Toán lớp 6_ Tiết 17

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
35
download

Toán lớp 6_ Tiết 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 17', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 17

  1. Tiết 17: LUYỆN TẬP A) MỤC TIÊU - HS vận dụng thành thạo các tính chất, lũy thừa, quy tắc thực hiện phép tính để thực hiện các phép tính, tìm x. - Kĩ năng: chính xác, cẩn thận. B) Chuẩn bị * GV :Sgk, Bảng phụ : BT 80 Sgk * HS: Sgk, bảng nhóm,máy tính bỏ túi C) Tiến trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 LUYỆN TẬP GV: Cho HS làm bài 80 Sgk yêu cầu HS tính rối điền dấu thích HS điền trên bảng 80) Sgk (bảng phụ) hợp vào ô vuông 12 = 1 13 = 12 − 02 (0+1) = 0 + 1 2 2 2 2 = 1+ 3 2 2 = 3 −1 3 2 2 (1+2) 2 > 12 + 22 32 = 1 + 3 + 5 33 = 62 − 32 (2+3) 2 > 22 + 32 43 = 102 − 62 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Cho HS sửa bài tập 104 SBT trang 15 HS sửa bài 104 104SBT) Tr.15 Gọi 2HS lên bảng làm câu a,b a/ 3.52 - 16:22 = 3.25 - 16 : 4 = 75 - 4 Lưu ý HS: Sử dụng các tính chất đã = 71 biết vào thực hiện phép tính b/ 23.17 - 23 . 14 = 8.17 - 8. 14 = 8. ( 17 - 14) = 8.3 = 24 GV nhận xét chỉnh sửa. Gọi 2HS sửa bài c,d HS sửa c/ 15 . 141 + 15 . 59 = 15 .( 141 + 59 ) = 15 . 200 = 3000 d/ 17 . 85 + 15 .17 - 120 = 17 (85 + 15 ) - 120 = 17 .100 - 120 = 1700 - 120 = 1580 Gọi 1HS sửa bài e HS làm 20 - [ 30 - (5 - 1)2] = 20 - [30 - 42] = 20 - [ 30 -16] = 20 - 14 = 6 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Gọi 2 HS sửa bài 105 SBT 2 HS lên bảng làm 105SBT tr. 15 a) 70 - 5.( x - 3) = 45 5(x - 3) = 25 x-3 =5 x =8 b) 10 + 2x = 4 : 43 5 10 + 2x = 42 = 16 2x = 16 - 10 2x = 6 x=3 GV nhận xét, chỉnh sửa
  2. * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 Gọi 2 HS sửa bài 107 SBT 2 HS lên bảng làm 107 SBT Tr.15 a) 36 : 32 + 23 . 22 = 34 + 25 = 81 + 32 = 113 Lưu ý HS: có thể sử dụng thêm dấu b) (39.42 - 37 .42): 42 ngoặc nếu có thể = [42.( 39 - 37)]: 42 = 42.2 : 42 = 84 : 42 =2 GV nhận xét , chỉnh sửa bài làm HS * Dặn Dò: Về Nhà - Xem lại các tính chất của các phép tính - Xem lại thứ tự thực hiện phép tính dối với các biểu thức - Xem lại các dạng bài tập đã giải. - Chuẩn bị: Kiểm tra 1 tiết
Đồng bộ tài khoản