intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Marketing du lịch: Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet của Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng)

Chia sẻ: Anhnangchieuta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đồ án là phân tích thực trạng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet của khách sạn Navy tại Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng). Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet cho Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng) dựa trên cơ sở phân tích thực trạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Marketing du lịch: Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet của Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM TRÊN INTERNET CỦA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG (NAVY HOTEL ĐÀ NẴNG) TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MARKETING DU LỊCH Sinh viên thực hiện : Pi Riu Thị Đào Mã sinh viên : K12C13200 Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Khóa đào tạo : 2018 - 2021 Đà Nẵng - 01/2021
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh dịch covid 19 diễn ra gay gắt trên Thế Giới đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của nghành dịch vụ nói chung và của nghành khách sạn nói riêng. Có thể nói đây là một khó khăn rất lớn đối với khách sạn của Việt Nam nói chung và của Khách sạn Navy Đà Nẵng nói riêng để củng cố và tăng cường vị thế trên thị trường hiện nay và hệ thống từ khóa tìm kiếm là công cụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu chính đó là lợi nhuận, vị thế và an toàn. Bản thân em qua quá trình đi thực tập và làm báo cáo thực tập về khách sạn Navy Đà Nẵng, em thấy rằng khách sạn Navy Đà Nẵng không những cố gắng vươn lên về năng lực quản lý, chiến lược đầu tư và kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ quan hệ đối tác và công tác tiếp thị thì để tồn tại và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, khách sạn phải tìm mọi cách mọi biện pháp để có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, có một hệ thống các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn cung cấp cho khách. Giữ vững và năng cao chất lượng dịch vụ chính là giữ vững và nâng cao uy tín cho khách sạn trên thị trường. Ngoài ra để tăng sự hiểu biết về khách sạn và tạo dựng được niềm tin trong lòng khách hàng thì khách sạn còn cần phải cải thiện hệ thống từ khóa tìm kiếm của mình tốt hơn, có một số từ khóa tìm kiếm cụ thế và rõ ràng cho khách sạn của mình. Các nhà quản lý trong hoạt động kinh doanh khách sạn cần phải quan tâm đến mức độ hiệu quả từ khóa tìm kiếm trên internet như một đòn bẩy thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của khách sạn. Internet là công cụ không thể thiếu trong thời điểm hiện nay. Trong đó trang web sẽ là một công cụ tiếp thị không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Website đem lại cho cá nhân doanh nghiệp một cơ hội liên kết và hợp tác, quảng cáo không giới hạn và việc kinh doanh cũng sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí. Để làm được điều này doanh 1
 3. nghiệp cần phải có chiến lược cụ thể, áp dụng các giải pháp Marketing điện tử quảng cáo website của mình đến với người dùng và mở rộng, khai thác tiềm năng quảng cáo thương hiệu. Nhận thức được vấn đề đó cũng như những kiến thức đã được học trên giảng đường, thu thập được trong quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập cho khách sạn Navy Đà Nẵng, em đã chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet của Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng)”. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích thực trạng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet của khách sạn Navy tại Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng). - Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet cho Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng) dựa trên cơ sở phân tích thực trạng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu: Là hệ thống từ khóa tìm kiếm của Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng). + Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng). Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, gồm các hoạt động thực hiện phân tích thực trạng hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đưa ra giải pháp xây dựng liên quan phù hợp với tình hình thực tế. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp bên trong và bên ngoài công ty, sách, báo, mạng 2
 4. internet. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp thống kê phân tích, tổng hợp, so sánh và kết hợp nghiên cứu thực tế để làm cơ sở cho việc đánh giá và xây dựng từ khóa tìm kiếm. 5. Kết quả thực hiện Dự kiến kết quả đạt được là đánh giá được thực trạng của hệ thống từ khóa tìm kiếm của Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng), từ đó đưa ra một số giải pháp xây dựng cho hệ thống từ khóa tìm kiếm phù hợp cho khách sạn. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn + Ý nghĩa khoa học Trên cơ sở hiểu biết và nghiên cứu cũng như phân tích đánh giá về việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng) xem lại những kiến thức thực tế, từ đó giúp bản thân có thêm những kinh nghiệm cũng như những hiểu biết sâu hơn về hệ thống từ khóa tìm kiếm. + Ý nghĩa thực tiễn Hệ thống những vấn đề lý thuyết về hệ thống từ khóa tìm kiếm, thu thập, phân tích của Chi nhánh Đà Nẵng - công ty cổ phần dịch vụ Bay và du lịch biển Tân Cảng (Navy hotel Đà Nẵng). Kết quả nghiên cứu đã xác định được những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó có những hướng đi phù hợp cho hoạt động hệ thống từ khóa tìm kiếm. Bên cạnh đó, đề tài còn xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm cho doanh nghiệp để ban lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng. 7. Nội dung đồ án tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung đồ án tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu chung về từ khóa tìm kiếm. 3
 5. Chương 2: Tổng quan và thực trạng từ khóa tìm kiếm Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy Hotel Đà Nẵng). Chương 3: Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm trên internet cho Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy Hotel Đà Nẵng). 4
 6. CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỪ KHÓA TÌM KIẾM 1.1. KHÁI NIỆM 1.1.1. Khái niệm về từ khóa Từ khóa là từ trong một câu, một đoạn, một văn bản, mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết. Từ khóa (Keyword) được sử dụng rộng rãi như là một thuật ngữ internet chỉ việc xác định những từ ngữ chính thể hiện sản phẩm, dịch vụ, thông tin mà chủ website hướng đến cũng như người dùng internet hay dùng để tìm kiếm thông tin liên quan. 1.1.2. Lợi ích của từ khóa tìm kiếm 1.1.2.1. Lợi ích đối với doanh nghiệp 1.1.2.2. Lợi ích đối với khách hàng 1.1.3. Vai trò của từ khóa tìm kiếm 1.1.4. Tầm quan trọng của từ khóa tìm kiếm 1.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TÌM KIẾM 1.2.1. Lên ý tƣởng từ khóa tìm kiếm 1.2.2. Phân tích từ khóa tìm kiếm 1.2.3. Phân nhóm từ khóa 1.2.4. Tạo keyword Map 5
 7. CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VÀ THỰC TRẠNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG (NAVY HOTEL ĐÀ NẴNG) 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN NAVY ĐÀ NẴNG 2.1.1. Lịch sử hình thành Tên công ty: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (Navy Hotel Da Nang). Giám đốc chi nhánh: Vũ Đình Hiểu. Địa chỉ: số 3A đường Yết Kiêu - P. Thọ Quang - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng – Việt Nam. Logo của khách sạn: Hình 2.1. Logo khách sạn Navy Đà Nẵng Điện thoại: (+84) 236 – 3939 445 Fax: 02363920786 Email: info.dn@navyhotelgroup.com Website: http://navyhoteldanang.com 2.1.2. Quá trình phát triển 2.2. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA KHÁCH SẠN NAVY ĐÀ NẴNG. 2.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban 2.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN 2.4. NGUỒN LỰC CỦA KHÁCH SẠN 2.4.1. Cơ sở vật chất 2.4.2. Cơ cấu nguồn nhân lực 6
 8. 2.4.2.1. Cơ cấu & trình độ lao động 2.4.2.2. Số lượng lao động của khách sạn theo đơn vị chức năng. 2.4.2.3. Báo cáo hoạt động kinh doanh của khách sạn (2018 – 2020) 2.4.2.4. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 2.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN NAVY ĐÀ NẴNG 2.6. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN NAVY ĐÀ NẴNG 2.6.1. Môi trƣờng vĩ mô 2.6.1.1. Nhân khẩu học 2.6.1.2. Văn hóa – xã hội 2.6.1.3. Chính trị - pháp luật 2.6.1.4. Kinh tế 2.6.1.5. Công nghệ 2.6.2. Môi trƣờng vi mô 2.6.2.1. Đối thủ cạnh tranh 2.6.2.2. Khách hàng 2.6.2.3. Nhà cung ứng 2.7. PHÂN TÍCH CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA KHÁCH SẠN NAVY ĐÀ NẴNG 2.7.1. Chính sách sản phẩm 2.7.2. Chính sách giá 2.7.3. Chính sách phân phối 2.7.4. Truyền thông cổ động 2.7.5. Chính sách con ngƣời 2.7.6. Cơ sở vật chất 2.7.7. Quy trình cung ứng 2.8. THỰC TRẠNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG (NAVY HOTEL ĐÀ NẴNG) 7
 9. CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM TRÊN INTERNET CHO CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG (NAVY HOTEL ĐÀ NẴNG) 3.1. LÊN Ý TƢỞNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM 3.1.1. Xác định những thông tin khách hàng quan tâm 3.1.2. Từ khóa hiện tại của khách sạn 3.1.3. Tải ý tƣởng từ khóa 3.1.3.1. Tham khảo từ khóa từ các khách sạn khác 3.1.3.2. Sử dụng các công cụ hỗ trợ lựa chọn từ khóa Bảng 3.1. Ý tưởng từ khóa tìm kiếm cho khách sạn Navy Đà Nẵng Competition Stt Keyword Competition (indexed value) 1 khách sạn 3 sao Thấp 9 2 navy hotel đà nẵng Thấp 27 3 khách sạn navy đà nẵng Thấp 26 4 nhà hàng Thấp 1 5 hội nghị Thấp 1 6 khách sạn đà nẵng Trung bình 47 7 khách sạn có biển Không xác định 8 khách sạn biển giá rẻ Không xác định 9 navy đà nẵng Không xác định 10 khách sạn núi Không xác định 11 khách sạn ở đà nẵng Trung bình 43 12 khach san da nang Trung bình 53 13 khách sạn đà nẵng giá rẻ Trung bình 58 14 khách sạn giá rẻ đà nẵng Trung bình 55 8
 10. 15 khách sạn đà nẵng gần biển Trung bình 48 16 đặt phòng khách sạn đà nẵng Trung bình 49 17 ks đà nẵng Trung bình 52 18 khách sạn gần sân bay đà nẵng Trung bình 39 19 đặt phòng đà nẵng Trung bình 47 20 hotel đà nẵng Trung bình 41 21 khách sạn gần biển đà nẵng Trung bình 43 22 đặt khách sạn đà nẵng Trung bình 53 23 khách sạn đẹp ở đà nẵng Trung bình 49 24 khách sạn ở đà nẵng gần biển Trung bình 55 25 các khách sạn ở đà nẵng Trung bình 46 26 khach san o da nang Trung bình 51 27 review khách sạn đà nẵng Trung bình 40 28 giá khách sạn đà nẵng Trung bình 50 khách sạn đà nẵng giá rẻ gần 29 Trung bình 55 biển 30 khách sạn giá rẻ ở đà nẵng Trung bình 49 31 khách sạn tốt ở đà nẵng Trung bình 45 32 giá phòng khách sạn đà nẵng Trung bình 48 33 khách sạn ở đà nẵng giá rẻ Trung bình 53 34 khách sạn ven biển đà nẵng Trung bình 34 khách sạn đà nẵng gần biển giá 35 Trung bình 48 rẻ 36 đặt khách sạn ở đà nẵng Trung bình 58 37 khách sạn đẹp đà nẵng Trung bình 43 9
 11. 38 khach san da nang gan bien Trung bình 37 khách sạn giá rẻ đà nẵng gần 39 Trung bình 53 biển 40 khách sạn rẻ ở đà nẵng Trung bình 49 41 khach san da nang gia re Trung bình 45 42 khách sạn rẻ đà nẵng Trung bình 52 43 đặt phòng khách sạn tại đà nẵng Trung bình 54 44 đi đà nẵng nên ở khách sạn nào Trung bình 57 45 những khách sạn đẹp ở đà nẵng Trung bình 52 46 ks ở đà nẵng Trung bình 58 47 dat phong khach san da nang Trung bình 47 48 khách sạn có hồ bơi ở đà nẵng Trung bình 49 49 giá phòng đà nẵng Trung bình 54 50 giá khách sạn ở đà nẵng Trung bình 48 51 đặt phòng ở đà nẵng Trung bình 52 52 ks đà nẵng gần biển Trung bình 60 53 khach san gan bien da nang Trung bình 44 54 khách sạn đà nẵng có hồ bơi Trung bình 41 55 khách sạn gần biển ở đà nẵng Trung bình 62 đặt phòng khách sạn đà nẵng 56 Trung bình 53 giá rẻ 57 khách sạn da nang Trung bình 53 58 ks đà nẵng giá rẻ Trung bình 65 59 khách sạn đà nẵng view biển Trung bình 49 60 khách sạn bloom đà nẵng Trung bình 34 10
 12. 61 khách sạn đà nẵng đẹp Trung bình 42 giá phòng mường thanh đà 62 Trung bình 48 nẵng 63 khách sạn bình dân đà nẵng Trung bình 43 64 đặt phòng đà nẵng giá rẻ Trung bình 51 65 khách sạn mặt biển đà nẵng Trung bình 39 66 những khách sạn ở đà nẵng Trung bình 55 67 khach san gan san bay da nang Trung bình 53 68 đặt phòng ks đà nẵng Trung bình 59 69 khach san dep o da nang Trung bình 45 70 khách sạn tại đà nẵng giá rẻ Trung bình 47 71 khach san gia re o da nang Cao 74 72 khách sạn nên ở đà nẵng Cao 79 73 khách sạn đà nẵng view đẹp Cao 89 74 đặt phòng tại đà nẵng giá rẻ Cao 76 75 tìm khách sạn tại đà nẵng Cao 93 khách sạn đà nẵng phòng 76 Cao 76 family 77 khách sạn tốt tại đà nẵng Cao 76 78 phòng khách sạn ở đà nẵng Cao 67 khách sạn ven biển đà nẵng giá 79 Cao 69 rẻ 80 tim khach san o da nang Cao 86 81 đặt khách sạn ở đà nẵng giá rẻ Cao 71 82 ks đẹp ở đà nẵng Cao 71 3.2. PHÂN TÍCH TỪ KHÓA TÌM KIẾM 11
 13. 3.2.1. Xác định chỉ số KEI cho từ khóa tìm kiếm vừa lên ý tƣởng Sau khi đã có một danh sách gồm rất nhiều từ khóa có lượt tìm kiếm cao thì tiếp theo là dự đoán độ cạnh tranh của các từ khóa để dễ dàng lựa chọn từ khóa dễ xếp hạng SEO trước tạo sức mạnh từ đó mới có thể SEO những từ khóa khó hơn. Độ cạnh tranh của một từ khóa rất khó đánh giá và chúng ta không thể tìm ra được một giá trị chính xác cho chúng. Sử dụng thủ thuật intitle và lượng từ khóa tìm kiếm hàng tháng sau đây sẽ chỉ giúp dự đoán được độ cạnh tranh của từ khóa chính xác đến khoảng 70%. Cách tính KEI: ( Search)2 KEI  Competitive Nếu KEI: + < 0.001 = Poor keyword. + 0.001-0.010 = Good Keyword. + 0.010-0.100+ = Excellent Keyword Bảng 3.2. Xác định chỉ số KEI Lượng tìm Chỉ St Cạnh Intitle Từ khóa kiếm trung số Kết quả t tranh bình tháng KEI Excellen khach san t 1 gia re o da 74 Cao 223.000 0.024 Keywor nang d khách sạn 18.400.0 Poor 2 nên ở đà 79 Cao 0.000 00 keyword nẵng khách sạn đà Good 2.550.00 3 nẵng view 89 Cao Keywor 0 0.003 đẹp d 12
 14. đặt phòng tại 24.300.0 Poor 4 đà nẵng giá 76 Cao 0.000 00 keyword rẻ tìm khách 32.600.0 Poor 5 sạn tại đà 93 Cao 0.000 00 keyword nẵng khách sạn đà 1.820.00 Poor 6 nẵng phòng 76 Cao 0.000 0 keyword family khách sạn tốt 13.700.0 Poor 7 76 Cao 0.000 tại đà nẵng 00 keyword phòng khách 31.000.0 Poor 8 sạn ở đà 67 Cao 0.000 00 keyword nẵng Excellen khách sạn t 9 ven biển đà 69 Cao 411.000 0.011 Keywor nẵng giá rẻ d tim khach 277.000. Poor 10 san o da 86 Cao 0.000 000 keyword nang đặt khách 6.330.00 Poor 11 sạn ở đà 71 Cao 0.000 0 keyword nẵng giá rẻ Excellen ks đẹp ở đà t 12 71 Cao 422.000 0.011 nẵng Keywor d 3.2.2. Xu hƣớng lƣợng tìm kiếm từ khóa hàng tháng 3.3. PHÂN NHÓM TỪ KHÓA Bảng 3.3. Từ khóa chính, từ khóa phụ của khách sạn Navy Đà Nẵng Cạnh Cạnh tranh Stt Từ khóa chính Từ khóa phụ tranh (giá trị thực) 1 khach san gia re Cao 74 13
 15. o da nang khách sạn nên ở đà 2 Cao 79 nẵng khách sạn đà 3 Cao 89 nẵng view đẹp đặt phòng tại đà 4 Cao 76 nẵng giá rẻ tìm khách sạn tại 5 Cao 93 đà nẵng khách sạn đà nẵng 6 Cao 76 phòng family khách sạn tốt tại đà 7 Cao 76 nẵng phòng khách sạn ở 8 Cao 67 đà nẵng khách sạn ven 9 biển đà nẵng giá Cao 69 rẻ tim khach san o da 10 Cao 86 nang đặt khách sạn ở đà 11 Cao 71 nẵng giá rẻ ks đẹp ở đà 12 Cao 71 nẵng 3.4. TẠO KEYWORD MAP Keyword map là công cụ nhằm giúp cho doanh nghiệp hình dung được nên phát triển từ khóa nào cho trang nào, và tập trung phát triển nội dung cho trang đó xoay xung quanh các từ khóa mình muốn làm. Sau đây là một số keyword map: 14
 16. Hình 3.3. Keyword map 15
 17. KẾT LUẬN SEO là một trong những công cụ không thể thiếu khi doanh nghiệp triển khai chiến lược marketing của mình. Điều này giúp khách hàng có thể tiếp cận nhanh chóng với những chương trình khuyến mãi mà doanh nghiệp tung ra nhờ vậy sẽ giúp chương trình marketing của mình tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn. Hiện nay SEO là một trong số công cụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp kinh doanh. Những lợi ích mà công cụ này đem lại không thể phủ nhận như chi phí hợp lý, hiệu quả, tính tương tác và độ chính xác cao là những lý do khiến ngày nay nhiều doanh ngiệp lựa chọn cho chiến lược phát triển của mình. Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần dịch vụ bay du lịch biển Tân Cảng vẫn chưa xây dựng từ khóa tìm kiếm riêng cho mình chưa thực sự đem lại hiệu quả cao và thu hút khách hàng cho doanh nghiệp. Chính vì thế, tôi đã nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống từ khóa tìm kiếm cho “Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng ”, nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất về seo, đồng thời nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động seo của doanh nghiệp. Tôi mong những giải pháp của mình đưa ra có thể giúp cho doanh nghiệp sử dụng các giải pháp đó để nâng cao hiệu quả seo của mình trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng đồ án không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy mong những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô Nguyễn Thị Khánh Hà để hoàn thành bài đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn! 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2