intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tài Chính - Ngân Hàng 2A | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1.289
lượt xem
243
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Câu 1: Đồng chí hãy phân tích: Nguồn gốc hình thành t ư t ưởng HCM, làm rõ m ối quan h ệ giữa các nguồn gốc đó và khẳng định nhân tố có vai t rò quan trọng nh ất. Câu 1a : Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM (câu 1-đề 6 câu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 2 : Làm rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng giải phóng dân tộc. Câu 2b : Làm rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng về Cách mạng giải phóng dân tộc Câu 2c : Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh (câu 2-đề 6 câu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 3 Phân tích c ơ s ở để H ồ Chí Minh l ựa ch ọn con đ ường đi lên ch ủ nghĩa xã h ội. Câu 3a Làm rõ căn cứ khoa học để Hồ Chí Minh lựa chọn mục tiêu CNXH – CNCS ở VN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Câu 4a : Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững m ạnh (câu 4 - đề 6 câu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 5: Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước trên cơ sở hiến pháp và pháp luật ? Câu 5a : Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà Nước quản lý xã h ội b ằng pháp luật (câu 3 - đề 6 câu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa . (Tiên tiến đậm đà bản sắc VH dân t ộc; xây d ựng con ng ười m ới XH ch ủ nghĩa; xây dựng đời sống mới;xây dựng con người mới; XD VH là cuộc cách mạng c ủa toàn dân; đ ảng lãnh đạo VH) Câu 7a : Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Câu 7b : Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa (vai trò văn hoá trong đời sống dân tộc) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 8: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Câu 8b : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức (câu 5 - đề 6 câu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 9 : Phân tích phương châm “Di bất biến ứng vạn biến” trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh (câu 6 - đề 6 câu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2