Thuyết trình nhóm "Chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia"

Chia sẻ: Le Tran Hoang Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

1
830
lượt xem
294
download

Thuyết trình nhóm "Chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia. Cách thức phổ biến đầu tiên đó là việc gia tăng hiệu quả của quy trình công nghệ. Việc này có thể đạt được thông qua việc trang bị những thiết bị, công nghệ mới. Mặc dù việc mua sắm những thiết bị này đòi hỏi một chi phí cao nhưng đó là một cách tốt nhất để gia tăng năng suất, làm giảm chi phí, và như vậy sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình nhóm "Chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia"

 1. GVHD: ThS Nguyễn Kim Phước LOGO Edit your company slogan
 2. ́ ́ DANH SACH NHOM 8 1. Nguyễn Duy Khánh 2. Lê Trần Hoàng Dũng 3. Nguyễn Duy Hoàng 4. Phạm Ngọc Tuân 5. Lê Hữu Tín 6. Trịnh Xuân Hiền 7. Huỳnh Thị Kim Cúc 8. Trương Thế Toàn 9. Nguyễn Thị Kim Tuyến LOGO www.themegallery.com 10.Lê Ngọc Trường
 3. ̣ NÔI DUNG 1 Nghiên cứu, phat triên và cải tiến kỹ ́ ̉ thuật -Phat triên san phâm hay dich vụ mới ́ ̉ ̉ ̉ ̣ -Đưa san phâm mới ra thị trường ̉ ̉ Hoat đông phat sinh san phâm và dịch vụ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ 2 -Tao nguôn cung ứng toan câu ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ -Hoat đông san xuât hang hoa 3 Tổ chức hoat đông hâu cân quôc tế ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ -Hoat đông vân chuyên ́ -Đong goi ́ -Tôn trữ hang hoa ̀ ̀ ́ LOGO www.themegallery.com
 4. Nghiên cứu, phat triên ́ ̉ và cai tiên kỹ thuât ̉ ́ ̣ -Phat triên san ́ ̉ ̉ ̉ phâm hay dicḥ Tăng tôc độ ́ vụ mới đưa san phâm ̉ ̉ mới ra thị ̉ ́ ̉ - Cai tiên san trường phâm hiên có ̉ ̣ ́ ê đ m â t n a u Q ́ ê đ m â t n a u Q ̣̀ ư o v a D ̣̀ ư o v a D ̣ h m n ê i l p â L ̣ g n ô đ t a o h ̣ n i đ h c a o H ̣̃ ư i o c l g n ă N ́ c a h k y t g n ô C ́ P S k ê i h t ̉́ t â u x n a S LOGO www.themegallery.com
 5. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ Hoat đông phat sinh san phâm và dich vụ ̣ 1. Tao nguôn cung ứng toan câu ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ 2. Hoat đông san xuât hang hoá  Phí tôn ̉  Kiêm soat chât lượng ̉ ́ ́  Hệ thông san xuât ́ ̉ ́  ̀ Tôn kho  Phat triên hệ thông hướng về dich vụ ́ ̉ ́ ̣ LOGO www.themegallery.com
 6. Tạo nguồn cung ứng toàn cầu  Làm chủ nguồn cung cấp của riêng công ty  Huy động nguồn cung ứng từ khắp nơi trên thế giới LOGO www.themegallery.com
 7. Tạo nguồn cung ứng toàn cầu (tt)  Lý do để chọn nguồn cung ứng ở nước ngoài - Giảm chi phí sản xuất - Đa dạng nguồn cung ứng  Tạo sự cạnh tranh giữa các nguồn cung ứng GIảm rủi ro về nguồn cung Hạn chế sự lệ thuộc vào một nguồn - Khai thác thế mạnh của địa phương - Tiếp cận các nguồn cung ứng đặc thù của từng địa phương LOGO www.themegallery.com
 8. Tạo nguồn cung ứng toàn cầu (tt)  Đối với người cung ứng khi đặt cơ sở ở nước ngoài - Tạo ra áp lực phát triển cho chính bản thân phải luôn thay đổi kỹ thuật và quy trình sản xuất. - Ngăn chặn cạnh tranh của nhà cung cấp địa phương. - Tạo quan hệ gần gũi với nhà sản xuất, thiết kế để có sự thay đổi kịp thời với yêu cầu, thị hiếu khách hàng LOGO www.themegallery.com
 9. Hoạt động sản xuất hàng hóa Trong hoạt động sản xuất hàng hóa, các MNC phải chú trọng đến các khía cạnh quan trọng như: vấn đề chi phí, chất lượng, và hiệu quả của hệ thống sản xuất LOGO www.themegallery.com
 10. Vấn đề phí tổn Kiểm soát và hạ thấp phí tổn được xem là một lợi thế cạnh tranh, và để làm được điều nầy, các MNC có những cách tiếp cận khác nhau.  Cách thức phổ biến đầu tiên đó là việc gia tăng hiệu quả của quy trình công nghệ. Việc này có thể đạt được thông qua việc trang bị những thiết bị, công nghệ mới. Mặc dù việc mua sắm những thiết bị này đòi hỏi một chi phí cao nhưng đó là một cách tốt nhất để gia tăng năng suất, làm giảm chi phí, và như vậy sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh. LOGO www.themegallery.com
 11. Vấn đề phí tổn  Cách tiếp cận thứ hai để giảm phí tổn đó là việc khai thác và sử dụng nguồn nhân công rẻ tiền.  Cách tiếp cận thứ ba là việc đề xuất một phương pháp mới để cắt giảm chi phí.  Cách tiếp cận thứ tư đó là việc xem xét phí tổn trên cơ sở cả một danh mục hàng hóa chứ không chỉ đơn thuần dựa trên phí tổn cho từng loại sản phẩm. LOGO www.themegallery.com
 12. Vấn đề kiểm soát chất lượng Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, chất lượng sản phẩm là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của các doanh nghiệp. Nhân tố nầy quan trọng đến nỗi nhiều nhà quản trị phải cố gắng làm ra sản phẩm ngày càng gần hơn mức hoàn hảo LOGO www.themegallery.com
 13. Vấn đề hoàn thiện hệ thống sản xuất Hệ thống sản xuất bao gồm toàn bộ các hoạt động được thiết kế nhằm sáng tạo ra giá trị gia tăng. Hệ thống sản xuất đối với các đơn vị sản xuất ra sản phẩm hay dịch vụ bao gồm các hoạt động: lựa chọn nơi phân bố đơn vị sản xuất, bố trí mặt bằng, và quản lý vật tư.  Lựa chọn nơi phân bố đơn vị sản xuất: là một việc rất quan trọng vì nó có tác động rất mạnh đến chi phí sản xuất và phân phối sản phẩm.  Bố trí mặt bằng: Là một hoạt động quan trọng vì nó tác động đến vấn đề hiệu quả trong sản xuất. LOGO www.themegallery.com
 14. Quản trị tồn kho  Vấn đề: khi nào thì mua vật tư? Mua ở đâu? Mua bao nhiêu?  Mục tiêu: cân bằng giữa chi phí và rủi ro trong việc dự trữ hàng tồn kho.  Rủi ro khi dự trữ hàng: (1) Lãi suất, (2) Chi phí dự trữ, (3) Chi phí bảo hiểm, (4) Lỗi thời.  Rủi ro khi dự trữ ít hoặc không dự trữ: (1) Mất khách hàng, (2) Làm hỏng kế hoạch sản xuất, (3) Mất sự linh hoạt.  Tồn kho đúng thời điểm (JIT) LOGO www.themegallery.com
 15. Phát triển một hệ thống hướng về dịch vụ  Xác định mức độ cân bằng giữa sản phẩm và dịch vụ. Định hướng về SP Cân bằng cả 2 Định hướng về DV 1. SX nông sản 1. SX máy bay 1. Quảng cáo 2. XD nhà cửa 2. Thức ăn 2. Sân khấu nhanh 3. SX ô tô 3. Mạng tivi 3. Giảng dạy LOGO www.themegallery.com
 16. Tổ chức hoat đông hâu cân quôc tế ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ 1. Hoat đông vân chuyên  Vân chuyên băng đường biên ̣ ̉ ̀ ̉  Vân chuyên băng đường hang không ̣ ̉ ̀ ̀  Tiêu chuân để lựa chon phương tiên ̉ ̣ ̣ ́ 2. Đong goi ́ 3. Tôn trữ hang hoa ̀ ̀ ́ LOGO www.themegallery.com
 17. Tổ chức hoat đông hâu cân quôc tế ̣ ̣ ̣ ̀ ́ - Mục đích : thiết kế và quản trị hệ thống kiểm soát vật liệu và sản phẩm kể cả bên trong và bên ngoài công ty. - Phạm vi hoạt động : việc quản trị các dòng vật liệu, dòng dịch chuyển của chi tiết, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, dòng dịch chuyển của thành phẩm từ nhà máy cho đến người bán buôn, bán lẻ, hoặc đến tay người tiêu dùng. - Tầm quan trọng : Lĩnh vực hậu cần quốc tế vô cùng quan trọng vì phí tổn trong hoạt động nầy thì chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng phí tổn tạo ra sản phẩm. LOGO www.themegallery.com
 18. Các phương tiện vận chuyển 1. Vận chuyển bằng đường biển : - Tàu vận chuyển container thông thường. - Tàu vận chuyển hàng hóa (cargo vessel). - Tàu vận chuyển hàng hóa dạng RORO (Roll on roll off). 2. Vận chuyển bằng đường hàng không LOGO www.themegallery.com
 19. Tiêu chuẩn lựa chọn phương tiện 1. Thời gian : việc lựa chọn phương tiện vận chuyển nào sẽ được quyết định bởi các nhân tố : tính chất dễ hư hỏng của sản phẩm; mức độ cần thiết của việc bổ sung nguồn dự trữ là khẩn cấp hay bình thường. 2. Độ tin cậy : Nếu sản phẩm cần phân phối cho người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chúng ta cần sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không, còn trong trường hợp ngược lại ta có thể sử dụng đường biển. 3. Chi phí : Nếu yếu tố thời gian là quan trọng và hàng hóa có giá trị lớn thì việc vận chuyển bàng đường hàng không cần được sử dụng. Ngược lại nếu hàng hóa thì cồng kềnh, và chi phí vận chuyển bằng máy bay sẽ chiếm một tỷ trọng lớn trong giá trị hàng hóa thì tốt nhất ta nên sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường biển. 4. Các nhân tố phi kinh tế LOGO www.themegallery.com
 20. Đóng gói - Vấn đề đóng gói hàng hóa có một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo yêu cầu vận chuyển an toàn cho đến khi hàng hóa đến nơi tiếp nhận cuối cùng, có tác dụng ngăn chặn sự hư hỏng hay rò rỉ. - Việc đóng gói cũng có một tầm quan trọng vì nó tác động đến chi phí. - Việc đóng gói cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm đi phí tổn bốc dỡ hàng hóa tại nơi đi và đến cũng như trong việc chống lại tình trạng trộm cắp. LOGO www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản