intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình bệnh chết nhanh cây hồ tiêu ở Việt Nam và nguyên nhân gây bệnh

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

181
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ tiêu là một cây trồng xuất khẩu có giá trị cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu bị thiệt hại đáng kể do bệnh chết nhanh. Mặc dầu bệnh đã được báo cáo từ năm 1952, nguyên nhân gây bệnh chưa từng được kết luận. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là xác định các tác nhân gây bệnh liên quan đến bệnh chết nhanh cây hồ tiêu. Một cuộc điều tra khảo cứu và thu thập mẫu bệnh trên pham vi quốc gia được tiến hành ở 4 tỉnh trồng tiêu trọng điểm:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình bệnh chết nhanh cây hồ tiêu ở Việt Nam và nguyên nhân gây bệnh

  1. trao đổi thông tin và kinh nghiệm BVTV - Số 4/2008 Tình hình bệnh chết nhanh cây hồ tiêu ở Việt Nam và nguyên nhân gây bệnh Hồ tiêu là một cây trồng xuất khẩu có giá trị phân lập Phytophthora thu được từ rễ, thân và lá cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu bị cũng như mẫu đất từ cây bị bệnh được nhận diện thiệt hại đáng kể do bệnh chết nhanh. Mặc dầu về hình thái và xác định bằng kỹ thuật sinh học bệnh đã được báo cáo từ năm 1952, nguyên nhân phân tử ITS-RFLP. Phytophthora capsici được gây bệnh chưa từng được kết luận. Vì vậy, mục xác định là nguyên nhân gây bệnh chết nhanh cây đích của nghiên cứu này là xác định các tác nhân hồ tiêu ở Việt Nam căn cứ vào triệu chứng bệnh, gây bệnh liên quan đến bệnh chết nhanh cây hồ đặc điểm hình thái, lây nhiễm bệnh nhân tạo theo tiêu. Một cuộc điều tra khảo cứu và thu thập mẫu qui tắc koch và phân tích ITS-RFLP. bệnh trên pham vi quốc gia được tiến hành ở 4 tỉnh trồng tiêu trọng điểm: Bình Phước, Đồng Nguyễn Vĩnh Trường Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu và Quảng Trị. Các thể Hội nghị tập huấn chuyên đề ứng dụng bẫy đèn trong công tác dự tính, dự báo dịch hại lúa Nguyễn Thị Phương Vinh Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận Vừa qua, vào ngày 22/7/2008 tại Thành phố từng tiểu vùng để dự báo chính xác sự xuất hiện Phan Thiết, Cục Bảo vệ thực vật và Sở Nông của rầy nâu, hạn chế rủi ro thấp nhất cho bà con; nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận 1-5 ngày ngay sau đỉnh điểm rầy vào đèn là đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề khoảng thời gian tốt nhất để khuyến cáo bà con ứng dụng bẫy đèn trong công tác dự tính, dự báo nông dân gieo sạ đồng loạt để né rầy; trong dịch hại lúa. Đến dự có hơn 70 đại biểu là Lãnh trường hợp có nhiều đỉnh điểm rầy nâu vào đèn, đạo Hội làm vườn Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ cần chọn đỉnh điểm đầu tiên để khuyến cáo bà thực vật Phía Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển con gieo sạ đồng loạt chứ không nên chờ đến nông thôn, Lãnh đạo và các cán bộ của Chi cục đỉnh điểm cuối cùng mới khuyến cáo. Ngoài ra, Bảo vệ thực vật các tỉnh Phía Nam từ Ninh cũng cần quan tâm đến những thông tin khác như Thuận trở vào. điều kiện khí hậu của từng địa phương, hướng Các nội dung chính của Hội nghị là: Rầy nâu, gió, và đặc biệt cần thiết phải sử dụng các biện bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá cùng những biện pháp canh tác phù hợp để quản lý dịch hại. pháp quản lý; Kết quả đánh giá mô hình quản lý Các đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn và Rầy nâu (do FAO) tài trợ); Kinh nghiệm triển nhấn mạnh bẫy đèn là dụng cụ tối thiểu của cán khai phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn bộ bảo vệ thực vật, cần phải được khôi phục, duy xoắn lá ở Cai Lậy, Tiền Giang. trì, trong điều kiện hạn hẹn về kinh phí, thì trách Các đại biểu đã trao đổi và thảo luận, chia sẻ nhiệm và tình yêu nghề của các cán bộ bảo vệ kinh nghiệm trong công tác bố trí lắp đặt, theo thực vật được đặt lên hàng đầu trong việc theo dõi, duy trì và quản lý bẫy đèn một cách có hiệu dõi bẫy đèn và xử lý số liệu, phục vụ tốt cho công quả. Theo đó, cần thiết lập hệ thống bẫy đèn ở tác chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và
  2. trao đổi thông tin và kinh nghiệm BVTV - Số 4/2008 lùn xoắn lá trên lúa, đảm bảo hiệu quả sản xuất của bà con nông dân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2