Toán lớp 6_ Tiết 16

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
33
download

Toán lớp 6_ Tiết 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 16', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 16

  1. Tiết 16: LUYỆN TẬP A) MỤC TIÊU - HS biết áp dụng các tính chất của các phép tính cũng như các quy tắc thứ tự thực hiện phép tính. - Kĩ năng: Tính thành thạo các phép tính và tìm x cẩn thận, chính xác. B) Chuẩn bị * GV :Sgk, * HS: Sgk, bảng nhóm,máy tính bỏ túi C) Tiến trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1:KTBC * Hoạt động 1 HS1: Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối HS nêu thứ tự thực hiện phép tính với biểu thức không có dấu ngoặc. Sửa bài 73c Sgk HS làm 73c 73) 39.213 + 87.39 c) = 39.(213 + 87) = 39 .300 HS2: nêu thứ tự thực hiện phép tính đối = 117 000 với biểu thức có dấu ngoặc HS nêu thứ tự Sửa bài 73d sgk HS sửa bài 73 d) d) 80 - [ 130 - (12 - 4)2] = 80 - [ 130 - 82] = 80 - [130 - 64] = 80 - 66 = 14 GV nhận xét chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 LUYỆN TẬP GV: Cho HS sửa bài 74 Sgk 74/ Sgk Goi lần lượt 2HS lên bảng làm HS lên bảng làm a/ 541 + ( 218 - x ) = 735 218 - x = 735 - 541 218 - x = 194 x = 218 - 194 x = 24 b/ 5.(x + 35) = 515 x + 35 = 515 : 5 x + 35 = 103 x = 103 - 35 = 68 GV nhận xét, chỉnh sửa HS lên bảng làm Gọi 2HS sửa tiếp câu c,d c/ 96 - 3(x + 1) = 42 3(x + 1) = 96 - 42 = 54 x + 1 = 54 : 3 = 18 x = 17 d/ 12x - 33 = 32 . 33 12x - 33 = 35 = 243 12x = 243 + 33 = 276 x = 276 : 12 = 23 Gv nhận xét, chình sửa
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 Cho HS làm nhóm bài 77 sgk 77) Sgk Lưu ý: Sử dụng các tính chất đã học nếu có thể để tính toán nhan hơn Gọi đại diện 2 nhóm trình bày kết quả HS trình bày a/ 27 .75 + 25.27 - 150 = 27.(75 + 25) - 150 = 27 .100 - 150 = 2700 - 150 = 2550 b/12 : {390: [ 500 - (125 +35.7)]} = 12 : { 390 : [500 - (125 + 245)]} = 12 : { 390 : [ 500 - 370]} = 12 : { 390 :130} GV nhận xét chỉnh sửa = 12 :3 = 4 * Hoạt dộng 4 * Hoạt dộng 4 Cho HS sửa bài 78 sgk 78)Sgk Gọi 1HS lên bảng trình bày HS trình bày 12000 − (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) = 12000 − (3000 + 5400 + 1200) = 12000 − 9600 = 2400 GV nhận xét chỉnh sửa * Dặn Dò: Về Nhà - Xem lại các tính chất của các phép tính (cộng,nhân..), - Xem lại thứ tự thực hiện phép tính dối với các biểu thức - Xem lại các dạng bài tập đã giải. - Xem cách sử dụng máy tính bài 81 sgk - BTVN : 104;105;107;108; SBT trang 15
Đồng bộ tài khoản