intTypePromotion=3

Tổng quan khoa học đề tài cấp bộ tuyển thầu 2005 - 2007: Đảng lãnh đạo nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chia sẻ: Lê Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

0
108
lượt xem
29
download

Tổng quan khoa học đề tài cấp bộ tuyển thầu 2005 - 2007: Đảng lãnh đạo nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích thự trạng Đảng lãnh đạo Nhà nước ở nước ta, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan khoa học đề tài cấp bộ tuyển thầu 2005 - 2007: Đảng lãnh đạo nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

 1. 6578-le.pdf
 2. 6578-le.pdf
 3. 6578-le.pdf
 4. 6578-chan.pdf
 5. 6578-le.pdf
 6. 6578-chan.pdf
 7. 6578-le.pdf
 8. 6578-chan.pdf
 9. 6578-le.pdf
 10. 6578-chan.pdf
 11. 6578-le.pdf
 12. 6578-chan.pdf
 13. 6578-le.pdf
 14. 6578-chan.pdf
 15. 6578-le.pdf
 16. 6578-chan.pdf
 17. 6578-le.pdf
 18. 6578-chan.pdf
 19. 6578-le.pdf
 20. 6578-chan.pdf

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản