intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Marketing: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh Ngữ Fec - Family English Centre

Chia sẻ: Anhnangchieuta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

49
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là tìm hiểu hoạt động quản trị khách hàng của Trung tâm Anh Ngữ Fec – Family English Centre và đưa ra những đánh giá doanh nghiệp làm tốt phần nào và chưa tốt phần nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Marketing: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh Ngữ Fec - Family English Centre

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ FEC – FAMILY ENGLISH CENTRE TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MARKETING Sinh viên thực hiện : Hồ Thị Quyết Mã sinh viên : K12C12138 Giảng viên hướng dẫn : TS. Lê Phước Cửu Long Khóa đào tạo : 2018 - 2021 Đà Nẵng - 01/2021
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài “Không có khách hàng sẽ không có bất cứ doanh nghiệp nào tồn tại” – Nhận định của nhà kinh tế nổi tiếng Erwin Fran đã cho thấy vai trò quan trọng của khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Ngày nay, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và có tính chuyên biệt bắt buộc doanh nghiệp phải đưa ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng được những nhu cầu nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, duy trì được lòng trung thành của khách hàng, từ đó đạt được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những công cụ hữu hiệu đang được các doanh nghiệp quan tâm triển khai có thể giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và thỏa mãn mọi nhu cầu khách hàng, cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường điều quan trọng nhất là thu hút và gìn giữ khách hàng. Đó chính là quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM). Công ty TNHH một thành viên Giáo dục FEC là công ty chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục Tiếng Anh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hoạt động quản trị quan hệ khách hàng trong thời gian qua vẫn dựa vào nhân lực là chính, chủ yếu giao dịch với khách hàng tại quầy và sử dụng tổng đài trả lời khách hàng qua điện thoại. Để nâng cao khả cạnh tranh cũng như giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trong lòng khách hàng, FEC cần áp dụng CRM vào động quản lý công ty cũng như khách hàng. Với lý do đó em chọn đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh Ngữ Fec - Family English Centre để làm đề tài báo cáo thực tập. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu hoạt động quản trị khách hàng của Trung tâm Anh Ngữ Fec – Family English Centre và đưa ra những đánh giá doanh nghiệp làm tốt phần nào và chưa tốt phần nào. 1
 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu tổng quan về công ty, tình trạng hoạt động kinh doanh, các hoạt động marketing, hoạt động quản trị khách hàng tại doanh nghiệp. Từ đó đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động CRM. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Trung tâm Anh Ngữ Fec - Family English Centre Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Anh Ngữ Fec - Family English Centre từ khi thành lập 3/3/2018 đến nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp số liệu Phương pháp phân tích, đánh giá 5. Kết quả thực hiện Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing và quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh Ngữ Fec – Family English Centre 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đề tài nghiên cứu, phân tích và trình bày một cách đầy đủ, có hệ thống các cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Trên cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn về hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh Ngữ Fec, kết quả báo cáo có thể giúp mọi người tìm hiểu tầm quan trọng của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. 7. Nội dung đồ án tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, báo cáo đồ án tốt nghiệp bao gồm các chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng Chương 2. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ FEC – Family English Centre. 2
 4. Chương 3. Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ FEC – Family English Centre. 3
 5. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1.1. Giá trị khách hàng 1.1.1.1. Tầm quan trọng của khách hàng 1.1.1.2. Giá trị khách hàng 1.1.2. Khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.3. Mục đích và vai trò của Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.3.1. Mục đích của Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.3.2. Vai trò của Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.4. Tầm quan trọng của Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.4.1. Khả năng đáp ứng 1.1.4.2. Khả năng nhận biết 1.1.4.3. Khả năng tăng giá trị khách hàng 1.1.5. Các lĩnh vực chính của Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.5.1. Tiếp thị 1.1.5.2. Bán hàng 1.1.5.3. Công nghệ 1.1.5.4. Dịch vụ khách hàng 1.1.6. Hoạt động của hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng 1.1.7. Triết lý Quản trị quan hệ khách hàng 1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.2.1. Quy trình Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1.1. Hình thành Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1.2. Kiểm soát và quản lý Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1.4. Nâng cao và phát triển Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.2. Tiến trình xây dựng chƣơng trình Quản trị quan hệ khách hàng 4
 6. 1.2.2.1. Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng 1.2.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu về khách hàng 1.2.2.3. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 1.2.2.4. Xác định những công cụ sử dụng cho khách hàng mục tiêu 1.2.2.5. Xây dựng những chương trình tạo mối quan hệ với khách hàng 1.2.2.6. Đo lường thành công của chương trình Quản trị quan hệ khách hàng Đánh giá bên trong - Giá trị đạt được từ khách hàng, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu đề ra. - Tỷ lệ trao đổi, sử dụng thông tin về khách hàng đối với các bộ phận có liên quan. - Tỷ lệ thu nhận khách hàng và tỷ lệ bán hàng cho cùng một đối tượng. Đánh giá bên ngoài - Tỷ lệ chuyển từ quan tâm sang mua sản phẩm. - Mức độ tin cậy của khách hàng ñối với doang nghiệp: thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ... - Tỷ lệ thay đổi các thành phần của sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Tỷ lệ không hài lòng của khách hàng đã sử dụng sản phẩm. 5
 7. CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ FEC – FAMILY ENGLISH CENTRE 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM Fec được thành lập vào ngày 3/3/2018, đến nay đã hoạt động gần 3 năm. Logo: Hình 2.1. Logo Trung tâm Slogan: “Education from the heart - Giáo dục từ trái tim” Sứ mệnh: Với sứ mệnh giúp các em học viên phát triển toàn diện, FEC - Family English Centre không chỉ chuyên tâm về kiến thức mà còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm, hướng đến hình ảnh trẻ năng động, sáng tạo và tự tin. Địa chỉ: 808 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 02363 553 789 - 0905 100 910 Website: www.fecvietnam.edu.vn Mail: contact@fecvietnam.edu.vn Facebook: Fb.com/fecvietnam.edu.vn 2.1.1. Cơ cấu tổ chức Công ty 2.1.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 2.1.2.1. Cơ cấu sản phẩm kinh doanh của công ty 2.1.2.2. Cơ sở vật chất của công ty 6
 8. 2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2.2. PHÂN TÍCH MARKETING MIX 2.2.1. Sản phẩm 2.2.2. Giá 2.2.3. Phân phối 2.2.4. Truyền thông cổ động 2.2.5. Quy trình 2.2.6. Con ngƣời 2.2.7. Bằng chứng vật chất 2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ FEC – FEC FAMILY ENGLISH CENTRE 2.3.1. Công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng 2.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu về khách hàng 2.3.3. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu 2.3.3.1. Phân loại khách hàng 2.3.3.2. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 2.3.4. Xác định những công cụ sử dụng cho khách hàng mục tiêu 2.3.5. Xây dựng những chƣơng trình tạo mối quan hệ với khách hàng mục tiêu 2.3.5.1. Chính sách sản phẩm 2.3.5.2. Các chính sách với các nhóm khách hàng 2.3.5.3. Hoạt động truyền thông cổ động 2.3.5.4. Các hoạt động tăng cường mối quan hệ với khách hàng 2.3.6. Đo lƣờng sự thành công của chƣơng trình Quản trị quan hệ khách hàng 2.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRUNG TÂM 2.4.1. Ƣu điểm - Đã có hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng. 7
 9. - Đã có sự phân loại khách hàng và đưa ra các chính sách phù hợp cho từng nhóm khách hàng. - Sử dụng các công cụ tương tác với khách hàng tương đối hiệu quả. - Xây dựng được những chính sách phù hợp với khách hàng mục tiêu. - Công ty đang phục vụ khách hàng tốt và cũng nhận được sự hài lòng và tin cậy của khách hàng - Có cơ sở vật chất về công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ đảm bảo việc nâng cao công tác quản trị quan hệ khách hàng. 2.4.2. Nhƣợc điểm - Thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng mới chỉ được thu thập một cách đơn giản, chưa đầy đủ đồng thời việc cập nhật những thông tin mới về khách hàng không được tiến hành thường xuyên. - Chính sách dành cho nhóm khách hàng có giá trị vẫn còn ít. - Kênh tương tác với khách hàng của công ty còn nhiều hạn chế, chưa ứng dụng nhiều công nghệ thông tin trong quá trình tương tác với khách hàng. 8
 10. CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ FEC – FAMILY ENGLISH CENTRE 3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Phƣơng hƣớng kinh doanh trong thời gian tới Trước khi kết thúc năm 2020, trong tháng 12 này công ty hoàn thành hoạt động Gây quỹ hỗ trợ cho 50 bệnh nhi tại Bệnh Viện 600 Giường vào ngày 28/12. Một số học viên đã hoàn thành khóa học trong tháng vì vậy công ty có những kế hoạch để giữ chân nhóm khách hàng này. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tiếp tục thực hiện các hoạt động marketing ngày càng hiệu quả. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ và phát triển hợp tác với các đối tác: nhà mạng MobiFone, Viettel. Xây dựng hình ảnh thương hiệu dẫn đầu về chất lượng giảng dạy, cập nhật, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhất phù hợp với học viên. 3.1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động Quản trị quan hệ khách hàng 3.1.2.1. Các yếu tố bên ngoài 3.1.2.2. Các yếu tố bên trong 3.1.3. Mục tiêu hoạt động Quản trị quan hệ khách hàng 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Qua phân tích thực trạng CRM tại FEC và phương hướng kinh doanh, CRM tại FEC trong thời gian đến, tác giả đưa ra giải pháp hoàn thiện chương trình CRM tại FEC theo các bước sau: - Bước 1: Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng. - Bước 2: Phân tích cơ sở dữ liệu về khách hàng. - Bước 3: Lựa chọn khách hàng mục tiêu 9
 11. - Bước 4: Lựa chọn công cụ tác ñộng vào khách hàng mục tiêu. - Bước 5: Xây dựng chương trình với khách hàng mục tiêu. - Bước 6: Đo lường thành công của chương trình CRM. 3.2.1. Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng 3.2.1.1. Mục tiêu thu thập thông tin cơ sở dữ liệu khách hàng 3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng 3.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu về khách hàng Trên cơ sở dữ liệu khách hàng mỗi trường thông tin đều có chứa các đặc tính riêng cho từng khách hàng, nhằm giúp cho việc thu thập và phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty. Mỗi khách hàng có giá trị khác nhau và có nhu cầu khác nhau, căn cứ vào sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ xây dựng các tiêu chí phân biệt khách hàng, sau đó sẽ đánh giá lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu CRM hiện tại của công ty làm phương pháp phân biệt khách hàng. Sau khi dữ liệu khách hàng đã được cập nhật và xử lý đầy đủ về khách hàng và các dữ liệu khác liên quan đến sử dụng dịch vụ, thì tiến hành phân loại khách hàng. 3.2.3. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu 3.2.3.1. Xây dựng các tiêu chí phân biệt khách hàng 3.2.3.2. Đánh giá các tiêu chí phân loại khách hàng và lựa chọn tiêu chí đánh giá 3.2.4. Xác định các hình thức tƣơng tác với khách hàng mục tiêu 3.2.4.1. Nội dung của các hoạt động tương tác 3.2.4.2. Các hình thức tương tác 3.2.5. Xây dựng các chƣơng trình tạo mối quan hệ với khách hàng mục tiêu 10
 12. 3.2.5.1. Phân tích quy trình phục vụ, cung ứng sản phẩm cho khách hàng 3.2.5.2. Phục vụ khách hàng 3.2.6. Đo lƣờng hiệu quả chƣơng trình Quản trị quan hệ khách hàng 3.2.6.1. Đo lường bên trong 3.2.6.2. Đo lường bên ngoài 3.3. GIẢI PHÁP BỔ TRỢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 3.3.1. Tạo dựng văn hoá “hƣớng đến khách hàng” Lắng nghe ý kiến khách hàng trong những cuộc đối thoại để hiểu được khách hàng. Hỏi thăm khách hàng trong quá trình quá tập có gặp trở ngại hay khó khăn gì? Sau một thời gian học tập khách hàng cảm thấy như thế nào?,… Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, biết cách xử lý các tình huống xảy ra. Biết đồng cảm với khách hàng, ưu tiên những phản hồi thắc mắc của khách hàng Ngoài ra, công ty còn phải quan tâm đặc biệt đến nhân viên của mình - những người phục vụ trực tiếp khách hàng. Họ là người quyết định sự thành công của các giao dịch, cảm nhận về hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng. Vì vậy, Công ty phải có những chính sách lương, thưởng phù hợp với những đóng góp của nhân viên vì sự phát triển của Công ty, có thể thông qua các chuyến du lịch, khen thưởng trước cuộc họp nhân viên toàn công ty, có những chính sách ưu đãi với bản thân và gia đình nhân viên khi học tập tại trung tâm. 3.3.2. Đầu tƣ phát triển cơ sở vật chất 3.3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu Marketing định hướng khách hàng 3.3.2.2. Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 11
 13. Để hoạt động quản trị quan hệ khách hàng thực sự có hiệu quả và phục vụ tốt cho chiến lược kinh doanh của công ty, công ty tuyển thêm nhân viên cho phòng Marketing. Công ty có quy mô nhỏ nên cần 5 nhân viên cho phòng Marketing, trong đó: - Trưởng phòng Marketing: 1 người - 2 nhân viên thực hiện công tác thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng, tiến hành các hoạt động tương tác với khách hàng, nhận thông tin và phản hồi thông tin cho khách hàng. - 2 nhân viên còn lại xây dựng các chiến lược Marketing, xây dựng các chương trình phục vụ khách hàng. Những yêu vầu khi tuyển dụng: - Các nhân viên phòng phải đảm bảo có trình độ chuyên môn về Marketing - Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu là 1 năm, - Có chứng chỉ tin học, kỹ năng tiếng Anh tốt. - Am hiểu về nghiên cứu thị trường, quan hệ khách hàng, có kiến thức về Digital Marketing. - Ngoài ra phải có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình và sáng tạo. Sau khi tuyển dụng, công ty cần có một thời gian để đào tạo các nhân viên. Cho nhân viên tham giá các khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng về CRM, khuyến khích nhân viên tự bồi dưỡng kiến thức về CRM. 3.3.2.3. Đầu tư phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng Các tiêu chí để lựa chọn phần mềm CRM: - Tính linh hoạt: Một trong những yếu tố hàng đầu trong việc lựa chọn phần mềm CRM đó chính là tính năng. Một phần mềm CRM hoàn hảo là một phần mềm đáp ứng được tất cả những tính năng cần thiết đối với doanh nghiệp đó. Hay nói một cách khác là nó 12
 14. phải được “thiết kế riêng” theo nhu cầu và nghiệp vụ của doanh nghiệp. - Dễ sử dụng: Hãy đảm bảo rằng khi bạn triển khai một phần mềm CRM cho doanh nghiệp mình, tất cả nhân viên điều có thể sử dụng và thao tác hằng ngày, ngay cả với những nhân viên không thành thạo về tin học. - Tối ưu hóa quy trình: Một trong những lợi ích mà CRM mang lại cho doanh nghiệp là tối ưu hóa và cắt giảm các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu một phần mềm không có những khả năng dưới đây thì hãy cân nhắc xem bạn có nên lựa chọn nó: - Dễ dàng tùy biến và nâng cấp: Trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp, sẽ đến một lúc nào đó những quy trình nghiệp vụ trở nên phức tạp và rắc rối và đòi hỏi hệ thống CRM cũng phải thay đổi theo. Vì vậy, hãy lựa chọn một phần mềm CRM có khả năng tùy biến và nâng cấp dễ dàng bởi nhu cầu tùy biến là điều không tránh khỏi. - Bảo mật và phân quyền: Khi đã lựa chọn một phần mềm CRM chắc chắn bạn sẽ không mong muốn rằng dữ liệu của bạn có thể dễ dàng bị công ty đối thủ xem trộm hay nhân viên phòng tài chính lại có thể xem được dữ liệu của phòng kinh doanh đúng không? Vì vậy hãy lựa chọn một giải pháp CRM có khả năng bảo mật cao và khả năng phân quyền tuyệt đối. - Truy cập mọi lúc mọi nơi: Có vị giám đốc nào mà không mong muốn chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhân viên của mình đang làm những công việc gì… Hãy lựa chọn một phần mềm CRM có hỗ trợ đa nền tảng giúp bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và bằng bất cứ thiết bị nào dù là máy tính hay điện thoại. - Chi phí: Nếu phải lựa chọn giữa việc đầu tư hàng nghìn đô cho cho một phần mềm CRM tối tân nhưng lại không sử dụng hết 13
 15. những chức năng của nó và một phần mềm CRM với giá thành phải chăng nhưng có thể tận dụng, khai hết các chức năng thì chắc bạn cũng có lựa chọn cho riêng mình. - Nguồn lực và đào tạo: Một phần mềm có khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sẽ vẫn không thực sự hoạt động hiệu quả nếu nhân viên của doanh nghiệp không được đào tạo, không có những kỹ năng để vận hành chúng. Chính vì vậy, trình độ của nhân viên cũng là một yếu tố cần xem xét trong việc lựa chọn giải pháp phần mềm CRM. Công ty cần chú ý trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tin học, hiểu được khái niệm một cách tổng quát nhất về CRM cũng như những thay đổi về môi trường làm việc khi dự án CRM được triển khai. - Khả năng tích hợp: Một phần mềm CRM với khả năng tích hợp với những hệ thống, công cụ khác cũng là một tiêu chí bạn nên nghĩ đến. Ngoài những kênh đã được tích hợp sẵn phổ biến hiện nay (Facebook, Email Marketing, SMS Brandname, tổng đài IP…) thì phần mềm CRM cũng nên có khả năng tích hợp với những phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm ERP hay những phần mềm công ty sẽ sử dụng trong tương lai. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp đồng bộ được dữ liệu để dễ dàng quản lý hơn đồng thời tiết kiệm được chi phí và thời gian. Qua các tiêu chí trên công ty có thể lựa chọn phần mềm CRMVIET. CRMVIET giúp công ty dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, cập nhật thông tin khách hàng. Do đó, việc quản lý khách hàng của doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả hơn. - Các chức năng của CRMVIET: + Quản lý khách hàng: lưu trữ thông tin khách hàng, phân loại khách hàng. Giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược marketing phù hợp cho từng loại khách hàng. 14
 16. + Chăm sóc khách hàng: Mọi thông tin của khách hàng đều được bảo mật trên hệ thống, có đầy đủ mọi thông tin của khách hàng dễ dàng gọi điện, gửi mail,.. thuận lợi cho việc chăm sóc khách hàng. + Quản lý Marketing – Automation Marketing. + Quản lý trên Mobile App + Và một số chức năng khác: Quản lý công việc, hợp đồng… - Lợi ích của CRMVIET: + Mang lại sự hài lòng cho khách hàng: chẳng hạn khi khách hàng có vấn đề cần giải đáp nhắn tin, gọi điện,.. cho công ty đều được giải đáp nhanh chóng vì lúc này nhiều kênh liên lạc hoạt động cùng lúc, khách hàng có thể lựa chọn kênh phù hợp và tiện lợi nhất với nhu cầu của mình. Khi phục vụ tốt sẽ giúp công ty tạo được thiện cảm tốt trong lòng khách hàng, giữ chân được khách hàng sẽ giúp đem lại lợi nhuận cho công ty. + Hiểu rõ hơn những nhu cầu và mong muốn của khách hàng: Khi sử dụng nhiều kênh liên lạc với khách hàng, khả năng hiểu khách hàng sẽ cao hơn. Công ty có thể theo dõi hàng ngày, hàng tuần những vấn đề khách hàng hỏi là gì qua chat, điện thoại, Email,… và công ty sẽ đáp ứng lại khách hàng một cách nhanh chóng, chất lượng phục vụ ngày càng cao và các chiến dịch Marketing sẽ hiệu quả hơn.,… 3.3.2.4. Hoạch định ngân sách cho CRM Phần mềm CRMVIET phù hợp cho công ty, công ty có quy mô nhỏ phù hợp với gói Standard dành cho 5 người sử dụng, ngân sách cho gói này trong 1 năm là 12.500.000 đồng. Với mức giá này khá phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của công ty. Gói này bao gồm: Quản lý khách hàng, quản lý báo giá, quản lý tài liệu, quản lý cơ hội, thông báo,…. 15
 17. KẾT LUẬN CRM không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho khách hàng. Bởi khách hàng và sự thỏa mãn của khách hàng là mục tiêu của CRM nhắm tới. Thông qua hoạt động CRM mối quan hệ giữa khách hàng và công ty trở nên gần gũi hơn, kho dữ liệu của khách hàng được quản lý hiệu quả qua đó công ty có thể nắm bắt được những nhu cầu, thay đổi của khách hàng. Trong thời gian qua đồ án đã hoàn thành một số nội dung như sau: 1. Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng 2. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ FEC – Family English Centre 3. Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ FEC – Family English Centre. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để có thể đạt được những kết quả nghiên cứu như đã trình bày, nhưng trình độ còn nhiều hạn chế nên còn những thiếu sót. Do vậy, em mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng phản biện cũng như những người quan tâm để đồ án được hoàn thiện hơn. 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2