intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TÍNH TOÁN NHIỆT Chương 6a

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

139
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu thức tính toán : Công suất tác dụng P và năng lượng tổn hao trong vật dẫn được xác định theo các biểu thức : P = I2.R (W) (6-1) 2 (6-2) W = I Rt (Jun) Ở đây I - tính bằng Ampe [A] t - tính bằng giây [s] R - tính bằng ôm Trong đó : kbm- hệ số hiệu ứng bề mặt , bằng tỉ số giữa điện trở xoay chiều và điện trở một chiều . Kg- Hệ số hiệu ứng gần khi có các phần tử dẫn điện đặt gần nhau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH TOÁN NHIỆT Chương 6a

  1. /-TÍNH TOÁN TỔN HAO TRONG CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN : 1- Các biểu thức tính toán : Công suất tác dụng P và năng lượng tổn hao trong vật dẫn được xác định theo các biểu thức : P = I2.R (W) (6-1) 2 W = I Rt (Jun) (6-2) Ở đây I - tính bằng Ampe [A] t - tính bằng giây [s] R - tính bằng ôm [] l R = kbm.Kg. . (6-3) S Trong đó : kbm- hệ số hiệu ứng bề mặt , bằng tỉ số giữa điện trở xoay chiều và điện trở một chiều . Kg- Hệ số hiệu ứng gần khi có các phần tử dẫn điện đặt gần nhau . l- chiều dài vật dẫn S- tiết diện ngang vật dẫn - Điện trở suát của vật dẫn ở 0oC.  = o(1+) = 20[1+(-20)] = mt[1+(- mt)] (6-4) với  , o , 20 - là điện trở suất của vật dẫn ở 0oC , 20oC , và nhiệt độ môi trường xung quanh . Bảng 6-2 : Điện trở suất của đồng và nhôm ở 20oC Điện trở suất mm 2 Vật liệu vật dẫn 20( ) m - Đồng điện phân tinh khiết nhất. 0,01681 - Đồng mác A1 đã : - ủ mềm 0,01741 - ủ nửa mềm 0,01754 - không ủ , cứng 0,01640 - Nhôm điện phân tinh khiết nhất đã được 0,02635 ủ - Nhôm mác A1 đã : - ủ mềm 0,0278 - 0,0280 - ủ nửa mềm 0,0268 - 0,0295
  2. - không ủ , cứng 0,0318 2./-Hệ số hiệu ứng bề mặt và hiệu ứng gần của vật dẫn bằng vật liệu phi từ tính : Hiệu ứng bề mặt (qui ước do hiện tượng tự cảm ) , hiệu ứng gần (qui ước do hiện tượng hỗ cảm )sinh ra do sự phân bố không đều của mật độ dòng điện trong tiết diện vật dẫn khi có dòng xoay chiều chảy qua . a - Hệ số hiệu ứng bề mặt : Hình 6-1 và 6-2 là đồ thị biểu thị quan hệ giữa hệ số hiệu ứng bề mặt vào chuẩn số đồng dạng của các vật liệu dẫn được sử dụng nhiều trong khí cụ điện , chuẩn số đồng dạng được tính theo công thức : f f  R 100m 10 4 R 1cm Trong đó : f -Tần số nguồn cung cấp . R100m - Điện trở 1 chiều của vật dẫn dài 100m . R1cm- Điện trở 1 chiều của vật dẫn dài 1cm . f R 100m Hình 6-1 : Sự phụ thuộc của hệ số hiệu ứng bề mặt vào chuần số đồn dạng của vật dẫn tròn hoặc đặc (b/d=0,5) và tròn rỗng (b/d = 0,40,01) bằng vật liệu phi từ tính .
  3. f R 100m f .b.h 4  .10 5 Hình 6-2 :Sự phụ thuộc của hệ số hiệu ứng bề mặt vào chuẩn số đồng dạng của vật dẫn dạng th thành từ tính . Đối với tiết diện tròn : f. f. f . .d d 2 2 . f = 100 = =  (6-5) R100 m  .100.d  20  s Đối với vật dẫn hình ống : f f .b.h f . .d .b.d d . f .b. = = = (6-6) R 100m  100  .100d 10 .d s Đối với vật dẫn có tiết diện chữ nhật : f = 1,38.10-3 . b.h. f =  . .b.h. f ( 6-7) R100m .  .107 Trong các công thức trên các kích thước tính cùng m và R tính bằng Ωm.
  4. Khi tăng tần số nguồn và tăng kích thước vật dẫn thì hệ số hiệu ứng bề mặt tăng và ngược lại ở tần số thấp vật dẫn có kích thước nhỏ ta có thể không xét hiệu ứng bề mặt. b - Hệ số hiệu ứng gần : Trong thực tế đa số các khí cụ điện hạ áp có các vật dẫn đặt song song với nahuu và có một khoảng cách nhất định cho nên hệ số hiệu ứng gần có giá trị gần bằng 1. 3 - Hệ số hiệu ứng bề mặt của vật dẫn bằng vật liệu từ: Ở các vật dẫn bằng vật liệu từ, từ thông trong vật dẫn thay đổi không những do sự biến thiên dòng điện mà còn phụ thuộc vào độ từ thẩm của vật liệu, việc tính toán hệ số hiệu ứng bề mặt là phức tạp nên ở tài liệu này không xét đến. V/- XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM TỔN HAO TRONG CÁC CHI TIẾT, CÁC CỤM KHÔNG DẪN ĐIỆN CỦA KHÍ CỤ ĐIỆN. Do từ thông phép mạch qua các cụm không dẫn điện của khí cụ điện như thân, vỏ ... nên ở các bộ phận này cũng sinh ra tổn hao do dòng xoáy và từ trễ, trong thực tế kỹ thuật sự phát nóng này được xác định bằng phương pháp thực nghiệm. Để giảm tổn hao này ta có thể dùng những biện pháp sau : sử dụng vật liệu phi từ tính, thay đổi dạng tiêt diện và bề mặt chi tiết, tạo khe hở không khí trên đường đi của từ thông, đặt màn phi từ tính, sử dụng vòng ngắn mạch.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2