intTypePromotion=4

Tìm hiểu cách lập trình gadgetcho Window Vista phần 3

Chia sẻ: Svsdgs Sgdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Tìm hiểu cách lập trình gadgetcho Window Vista phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây chỉ là những dòng mã HTML khá đơn giản, nó tạo ra 1 trang html gồm 1 image : chữ Google ( được load từ đường dẫn images/logo_plain.png tính từ thư mục hiện thời) và 1 textbox để người dung gõ từ khóa tìm kiếm, nếu bạn chưa rành thì cũng không vấn đề gì vì bạn chỉ cần vọc Front page trong bộ office 2k3 tầm 1015 phút là hiểu thôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu cách lập trình gadgetcho Window Vista phần 3

  1. 9. 11. 13. 14. Đây chỉ là những dòng mã HTML khá đơn giản, nó tạo ra 1 trang html gồm 1 image : chữ Google ( được load từ đường dẫn images/logo_plain.png tính từ thư mục hiện thời) và 1 textbox để người dung gõ từ khóa tìm kiếm, nếu bạn chưa rành thì cũng không vấn đề gì vì bạn chỉ cần vọc Front page trong bộ office 2k3 tầm 10- 15 phút là hiểu thôi , chú ý 2 dòng quan trọng
  2. 1. Dòng trênkhai báo file script sử dụng là file gadget.js ,nằm trong thư mục script ở thư mục hiện hành và là java script 1.
  3. 1. function onKeyUpEventhandler(){ 2. if ( window.event.keyCode == 13 ){ // Enter key ?? 3. var strKeyWordToSearch = document.getElementById("txtKeyWord").value ; 4. if (strKeyWordToSearch.length ==0) return ; 5. var strUrl ="http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=" +strKeyWordToSearch + "&meta=" ; 6. window.open(strUrl) ; 7. } 8. } Vậy là xong. Chúng ta vừa tạo xong 1 gadget light google nhỏ gọn trong , bạn thử gõ từkhoảng 7 phút, bây giờ thử chạy và xem kết quả nhé khóa tìm kiếm vào xem..rất tuyệt đấy !
  4. Đây là đoạn mã Vbscript tương đương dành cho các fan VB, bạn xóa dòng 1. Trong file html, và paste đoạn mã sau vào thay thế 1. 2. function onKeyUpEventhandler() 3. dim strKeyWordToSearch 4. if ( window.event.keyCode = 13 ) then ' Enter key ?? 5. strKeyWordToSearch= document.getElementById("txtKeyWord").value
  5. 6. if strKeyWordToSearch"" then 7. window.open("http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=" & strKeyWordToSearch & "&meta=" ) 8. end if 9. end if 10. end function 11. File gadget.js là thừa vì tôi đã nhúng luôn script vào thẳng file html 3.– Active Run gadget Lần này, tôi sẽ demo kỹ thuật lập trình với các active object để tăng cường sức mạnh cho các gadget, chúng ta sẽ thiết kế 1 gadget thay cho chức năng start\run của window. 3.1 Như project trước, chúng ta tạo một web site với project template là : HelloWord vista gadget 3.2.Bạn có thể soản sửa lại thông tin gadget cho phù hợp và thiết kế một trang html nhỏ gọn dung fronpage hoạc 1 html editor như VS2k5 –VS2k8 IDE, vì chúng ta chỉ cần 1 textbox để user nhập lệnh ví dụ :MSCONFIG và 1 inage hay label thể hiện chữ RUN, nếu lười thì bạn paste luôn đoạn code sau vào file html 1. 2.
  6. 3. Untitled Page 4. 5. 6. sub onKeyupEventhandler() 7. dim strCommand 8. on error Resume Next 9. if window.event.keyCode=13 then 10. strCommand= document.getElementById("txtCMD").value 11. Dim objShell 12. Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản