Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
208
lượt xem
100
download

Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yếu tố và các tiêu chuẩn phân cấp doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp

  1. Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat Phụ lục TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ghi chú: Mức phân cấp tiêu chuẩn hoàn toàn theo chủ quan của tác giả. Stt Yêu tố Phân cấp Yếu-1 T.bình-2 Khá-3 Mạnh-4 1 + Các vật dụng để lộn + Không nằm vào các yếu + Khoảng cách các vị trí + Kiến trúc thể hiện triêt lý Kiến trúc của Doanh xộn. tố trong phần yếu. làm việc và lối đi thông của DN. nghiệp + Nơi làm việc lộn xộn, + Bàn ghế làm việc đầy thoáng (trên 1.5m). + Vị trí làm việc của nhân dơ bẩn. đủ. + Có phòng tiếp khách viên được cá nhân hoá. + Không có nơi tiếp riêng. + Vị trí của tiếp tân, phòng khách hoặc có nhưng dơ. + Các phòng làm việc rõ khách có tính cách. ràng (có ký hiệu). + Toàn bộ các khu vực làm + Phòng bảo vệ sạch và việc sạch sẽ, ngăn nắp. nơi để xe gọn gàng. 2 + Chất lượng sản phẩm + Chất lượng sản phẩm ổn + Chất lượng sản phẩm Ngoài các mức ở phần Sản phẩm không ổn định. định. ổn định. phần cấp khá. + Chất lượng không đảm + Mức chất lượng sản + Hàng VN chất lượng Sản phẩm là biểu tượng bảo. phẩm ở mức tối thiểu. cao hoặc tương đương. của trong ngành của sản + Lợi ích của sản phẩm + Lợi ích của sản phẩm + Sản phẩm là một trong phẩm tương đương. không thoả mãn khách được thoả mãn ở mức tối 05 sản phẩm hang đầu. hang. thiểu. + Có thêm các lợi ích về mặt giá trị gia tăng. 3 + Công cụ làm việc thô + Có công cụ làm việc, + Máy móc, công cụ làm Tương tự phần khá (không Máy móc, công nghệ sơ. máy móc khá tốt. việc sạch sẽ, ngăn nắp. xếp hạng cao hơn). + Máy móc dơ bẩn. + Không phạm vào phần + Các công nghệ sử dụng yếu. đều là công nghệ mới, tiên tiến. 4 Không tổ chức hoặc có tổ + Có tổ chức nhưng chưa + Số lượng nghi lễ đủ + Tổ chức đủ đến trên Các nghi lễ chức nhưng qua loa đầy đủ (các loại nghi lễ hoặc đủ trên 60 % theo 70 % những nghi lễ trong Version 1.0 Page 1 of 5
  2. Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat theo phần phụ lục các nghi danh mục phụ lục. danh mục lien quan. lễ). + Tổ chức chuyên nghiệp + Tính tổ chức rất chuyên + Tổ chức chưa chuyên nghiệp. nghiệp. + Toàn bộ nhân viên đều thấu hiểu về các nghi lễ và mong muốn thực hiện chúng một cách “thật lòng”, nhất quán. 5 Không đánh giá phần + Công ty không nêu các + Công ty có nêu về các + Có nhiều giai thoại về Giai thoại này. giai thoại hoặc có nhưng giai thoại. công ty. mang tính vô thức. + Các giai thoại được nêu + Chúng được nhắc lại do nhà quản lý chủ động thuờng xuyên. thực hiện. + Mang tính chủ động của + Nhân viên có biết, nhà quản lý nhằm đưa ra nhưng nhiều người các tính cách, giá trị của không hiểu ý nghĩa. công ty. + Trên 70 % nhân viên thấu hiểu và coi đó là niềm tự hào, muốn phấn đấu như vậy. 6 Công ty không có logo + Công ty có logo nhưng + Logo có ý nghĩa. + Logo có ý nghĩa. Biểu tượng nhân viên không hiểu ý + Dưới 70 % nhân viên + Nhất quán với sứ mạng, nghĩa. hiểu ý nghĩa của logo. tầm nhìn và các biểu trưng khác. + Trên 70 % nhân viên thấu hiểu biểu tượng của logo 7 Không tính điểm + Không có khẩu hiệu + Công ty có khẩu hiệu + Khẩu hiệu nhất quán với Ngôn ngữ, khẩu hiệu + Khẩu hiệu không nhất các biểu tượng và sứ mạng, quán với các biểu tượng tầm nhìn của công ty. khác hoặc có nhưng nhân + Trên 70 % nhân viên viên không thấu hiểu thâu hiểu. hoặc thấu hiểu dưới 70 % Version 1.0 Page 2 of 5
  3. Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat 8 + Dưới 2 điểm. + Phong cách giao tiếp + Phong cách giao tiếp + Công ty có tiêu chuẩn và Phong cách giao được đánh giá từ 2 – dưới được khách hang đánh huấn luyện nhân viên về tiếp.ngôn ngữ 3 điểm giá 3- dưới 4 điểm phong cách giao tiếp. + Phong cách giao tiếp được khách hang, nhân viên đánh giá từ 4-5 điểm/5 điểm. 9 Không tính điểm Công ty không có bản sứ + Công ty có bản sứ + công ty có sứ mạng liên Sứ mạng của tổ chức, mạng, triết lý kinh doanh, mạng… quan đến ngành, dân tộc. triết lý kinh doanh hoặc có nhưng chỉ là hình + Đã được triển khai cho + Đã triển khai cho nhân thức. nhân viên. viên. + Công ty có các khoá + Trên 70 % nhân viên đào tạo cho nhân viên thấu hiểu. + Dưới 70 % nhân viên + Công ty có chương trình thấu hiểu. hướng nghiệp chi tiết cho nhân viên 10 Không tính điểm Không có tủ sách hoặc có + Công ty có tủ sách + Có tủ sách và các loại tri Tri thức của doanh nhưng mang tính hình thức doanh nghiệp. thức khác. nghiệp + Không có quy định về + Tri thức được bộ phận có quản lý và thực hiện tri trách nhiệm quản lý tốt. thức doanh nghiệp + Có kế hoạch và đã thực hiện chia sẽ tri thức. + Tính chia sẽ trở thành tính cách mạnh trong công ty. 11 + Công ty hầu như không + Công ty đã có những văn + Công ty đã thực hiện + Công ty thực hiên có Quy trình, thủ tục, có văn bản quản lý nào. bản quy trình quản lý. theo các tiêu chuẩn quản hiệu quả toàn bộ các quy hướng dẫn, các biểu + Chưa thực hiện theo tiêu lý. trình quản lý theo các tiêu mẫu chuẩn. + Tính thực tế của các chuẩn mới nhất trong thời + Còn mang tính hình quy trình còn yếu. gian ít nhất 2 năm trở lên. thức. + Tính cải tiến chưa thực hiện được nhiều. Version 1.0 Page 3 of 5
  4. Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat 12 Làm việc theo tính chất + Kiến thức yếu về quản + Kiển thức quản trị khá + Quản lý theo tình huống. Phong cách lãnh đạo mệnh lệnh gia đình. trị. vững. + Phong cách lãnh đạo + Quản lý theo thói quen. chính (thường xuyên) phù hợp với loại hình và tính chất kinh doanh 13 + Công ty chưa phân + Công ty chưa phân chia + Công ty có bản phân + Công ty có bản phân chia Sự phân chia quyền chia quyền lực. Hầu như quyền lực. chia quyền lực. quyền lực rõ ràng cho mọi lực GD quyết định mọi việc + Đã phần thành các + Loại quyền lực theo ài cấp quản lý. + Không có bộ phận rõ phòng ban. chính, nhân sự, chuyên + Quyền lực được phân đủ ràng môn chưa đầy đủ hoặc gồm về nhân sự, về chuyên còn chung chung. môn, về tài chính. 14 Tính cách của doanh Không tính điểm Không tính điểm Công ty có tuyên bố hoặc + Gồm phần tiêu chuẩn bên quy định các tính cách + tính cách đó được giải nghiệp: của mình (theo bản danh thích phù hợp với sứ mạng, mục tính cách). tầm nhìn và triết lý kinh Phần đánh giá tính doanh của doanh nghiệp. cách của doanh + Trên 50 % nhân viên nghiêp, bạn phải thiết thấu hiểu và đồng thuận kế câu hỏi riêng. tính cách này. 15 + Dưới 50 % nhân viên + Từ 50 – dưới 70 % nhân + Từ 70 – dưới 90 % + Trên 90 % nhân viên có Lý tưởng có lý tưởng phù hợp với viên có lý tưởng phù hợp nhân viên có lý tưởng lý tưởng phù hợp với tầm tầm nhìn, sứ mệnh của với tầm nhìn, sứ mệnh của phù hợp với tầm nhìn, sứ nhìn, sứ mệnh của doanh doanh nghiệp. doanh nghiệp. mệnh của doanh nghiệp. nghiệp. 16 + Dưới 30 % nhân viên + Từ 30 đến dưới 50 % + Từ 50 đến dưới 70 % + Trên 70 % nhân viên cho Niềm tin cho rằng sứ mạng, tầm nhân viên cho rằng sứ nhân viên cho rằng sứ rằng sứ mạng, tầm nhìn của (được đánh giá theo nhìn của công ty là hoàn mạng, tầm nhìn của công mạng, tầm nhìn của công công ty là hoàn toàn đúng. mức cao nhất, các chỉ toàn đúng. ty là hoàn toàn đúng. ty là hoàn toàn đúng. + Trên 70 % nhân viên cho số khác là cơ sở để + Dưới 30 % nhân viên + Từ 30 đến dưới 50 % + Từ 50 đến dưới 70 % rằng công ty sẽ thành công. đánh giá thêm) cho rằng công ty sẽ thành nhân viên cho rằng công ty nhân viên cho rằng công + Trên 70 % nhân viên tự công. sẽ Từ 30 đến dưới 50 % ty sẽ thành công. hào về công ty. + Dưới 30 % nhân viên tự nhân viên tự hào về công + Từ 50 đến dưới 70 % + Trên 70 % nhân viên hào về công ty. ty. nhân viên tự hào về công thoả mãn về các chế độ của + Dưới 30 % nhân viên + Từ 30 đến dưới 50 % ty. công ty. Version 1.0 Page 4 of 5
  5. Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat thoả mãn về các chế độ nhân viên thoả mãn về các + Từ 50 đến dưới 70 % của công ty. chế độ của công ty. nhân viên thoả mãn về các chế độ của công ty. 17 Không tính điểm Công ty không có chuẩn + Công ty có một số + Công ty có quy định về Chuẩn mực đạo đức mực đạo đức được quy chuẩn mực trong các quy các chuẩn mực đạo đức của định. định rải rác. công ty. + Trên 90 % nhân viên thấu hiểu về nó và cho nó là đúng. Version 1.0 Page 5 of 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản