Tìm hiểu chỉ số Vn Index

Chia sẻ: Viettuan Viettuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
511
lượt xem
190
download

Tìm hiểu chỉ số Vn Index

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu chỉ số Vn Index

  1. Tìm hiểu chỉ số Vn Index Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát. VN - Index được tính theo công thức sau: VN INDEX = ∑ (( P1i x Q1i ) x 100 ) / P0i x Q0i )) Trong đó: + P1i : Giá hiện hành của cổ phiếu i + Q1i: Khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i + Poi : Giá của cổ phiếu i thời kỳ gốc + Qoi : Khối lượng của cổ phiếu i tại thời kỳ gốc Các trường hợp điều chỉnh và cách điều chỉnh: 1. Khi trên thị trường xảy ra trường hợp niêm yết mới hay tổ chức niêm yết tiến hành tăng vốn, hệ số chia sẽ được điều chỉnh như sau: D1 = D0 x V1 / (V1- AV ) Trong đó: + D1: Hệ số chia mới + D0: Hệ số chia cũ ( D0 = ∑ P0i x Q0i ) + V1: Tổng giá trị hiện hành của các cổ phiếu niêm yết ( V1 = ∑ P1i x Q1i ) + AV: Giá trị điều chỉnh cổ phiếu 2. Khi huỷ niêm yết hay tổ chức niêm yết tiến hành giảm vốn, hệ số chia mới sẽ được tính như sau: D1 = D0 x V1 / ( V1+ AV) admin (Theo BSC)
Đồng bộ tài khoản