Tổng quan về 8051

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
162
lượt xem
61
download

Tổng quan về 8051

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ vi điều khiển (Microcontroller) là gì? • Sự khác nhau giữa bộ vi điều khiển và bộ vi xử lý (Microprocessor) – Mức tích hợp Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ định thời, UART, Các cổng I/O… Giới thiệu – Giá thành • Giá cho hệ thống, giá cho mỗi khối – Vùng ứng dụng • Công dụng chung – công dụng đặc biệt • Có nguồn gốc từ thiết kế hệ thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về 8051

  1. Tổng quan về 8051 Bài 1 Bộ môn TĐ Khoa KTĐK
  2. Giới thiệu • Bộ vi điều khiển (Microcontroller) là gì? • Sự khác nhau giữa bộ vi điều khiển và bộ vi xử lý (Microprocessor) – Mức tích hợp Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ định thời, UART, Các cổng I/O… – Giá thành • Giá cho hệ thống, giá cho mỗi khối – Vùng ứng dụng • Công dụng chung – công dụng đặc biệt • Có nguồn gốc từ thiết kế hệ thống
  3. Sơ đồ khối của bộ VXL 8086/8088 § ¬ n v Þth ù c h iÖn – E U § ¬ n v Þg h Ðp n è i- B IU ( (E x e c u tio n U n it) ) (B u s In te rfa c e U n it) AX Σ C¸ c BX th a n h g h i CX CS ®a n ¨ n g C ¸ c th a n h DX DS g h i ®o ¹ n SP Thanh ghi SS BP c o n trá , B U S tro n g SI ES c h Øs è cña C PU DI IP B u s d ÷ liÖ liÖu B é t¹ o ®Þ c h Ø a § iÒu k h iÓn B U S B U S ngoµi To¸ n h¹ ng K h è i ®iÒu k h iÓn c ñ a EU ALU H µ n g ®î i lÖn h Thanh ghi cê
  4. Sơ đồ khối hệ máy tính cơ bản Bus ®iÒu khiÓn Bus d÷ liÖu ThiÕt bÞ vµo (Bµn phÝm, ALU CU chuét,æ ®Üa Bé nhí m¸y quÐt....) Ð ) CPU (RAM, Phèi ghÐp C¸c thanh ghi ROM) vµo ra ThiÕt bÞ ra (mµn h×nh, ( m¸y in,æ ®Üa, m¸y vÏ...) Bus ®Þa chØ
  5. Sơ đồ khối của 8051 ủ 80 1
  6. Tổ ổng quan về h 80 1 ề họ 8051 • Là bộ vi điều khiển lâu đời nhất và có lẽ được sử dụng phổ biế nhất (Intel MCS-51 năm 1981) Và có nhiều nhà hổ biến hất (I t l MCS 51 ă 1981). ó hiề hà cung cấp bộ VĐK này • Các đặc điểm chủ yếu – Bộ xử lý 8 bit – 4 cổng I/O mỗi cổng 8 bit – Tối đa có 64K ROM on-chip – Bộ nhớ dữ liệ ngoài tối đa 64K liệu – Bộ nhớ mã lệnh bên ngoài tối đa 64K – 2 bộ định thời, một cỗng nối tiếp – 128 byte RAM on-chip – Tốc độ thay đổi từ 12MHz • Các bản sao có thể có số bộ định thời và dung lượng bộ nhớ on-chip khác nhau on chip…
  7. Sơ đồ chân của 80 1 hâ ủ 8051 • Đóng vỏ kiểu DIP (2 hàng) • Các đường dữ liệu và địa chỉ thấp hơn 8 được dồn kênh p ợ • Các bus AD sử dụng hai cổng P0 và P2 g • Các bản sao có thể có chân không tương thích với các chân trong sơ đồ này
  8. Mộ vài bả sao của 80 1 ột ài bản ủ 8051 • 8031- không có ROM on-chip • 8751- Có EPROM on-chip • 8052- 8051bổ sung 128 byte RAM, bộ định thời 16 bit và SFR (Special Function Register) được bộ định thời sử ( p g ) ợ ộ ị dụng • Atmel AT89C51- Có Flash ROM on-chip • Dallas Semicondustor DS5000 – NV-RAM on-chip và có thể lập trình hệ thống qua cổng nối tiếp • Lõi 8051 được cung cấp từ các nhà sản xuất FPGA – Xilinx, Altera, vv • 8051 có mạch lôgic khả trình – Hãng Triscend …
  9. Hệ phát triển 80 1 há iể 8051 • Các thành phần của hệ p p phát triển – Board PCB với bộ VĐK, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, I/O … – Phần mềm phát triển - Hợp dịch, biên dịch, gỡ rối, giám sát, mô phỏng, phần mềm tính toán và điều khiển – Thường nhận được từ các nhà cung cấp. Công cụ mã nguồn mở cũng có sẵn • Đặc điểm chung g – Giao tiếp với HW dễ dàng (Các cổng, không gian địa chỉ, các bộ kết nối là tự do…) – Thiết kế và kiểm tra bằng phần mềm – Nạp cấu hình vào hệ phát triển và gỡ rối – Hệ phát triển giao tiếp với PC chủ để nạp cấu hình và gỡ rối
  10. Các tiêu chuẩn lựa chọn bộ VĐK • Đáp ứng y cầu về tính toán một cách hiệu quả p g yêu ộ ệ q và kinh tế ế Tốc độ Kiểu đóng vỏ Công suất tiêu thụ Dung lượng bộ nhớ RAM, ROM trên chip Số chân vào ra và bộ đị h thời t ê chip hâ à à định trên hi Giá thành • Khả năng p g phát triển các sản phẩm ntn? p • Khả năng đáp ứng về số lượng ở hiện tại cũng như tương lai
Đồng bộ tài khoản