TIẾT 103 :CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
436
lượt xem
17
download

TIẾT 103 :CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu cần đạt - SGV B. Chuẩn bị - Gv soạn bài. - Bảng phụ viết ví dụ. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Trình bày thành phần tình thái và cảm thán BT4. Viết một đoạn văn... 2. Giới thiệu : Các thành phần biệt lập tiếp theo. D. Tiến trình các hoạt động Hoạt động của giáo viên - học sinh Hoạt động 1. Hs đọc ví dụ trên bảng phụ (sgk) Nội dung cần đạt I. Thành phần gọi đáp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾT 103 :CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)

  1. CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP) TIẾT 103 : A. Mục tiêu cần đạt - SGV B. Chuẩn bị - Gv soạn bài. - Bảng phụ viết ví dụ. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Trình bày thành phần tình thái và cảm thán BT4. Viết một đoạn văn... 2. Giới thiệu : Các thành phần biệt lập tiếp theo. D. Tiến trình các hoạt động Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1. I. Thành phần gọi đáp. Hs đọc ví dụ trên bảng phụ (sgk) 1. Ví dụ : sgk Hs thảo luận câu hỏi 1. 2. 3(Tr 31sgk) 2. Nhận xét : - Từ để : + gọi : này + đáp : thưa ông - Từ ngữ gọi đáp → không nằm trong sự việc được diễn đạ t - Từ : + tạo lập gtiếp : này
  2. + duy trì gtiếp : thưa ông Thế nào là phần gọi đáp. → Phần gọi đáp. Hs đọc ghi nhớ 1 3. Ghi nhớ 1 Hoạt động 2. II. Thành phần phụ chú Hs đọc các VDụ a. b. sgk. Tr 31, 32 1. Ví dụ : sgk Hs trao đổi thảo luận về các câu hỏi 2. Nhận xét - Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi 1. 2. 3 câu trên không thay đổi. Vì nó là t/phần biệt lập. Thế nào là thành phần phụ chú ? - trong câu a từ ngữ in đậm chú thích cho “đứa con gái đầu lòng” Hs đọc cả ghi nhớ Tr 32 sgk. - trong câu b, cụm C – V in đậm chú thích cho điều suy nghĩ diễn ra trong n/v tôi. 3. Ghi nhớ 2. Hoạt động 3 III. Luyện tập. Bài 1 : Phần gọi - đáp. Hs làm bt 1 – cá nhân - Này – vâng. Bài 2. Phần gọi đáp. Bầu ơi → hướng tới chung tất cả mọi người. Bài 3. Xác định phần phụ chú
  3. a. kể cả anh → mọi người. b. các thầy, cô giáo...→ những người nắ m giữ chìa khoá. c. những người chủ thực sự... → lớp trẻ. d. có ai ngờ → cô bé nhà bên cũng vào du kích thương thương quá... → mắt đen tròn Bài 4. a. b. c → từ ngữ phía trước. d → từ ngữ trước và sau Bài 5. Viết đoạn văn. - Nội dung : thanh niên chuẩn bị hành trang - Hình thức : đ/văn có câu chứa phụ chú E. Củng cố – dặn dò - Làm BT - Viết bài TLV số 5.
Đồng bộ tài khoản