intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình liệu chứng khoán việt nam đã đắt trở lại

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

89
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn biến thời gian qua quả thực là bất ngờ. Nhiều nhận định trái chiều về TTCKVN xu hướng tiếp theo. Nhiều nhận định mang tính “phỏng đoán”. Liên thông giữa các yếu tố cơ bản và yếu tố tâm lý đầu tư chưa rõ. Rủi ro chính: (i) Chất lượng tài sản (ii) Thặng dư vốn và chính sách sau IPO của NN; (iii) Giải quyết lợi ích giữa NN, DN và Cổ đông ra sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình liệu chứng khoán việt nam đã đắt trở lại

 1. CFAVN Offline, Hà nội, 4 tháng 7 năm 2009 Liệu chứng khoán Việt nam đã “đắt” trở lại? Thuan Nguyen, CEO, StoxPlus and Stox.vn
 2. Giới thiệu vn  Nội dung thuyết trình Giới thiệu Yếu tố đang hỗ trợ thị trường CK Việt Nam chưa “đắt” trở lại Kịch bản nào cho VNI cuối năm Chiến lược đầu tư 2H09 I 2 www.stox.vn CFAVN Offline
 3. Giới thiệu vn  Diễn biến thời gian qua   Mục đích bài trình bày: quả thực là bất ngờ “Toàn cảnh” về TTCKVN và lượng hóa   Nhiều nhận định trái  các thông số  chiều về TTCKVN xu  hướng tiếp theo Cập nhật và phân tích tình hình mới nhất   về kết quả kinh doanh Nhiều nhận định mang   tính “phỏng đoán” Đánh giá các yếu tố vĩ mô hỗ trợ TTCK  Liên thông giữa các yếu  Kịch bản của VNI cuối năm 2009   tố cơ bản và yếu tố tâm  lý đầu tư chưa rõ   gợi ý về chiến lược đầu tư nửa cuối   năm 2009 I 3 www.stox.vn CFAVN Offline
 4. Thuan Nguyen, CEO, StoxPlus and Stox.vn Phần 1: Yếu tố nào đang hỗ trợ thị trường
 5. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn Nhưng cái gì tạo lên “tâm lý”  DragonCapital liên tục bán ra mạnh Phiên GD kỷ lục hơn 100 triệu CP Mr Hưng SSI:  “..Mất phương hướng..” UBCK yêu cầu CTCK ngừng ký HĐ repo Công bố gói kích Công bố gói kích Ngân hàng công bố   cầu thứ nhất cầu thứ hai lợi nhuận khả quan và dư nợ  DowJones về 8000 DowJones vượt 8000 I 5 www.stox.vn CFAVN Offline
 6. Yếu tố tạo lên tâm lý Nhà đầu tư vn  TTCKVN là “Cause” hay “Effect”? Market  Momentum I 6 www.stox.vn CFAVN Offline
 7. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn Vĩ mô cải thiện  Không những DNNY đã bottomed out, nền kinh tế Việt Nam đã bottom out! – ít nhất là trong quan sát của giới đầu tư quốc tế: I 7 www.stox.vn CFAVN Offline
 8. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn Vĩ mô cải thiện  BoP của Việt Nam dự kiến 2009 (Cash Flow Statements của Quốc gia): E: 27,6 B D: 2,1 B Mục 2007A 2008E 2009F         A. Cân đối Tài khoản Vãng lai          (6,992)        (11,347)          (4,622) Cán cân thương mại (f.o.b.)        (10,360)        (16,207)          (5,552) Dịch vụ (du lịch, bảo hiểm, vận tải)             (894)             (908)             (595) Chuyển lợi nhuận ra NN          (2,168)          (2,432)          (3,275) Kiều hối và chuyển khoản về           6,430            8,200            4,800  B. Cân đối Tài khoản vốn         17,541          14,847            1,950  Đầu tư FDI           6,550            5,800            4,500  Vay trung­dài hạn           2,045            2,468            1,450  Vay ngắn hạn                79                 94                  ­    Đầu tư chứng khoán/FII           6,243            1,985                  ­    Tiền gửi và biến động khác           2,624            4,500           (4,000) C. Khoản chưa rõ             (381)                 ­                    ­    D. Số dư (=A+B+C)         10,168            3,500           (2,672)   Trong đó: tăng/(giảm) dự trữ ngoại hối         10,144            3,475           (2,672) Nguồn: World Bank       I 8 www.stox.vn CFAVN Offline
 9. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn Vĩ mô cải thiện  Lãi suất chưa tăng, ngành CN/xây dựng phục hồi mạnh mẽ, giá dầu lên $69/thùng, tỷ giá bớt căng thẳng  kinh doanh ổn định: I 9 www.stox.vn CFAVN Offline
 10. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Lãi suất tác động giá CK ra sao? Nguồn: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm I 10 www.stox.vn CFAVN Offline
 11. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Lãi suất tác động giá CK ra sao? Dịch chuyển dòng tiền do cơ hội đầu tư thay thế   Chi phí vốn vay tăng làm giảm EPS   Tiêu dùng và cho vay chậm lại  tăng trưởng chậm  DCF model: WACC tăng, FCF to equity giảm  Quan trong nhất là “Tâm lý” kỳ vọng vào EPS 2009  I 11 www.stox.vn CFAVN Offline
 12. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Lãi suất sẽ tiếp tục bình ổn I 12 www.stox.vn CFAVN Offline
 13. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Chính sách kích cầu vẫn tiếp tục! 2/11 mục trong gói 143 ngàn tỷ thì  Gói kích cầu 143 ngàn tỷ: có tác động trực tiếp TTCK 15/01/2009: 1 tỷ USD, hỗ trợ 4% LS 1. Hoãn thuế (TNCN, TNDN)  04/04/2009:  24 tháng, với tổng số lãi  2. được hổ trợ là 20.000 tỷ VND. Hỗ trợ lãi suất  Giảm thuế cho SMEs 3. Khoảng 50% gói HTLS đã được giải  Hoãn thuế TNDN cho 6 ngành 9M09 4. ngân 5M09: 320K tỷ nhưng dư nợ Hoãn Thuế TNCN 5M09 5. chỉ tăng tăng 204K tỷ (14,1%): Giảm 50% VAT một số mặt hàng 6. Loans Resolving Chi tiêu ngoài NS (BDV)  7. Trợ cấp tết 8. Ghi chép thiếu, hạch toán nhầm!  Hỗ trợ 61 huyện nghèo 9. Có thể dùng lưu chuyển sang Xây nhà người nghèo  10. CK, BDS, Tiết kiệm Hỗ trợ công chức 11. I 13 www.stox.vn CFAVN Offline
 14. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn NDT trong nước đang “chiếm lĩnh” TT  I 14 www.stox.vn CFAVN Offline
 15. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn Vai trò NDTNN giảm nhiều  Giảm giá  trị tuyệt đối Tháng 6:  nội và ngoại đang đi ngược thị trường Có nghĩa là  sẽ quay lại? http://stox.vn/stox/market_data.asp?action=NDTNN&san=0&menuID=3&dMenuID=2 I 15 www.stox.vn CFAVN Offline
 16. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Hiệu ứng niêm yết các IPO lớn Giá IPO Giá NY Share MarCap Free-float Triệu Tỷ VND Tỷ VND STT Tên công ty VND VND 1 Vietcombank 107,860 50,000 1,210 60,504 3,933 2 ViettinBank 20,265 50,000 1,206 60,300 2,412 Tập đoàn Bảo Việt 3 73,910 38,500 680 26,180 1,953 4 HaBeco 50,150 30,000 232 6,954 681 50,000 m yết các IPOs là c32,065 ết :   Niê ần thi TTCKVN còn nhỏ so với quy mô  5 Sabeco* 70,003 641 3,207 Liquidity; Deal sizeable; Exit;  thực của nền kinh tế 3,969 186,003 12,186 Transparency I 16 www.stox.vn CFAVN Offline
 17. Yếu tố đang hỗ trợ thị trường vn  Cần lưu ý gì với các IPO lớn Giá chào sàn các IPO lớn là không hấp Price P/BV P/E dẫn nhưng là khoản đầu tư dài hạn tốt: STT Tên công ty VND 2009 2009 Sẽ là exit strategies cho nhiều NDT  1 Vietcombank 50,000 3.7 22.8 Sự quan tâm của các tổ chức tài chính lớn   2 ViettinBank 50,000 4.9 31.0 cao Bảo Việt 3 38,500 1.3 51.6 Chỉ số asset­based quan trọng hơn   4 HaBeco 30,000 2.7 27.8 Sẽ dilute cả thị trường nhưng không lớn  5 Sabeco 50,000 4.4 34.7 Rủi ro chính: (i) Chất lượng tài sản (ii)   Average 3.6 32.4 Thặng dư vốn và chính sách sau IPO của  NN; (iii) Giải quyết lợi ích giữa NN, DN và  Cổ đông ra sao? All Banks: Unable to keep current NIM and   “50% non­banking revenue” structure in  5M09.  I 17 www.stox.vn CFAVN Offline
 18. Thuan Nguyen, CEO, StoxPlus and Stox.vn Phần 2: CK Việt Nam chưa “đắt” trở lại
 19. TTCK Việt Nam chưa “đắt” trở lại vn Yếu tố nào tạo nên “đắt” hay “rẻ”  Giá cổ phiếu là một khái niệm tương   PE của VN-Index – một vấn đề cần lưu ý đối Do tâm lý NDT tạo nên  dựa trên quan   sát và hiểu về các yếu tố tạo nên tâm  lý: Triển vọng vĩ mô và chính sách  Triển vọng hoạt động   ngành/doanh nghiệp Chỉ số định giá  So với thị trường tương đồng  “Tin đồn”  I 19 www.stox.vn CFAVN Offline
 20. TTCK Việt Nam chưa “đắt” trở lại vn Yếu tố “nhiễu” cần phải được tính đến  Phương pháp bình quân theo  P/E mới nhất của VNI và HNX vốn hóa Không tính các công ty thua lỗ  60 52,9  P/E rất cao = 52,9x (VNI) do 50 ảnh hưởng quý 4/09 40,1 40 P/E tính đơn thuần một cách 30  20,7 19,0 toán học  P/E cũng khá cao 20 13,6 12,1 (40,1x) 10 0 Stox.vn (đã được nhiều khách HOSE HNX  hàng chấp nhận)  P/E thấp Không tính công ty thua lỗ vừa phải nếu bỏ các “outliers” Bất k ể công ty lãi hay lỗ Theo Stox.vn hay “excessive” đi (13,6x) www.stox.vn, dữ liệu ngày 24/06/2009 I 20 www.stox.vn CFAVN Offline
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2