intTypePromotion=1

Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:39

0
360
lượt xem
26
download

Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền" bao gồm các mẫu hợp đồng về: hợp đồng ủy quyền; hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất); hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng ủy quyền bán nhà ở... Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền

Việc trình bày và soạn thảo hợp đồng là rất quan trọng, sẽ giúp cho công việc của các bạn được diễn ra được suôn sẻ và thuận tiện hơn, hi vọng đoạn trích của tài liệu "Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền" dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
 
Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có: 
          Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):..........................................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)
........................................................................................................................ 
            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông :...............................................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
........................................................................................................................
Cùng vợ là bà: ................................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).........................................................................................................
........................................................................................................................ 
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ...........................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:........................................................................................
........................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:.....................................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:........................................................................................
........................................................................................................................
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:........................................................................................
........................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập 
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: ....................................................................................................
Trụ sở: ............................................................................................................
Quyết định thành lập số:................. ngày............ tháng ............ năm.............
do ........................................................................................................... cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...... ngày........ tháng ...... năm.......
do ........................................................................................................... cấp.
Số Fax: ........................................... Số điện thoại:.........................................
Họ và tên người đại diện: ...............................................................................
Chức vụ: .........................................................................................................
Sinh ngày:.......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày.............................................
tại.................................................................................................................... 
Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
……………………………………………………………………………………… 
          Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây: 
ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN 
Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.
…………………………………………………………………………………………
...

Để tham khảo nội dung còn lại của tài liệu "Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền", các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu hợp đồng ủy quyền khác.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2