Toán lớp 6_ Tiết 19

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
99
lượt xem
34
download

Toán lớp 6_ Tiết 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Tính chất chia hết của một tổng", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 19

  1. Tiết 19 Bài 10: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG A/ MỤC TIÊU - HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu - HS biết nhận ra một tổng (hiệu) của hai hay nhiều số có chia hết hay không chia hết cho một số mà không cần tính tổng (hiệu) đó. - HS biết sử dụng các kí hiệu: , B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, bảng phụ: ?3 * HS: Sgk C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1/ Nhắc lại về quan hệ chia hết GV: Khi nào số tự nhiên a chia hết HS trả lời miệng cho số tự nhiên b khác 0 ? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi có số tự nhiên GV giới thiệu ki hiệu chia hết HS theo dõi k sao cho a = b.k Kí hiệu a chia hết cho b là:a M b GV yêu cầu HS cho 2 ví dụ về phép HS cho ví dụ kí hiệu chia hết và phép chia có dư a không chia hết cho b a b. * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2/ Tính Chất 1 GV: yêu cầu HS viết hai số chia hết HS: ?1 cho 6 12 chia hết cho 6 12 6 6 chia hết cho 6 6 6 GV: Tổng hai số 12 và 6 có chia hết HS: Tổng hai số 12 và 6 chia 12 + 6 = 18 cho 6 không? hết cho 6 18 6 GV: Yêu cầu HS viết hai số chia hết HS cho ví dụ 7 7 cho 7. 14 7 14 + 7 = 21 7 GV: Tổng của chúng có chia hết cho Tổng chia hết cho 7 7 không ? GV: Nếu a m và b m thì HS trả lời Nếu a m và b m thì (a+b) m (a + b) có chia hết m ? a + b chia hết cho m GV: giới thiệu kí hiệu suy ra HS theo dõi Kí hiệu ⇒ đọc là suy ra GV: Hiệu của 12 và 6 có chia hết cho HS trả lời Nếu a m và b m 6 không ? Thì (a - b) m Hiệu của 14 và 7 có chia hết cho 7 không ? GV: Yêu6M u HS Viết ba số chia hết 3M cầ M 3, 3,12 3 HS cho ví dụ cho 3 3 + 6 + 12 = 21 3 a Mng của chúng ⇒ a+b+c cho GV: Tổm, b Mm va cMmcó chia hếtMm Tổng chia hết cho 3 3 không ? GV: Yêu cầu HS phát biểu tính chất 1 HS phát biểu tính chất 1 Tính chất 1 (sgk)
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 3/ Tính Chất 2 GV: Cho HS làm ?2 HS cho ví dụ và trả lời câu hỏi ?2 trong ?2 a ) 8M4, / 17 M4 / 8 + 17 = 25 M4 b) 15M , 17 5 5 15 + 17 = 32 5 GV: Nếu a m và b m thì a + b có HS trả lời miệng a m và b m thì a + b m chia hết cho m không ? GV: - Hiệu của 17 và 8 có chia hết HS trả lời cho 4 không ? - Hiệu của 19 và 10 có chia hết cho 5 không ? GV: Yêu cầu HS tìm 3 số trong đó có HS tìm các số thỏa yêu cầu 12 6 , 18 6 , 9 6 1 số không chia hết cho 6 các số còn lại chia hết cho 6 GV: Tổng của chúng có chia hết cho HS trả lời 12 + 18 + 9 = 39 6 6 không ? GV đi đến chú ý sgk GV: Yêu câu HS phát biểu tính chất 2 HS đọc chú ý sgk * Chú ý(sgk) * Tính chất 2 (Sgk) * Hoạt động 4 Củng cố * Hoạt động 4 Cho HS làm ?3 HS làm ?3 80 + 16 8 80 - 16 8 32 + 40 +24 8 GV nhận xét chỉnh sửa Cho HS làm ?4 HS cho ví dụ ?4 8 3 10 3 10 + 8 = 18 3 GV nhận xét, yêu cầu HS tự cho thêm ví dụ. Cho HS làm bài tập 83 ,84 Sgk HS trả lời 83a) 48 + 56 8 84a) 54 - 36 6 * DẶN DÒ: VỀ NHÀ - Xem lại các tính chất chia hết của một tổng ( hiệu). - Xem lại các bài tập đã giải. - BTVN:85,86,87,88,89,90 Sgk
Đồng bộ tài khoản