Tiết 149 : LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
394
lượt xem
13
download

Tiết 149 : LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết được biên bản theo đề ra ở SGK và giáo viên đưa ra B. Chuẩn bị - Bài soạn - Bảng phụ C. Khởi động Giới thiệu bài: mục đích tiết học D.Tiến trình giờ dạy Hoạt động 1 HS đọc Yêu cầu HS trả lời lý thuyết I. Ôn tập lý thuyết 1. Mục đích BB: Ghi chép trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra nhằm dùng làm bằng chứng, làm cơ sở cho các nhận định, kết luận và quết định xử lý 2. Người ghi BB...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 149 : LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

  1. LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN Tiết 149 : A. Mục tiêu cần đạt Viết được biên bản theo đề ra ở SGK và giáo viên đưa ra B. Chuẩn bị - Bài soạn - Bảng phụ C. Khởi động Giới thiệu bài: mục đích tiết học D.Tiến trình giờ dạy Hoạt động 1 I. Ôn tập lý thuyết H S đ ọc 1. Mục đích BB: Ghi chép trung thực, chính xác, đầy đủ Yêu cầu HS trả lời lý thuyết một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra nhằm dùng làm bằng chứng, làm cơ sở cho các nhận định, kết luận và quết định xử lý 2. Người ghi BB chịu trách nhiệm về BB phải khách quan, trung thực 3. Bố cục 4. Lời văn Hoạt động 2 II. Luyện tập HS đọc bài tập 1 Bài 1: BB hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn ngữ
  2. GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận văn 1, ND ghi chép nh vậy đã đầy đủ ch- a? cần thêm bớt gì? 2, Cách sắp xếp các nội dung có phù hợp ko? GV hớng dẫn Hs viết lại BB Bài 3 Hs đọc BT3 BB bàn giao nhiệm vụ trực tuần HS thảo luận, thống nhất nội dung - Thành phần tham dự bàn giao - Nội dung bàn giao HS viết BB + Nội dung kết quả công việc đã làm + Công việc GV theo dõi kiể m tra uốn nắn tuần tới Từng cặp kiểm tra nhau + Phơng tiện vật chất và hiện trạng Đọc bài tập GV tổng kết rút kinh nghiệ m E. Củng cố – Dặn dò : GV giao bài tập còn lại - Viết BB đại hội chi đoàn
Đồng bộ tài khoản