intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Aso Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
556
lượt xem
134
download

Trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm kinh doanh quốc tế được biên soạn sát với chương trình học môn kinh doanh quốc tế, giúp sinh viên nắm và có thêm tài liệu ôn thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

 1. www.khoakinhte.org 1. Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 2. Việt Nam được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế đang phát triển ở trình độ thấp b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển 3. Trong xu thế phát triển kinh tế tri thức, trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia trên th ế gi ới ch ủ y ếu là: a. Sản phẩm thô c. Sản phẩm đã qua chế biến b. Sản phẩm sơ chế d. Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao 4. Nguyên tắc MFN là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương m ại dành cho nhau những đi ều kiện ưu đãi: a. Kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các n ước khác b. Cao hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác c. Không kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác d. Cả a, b, c 5. Giao dịch 3 bên là phương thức: a. Giao dịch qua trung gian c. Giao dịch tại sở giao dịch b. Buôn bán đối lưu d. Tái xuất khẩu 6. Chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia bảo vệ lợi ích: a. Quốc gia c. Doanh nghiệp tư nhân b. Doanh nghiệp nhà nước d. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7. Chủ thể cung cấp vốn ODA là: a. Tổ chức kinh tế quốc tế c. Công ty quốc tế b. Chính phủ các nước d. Cả a, b và c 8. Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế chính phủ sẽ ảnh hưởng đến: a. Chính sách tài khóa quốc gia c. Nợ nước ngoài của tư nhân b. Nợ nước ngoài của chính phủ d. Cả a, b và c 9. Trên thị trường, nếu một sản phẩm nào đó có cung > cầu, trong dài hạn, các nhà đ ầu t ư có th ể: a. Đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm đó c. Chuyển đầu tư sang sản phẩm khác b. Giữ nguyên mức đầu tư cho sản phẩm đó d. Giảm đầu tư cho sản phẩm đó 10. Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế gồm các: a. Tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế quốc tế c. Tổ chức kinh tế quốc tế, doanh nghiệp b. Tổ chức phi chính phủ, chính phủ d. Doanh nghiệp, chính phủ Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất: (2 điểm) 1. Yếu tố khoa học công nghệ trong kinh tế tri thức có đặc điểm là: a. Sạch b. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất c. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường d. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và sạch 2. Quá trình toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi các tác nhân chủ yếu sau: a. Các tổ chức kinh tế quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế -1-
 2. www.khoakinhte.org b. Các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế c. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế, công ty quốc gia d. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế 3. Mở cửa kinh tế quốc gia là do: a. Xuất phát từ điều kiện chủ quan c. Tác động của xu thế toàn cầu hóa b. Đòi hỏi từ thực tế khách quan d. Cả a, b và c 4. Thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn trong thời gian dài: a. Làm cho một số ngành sản xuất trong nước c. Giúp cho các ngành non yếu có điều kiện trì trệ phát triển b. Không có tác động gì đến sản xuất trong d. Cả a và c nước 5. Trong số các biện pháp sau, biện pháp nào là rào cản tài chính phi thuế quan: a. Thuế xuất khẩu c. Hạn ngạch b. Thuế nội địa d. Biện pháp mang tính kỹ thuật 6. Xu hướng áp dụng biện pháp hạn chế số lượng và biện pháp mang tính k ỹ thuật: a. Hạn chế số lượng tăng và mang tính kỹ thuật giảm b. Hạn chế số lượng giảm và mang tính kỹ thuật tăng c. Hạn chế số lượng tăng và mang tính kỹ thuật tăng d. Hạn chế số lượng giảm và mang tính kỹ thuật giảm 7. Đầu tư quốc tế trực tiếp phụ thuộc vào: a. Môi trường đầu tư ở nước nhận đầu tư c. Môi trường đầu tư quốc tế b. Môi trường đầu tư ở nước đầu tư d. Cả a, b và c 8. Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường New York, sau đó chuy ển giao cho Vinashin sử dụng. Bản chất của dòng vốn này là: a. Chính phủ Việt Nam vay nợ nước ngoài b. Chính phủ Việt Nam bảo lãnh cho Vinashin vay nợ nước ngoài c. Vinashin vay nợ nước ngoài d. Vinashin vay nợ nước ngoài có bảo lãnh 9. Khi cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia thâm hụt thì tỷ giá hối đoái có xu h ướng: a. ổn định c. Giảm b. Tăng d. Cả a, b và c 10. AFTA có mục đích là tạo ra: a. Biểu thuế quan chung c. Chính sách kinh tế chung b. Đồng tiền chung d. Thị trường thống nhất về hàng hóa, dịch vụ Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai: (1 điểm) 1. Hiện nay, Mỹ là quốc gia có GDP lớn nhất thế giới. Đúng 2. Các nước khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế đều thu được lợi ích nhiều hơn. Đúng 3. Nguồn vốn ODA chỉ do các tổ chức tài chính quốc tế cung cấp. sai 4. Khi ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND = a/b thì t ỷ giá mua USD b ằng VND c ủa ngân hàng là b và tỷ giá bán USD lấy VND của ngân hàng là a. sai? 5. Thời gian Việt Nam thực hiện việc cắt giảm thuế quan trong khuôn khổ AFTA từ 1/1/1995 đ ến 1/1/2005. sai? -2-
 3. www.khoakinhte.org II Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 1. Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường 3. Trong kinh tế tri thức, kinh tế tăng trưởng bền vững do: a. 4 yếu tố sản xuất cơ bản đều được sử dụng một cách hiệu quả b. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch và tri thức của con người c. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch d. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức của con người 4. Nguyên tắc MFN nhằm không phân biệt đối xử giữa: a. Hàng hóa và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau b. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nước ngoài c. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nhau d. Hàng hóa trong nước và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau 5. VTV mua bản quyền chương trình “Ai là triệu phú” của kênh truyền hình OPT1 (Nga), thuộc phương thức cung cấp dịch vụ nào: a. Cung cấp dịch vụ thông qua sự di c. Hiện diện thương mại chuyển của dịch vụ qua biên giới b. Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài d. Hiện diện tự nhiên nhân 6. Thực hiện chính sách thương mại tự do có giới hạn làm cho thị trường trong nước: a. Đơn điệu, người tiêu dùng được lợi c. Đơn điệu, người tiêu dùng không b. Đa dạng, người tiêu dùng được lợi được lợi d. Đa dạng, người tiêu dùng không được lợi 7. Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế tư nhân có ảnh hưởng đến: a. Chính sách tài khóa quốc gia c. Nợ nước ngoài của chính phủ b. Nợ nước ngoài của tư nhân d. Thị trường tài chính 8. Bên nhận vốn ODA chủ yếu là các nước: a. Phát triển và công nghiệp mới c. Chậm phát triển và đang phát b. Phát triển và đang phát triển triển d. Đang phát triển và công nghiệp mới 9. Nếu đồng tiền biểu thị giá quốc tế một sản phẩm b ị l ạm phát thì giá qu ốc t ế c ủa s ản phẩm đó: a. Tăng c. Không đổi b. Giảm d. Cả b và c -3-
 4. www.khoakinhte.org 10. Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết trong lĩnh vực: a. Sản xuất kinh doanh c. Kinh tế - xã hội b. Kinh tế vĩ mô d. Chính trị - xã hội Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm) 6. Thuế quan là biện pháp: a. Tài chính, được áp dụng nhằm bảo hộ sản xuất trong nước b. Phi tài chính, nhằm phát triển thương mại quốc tế, điều tiết thương m ại quốc tế và bảo hộ c. Tài chính, được áp dụng nhằm phát triển, điều ti ết thương m ại qu ốc t ế và b ảo hộ d. Tài chính, được áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ 7. Chính phủ nên sử dụng dòng vốn nào để đầu tư dự án hỗ trợ xóa đói gi ảm nghèo cho người dân ở vùng tái định cư: a. Viện trợ không hoàn lại c. Vốn vay ưu đãi song phương b. Phát hành trái phiếu chính phủ d. Vốn vay ưu đãi đa phương 8. dòng vốn FDI, nhà đầu tư chủ yếu là: a. Công ty quốc tế c. Chính phủ nước đang phát triển b. Chính phủ nước phát triển d. Tổ chức kinh tế quốc tế 9. Thị trường thế giới có ảnh hưởng đến: a. Hoạt động thương mại quốc tế c. Hoạt động dịch vụ quốc tế b. Hoạt động đầu tư quốc tế d. Cả a, b, c 10. Hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào dưới đây có mức độ liên kết thấp nhất: a. Thị trường chung c. Liên minh tiền tệ b. Liên minh thuế quan d. Liên minh kinh tế Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm) 1. Hiện nay, Mỹ là quốc gia có GDP tính bình quân đầu người lớn nhất thế giới.sai? 2. Các nước khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế đều thu đ ược l ợi ích nhi ều h ơn. Đúng 3. Các tổ chức tài chính quốc tế là chủ thể duy nhất cung cấp vốn ODA . Đúng 4. Tỷ giá hối đoái biến động tác động đến thương mại quốc tế trong ngắn hạn và dài hạn là tương tự nhau. sai? 5. Trong ASEAN, các thành viên chỉ hợp tác về kinh tế. sai? III 6. Thực hiện chính sách thương mại tự có giới hạn do có thể: a. Thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển c. Thúc đẩy xuất khẩu b. Kìm hãm thương mại quốc tế phát triển d. Không có tác động gì 7. Nước tiếp nhận vốn ODA thường là nước: a. Phát triển c. Chậm phát triển b. Đang phát triển d. Cả a, b và c 8. Các dòng vốn quốc tế không tác động đến nợ chính phủ bao gồm: a. FDI c. ODA hoàn lại -4-
 5. www.khoakinhte.org b. ODA không hoàn lại d. Tất cả dòng vốn vào khu vực tư nhân 9. Khi cạnh tranh giữa những người bán mạnh hơn c ạnh tranh gi ữa nh ững người mua, giá có xu hướng: a. Tăng c. Không đổi b. Giảm d. Cả a, b và c 10. Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là các: a. Chính phủ c. Tổ chức phi chính phủ b. Doanh nghiệp d. Tổ chức kinh tế quốc tế Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất: (2 điểm) 1. Trong nền kinh tế vật chất, sản phẩm của các ngành nào chiếm tỷ trọng lớn trong GDP: a. Dịch vụ và công nghệ cao c. Dịch vụ và công nghiệp b. Nông nghiệp và dịch vụ d. Nông nghiệp và công nghiệp 2. Ngày nay, sản xuất ở mỗi nước: a. Có tính độc lập và có mối quan hệ mật thiết với sản xuất ở các nước khác b. Có tính phụ thuộc và có mối quan hệ mật thiết với sản xuất ở các nước khác c. Có tính độc lập và không có mối quan hệ với sản xuất ở các nước khác d. Có tính phụ thuộc và không có mối quan hệ với sản xuất ở các nước khác 3. Xu thế mở cửa kinh tế quốc gia được hình thành do: a. Hạn chế về nguồn lực trong nước b. Hạn chế của kinh tế “đóng cửa” c. Thành tựu và kinh nghiệm của các nước đạt được do thực hiện chi ến lược “m ở cửa” kinh tế d. Cả a, b và c 4. Một quốc gia áp dụng chính sách thương mại bảo hộ khi thị trường th ế giới: a. Biến động c. ổn định b. Không biến động d. Cả b và c 5. áp dụng biện pháp đặt cọc nhập khẩu để điều tiết hàng nhập khẩu, nhà nước quy định: a. Thuế nhập khẩu c. Tỷ giá hối đoái b. Giá hàng nhập khẩu d. Tỷ lệ đặt cọc 6. Thực hiện biện pháp nào trong thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển của quốc gia: a. Giấy phép và hạn ngạch c. Thuế quan b. Ký kết hiệp định thương mại d. Mang tính kỹ thuật 7. Tổ chức tín dụng xuất khẩu Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua 3 máy bay Airbus 321. Đây là hình thức: a. Đầu tư quốc tế trực tiếp c. Tín dụng quốc tế không có bảo lãnh -5-
 6. www.khoakinhte.org b. Đầu tư quốc tế gián tiếp d. Tín dụng quốc tế có bảo lãnh 8. Trong FDI, chính phủ các nước thường quy định mức góp vốn của bên đầu t ư n ước ngoài là: a. Mức tối đa c. Mức tối thiểu b. Mức trung bình d. Không quy định 9. Khi dân chúng có tâm lý tích trữ ngoại tệ thì tỷ giá hối đoái có xu hướng: a. ổn định c. Giảm b. Tăng d. Cả a, b và c 10. Nội dung của liên kết kinh tế quốc tế nhà nước là: a. Hoạt động sản xuất kinh doanh c. Chính sách kinh tế vĩ mô giữa các nước b. Hoạt động đầu tư d. Cả a và b Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai: (1 điểm) 1. Trong kinh tế tri thức, dịch vụ phát triển với tốc đ ộ nhanh, chi ếm phần l ớn trong GDP. Đúng 2. Khi ký kết hiệp định thương mại quốc tế, các bên đều cam kết thực hiện nguyên t ắc phân biệt đối xử. sai? 3. Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi tháng 6/2000, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư trực tiếp. sai? 4. Tỷ giá hối đoái biến động tác động đến thương mại quốc tế trong ngắn hạn và dài h ạn là tương tự nhau. sai? 5. Trong ASEAN, các thành viên hợp tác toàn diện. Đúng IV Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 1. Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các b. Quan hệ sản xuất và trao đổi quốc gia d. Quan hệ sản xuất 2. Trung Quốc là nước: a. Có nền kinh tế thị trường phát triển c. Công nghiệp phát triển b. Đang phát triển d. Có nền kinh tế chuyển đổi 3. Nền kinh tế tri thức sẽ giúp: a. Phát triển trình độ kỹ thuật - công c. Nâng cao trình độ tay nghề người lao nghệ động b. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ d. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 4. Phương thức giao dịch thương mại hàng hóa nào có th ể sử d ụng hàng hóa đ ể thanh toán: a. Tái xuất khẩu c. Buôn bán đối lưu -6-
 7. www.khoakinhte.org b. Giao dịch qua trung gian d. Giao dịch tại sở giao dịch 5. Phương thức áp dụng nguyên tắc MFN là: a. áp dụng có điều kiện c. áp dụng cả 2 trường hợp b. áp dụng không điều kiện trên d. Không phải a, b, c 6. Thực hiện chính sách thương mại tự do có thể: a. Gây khó khăn cho sản xuất trong nước c. Thúc đẩy sản xuất trong nước phát b. Không có tác động gì tới sản xuất trong triển nước d. Cả a và b 7. Chủ thể cung cấp vốn ODA là: a. Tổ chức kinh tế quốc tế c. Công ty quốc tế b. Chính phủ các nước d. Cả a, b và c 8. Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế chính phủ sẽ ảnh hưởng đến: a. Chính sách tài khóa quốc gia c. Nợ nước ngoài của tư nhân b. Nợ nước ngoài của chính phủ d. Thị trường tài chính 10. Cơ sở pháp lý trong liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là: a. Hợp đồng kinh tế c. Hiệp định chính phủ b. Hiệp định thương mại d. Hợp đồng mua bán V Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 1. Các quan hệ kinh tế quốc tế ra đời do: a. Sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi biên giới quốc gia b. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên c. Sự phát triển của khoa học công nghệ d. Sự phát triển của giao thông vận tải 2. Cộng hoà Liên bang Nga thuộc khu vực kinh tế: a. Đông Âu c. Bắc Âu b. Tây Âu d. Nam Âu 3. Trong nền kinh tế vật chất, nhóm yếu tố nào có tác đ ộng l ớn đ ến s ự tăng tr ưởng kinh tế: a. Vốn và sức lao động c. Công nghệ và sức lao động b. Sức lao động và tài nguyên thiên d. Công nghệ và vốn nhiên 4. Người Việt Nam được xem truyền hình trực tiếp các trận bóng đá qu ốc t ế thông qua phương thức: a. Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài c. Hiện diện thương mại b. Cung cấp dịch vụ thông qua sự vận d. Hiện diện tự nhiên nhân động của dịch vụ qua biên giới 5. Mục đích của nguyên tắc MFN là: a. Hạn chế sự phát triển của thương mại c. Cả a và b -7-
 8. www.khoakinhte.org quốc tế d. Thực hiện không phân biệt đối b. Thực hiện phân biệt đối xử xử Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất: (2 điểm) 1. Tập đoàn Children Places (HongKong) thành lập chi nhánh tại Hà N ội thu ộc ph ương thức cung cấp dịch vụ nào: a. Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài c. Hiện diện thương mại b. Cung cấp dịch vụ thông qua sự di d. Hiện diện tự nhiên nhân chuyển của dịch vụ qua biên giới 2. Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm: a. Khai thác được nguồn lực bên ngoài c. Nền kinh tế phát triển nhanh b. Hạn chế những tác động xấu từ bên d. Tiết kiệm các nguồn lực ngoài 3. Chiến lược kinh tế “mở cửa” là sự phát triển kinh tế dựa vào: a. Cả nguồn lực trong nước và ngoài c. Nguồn lực trong nước nước d. Nguồn lực ngoài nước b. Sự kết hợp hợp lý cả hai nguồn lực trong nước và ngoài nước 4. Nhà nước thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có cho phép nhà s ản xu ất n ước ngoài vào thị trường nội địa không: a. Không b. Có c. Có, nếu áp dụng chính sách thương mại bảo hộ hoàn toàn d. Có, nếu áp dụng chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn 5. Mục đích áp dụng biện pháp mang tính kỹ thuật là: a. Mở cửa thị trường mạnh mẽ b. Nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong nước c. Bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ lợi ích quốc gia và người tiêu dùng d. Cả a và b Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai: (1 điểm) 1. Các biện pháp tài chính như các biện pháp hạn chế số lượng, mang tính kỹ thuật nhằm bảo hộ các ngành sản xuất trong nước. sai? 2. Đầu tư quốc tế gián tiếp qua thị trường chứng khoán, chủ đầu tư có thể dễ dàng rút vốn. Đúng 3. Tỷ giá hối đoái giảm hợp lý trong dài hạn là dấu hiệu chứng tỏ môi tr ường đầu t ư t ốt. Đúng 4. Nội dung chủ yếu khi đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam là gi ảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu và mở cửa thị trường nội địa. Đúng XIII -8-
 9. www.khoakinhte.org 4. Ph¬ng thøc giao dÞch th¬ng m¹i hµng hãa nµo cã thÓ sö dông hµng hãa ®Ó thanh to¸n: a. T¸i xuÊt khÈu c. Bu«n b¸n ®èi lu b. Giao dÞch qua trung gian d. Giao dÞch t¹i së giao dÞch 5. Nguyªn t¾c MFN: a. Kh«ng cã tÝnh cam kÕt, kh«ng cã tÝnh “¨n theo” b. Cã tÝnh cam kÕt, cã tÝnh “¨n theo” c. Kh«ng cã tÝnh cam kÕt, cã tÝnh “¨n theo” d. Cã tÝnh cam kÕt, kh«ng cã tÝnh “¨n theo” 6. Trong chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do, c¸c nguyªn t¾c thêng ®îc ¸p dông lµ: a. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ kh«ng c«ng khai, minh b¹ch b. Ph©n biÖt ®èi xö vµ kh«ng c«ng khai, minh b¹ch c. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ c«ng khai, minh b¹ch d. Ph©n biÖt ®èi xö vµ c«ng khai, minh b¹ch 7. §Ó ®îc hëng ODA phô thuéc vµo: a. ViÖc tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ c. Ký kÕt hiÖp ®Þnh ®Çu t b. Nh÷ng cam kÕt vÒ thay ®æi chÝnh d. Møc ®é th©n thiÖn trong quan hÖ víi s¸ch vÜ m« c¸c níc 8. C¸c dßng vèn quèc tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nî chÝnh phñ lµ: a. Vay song ph¬ng c. Vay qua thÞ trêng chøng kho¸n b. Vay ®a ph¬ng quèc tÕ d. ODA kh«ng hoµn l¹i 9. Trªn thÞ trêng, nÕu mét s¶n phÈm nµo ®ã cã cung < cÇu, trong dµi h¹n, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ: a. §Çu t nhiÒu h¬n cho s¶n phÈm ®ã c. ChuyÓn híng ®Çu t sang s¶n b. Gi÷ nguyªn møc ®Çu t cho s¶n phÈm phÈm kh¸c ®ã d. Gi¶m ®Çu t cho s¶n phÈm ®ã 10. Liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ ra ®êi khi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ: a. Cha cã c. §¹t tr×nh ®é cao b. ë tr×nh ®é thÊp d. C¶ a, b, c PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. §Ó t¹o ra ®îc s¶n phÈm tri thøc, cÇn ph¶i ®Çu t vµo lÜnh vùc: a. Khoa häc c«ng nghÖ c. C«ng nghÖ th«ng tin b. Gi¸o dôc ®µo t¹o d. Khoa häc c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc ®µo t¹o 2. Trong xu thÕ toµn cÇu hãa, thÞ trêng ph¸t triÓn nhanh nhÊt lµ -9-
 10. www.khoakinhte.org a. ThÞ trêng dÞch vô a. ThÞ trêng vèn b. ThÞ trêng hµng ho¸ c. ThÞ trêng søc lao ®éng 3. Më cöa kinh tÕ quèc gia, c¸c níc thùc hiÖn më réng ho¹t ®éng: a. NhËp khÈu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc b. Ngo¹i th¬ng vµ khuyÕn khÝch hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi c. XuÊt khÈu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc d. Hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi vµ h¹n chÕ xuÊt, nhËp khÈu 4. Mét quèc gia ¸p dông chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé khi nÒn kinh tÕ trong níc: a. §ñ søc c¹nh tranh c. Søc c¹nh tranh yÕu b. Kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh d. C¶ b vµ c 5. Møc ®Æt cäc nhËp khÈu phô thuéc: a. Møc ®é ®iÒu tiÕt hay b¶o hé cña nhµ níc ®èi víi tõng hµng ho¸ b. Gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu c. Mèi quan hÖ víi níc xuÊt khÈu d. C¶ a, b vµ c 6. C¸c quèc gia thêng dùa vµo vai trß nµo cña biÖn ph¸p mang tÝnh kü thuËt ®Ó thùc hiÖn ®iÒu tiÕt th¬ng m¹i quèc tÕ vµ b¶o hé s¶n xuÊt trong níc: a. B¶o vÖ thÞ trêng néi ®Þa b. B¶o vÖ lîi Ých ngêi tiªu dïng vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ c. B¶o vÖ lîi Ých ngêi tiªu dïng vµ b¶o vÖ lîi Ých quèc gia d. B¶o vÖ lîi Ých quèc gia vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ 7. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn, ViÖt Nam nªn: a. Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc c. H¹n chÕ thu hót vèn ODA ngoµi d. C¶ a vµ b b. T¨ng cêng thu hót vèn ODA 8. H×nh thøc ®Çu t quèc tÕ gi¸n tiÕp qua thÞ trêng chøng kho¸n cã ®é an toµn cao nhÊt lµ: a. §Çu t vµo cæ phiÕu c.§Çu t vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ b. §Çu t vµo tr¸i phiÕu doanh d.§Çu t vµo tr¸i phiÕu nghiÖp 9. Khi møc ®é l¹m ph¸t cña ®ång néi tÖ cao h¬n ®ång ngo¹i tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i cã xu híng: a. æn ®Þnh c. Gi¶m b. T¨ng d. Kh«ng thay ®æi 10. H×nh thøc nµo díi ®©y cho phÐp vèn vµ søc lao ®éng di chuyÓn tù do qua biªn giíi: a. Khu vùc mËu dÞch tù do c. ThÞ trêng chung b. Liªn minh thuÕ quan d. C¶ a, b, c - 10 -
 11. www.khoakinhte.org PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. Kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn chØ dùa trªn tri thøc vµ khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, víi chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ lµ ngêi lao ®éng tri thøc. sai? 2. Nguyªn t¾c MFN nh»m dµnh nhiÒu u ®·i h¬n cho c¸c bªn tham gia. sai? 3. Trong h×nh thøc ®Çu t quèc tÕ trùc tiÕp, chñ thÓ nhËn ®Çu t sÏ kh«ng chñ ®éng trong viÖc ph©n phèi vµ sö dông vèn. §óng 4. Khi ng©n hµng th¬ng m¹i niªm yÕt tû gi¸ USD/VND = a/b th× tû gi¸ mua USD b»ng VND cña ng©n hµng lµ a vµ tû gi¸ b¸n USD lÊy VND cña ng©n hµng lµ b. §óng hay sai? 5. Liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ t nh©n chÞu sù t¸c ®éng, ®iÒu tiÕt bëi chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ. §óng XIV Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 1. Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải thông tin d. Phân công lao động quốc tế 2. Canada là nước thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ d. Trung Mỹ và Vùng biển Caribê 3. Sự khác biệt giữa kinh tế vật chất và kinh tế tri thức là ở: a. Trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất c. Cơ cấu kinh tế thay đổi b. Chất lượng sản phẩm sản xuất ra d. Cơ cấu đầu tư thay đổi 4. Phương thức giao dịch thương mại hàng hoá quốc tế ra đời sớm nhất: a. Giao dịch tại hội chợ triển lãm c. Giao dịch tại sở giao dịch hàng b. Giao dịch qua trung gian hoá d. Giao dịch thương mại thông thường 5. Phương thức áp dụng nguyên tắc MFN là: a. áp dụng có điều kiện c. áp dụng cả 2 trường hợp trên b. áp dụng không điều kiện d. Không phải a, b, c 6. Thực hiện chính sách thương mại tự do có thể: a. Gây khó khăn cho sản xuất trong nước b. Không có tác động gì tới sản xuất trong nước c. Thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển d. Cả a và b 7. Ưu đãi trong ODA là: a. Thời gian sử dụng vốn dài c. Có ân hạn b. Lãi suất thấp d. Lãi suất 0% Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm) - 11 -
 12. www.khoakinhte.org 5. Hình thức hiệp định thương mại nào có tính pháp lý cao nhất: a. Song phương c. Đa biên b. Đa phương d. Song phương và đa phương 6. Biện pháp phi tài chính tiền tệ nào thể hiện tính bảo hộ cao nhất: a. Hạn chế số lượng c. Cấm xuất nhập khẩu b. Mang tính kỹ thuật d. Hạn ngạch 7. Hình thức nào dưới đây có thể huy động vốn nhanh nhất cho doanh nghiệp: a. Phát hành cổ phiếu c. Tín dụng quốc tế không bảo b. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp lãnh d. Tín dụng quốc tế có bảo lãnh 8. Hiện nay, khu vực hấp dẫn FDI nhất thế giới là: a. Đông Âu c. Châu á - Thái Bình Dương b. Châu Mỹ - Latinh d. Bắc Mỹ 9. Tỷ giá hối đoái biến động có ảnh hưởng đến: a. Sự phát triển kinh tế của một quốc gia c. Các mối quan hệ kinh tế b. Thị trường tài chính, tiền tệ của một quốc quốc tế gia d. Cả a, b, c 10. Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế được phát triển theo quy luật: a. Từ thấp đến cao c. Cả a và b b. Từ đơn giản đến phức tạp d. Không phải a, b, c Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm) 1. Đặc điểm nổi bật của kinh tế tri thức là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và b ền v ững, sản xuất và tiêu dùng đạt hiệu quả cao, sử dụng hợp lý và ti ết ki ệm ngu ồn tài nguyên thiên nhiên. Đúng 2. Các nước chỉ áp dụng hoặc chính sách thương mại tự do ho ặc chính sách th ương m ại bảo hộ. sai? 3. Hiện nay, khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, các nhà đầu tư th ường ch ọn hình th ức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Đúng 4. Tỷ giá hối đoái biến động tác động đến thương mại quốc tế trong ngắn hạn và dài h ạn là khác nhau. Đúng 5. Việt Nam chính thức thực hiện các cam kết với AFTA/ASEAN từ ngày 1/1/1996. Đúng XV - 12 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản