Tiểu luận: Minh họa bằng SPSS về việc tài: kiểm tra độ tin cậy của thang đo

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
67
lượt xem
14
download

Tiểu luận: Minh họa bằng SPSS về việc tài: kiểm tra độ tin cậy của thang đo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ tin cậy nội bộ Nhà nghiên cứu chia thang đo ra thành hai hay nhiều phần để xem trả lời trong một phần có tương tự các phần còn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Minh họa bằng SPSS về việc tài: kiểm tra độ tin cậy của thang đo

 1. MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG QUẢN TRỊ Đề tài: Minh họa bằng SPSS về việc tài: kiểm tra độ tin cậy của thang đo GVHD: Thầy Trần Quang Trung Nhóm 7 TpHCM, TpHCM, 08/2012
 2. Danh sách nhóm 7 Trần Văn Cường Nguyễn Thị Su Sê Đặng Thị Thu Hương Trần Thị Thùy Vân Nguyễn Hữu Tín Trần Lê Cẩm Tú Trầ Nguyễn Thị Anh Vân Lê Thị Thường Nguyên Thường Trần Ngọc Uyển Lý Thị Kim Cương Nguyễn Thị Phượng Võ Chính Thống
 3. Nội dung 1. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy 2. Giả định về mô hình của CSDL GSS93 3. Các thao tác bằng SPSS 4. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS 5. Thảo luận
 4. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy ĐỘ TIN CẬY Độ tin cậy nội bộ Độ tin cậy thang đo Nhà nghiên cứu chia Trong thang đo của 1 thang đo ra thành hai nhân tố nào đó thì tính hay nhiều phần để nhất quán của các xem trả lời trong một mục trong thang đo là phần có tương tự các điều quan trọng giúp phần còn lại đánh giá độ tin cậy đối với thang đo đó cao hay thấp
 5. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY BẰNG SPSS Đo sự nhất quán nội bộ thang đo, Chronbach’s dựa trên tương quan trung bình Alpha của thang đo Chia thang đo thành 2 phần và Split - Half khảo sát sự tương quan của chúng Giả định các mục trong thang đo Parallel có cùng phương sai và cùng phương sai của sai số
 6. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy N biến và M người Mẫu trả lời Các Hiệp phương Phương sai thành mỗi biến sai của các biến với nhau phần
 7. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy
 8. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy
 9. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy
 10. Giả định về mô hình GSS93  Trong mô hình GSS93 sẽ có 1 số nhân tố được cấu thành từ 1 tập hợp các biến quan sát, các biến quan sát này sẽ tập hợp thành 1 bộ sát, thang đo để đo lường khái niệm của 1 nhân tố nào đó.. Nhóm 7 giả đó.. định có 3 nhân tố như sau: sau: Nhân tố 1: Nhân tố Nhân tố 3: Nhân tố Nhân tố 2: Nhân tố về nhận thức tác về nhận thức vấn đề về cảm nhận âm nhạc động môi trường quốc gia •Water Pollution Danger •Bigband Music •Improving&Protecting to My Family •Bluegrass Music Environment •Water Pollution Danger •Country Western Music •Improving& Protecting to Envir •Blues or R & B Music Nation's Health •Pesticides Danger to •Broadway Musicals •Solving Problems of Envir Big Cities •Classical Music •Pesticides Danger to •Halting Rising Crime •Folk Music My Family Rate •Jazz Music •Car Pollution Danger to •Dealing With Drug My Family •Opera Addiction •Car Pollution Danger to •Rap Music •Improving Nation's Envir •Heavy Metal Music Education System
 11. Các thao tác trong SPSS
 12. Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường”
 13. Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường”
 14. Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường”
 15. Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường”
 16. Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường”
 17. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường Nhận xét: Độ tin cậy khá cao ! (α = 0,844) Case Processing Summary N % Valid 1261 84,1 Cases Excludeda 239 15,9 Total 1500 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
 18. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường
 19. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường
 20. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 2: Nhân tố “cảm nhận âm nhạc” Scale: cảm nhận âm nhạc Case Processing Summary Item Statistics N % Mean Std. Deviation N Valid 1106 73,7 Bigband Music 2,47 1,088 1106 Cases Excludeda 394 26,3 Bluegrass Music 2,67 1,015 1106 Total 1500 100,0 Country Western Music 2,33 1,096 1106 a. Listwise deletion based on all variables in the Blues or R & B Music 2,47 1,016 1106 procedure. Broadway Musicals 2,56 1,116 1106 Classical Music 2,60 1,211 1106 Reliability Statistics Folk Music 2,75 1,028 1106 Cronbach's Cronbach's N of Items Jazz Music 2,59 1,097 1106 Alpha Alpha Based on Opera 3,46 1,123 1106 Standardized Rap Music 3,98 1,079 1106 Items Heavy Metal Music 4,15 1,096 1106 ,709 ,708 11 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 2,912 2,332 4,148 1,816 1,779 ,410 11 Item Variances 1,186 1,029 1,467 ,438 1,425 ,015 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản