Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

Chia sẻ: Kata_9 Kata_9 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
207
lượt xem
20
download

Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận dụng làm bài tập 2. Kĩ năng. - Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT. 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

  1. Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất I.Mục tiêu: 1. Kiến thức. - HS nắ m được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận dụng làm bài tập 2. Kĩ năng. - Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT. 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố . Ôn tập theo hướng dẫn Công thức tính công  CH 1 Công thức tính A  Fs cos  công? Công của trọng lực A  mgh
  2. Công suất  CH 2 Công của trọng lực? A P  Fv t Công thức bổ sung sin 2   cos2   1 2. Hoạt động 2 ( 31 phút ): Bài tập về công và công của trọng lực, công suất.  HS ghi nhận dạng bài  GV nêu loại bài tập, yêu Bài 1: BT 24.5SBT tập, thảo luận nêu cơ sở vận cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết Giải : Chọn hệ trục Oxy như hình dụng . áp dụng . vẽ.  Ghi bài tập, tóm tắt, phân  GV nêu bài tập áp dụng, Chọn chiều dương là chiều tích, tiến hành giải yêu cầu HS: chuyển động.  Phân tích bài toán, tìm - Tóm tắt bài toán, mối liên hệ giữa đại lượng - Phân tích, tìm mối liên hệ Công của trọng lực : giữa đại lượng đã cho và A  mgh  mgs sin  đã cho và cần tìm Công suất trung bình:  Tìm lời giải cho cụ thể cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể bài P  A bài t Đọc đề và hướng dẫn HS  Hs trình bày bài giải.
  3. Phân tích những dữ kiện đề phân tích đề để tìm hướng 1 2s Mà: s  at 2  t  2 a bài, đề xuất hướng giải giải Khi vật trượt trên mặt quyết bài toán phẳng nghiêng HS thảo luận theo nhóm không ma sát: tìm hướng giải theo gợi ý. h a  g sin  ; s  Biểu diễn lực sin  2h 1 2h Hãy vẽ hình và biểu diễn  t  g sin 2   sin  g A h 3 các lực tác dụng lên vật  mg 2 sin  P t 2 A  mgh  mgs sin  Viết công thức tính công và công suất? A P Bài 2 : BT 24.7 SBT t Giải : Từng nhóm biến đổi để tìm Chọn trục tọa độ và chiều công thức tính t thay vào dương như hình vẽ. công suất. Khi tắt máy xuống dốc, vì ô tô chuyển động đều : GV nhận xét, lưu ý bài làm Gọi hai HS lên bảng làm
  4.  Cả lớp theo dõi, nhận xét. Fhl  0  P sin   Fms  0 Tính  ?  mg sin   mg cos   0  sin    cos  Viết biểu thức định luật II sin    tan  cos  NiuTơn, biến đổi tìm Khi lên dốc lực kéo động  Viết công thức tính lực kéo cơ bằng lực kéo xuống : khi lên dốc? F  P sin   F ms F  mg (sin    cos  ) Viết công thức tính công F  mg (sin   sin  cos  ) cos  F  2mg sin  suất? Công suất của ô tô : F  P sin   F ms P  Fv  12.103 (W ) GV nhận xét và sửa bài làm, cho điểm. - tậ p Cho làm bài thêm: Một tấm gỗ khối lượng m P  Fv nằm trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Cả lớp nhận xét bài làm, so Tác dụng lên tấm gỗ đó sánh kết quả.
  5. một lực F theo phương hợp với phương ngang góc  . Lực F làm tấm gỗ chuyển động ngang. a/ Góc  phải thỏa mãn điều kiện gì ?(ĐS: F sin   mg ) b/ Tính công của lực khi điể m đặt dịch chuyển một đoạn s 3. Hoạt động 3 ( 4 phút ): Tổng kết bài học  HS Ghi nhận :  GV yêu cầu HS: - Kiến thức, bài tập cơ - Chổt lại kiến thức, bả n đã bài tập cơ bản đã học - Kỹ năng giải các bài - Ghi nhớ và luyện tập tập cơ bản kỹ năng giải các bài tập cơ bản 
  6.  Ghi nhiệm vụ về nhà  Giao nhiệ m vụ về nhà IV. TỔNG KẾT GIỜ HỌC
Đồng bộ tài khoản