intTypePromotion=1

Tôi lớn lên và khỏe mạnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
229
lượt xem
22
download

Tôi lớn lên và khỏe mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Tôi lớn lên và khỏe mạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tôi lớn lên và khỏe mạnh

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y Ch : Tôi l n lên và kh e m nh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n ngôn ng : - Bé th hi n nhu c u, tình c m, ý tư ng b ng l i nói, c ch , i u b . Bi t yêu c u s giúp c a ngư i l n khi c n thi t. - Bé bi t s d ng ngôn ng trong cu c s ng hang ngày, trong giao ti p m t cách l phép, l ch s - Bi t tham gia trao i theo nhóm 2. Phát tri n nh n th c: - Bé có m t s hi u bi t nh t nh v c m xúc, s thích, m t s b ph n giác quan trên cơ th - Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phân lo i, phân nhóm các lo i th c ph m, dung… - Tìm hi u v quá trình l n lên c a bé 3. Phát tri n th m m : - Bé bi t yêu thích cái p xung quanh mình. T ó phát tri n tính th m m cho tr - Phát tri n kh năng, th hi n c m xúc, sang t o trong các ho t ng ngh thu t 4. Phát tri n tình c m xã h i: - Tr m nh d n, hòa thu n v i b n bè. Bi t như ng nh n b n khi chơi - Bi t h p tác v i b n và ngư i l n trong các ho t ng. - Ch p nh n và th c hi n m t s quy nh trong trư ng l p và gia ình 5. Phát tri n th ch t: - Có k năng th c hi n m t s v n ng bò th p, dung s c nh y cao, ph i h p nh p nhàng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bé bi t cách b o v , chăm sóc các b ph n cơ th , các giác quan và s c kh e cho b n thân - Hình thành và phát tri n cho tr m t s n n p, thói quen, hành vi t t II. M ng n i dung và ho t ng 1. Bé càng l n càng 2. Cơ th tôi l n lên ngoan như th nào? * N i dung: • N i dung: - Bé tìm hi u cái hay, cái p - Làm quen v i quá trong cu c s ng g n gũi. C m nh n rình l n lên c a m t cơ th con ư c cái p và b c l c m xúc c a ngư i mình - S p x p các i - Tham gia vào các ho t ng tư ng theo m t trình t nh t nh âm nh c, t o hình, ngôn ng ngh thu t - Nh n bi t 4 nhóm th c ph m t t cho cơ th - Nh n bi t kh năng quan sát b ng m t • Ho t ng: • Ho t ng: - Tôi c n gì l n lên và kh e m nh - Hát: Càng l n càng ngoan - Trò chơi: Ai nhanh tay - Tró chơi: là bé ngoan (Bé ch i tóc, c t tóc g n gang” - Tôi l n lên th nào? Nh ng th c ăn giúp bé mau l n. - Trò chuy n, c thơ, hát v b n thân - Trò chơi: L n c u v ng - Quan sát các v t xa g n b ng n t và ng kính - Làm sách: 4 nhóm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com th c ph m t t cho cơ th - Truy n k : Ông Gióng TÔI L N LÊN VÀ KH E M NH 3. i u kỳ l v cơ 4. Bé thích g n 5. i u kỳ l c a th b n gàng – s ch s em * N i dung: * N i dung: * N i dung: - Ch c năng c a - Nh n bi t trang - L i ích c a vi c các giác quan và c a các ph c phù h p v i l a tu i, gi gìn v sinh cơ th b ph n khác c a cơ th th i ti t. con ngư i. - Công d ng và l i - L i ích c a vi c ích c a các giác quan i - T hào v thành gi gìn dung cá nhân v i cơ th con ngư i công c a b n thân g n gàng, s ch s . - Tham gia các ho t * Ho t ng: Nói rõ rang, m ch ng ngh thu t, ngôn l c, l phép. ng . - Cái gì m c ra t cơ th ? * Ho t ng: * Ho t ng: - V n ng: Bò - Phân nhóm qu n - Truy n: C u bé th p chui qua c ng, nh y áo cùng lo i, s p x p qu n mũi dài lên p bóng. áo g n gàng. - Trò chơi: Trán- - KPTN: D u vân - Ch n trang ph c c m-tai tay phù h p cho búp bê - Trò chơi: hãy làm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trò chơi: S s , theo tôi mó mó - Cách gi gìn, chăm sóc, b o v cơ th Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2