intTypePromotion=1

Tin học trong hóa học

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
78
lượt xem
20
download

Tin học trong hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Làm quen với ChemDraw với công hóa học dạng 2D, 3D Bài 2: Thiết kế hệ phản ứng bằng ChemDraw Bài 3: Làm việc với cấu trúc Bài 4: Làm quen với HyperChem, xây dựng công thức hóa học dạng 2D, 3D Bài 5: Khảo sát tính chất quang phổ của họ màu azo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học trong hóa học

  1.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HỘI THI CHUNG KHẢO THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LẦN III/2010 - Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng - Đơn vị: Bộ môn Hóa – khoa Sư phạm - ĐHAG Bài giảng 1
  2. Ố m â g n Ố m â g n ự cự c Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh tinh ử tn ê y u g nử t ê y u g ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h K ả g ă n h K ố y á h c bố y á h c b ủ P a củ P a c Mô hình Mô hình ấ ợ th c p hấ ợ t c p h   ơ ữ c uơ ữ c u h   1
  3. Ố m â g n Ố m â g n MỞ ự cự c TẮT Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử - + ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 2
  4. Ố m â g n Ố m â g n MỞ ự cự c TẮT Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử - + ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 3
  5. Ố m â g n Ố m â g n ự cự c Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 4
  6. Ố m â g n Ố m â g n ự cự c Khám phá Khám phá Electron ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M Hạt nhân tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử ự n tS a ò h Sự n t a ò h Quỹ đạo electron ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 5
  7. Ố m â g n Ố m â g n ự cự c Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 6
  8. Ố m â g n Ố m â g n ự cự c Khám phá Khám phá ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 7
  9. H Ố m â g n Ố m â g n H ự cự c H C C H O H Khám phá Khám phá H ạ â n th hạ â n t ẫ n à h u Mẫ n à h u M Công thức phố cảnh i tinh nguyên tinh nguyên ử tt ử ự n tS a ò h Sự n t a ò h ả g ă n h Kả g ă n h K Mô hình rỗng Mô hình đặc ố y á h cb bố y á h c ủ P a cc ủ P a Mô hình Mô hình ấ ợ tp ch p h ấ ợ t c ơ ữ ch u h ơ ữ c u 8
  10.     10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản