intTypePromotion=1

Thuyết trình: Hoạch định nhu cầu nguyên liệu

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
126
lượt xem
22
download

Thuyết trình: Hoạch định nhu cầu nguyên liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Hoạch định nhu cầu nguyên liệu nhằm trình bày về định nghĩa hệ thống MRP, MRP so sánh với hệ thống điểm đặt hàng. Ví dụ về hệ thống MRP, các phần tử của MRP, một hệ thống MRP thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Hoạch định nhu cầu nguyên liệu

 1. HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN LIỆU Thành viên nhóm 3: Bùi Quốc Nam Phạm Bá Minh Lộc Lê Thị Bích Ngọc Nguyễn Anh Tuấn Cao Văn Tuấn Vũ Thị Bích Vân Giảng viên hướng dẫn:  Th.S. Tạ Thị Bích Thủy   1
 2. NỘI DUNG CHÍNH 16.1. Định nghĩa hệ thống MRP 16.2. MRP so sánh với hệ thống Điểm đặt hàng 16.3. Ví dụ về hệ thống MRP 16.4. Các phần tử của  MRP 16.5. Một hệ thống MRP thành công 16.6. Những ý chính 2
 3. SỰ CẦN THIẾT CỦA MRP Đa dang hóa sản phẩm ngày càng nhiều, mức độ  phức tạp ngày càng cao. Hàng trăm sản phẩm ra đời và mất đi trong một thời  gian ngắn do nhu cầu khách hàng thay đổi Kết quả công tác quản lý khó khăn hơn  MRP  được khuyến khích sử dụng. 3
 4. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP Một MRP điển hình được mô tả ở hình  16.1 4
 5. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP (tt) 5
 6. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP(tt) 16.1.2. Các đầu vào và đầu ra của MRP  16.1.2.1. Các đầu vào của MRP 16.1.2.1.1. Bảng kế họach sản xuất: dựa trên dự báo,  đơn hàng của khách hàng, bảng kế họach tổng  hợp, năng lực sản xuất tổng hợp. 16.1.2.1.2. Bảnh định mức nguyên liệu(BOM): dựa  trên phần thiết kế chi tiết sản phẩm  16.1.2.1.3. Hồ sơ hàng tồn kho: dựa trên số liệu  hàng tồn kho, trạng thái các đơn hàng  6
 7. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP(tt) 16.1.2.2. Các đầu ra của MRP 16.1.2.2.1. Đơn hàng mua nguyên liệu gởi tới nhà  cung cấp. 16.1.2.2.2. Lịch sản xuất được gởi tới bộ phận sản  xuất. 16.1.3. Quá trình phân rã: đây là trái tim của MRP.  Phân rã các chi tiết theo yêu cầu. 7
 8. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP(tt) 16.1.4. Các lọai MRP 16.1.4.1. Lọai 1 (MRP I)  Xuất ra các đơn hàng mua nguyên liệu  Xuất ra lịch sản xuất 16.1.4.2. Lọai 2 (MRP II)  Gồm các tính năng của MRP I  Kiểm tra năng lực sản xuất tại xưởng  Hình thành vòng lặp khép kín 8
 9. 16.1. ĐỊNH NGHĨA MRP(tt) 16.1.4.3. Lọai 3 (ERP)  Gồm các tính năng của MRP II  Thêm các chứng năng Marketing, Nhân sự, Tài  chính. Phủ kín toàn bộ mọi họat động tại doanh  nghiệp. 9
 10. 16.2. MRP ĐỐI KHÁNG ĐIỂM ĐẶT HÀNG  Có 2 lọai hàng tồn kho:  Hàng tồn kho phụ thuộc: bán thành phẩm,  nguyên liệu.  Hàng tồn kho độc lập: thành phẩm, phụ tùng  thay thế.  MRP quản lý hàng tồn kho phụ thuộc tốt hơn hệ  thống điểm đặt hàng  Trước kia, các doanh nghiệp chọn hệ thống điểm  đặt hàng vì chưa có MRP  So sánh MRP với điểm đặt hàng 10
 11. 16.2. MRP ĐỐI KHÁNG ĐIỂM ĐẶT HÀNG(tt) 11
 12. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP Cách tốt nhất để hiểu được MRP là tập trung vào  qúa trình phân rả MRP. Ví dụ dưới đây mô tả quá  trình này 12
 13. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP (tt) 13
 14. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP (tt) 14
 15. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP (tt)  Sau khi có bảng định mức nguyên  liệu(Hình 16.3).   Có thời gian mua hàng và thời gian  sản xuất (bảng 16.3).   Quá trình phân rã MRP cho ra bảng  16.4 dưới đây. 15
 16. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP (tt) 16
 17. 16.3. VÍ DỤ VỀ MRP (tt)  MRP họat động với nguyên tắc không dự trữ hàng  tồn kho/ dự trữ rất thấp ­>chi phí tồn kho thấp. 16.4. CÁC THÀNH PHẦN MRP 16.4.1. Bảng kế hoạch sản xuất  Số lượng, chủng loại sản phẩm, thời gian  giao hàng,….  Do đội chức năng chéo gồm Marketing, Sản  xuất, Tài chính, Nhân sự, thành lập. 17
 18. 16.4. CÁC THÀNH PHẦN MRP(tt) 16.4.2. Bảng định mức nguyên liệu  Danh sách liệt kê các chi tiết cần có để tạo  nên 1 sản phẩm. 16.4.3. Hồ sơ hàng tồn kho  Thông tin về mã nguyên liệu  Thời gian đặt hàng, tình trạng đơn hàng, …  được thể hiện trong hình 16.4. 18
 19. 16.4. CÁC THÀNH PHẦN MRP(tt) 19
 20. 16.4. CÁC THÀNH PHẦN MRP(tt) 16.4.4. Hoạch định năng lực sản xuất: kiểm tra năng lực như lao động, MMTB, có đáp ứng được bảng kế họach sản xuất. Có 2 lần kiểm tra: 16.4.4.1. Kiểm tra lần 1: kiểm tra giữa bảng kế họach sản xuất với năng lực tổng thể trước khi “chạy” MRP. 16.4.4.2. Kiểm tra lần 2: Thỏa lần kiểm tra 1, MRP sẽ được “chạy” để cho ra lịch sản xuất. Đối chiếu lịch sản xuất với năng lực từng công đọan. Nếu,  Thỏa: triển khai thực hiện  Không thỏa: vòng lặp được thực hiện 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2