Tiếng Anh - Chữ cái C

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
126
lượt xem
11
download

Tiếng Anh - Chữ cái C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CLIP Ở Mỹ có khi từ này mang ý nghĩa tốc độ. The gale was blowing at a 35 mile clip (Cơn bão thổi với tốc độ 35 dặm một giờ) Ngoài ra, khi làm động từ, nó có ý nghĩa là cut (cắt), Phòng cung ứng tư liệu cắt từ báo ở Mỹ gọi là clipping bureau, ở Anh gọi là pressculting agency.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh - Chữ cái C

  1. Tieng Anh – Chu cai C CLIP Ở Mỹ có khi từ này mang ý nghĩa tốc độ. The gale was blowing at a 35 mile clip  (Cơn   bão   thổi   với   tốc   độ   35   dặm   một   giờ) Ngoài ra, khi làm động từ, nó có ý nghĩa là cut (cắt), Phòng cung ứng tư liệu cắt từ  báo ở Mỹ gọi là clipping bureau, ở Anh gọi là press­culting agency. COMMENCEMENT Đây là buổi lễ trao học vị danh dự giữa hai trường Cambridge và Dubin của Anh. Ở  Mỹ từ này để chỉ ngày trao học vị mỗi năm tổ chức một lần ở các học viện. Ngoài  ra, nó cũng tương đương với speech­day của Anh (ngày lễ phát thưởng cho học  sinh) COMMONWEALTH Người Anh dùng chữ commonwealth để chỉ Liên bang Úc (The Commonwealth of  Autralia) và nền chính trị cộng hòa trong lịch sử Anh quốc những năm 1694­1659.  Trong 50 bang của Mỹ chỉ có 4 bang chính thức dùng danh xưng là: God save the  Commonwealth of Massachusettes (Cầu Chúa phù hộ cho bang Massachusettes) COMMUTE   Tiếng   Mỹ   commutation   ticket   =   tiếng   Anh   season   ticket   (vé   tháng) COMPOSITION   Exercise book (vở bài tập) của Anh tức là composition book (vở tập làm văn ) trong  các trường học của Mỹ. CONCEDE   Khi diễn tả  ý thừa nhận, người Mỹ ưa dùng concede, người Anh thường dùng  admit. Vì vậy, concededly trong tiếng Mỹ = admittedly trong tiếng Anh (phải nhìn  nhận, đáng thừa nhận). Ví dụ: The Taylor sisters were concededly pretty (phải  thừa nhận chị em nhà Taylor xinh thật) CONSERVATORY Ở Anh dùng để chỉ phòng ấm dùng để nuôi trồng thực vật tức greenhouse. Còn ở  Mỹ lại là trường âm nhạc (hình thức và ý nghĩa tương đồng với từ conservatoire  trong tiếng Pháp)
  2. CONSTRUCTION Trong thuật ngữ ngành đường sắt,chữ construction laborer trong tiếng Mỹ = navvy  (thợ đào đường) trong tiếng Anh. Construction gang của Mỹ ­ gang of navvies (tổ  thợ đào đường) của tiêng Anh CONTESTANT Chữ contestant của Mỹ vốn có nguồn gốc từ tiếng Anh rất lâu đời, nay được dùng  để thay thế chữ competitor (đối thủ) của Anh CONTINENT   Ở   Anh   dùng   để   chỉ   lục   địa   Châu   Âu,   ở   Mỹ   dùng   để   chỉ   lục   địa   Bắc   Mỹ. CONVENTION  Ở Anh các cuộc họp thường niên chính thức bất kể cuộc họp về tôn giáo, xã hội,  thương mại, chính trị ) đều được gọi là conferentce, ở Mỹ thì gọi là convention.  Người Mỹ nói the annual convention of the national Education Association tương  đương với cái mà người Anh gọi là the annual conference of the national Union of  Teacher (Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nhà giáo toàn quốc) COOK   Trong các từ kép, người Mỹ dùng từ cook thay cho cookery hoặc cooking của Anh.  Tiếng Mỹ cook book= tiếng Anh cookery book (sách dạy nấu ăn), tiếng Mỹ cook  store = tiếng Anh cooking store (nhà ăn, hiệu ăn) COPY   Trong tòa soạn báo Mỹ, công việc của một copy­reader (biên tập) tương đương với  công việc của một sub­editor (phó chủ tịch) ở Anh CORN   Ở Mỹ cái gọi là corn chính là maire hoặc Indian corn của Anh (bắp). Còn ở Anh thì  ở từng địa phương mà cách dùng của từ này có sự khác biệt: Ở đại bộ phận Anh  Quốc, corn còn có nghĩa là wheat (lúa mỳ) ở miền Bắc và Ireland , corn có nghĩa  là oats (yến mạch). Nói chung, chữ corn theo cách hiểu của người Mỹ mang ý  nghĩa tương đối hẹp. Cũng như ở Anh chữ beast (gia súc) của người chăn nuôi bò  thịt, còn chữ bird (Chim chóc) của người đi săn chỉ gà gô. Chữ corn của người Anh 
  3. tức là chữ grain (ngũ cốc) của người Mỹ. Vì vậy người Anh nói corn harvert tức là  nói grain harvest (mùa thu hoạch ngũ cốc) của Mỹ, corn factor của Anh tức là grain  broker của Mỹ (người buôn bán ngũ cốc)  Ở Mỹ khi dùng corn trong một từ ghép thì nghĩa của chữ corn (bắp) không thay  đổi. Ví dụ: corn bread (bánh mỳ bột bắp), corn cob (lõi bắp), corn field (ruộng bắp),  corn husk (vỏ bắp), corn musk (mùi hương bắp), corn pone (bánh bắp), v. v... Còn  corn flour mà người Anh dùng chỉ là corn starch (bột bắp) của người Mỹ. Chữ corn  trong đó người Anh lấy theo nghĩa của người Mỹ. CORPORATION Tiếng Mỹ corporation law = tiếng Anh company law (luật công ty) CORRESPONDING MEMBER Nghĩa Anh: thành viên nước ngoài có liên lạc tin tức với một hội quần chúng trong  nước. Nghĩa Mỹ: chỉ một người khách có quyền tham gia thảo luận trong hội nghị của  một hội quần chúng nhưng không có quyền bỏ phiếu bầu (hội viên thông tin)  COUNCIL   MAN Ở Anh không còn sử dụng từ này mà thay thế bằng từ councillor (hội viên hội  đồng) . Còn ở Mỹ thì vẫn sử dụng. COUNT   Phòng quản lý tiền nong ở một công ty hoặc một hiệu buôn, ở Mỹ gọi là counting­ room, còn ở Anh gọi là counting –house COUNTY   Ở Mỹ một nơi gọi là county (hạt) thông thường gọi là X County (chữ “c” viết hoa).  Ví dụ: Suffork County. Ở Anh thì gọi là the county of Suffork (chữ “c” viết thường)  chứ không bao giờ gọi là Suffork County như Mỹ. Một số địa phương ở Anh phía  sau  có  thêm  chữ   shire   cũng   chính  là   county.Ví  dụ:  Yorkshire,  Hampshire...  Ở  Ireland, county được viết tắt thành Co. Ví dụ: Co. Dubin (chứ không phải là Dublin  Co.) Tiếng Việt gọi county của người Anh là hạt, của người Mỹ là tỉnh (về vị trí của 
  4. county   trong   chính   quyền   địa   phương   Mỹ   có   thể   tham   khảo   cuốn   American  Commowealth   của   Buyce) Tiếng Mỹ county seat = tiếng Anh county town (thủ phủ hạt)  COURTESY Khi báo chí hoặc tạp chí của Mỹ được sự cho phép của người có bản quyền đăng  một bài báo hoặc một bức vẽ, ở đầu hoặc cuối bài thường có lời cám ơn, người ta  rất quen dùng câu By the courtery of... (được sự cho phép của.. ), Người Anh thì  dùng By favour of... Ví dụ: By courtesy of the Pocket Book Company of New York  (Được sự cho phép của Công ty Sách bỏ túi New York)  COVER   Báo chí Mỹ thường dùng chữ cover để biểu thị ý đưa tin, dùng làm động từ. Người  Anh   thì   dùng   chữ   report.   Ví   dụ:   The   reporter   is   well   experienced   in   covering  accidents, fires, crimes and the like (Người phóng viên rất có kinh nghiệm trong  việc đưa các tin về tai nạn, hoả hoạn, phạm tội v..v) COW   Đến miền Tây nước Mỹ, tránh trời không khỏi đụng phải từ này. Dường như mỗi  ngày nhìn thấy, nghe thấy đều có bò cả. Trong rất nhiều từ kép, chữ cow mang  nghĩa là cattle (gia súc), cowpoke (ách cho bò trâu), cow­country (xứ chăn bò),  cow­town (thị trấn của dân chăn bò)... Có nhiều chữ người miền Tây nước Mỹ  dùng, người Anh không chỉ không dùng mà còn chẳng hiểu mô tê gì. Ngoài ra có  một ít từ người Anh Mỹ đều dùng nhưng ý nghĩa lại khác nhau rất xa. Ví dụ:  cowman ở Mỹ là ông chủ trại chăn nuôi gia súc, còn ở Anh lại là người đi chăn  thuê, thân phận khác nhau một trời một vực. Khi nghe giới thiệu phải đặc biệt chú  ý mới được. Ví dụ khác: cowslip ở Anh là một loại cỏ này, song ở Mỹ là một loại cỏ  khác. CRANBERRY   Loại cây này (cây man việt quất) ở Anh ở Mỹ khác nhau, cần phải chú ý. CREMATORY Đây là từ người Mỹ thường dùng. Người Anh lại thích crematorium hơn (lò thiêu, lò  hoả táng)
  5. CROW   Tiếng   Mỹ   eat   crow   =   tiếng   Anh   eat   humble   pie   (nhẫn   nhục) Tiếng Mỹ have a crow to pick (pluck hoặc pull) = tiếng Anh have a bonne to pick  (có chuyện lôi thôi/ cãi cọ/ hục hoặc với ai) CRYSTAL   Người Mỹ gọi mặt kính đồng hồ là crystal, còn người Anh thì gọi là watch­glass  (nhưng tiệm đồng hồ của Anh cũng dùng crystall)  CUB REPORTER  Người Mỹ gọi những ký giả vừa ra nghề là cub hoặc cub reporter, còn người Anh  thì gọi là junior reporter. CUNNING Người Mỹ dùng chữ này hoàn toàn không có ý giáo hoạt mà lại là dễn thương. Còn  ở Anh thì ngược lại. Ví dụ người Mỹ nói What a cunning little baby ! Thì người Anh  phải đổi lại là What a ducky little baby (Đứa bé dễ thương quá ! )  CUSTOM Quần áo đặt may người Mỹ gọi là custom suit, người Anh thì gọi là bespoke suit.  Còn quần áo may sẵn cả hai đều dùng ready­made suit. CUT Khi dùng làm động từ để biểu thị ý giảm thiểu, cắt giảm, người Mỹ dùng cắt, người  Anh dùng reduce. Ví dụ: The store kept cutting its price and increasing its sale  (Cửa   hiệu   tiếp   tục   giảm   giá   và   tăng   mãi   lực)   Tiếng Mỹ cut­off = tiếng Anh by­pass, short­cut (đường tắt) EAST   Người Mỹ khi nói đến East là chỉ khu vực miền Đông nước Mỹ, còn  cái mà người Anh gọi là East lại là Đông Dương, Ấn độ, Trung Hoa,  cả Nhật Bản. Người Mỹ dùng Orient để chỉ khái niệm này, trong khi 
  6. đó   ở   Anh   chữ   Orient   thường   chỉ   thấy   trong   thi   ca EAT   Eating club và eating hall trong các trường đại học Mỹ tương đương  với   dining   club   và   dining   hall   của   Anh. Người Mỹ dùng eat để làm danh từ chỉ thực phẩm còn người Anh thì  không. EDITOR   Danh xưng của biên tập viên một tờ báo ở Anh và Mỹ tương tự nhau.  Nhưng bên trong có sự cùng tên mà khác nghĩa. Ví dụ: City Editor  của  Anh   là   biên  tập  viên  phụ   trách   phần  kinh   tế  trong  khi  đó  city  editor của Mỹ là biên tập viên phụ trách tin tức địa phương. Biên tập  viên kinh tế của Mỹ là finacial editor. Ngoài ra tiếng Mỹ = tiếng Anh  leading article (xã luận) tiếng Mỹ editorial writer = tiếng Anh leader  writer   (người   viết   xã   luận)   ELECTION   Tiếng Mỹ special election = tiếng Anh by election (tuyển cử bổ khuyết  )   ELECTOR   Ở Anh chữ elector và chữ voter có cùng ý nghĩa, còn ở Mỹ lại không  như vậy voter chỉ tất cả những người đi bỏ phiếu bầu, còn elector là  chỉ người được nhân dân một bang bầu ra để đi bỏ phiếu bầu Tổng  thống. ELEVATOR Thang may ở Mỹ gọi là elevator hoặc lift, ở Anh gọi là lift. Ngoài ra,  tiếng Mỹ  freight  elevator  = tiếng Anh hoist (máy nâng  trọng lượng) EXCISE   Chính  phủ  Anh đối với việc nấu rượu cớ một điều luật được gọi là  excise law. Luật này ở Mỹ có ý nghĩa rộng hơn, nó không chỉ can  thiệp vào việc nấu rượu mà còn quy định việc mua bán rượu. Vì vậy  excise law của Mỹ và licensing law của Anh về đại để có thể nói là  tương   đồng.
  7. EXCLUSIVE   Chữ này ngoài những nghĩa thông thường ra, ở Mỹ còn có nghĩa đặc  biệt và cao cấp và chuyên. Ở Mỹ trường exclusive school chỉ trường  học dành cho con em giới thượng lưu. Ở Anh trường này gọi là select  school. EXECUTIVE Ở Anh thường dùng như một tính từ, thỉnh thoảng dùng như danh từ,  còn   ở   Mỹ   thì   dùng   cả   hai. Ở Anh khi dùng như một danh từ, có ý chỉ một nhóm nhân viên (ví dụ  uỷ viên hội), ở Mỹ người ta lại dùng để chỉ một người, thông thường  chỉ (1) tổng thống, (2) thống đốc bang, (3)thị trưởng (có lúc trước ba  người có thể  thêm chữ  chief),  (4) trưởng phòng  trong  một  công  ty. EXHIBITION Về  phương  diện giáo  dục, chữ  này  có hai  nghĩa,  (1) Các tiết  mục  trong ngày tốt nghiệp ở một trường Đại học Mỹ như ca nhạc, ngâm  xướng thơ ca, biện luận, diễn thuyết. Mục đích của nó là nhằm giới  thiệu các sinh viên với công chúng (2) Học bổng trong các trường đại  học   của   Mỹ. EXPRESS Tiếng Anh express delivery = tiếng Mỹ special delivery (Chuyển sang  lối nói gián tiếp nhanh, bưu phẩm nhanh). Quan niệm của người Mỹ  đối với express delivery là Chuyển sang lối nói gián tiếp gởi, bởi nội  dung ý nghĩa của express ở Anh, Mỹ không giống nhau. Người Anh  thì chỉ sự chuyển phát  nhanh,  còn người Mỹ thì chỉ công việc vận  chuyển giao phát cho các công ty vận tải dân sự chịu trách nhiệm.  Công  ty vận tải dân sự của Mỹ được gọi là express company.  Vật  phẩm  được giao  cho  express  company  được xếp lên  express  cars  của ngành đường sắt, khi đến ga thì được express men lấy hàng xếp  lên những express carts hoặc express wagon đem đến cho chủ hàng. EXTEND Khi dùng với nghĩa cung cấp, người Mỹ dùng từ này dể thay cho offer 
  8. hay present của người Anh. Ví dụ: Nixon extended thanks to all his  supporters (Nixon gửi lời cảm ơn đến tất cả những ủng hộ viên). The  government extended its message of welcome to every tourist (Chính  phủ gửi lời chào đón tất cả du khách)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản