra ngoài t bào b ch huy t, ph c h i các t bào b thương t n. Lúc b c m ho c b s t, n ng vitamin C trong t bào b ch huy t s gi m th p, vì v y nên chú ý b sung thêm nh ng th c ăn hàm ch a vitamin C. Th c ph m ch a nhi u vitamin C bao g m: cam, quýt, lê, dâu tây, rau c n, t xanh....
  5. 4. Ăn nhi u th c ph m ch a K m K m có th tr c ti p kh ng ch s sinh sôi n y n c a virus c m, ng th i tăng cư ng kh năng kháng cho cơ th , ư c t cho bi t danh “ kh c tinh c a virus”. Th c ph m ch a k m bao g m: con hàu, th t n c, gan l n, các lo i cá, lòng tr ng…
Đồng bộ tài khoản