intTypePromotion=1

Thuyết trình: Thẻ cân bằng (BSC- Balanced Scorecard) trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

1
438
lượt xem
85
download

Thuyết trình: Thẻ cân bằng (BSC- Balanced Scorecard) trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Thẻ cân bằng (BSC- Balanced Scorecard) trong doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về BSC, cách thức hình thành một BSC trong doanh nghiệp, ứng dụng mô hình BSC tại ngân hàng ACB. Sứ mệnh, giá trị, tầm nhìn, chiến lược của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Thẻ cân bằng (BSC- Balanced Scorecard) trong doanh nghiệp

 1. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC THÀN H VIÊN N HÓM 3 1 HOÀNG THỊ THÙY TRANG 2 LÊ HỒ NGỌC UYÊN 3 HỒ CHÍ THANH 4 PHAN THANH TRƯỜNG 5 DƯƠNG NGỌC THÚY 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP MBA12B Th ẻ đ i ểm c â n b ằn g ( BS C) t ro n g d o a n h n g h i ệp GVHD: TS. VŨ VIỆT HẰNG Th ực h i ện : Nh ó m 3 – MBA 1 2 B 2
 3. CẤU TRÚC BÀI I/ Tìm h i ểu v ề BS C 1 . BS C là g ì? 2 . Tại s a o n ê n s ử d ụn g BS C? II/ Cách thức hình thành một BSC trong Doanh nghiệp 1. Sứ mệnh, giá trị, tầm nhìn, chiến lược của Công ty 2. Các bước xây dựng BSC 3. Bốn khía cạnh đánh giá trong BSC III/ Ứng dụng mô hình BSC tại Ngân hàng ACB 3
 4. I/ Tìm hiểu về BSC BSC là gì? Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng Là một tập hợp các thước đo hiệu suất bắt nguồn từ chiến lược của tổ chức, thể hiện thông qua 1 hệ thống thẻ điểm được phân tầng tới các cấp độ và cá nhân 1992 - Robert S. Kaplan và David Norton 4
 5. Tại sao nên sử dụng BSC? Giúp truyền đạt tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu Cụ thể hoá Cải thiện liên kết chiến lược Mục tiêu giữa bộ phận, thành hành nhóm nhân viên động với chiến lược Giúp thúc đTăng cường liên kết ẩy việc phản hồi ữa chiến lược với gi thông tin chiến lược hành động và ctr phân bổ nguồn lực 5
 6. Và BSC chính là cầu nối của khoảng cách này Chiến lược của Cty đi từ: BALANCED SCORECARD - BSC PERSONAL OBJECTIVES - MỤC TIÊU CÁ NHÂN STRATEGIC OUTCOMES – KẾT QUẢ CHIẾN LƯỢC Hài lòng Phục vụ tốt Hiệu quả Thúc đẩy lực Cổ đông Khách hàng và cải tiến 6 lượng lao động
 7. II/ Cách thức hình thành một BSC trong một tổ chức Sứ mệnh Mission “ Why we exist?” Vision Values “What “What’s we want important to be?” to us” Chiến lược Strategy “Our 7 game plan?”
 8. Mối liên quan giữa Quản trị Nguồn Nhân lực với  chiến lược kinh doanh trong Doanh nghiệp  Tầm nhìn/Giá trị/Sứ Chiến lược công ty mệnh Đánh giá tổ Mục tiêu/Mục đích Chiến lược Kinh doanh Phân tích chức dựa trên kinh doanh kết quả hoạt SWOT động Mục tiêu/mục đích Chiến lược ở từng của Phòng/Bộ Phòng/Bộ phận/Xưởng sx phận/Nhóm Xác định rõ Vai trò/Trách nhiệm Mục tiêu/Mục đích Vai trò/Trách nhiệm Tiêu chuẩn (Thực hiện & Khả năng) của từng cá nhân Phù hợp ●Đề ra Mục tiêu/Mục đích Phù hợp ●Thiết kế ●Quản trị Nguồn nhân lực Thưởng/Khích lệ Phù hợp Phát triển khả năng Đánh giá kết quả thực hiện 8
 9. BSC TẠI DOANH NGHIỆP Thực hiện chiến lược là một hệ thống kinh doanh và quản lý chiến quản lý lược dựa vào kết nguồn nhân quả đo lường và lự c đánh giá tại DN là PP chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành công cụ đo lường, đánh giá hiệu mục tiêu, chỉ tiêu quả công việc được thể hiện qua đánh giá và hoạt số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, động cụ thể nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân 9
 10. Các bước xây dựng BSC (9 bước) Đánh giá, nhận định • Giá trị KH/ DN Đánh giá kết quả • Thách thức DN và cải thiện • Tầm nhìn và sứ mạng … Xác định chiến Xác định lược cấp độ trong BSC •Lựa chọn và phát triển mục 9 Công nghệ • Phần mềm • Hiệu suất, tiêu thông tin để hỗ trợ Xây dựng bản đồ chiến lược • tĐo lường hiệu quả •Phát triển sáng so với mục tiêu kiến 10
 11. 9 bước xây dựng Đánh giá, nhận định • Giá trị KH/ DN Đánh giá kết quả • Thách thức DN và cải thiện • Tầm nhìn và sứ mạng … Xác định Xác định chiến cấp độ lược trong BSC •Lựa chọn và phát triển mục 9 Công nghệ • Phần mềm tiêu • Hiệu suất, thông tin để hổ trợ Xây dựng bản đồ chiến lược • Đo lường hiệu quả •Phát triển sáng so với mục tiêu kiến 11
 12. BỐN KHÍA CẠNH/THEN CHỐT TRONG BSC TÀI CHÍNH Tài chính được Cổ đông đánh giá? Mục Thước Tiêu Kế tiêu đo chuẩn hoạch KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH NỘI BỘ Hình ảnh của tổ chức Để đáp ứng CĐ và KH thì trước khách hàng? quy trình KD? Tầm nhìn & Chiến M ục Thước Tiêu Kế lược tiêu đo chuẩn hoạch Mục Thước Tiêu Kế tiêu đo chuẩn hoạch HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN Để đạt được tầm nhìn, tổ chức sẽ duy trì năng lực thay đổi & cải tiến? Mục Thước Tiêu Kế tiêu đo chuẩn hoạch 12
 13. Kh ía c ạn h q uy trình nội bộ Thiết lập/hoàn thiện & ứng dụng những quy trình mới như:  Hệ thống cân bằng điểm.  Hệ thống định giá công việc.  Hệ thống lương DN… 13
 14. Khía cạnh học hỏi và phát triển Được đánh giá thông qua các tiêu chí:  Mức độ thỏa mãn của CBNV.  Lòng trung thành của CBNV, thể hiện thông qua tỷ lệ thuyên chuyển, nghỉ việc.  Mức độ gia tăng về trình độ năng lực của CBNV. 14
 15. Ví dụ thẻ điểm cân bằng của 1 cá nhân Khía Mục tiêu Thước đo Tiêu Kế hoach cạnh chuẩn Tài Chính 1. Giảm chi phí 1. Chi phí đi lại, 40% 1. Kiểm soát mọi hoạt (25%) tiếp khách,… động liên quan chi phí 2.Tăng doanh thu 2. So với doanh 60% 2. Phát triển kênh phân thu kỳ trước phối mới Khách 1. Nâng cao sự trung 1.Số lượng KH 50% 1. Tổ chức hội thảo xây hàng thành quen dựng & duy trì mối liên (25%) 2. Đảm bảo tin cậy 2.Số lần thăm 50% hệ về sản phảm viếng 2. Chương trình hậu mãi Quy trình 1. Cải tiến bảo trì 1. Kiểm tra sự 30% 1. Tham dò ý kiến KH nội bộ phản hồi của KH (25%) 2. Phát triển sp mới 2. % DT từ sp mới 70% 2. Marketing sp mới Học hỏi 1. Tăng cường an 1. Tỷ lệ hoàn tất 30% 1. Mớ lớp an toàn LĐ và phát toàn lớp đào tạo 2. Hoàn thành chỉ tiêu triển 2. Phát triển kỹ năng 2. Hoàn thành kế 40% kinh doanh (25%) 3. Nâng cao tận tâm hoach cá nhân 3.Tích cực hổ trợ đồng 3. Xếp hạng tận 30% nghiệp/KH 15 tâm
 16. III/ Ứng dụng mô hình BSC tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) • Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015 Riêng năm 2013: Khôi phục dần quy mô hoạt động, uy tín và thị phần theo hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi 16
 17. Mục tiêu tài chính tín dụng trong năm 2013 Tổng tài sản đạt 183.000.000 tỷ Tiền gửi huy động Tăng 12% Tín dụng Tăng 12% Lợi nhuận trước Đạt khoảng 1.800tỷ thuế Nợ xấu Không quá 3% 17
 18. Mô hình BSC tại ACB • BSC xây dựng tại ACB được chia thành 5 cấp độ, từ BSC cấp 1 đến BSC cấp 5. • Mỗi cấp độ BSC dành cho mỗi cấp sẽ được xây dựng bởi từng chức danh khác nhau, chức danh từ cao xuống thấp 18
 19. Danh mục KPI được quy định cụ thể đối với nhóm mục tiêu: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Nhân sự. Nhóm mục Tên KPI Đơn vị Chiều giá trị tiêu tính NHÂN SỰ Đạt kỳ thi nghiệp vụ Điểm Càng cao càng tốt Tỷ lệ nhân viên đạt kỳ thi nghiệp % Càng cao càng tốt vụ Tỷ lệ hoàn thành IDP (kế hoạch % Càng cao càng tốt phát triển cá nhân) Tỷ lệ nhân viên thuộc quyền % Càng cao càng tốt quản lý đạt kỳ thi nghiệp vụ Điểm xử lý hồ sơ của các nhân % Càng cao càng tốt viên trong nhóm/bộ phận có trách nhiệm quản lý Đôn đốc, hướng dẫn nhân viên Điểm Càng cao càng tốt có trách nhiệm quản lý hoàn 19 thành nhiệm vụ
 20. KPI của nhân viên kinh doanh ACB http://bsc.acb.com.vn 05/28/2013 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2