Tổng quan về Autocad

Chia sẻ: Vu Van Thien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

1
951
lượt xem
614
download

Tổng quan về Autocad

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AutoLISP : (LISt Processing :ngôn ngữ xử lý danh sách) Lập trình viên có thể mở rộng tính năng của AutoCAD bằng cách viết các lệnh của chính họ ADS (AutoCAD Development System) : từ AutoCAD R 10, do AutoLISP không áp ứng được tốc độ cao. Một chương trình ADS thực chất là một file khả thi (executable) chứa các hàm định nghĩa theo một quy tắc nhất định để có thể gọi từ trong AutoCAD. ADSRX (RX : Runtime Extension) : từ AutoCAD R13, nhằm tăng khả năng giao tiếp với AutoCad Một chương trình ADSRX là một thư viện liên kết động (DLL)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về Autocad

 1. ObjectARX December 20, 2009 Tổng Quan về AutoCad Phần mềm Cad đầu tiên là Sketchpad xuất hiện vào năm 1962 được viết bởi Ivan Sutherland thuộc trường kĩ thuật Massachsetts. Thiết kế các bản vẽ hai chiều Chức năng: Thiết kế các bản vẽ 3D Chính xác Đặc điểm nổi bật: Năng suất cao Trao đổi dữ liệu với phần mềm khác Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 1 1_K50
 2. ObjectARX December 20, 2009 Các ngôn ngữ phát triển trên AutoCad AutoLISP : (LISt Processing :ngôn ngữ xử lý danh sách) Lập trình viên có thể mở rộng tính năng của AutoCAD bằng cách viết các lệnh của chính họ ADS (AutoCAD Development System) : từ AutoCAD R 10, do AutoLISP không áp ứng được tốc độ cao. Một chương trình ADS thực chất là một file khả thi (executable) chứa các hàm định nghĩa theo một quy tắc nhất định để có thể gọi từ trong AutoCAD. ADSRX (RX : Runtime Extension) : từ AutoCAD R13, nhằm tăng khả năng giao tiếp với AutoCad Một chương trình ADSRX là một thư viện liên kết động (DLL) chứa các hàm có thể thực hiện từ trong AutoCAD Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 2 1_K50
 3. ObjectARX December 20, 2009 Các ngôn ngữ phát triển trên AutoCad ObjectARX : (Mở rộng hướng đối tượng của thư viện ARX) xuất hiện cùng AutoCAD R14. Thay vì cung cấp một thư viện các hàm như trong ARX, giờ đây một thư viện các lớp đối tượng tương ứng với các đối tượng (object) trong bản vẽ AutoCAD cho phép thao tác dể dàng hơn rất nhiều. Do đó các chương ứng dụng có thể dễ quản lý và chạy ổn định hơn VBA :Từ phiên bản R14, cho phép phát triển ứng dụng AutoCAD bằng Visual Basic for Application. Nhờ đó một đội ngũ rất lớn các lập trình viên Basic cùng với hiểu biết về môi trường AutoCAD có thể phát triển các ứng dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật VisualLISP : từ AutoCAD R14. Ngoài những cải tiến về ngôn ngữ so với AutoLISP, VisualLISP còn cung cấp một môi trương phát triển (IDE : Intergrated Development Environment) hoàn chỉnh, cho phép soạn thảo , chạy thử , gỡ rối và dịch chương trình LISP dễ dàng hơn Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 3 1_K50
 4. ObjectARX December 20, 2009 Phân loại các ngôn ngữ lập trình API phát triển AutoCAD thông dịch (interpreted) biên dịch (compiled) AutoLISP, VBA và VisualLISP ADS, ADS/ARX và ObjectARX Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 4 1_K50
 5. ObjectARX December 20, 2009 ObjectARX là gì ? ObjectARX là một thư viện lập trình ứng dụng hướng đối tượng cho môi trường AutoCAD Phục vụ các hầu hết các nhu cầu cần thiết để phát triển AutoCAD : Truy cập tới cơ sở dữ liệu bản vẽ Tương tác với AutoCad Editor Tạo giao diện người dùng sử dụng MFC Định nghĩa đối tượng mới (Custom Objects) Tương tác môi trường lập trình khác ..... Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 5 1_K50
 6. ObjectARX December 20, 2009 Yêu cầu khi lập trình ObjectARX Chương trình AutoCad: Thao tác tạo ra bản vẽ,hiểu cấu trúc dữ liệu bản vẽ... Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng và môi trương Visual C++ Lập trình viên phải nắm vững các khái niệm quan trọng của lập trình hướng đối tượng như kế thừa (inheritance) , đóng gói dữ liệu (data encapsulation) , đa hình (polymorphism), hàm ảo(virtual function) ... Ðồng thời phải nắm được các thức tạo và thay đổi thiết lập các project trong môi trường Visual C++ , các thao tác soạn thảo , biên dịch, gỡ rối các chương trình ... Kỹ thuật lập trình ứng dụng trên Microsoft Windows với MFC(Microsoft Foundation Class) bởi chương trình ARX thực chất là một thư viện liên kết động (DLL) trong các hệ điều hành Windows 32-bit. Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 6 1_K50
 7. ObjectARX December 20, 2009 Cài đặt ObjectARX 1.AutoCAD 2.ObjectARX SDK http://www.autodesk.com/objectarx http://www.objectarx.com 3.Microsoft Visual C++ .NET AutoCAD 2000,2000i and 2002 (plus verticals): ObjectARX 2000 and Microsoft Visual C++ 6.0 AutoCAD 2004, 2005 and 2006 (plus verticals): ObjectARX 2004 and Microsoft Visual C.NET 2002 (7.0) AutoCAD 2007, 2008 and 2009 (plus verticals): ObjectARX 2007 and Microsoft Visual C.NET 2005 (8.0) 4.ObjectARX Wizard Sử dụng ArxWizards.msi "\utils\ObjARXWiz\" Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 7 1_K50
 8. ObjectARX December 20, 2009 Cấu trúc thư viện ObjectARX Thư viện ObjectARX gồm nhiều thư viện con khác nhau tuỳ theo yêu cầu lập trình : AcDb Các lớp cung cấp các thao tác truy cập cơ sở dữ liệu bản vẽ AutoCAD AcGi Thư viện các lớp đối tượng dùng để thể hiện đối tượng do người sử dụng định nghĩa (custom object) AcGe Các lớp tiện ích hình học và đại số : điểm, véc tơ , ma trận , biểu diễn đường cong, mặt cong ... AcRx Phục vụ đăng ký các lớp đối tượng mới, định kiểu khi chạy chương trình ... AcEd Dùng khi đăng ký các lệnh, xử lý các message của AutoCAD , xử lý transaction ADS Thu viện các hàm C dựng trong các thao tác liên quan đến select đối tượng, nhập số liệu ... Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 8 1_K50
 9. ObjectARX December 20, 2009 Cấu trúc một chương trình ObjectARX Một chương trình ObjectARX thực chất là một thư viện liên kế động trong đó có chứa một điểm nhập (entry point) tuân theo những quy tắc nhất định cho phép AutoCAD tương tác với chương trình Entry point này đóng vai trò như hàm main() trong một chương trình C/C++ hay một Message Loop trong một chương trình ứng dụng Windows Tương tác giữa AutoCAD và ứng dụng ARX được thực hiện thông qua các message và entry point là nơi xử lý các message này. Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 9 1_K50
 10. ObjectARX December 20, 2009 Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 10 1_K50
 11. ObjectARX December 20, 2009 Tạo một Project ObjectARX mới Bước 1:Khởi động VS 2005 và tạo một project mới như hình vẽ Bước 2: Chọn ứng dụng cần tạo là W32 Project Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 11 1_K50
 12. ObjectARX December 20, 2009 Bước 3: Do ObjectArx thực chất là một DLL nên ở đây ta chọn DLL Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 12 1_K50
 13. ObjectARX December 20, 2009 Bước 4: Cài đặt biên dịch + Click vào tên Project chọn Properties + Chọn General >Addtional Include Directoris để thay đổi như hình Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 13 1_K50
 14. ObjectARX December 20, 2009 + Chọn Code General >Runtime Library để thay đổi như hình + Chọn Linker > input>Addtional Dependencies "rxapi.lib acdb17.lib acge17.lib acad.lib acedapi.lib" Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 14 1_K50
 15. ObjectARX December 20, 2009 + Chuyển dịch từ *.dll sang *.arx để sau đó load vào Autocad Bước 5: Thêm mã vào chương trình Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 15 1_K50
 16. ObjectARX December 20, 2009 //Thêm các file Header #include "stdafx.h" #include #include //Đăng ký 2 hàm void initApp(); //Sẽ được gọi khi AutoCad load ứng dụng void unloadApp(); //Sẽ được gọi khi gỡ bỏ ứng dụng khỏi AutoCad void helloWorld(); //Hàm này thực hiện xuất hiện dòng chữ void initApp() { // Đăng kí dòng lệnh trong AutoCad acedRegCmds->addCommand(_T("HELLOWORLD_COMMANDS"), _T("Hello"), _T("Bonjour"), ACRX_CMD_TRANSPARENT, helloWorld); } // Gỡ bỏ dòng lệnh khi thoát khỏi ứng dụng void unloadApp() { acedRegCmds->removeGroup(_T("HELLOWORLD_COMMANDS")); } void helloWorld() { acutPrintf(_T("\nHello World!")); } Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 16 1_K50
 17. ObjectARX December 20, 2009 Nhớ rằng ObjectARX là một ứng dụng DLL nên nó không có hàm main() là điểm vào AutoCAD gọi hàm acrxEntryPoint() ,module ObjectArx để truyền thông điệp đến các ứng dụng extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt) { switch (msg) { case AcRx::kInitAppMsg: acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt); acrxRegisterAppMDIAware(pkt); initApp(); //Ham khoi tao duoc goi break; case AcRx::kUnloadAppMsg: unloadApp(); //Go bo ung dung break; default: break; } return AcRx::kRetOK; } Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 17 1_K50
 18. ObjectARX December 20, 2009 Đưa Module vào trong AutoCad Khởi động AutoCad Trong Command Line gõ lệnh ap hoặc arx Ta tìm đến thư mục chứa file module Objectarx(arx hoặc dbx) rồi click vào load Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 18 1_K50
 19. ObjectARX December 20, 2009 ObjectARX Wizard Installing ObjectARX Wizard \utils\ObjARXWiz\ArxWizards.msi Creating an ObjectARX Project using Application Wizard Trong hộp thoại thêm Project mới củaVC++ .NET IDE tại nút "Visual C++" và chọn "ObjectARX". Click vào the template "ObjectARX/DBX/OMF Project" Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 19 1_K50
 20. ObjectARX December 20, 2009 Đăng ký một lệnh dễ dàng hơn rất nhiều.Click vào a> ngay góc trên trái Cơ điện tử Vũ Văn Thiên 20 1_K50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản