Triển khai Vista – Phần 29: Cấu hình Distribution Shares (tiếp tục)

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
40
lượt xem
4
download

Triển khai Vista – Phần 29: Cấu hình Distribution Shares (tiếp tục)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cách triển khai Windows Vista bằng cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triển khai Vista – Phần 29: Cấu hình Distribution Shares (tiếp tục)

 1. Triển khai Vista – Phần 29: Cấu hình Distribution Shares (tiếp tục) Nguồn : quantrimang.com  Mitch Tulloch Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cách triển khai Windows Vista bằng cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách tạo một distribution share trong MDT 2008 và cách bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành, các driver thiết vị vào thư mục chia sẻ đó. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục những gì còn lại của phần trước bằng cách giới thiệu cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share. Add các gói vào distribution share Bạn cũng có thể add các gói vào distribution share của mình để có thể được cài đặt khi bạn triển khai Vista bằng MDT. Một gói phần mềm hoặc file Windows package có thể gồm có các nâng cấp, hotfixes, language packs hoặc phần mềm khác. Các gói cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008 thường gồm có file mở rộng với đuôi .msu và một số file .cab (mỗi một file .cab là một nâng cấp), file mô tả .xml, file thuộc tính và dữ liệu metadata khác. Các gói language pack cũng có thể có đuôi .cab. Để add một gói nào đó vào distribution share, kích chuột phải vào nút OS Packages và chọn New để khởi chạy New Package wizard, sau đó duyệt đến thư mục có file .msu hoặc .cab cư trú (xem trong hình 1):
 2. Hình 1: Add một gói vào distribution share Khi các gói đã được add, chúng sẽ được hiển thị trong panel chi tiết của Workbench (hình 2):
 3. Hình 2: Các gói đã được add vào distribution share Để xem các thuộc tính chi tiết của gói, hãy kích chuột phải vào nó và chọn Properties (Hình 3):
 4. Hình 3: Các thuộc tính chi tiết của gói Lưu ý: Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa một gói nào đó bằng cách chọn hoặc hủy chọn checkbox phía dưới tab General. Tab General sẽ cho phép bạn gán gói cho một nhóm chỉ định nào đó. Mặc định, tất cả các gói đều được gán cho nhóm All Packages, tuy nhiên nếu muốn bạn có thể tạo các nhóm riêng cho mình. Nhóm các gói rất hữu dụng nếu bạn sẽ triển khai nhiều hệ điều hành hoặc nhiều mức phiên bản hệ điều hành và các hệ điều này hay các mức phiên bản hệ điều hành này sử dung các gói hoặc các mức gói khác nhau. Cho ví dụ, language pack sử dụng cho Windows Vista RTM sẽ không sử dụng cho Windows Vista SP1 (xem trong hình 4).
 5. Hình 4: Tạo một nhóm mới các gói sử dụng cho Vista SP1 Bổ sung thên các ứng dụng vào Distribution Share Bạn cũng có thể add các ứng dụng vào distribution share của mình để chúng có thể được cài đặt khi triển khai Vista bằng MDT. Để triển khai một ứng dụng bạn có thể cài đặt tĩnh lặng bằng lệnh msiexec /qn /i. Cho ví dụ, chúng ta hãy add ứng dụng Microsoft Office Live Meeting 2007 của máy khác vào distribution share của mình. Bắt đầu bằng việc download file Setup cho ứng dụng từ Office Online. File cài đặt này có tên LMSetup.exe, khi download xong, bạn phải bung file .msi bằng cách đánh vào lệnh dưới đây tại nhắc lệnh: LMSetup.exe –out Việc thực thi lệnh này sẽ bung ra cho bạn file LMConsole.msi trong một thư mục đã được chỉ định trước. Lúc đó, hãy copy file .msi này vào USB hoặc mạng chia sẻ, khi đó bạn đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc add nó vào distribution share của mình. Bắng đầu bằng việc kích phải vào nút Applications trong Workbench và chọn New để khởi chạy New Application Wizard (hình 5):
 6. Hình 5: Add thêm ứng dụng vào Distribution Share Nếu bạn phải cài đặt một file .msi cho ứng dụng của mình, hãy chọn tùy chọn đầu tiên trong màn hình trên và tiếp tục như thể hiện bên dưới. Nếu các file nguồn cho ứng dụng của bạn nằm ở một nơi nào đó trên mạng của bạn, chỉ cần chạy một lệnh trên máy tính đích để cài đặt ứng dụng, khi đó chọn tùy chọn thứ hai. Kích Next và chỉ định tên cho ứng dụng và tùy chọn nhà cung cấp ứng dụng, phiên bản và ngôn ngữ (hình 6):
 7. Hình 6: Chỉ định tên cho ứng dụng Kích Next và duyệt đến thư mục nội bộ hay thư mục mạng, nơi file .msi được đặt ở đó (hình 7):
 8. Hình 7: Chỉ định location cho file .msi Kích Next và chấp nhận tên mặc định cho thư mục nội bộ sẽ được tạo cho file .msi hay nhập vào một tên khác mà bạn thích (hình 8):
 9. Hình 8: Chỉ định tên cho thư mục chứa file .msi trên máy tính kỹ thuật viên Kích Next và nhận vào lệnh để cài đặt tĩnh lặng ứng dụng trên máy tính đích (hình 9):
 10. Hình 9: Chỉ định lệnh sẽ cài đặt ứng dụng một cách tĩnh lặng Kích Finish để import ứng dụng vào distribution share của bạn. Các ứng dụng được import sẽ được hiển thị trong panel chi tiết của Workbench như thể hiện trong hình 10:
 11. Hình 10: Các ứng dụng đã được bổ sung vào distribution share Bạn có thể kích chuột phải vào ứng dụng đã được import và chọn Properties để hiển thị các thuộc tính chi tiết cho ứng dụng. Tab General sẽ hiển thị tên ứng dụng, thư mục nguồn của ứng dụng trên máy tính kỹ thuật viên và các thông tin khác (hình 11):
 12. Hình 11: Tab General của thuộc tính ứng dụng Lưu ý: Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ứng dụng trong tab General. Tab Details sẽ hiển thị lệnh được sử dụng để cài đặt tĩnh lặng ứng dụng và các thông tin khác (hình 12):
 13. Hình 12: Tab Details Tab Dependencies được sử dụng để quản lý các vấn đề phụ thuộc khi thứ tự cài đặt ứng dụng nào quan trọng đối với bạn. Bạn cũng có thể quản lý các ứng dụng đã được import bằng cách soạn thảo các thuộc tính của chúng, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chúng, remove chúng khỏi distribution share nếu muốn. Lưu ý: Không cấu hình ứng dụng để khởi động lại máy tính sau khi nó được cài đặt hoặc chuỗi nhiệm vụ được sử dụng bởi MDT đê triển khai Windows không thể hoàn thành các nhiệm vụ của nó và sự triển khai sẽ thất bại. Kiểm tra Distribution Share Hình 13 thể hiện cấu trúc của distribution share sau khi bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành, driver thiết bị, các gói và ứng dụng được mô tả trong phần này cũng như phần trước của bài:
 14. Hình 13: Cấu trúc điển hình của một Distribution Share trên máy tính kỹ thuật viên Kiểm tra kết quả cài đặt Đến đây bạn có thể thực hiện theo thủ tục đã được phác thảo trong phần 25 và 26 của loạt bài này nhằm test distribution share như dưới đây: 1. Tạo một chuỗi nhiệm vụ 2. Tạo một điểm triển khai Lab 3. Cập nhật điểm triển khai 4. Ghi file WinPE .iso vào CD 5. Khởi động hệ thống mới bằng CD đó 6. Thực hiện theo các nhắc nhở của Windows Deployment Wizard để cài đặt Windows Vista SP1 Enterprise cùng với driver thiết bị, các gói và các ứng dụng mà bạn sử dụng với distribution share. Windows Deployment Wizard sẽ hỏi bạn về cài đặt language pack bổ sung (trên trang Package của wizard) và cài đặt Microsoft Live Meeting 2007 (trên trang Select One Or More Applications To Install). Cho ví dụ, sau khi desktop xuất hiện trên máy tính đích, một hộp thoại sẽ được hiển thị chỉ thị rằng Live Meeting client đang được cài đặt (hình 14):
 15. Hình 14: Ứng dụng đang được cài đặt Khi sự cài đặt kết thúc, bạn có thể thẩm định từ Start Menu rằng ứng dụng đã hiện hữu (hình 15): Hình 15: Ứng dụng đã được cài đặt
 16. Bạn có thể sử dụng Programs in Control Panel để thẩm định rằng gói KB942288 hotfix thể hiện trong hình 2 ở trên đã được cài đặt (hình 16): Hình 16: Gói đã được cài đặt Bạn có thể thẩm định từ Regional and Language Options trong Control Panel rằng language pack bổ sung hiện có sẵn trên hệ thống (hình 17): Hình 17: language pack đã được cài đặt
 17. Và bạn có thể thẩm định từ Device Manager driver thiết bị đã được cài đặt (hình 18) Hình 18: Driver thiết bị đã được cài đặt Kết luận Trong phần này và phần trước, chúng tôi đã giới thiệu chọn vẹn cho các bạn về cách tạo và sử dụng distribution share trên máy tính kỹ thuật viên như thế nào. Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng ta sẽ đi kiểm tra cách tạo và cấu hình các điểm triển khai.  
Đồng bộ tài khoản