Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
355
lượt xem
8
download

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2_ 2009: Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn STT TRƯỜNG 2 SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỘ KHẨU NGÀNH TRÚNG TUYỂN 1 CHV KTAH.07477 Bùi Hải Anh 27/08/1991 28.19 1 2 CHV CCTA.01785 Bùi Thị Điệp 8/1/1992 40.08 1 3 CHV DDKV.00338 Bùi Thị Kim Hoa Huệ 1/3/1990 34.07 1 4 CHV KTAH.07930 Bùi Thị Trang 5/10/1990 28.13 1 5 CHV DHNH.85319 Cao Mai Quỳnh Trang 16/10/1990 32.03 1 6 CHV DTTH.32376 Cao Thanh Anh 3/11/1989 34.17 1 7 CHV C32H.03411 Cao Thị Thu Hiền 19/08/1991 32.04 1 8 CHV DTTH.33047 Cao Trần Thị Thu Thủy 25/08/1987 33.07 1 9 CHV DHNH.85134 Chu Thị Thùy Vân 20/01/1991 30.09 1 10 CHV DHNH.85283 Đàm Ngọc Châu 26/07/1989 31.04 1 11 CHV DDKV.00107 Đặng Công Dũng 16/02/1991 34.04 1 12 CHV DDKV.00418 Đặng Hoàng Khánh 16/10/1991 36.01 1 13 CHV MTSH.00354 Đặng Thị Hạnh 10/6/1991 41.04 1 14 CHV MHNV.17528 Đặng Văn Long 12/6/1991 28.24 1 15 CHV KTSV.09140 Đặng Văn Tình 7/5/1990 40.11 1 16 CHV MHNA.05672 Đào Văn Duy 10/10/1991 28.14 1 17 CHV DDKV.00627 Đinh Gia Nghĩa 4/11/1990 34.04 1 18 CHV CCMV.06723 Đinh Tuyên Hoàng 14/05/1990 24.04 1 19 CHV KTAV.01914 Đỗ Huy Thành 5/2/1991 17.02 1 Đỗ Thị Hiền 20 CHV KTAV.00721 13/03/1991 27.06 1 21 CHV DDKV.01024 Dương Ngọc Thiện 27/06/1991 35.11 1 22 CHV KTSH.04791 Dương Thị Thảo 23/06/1990 4.01 1
  2. 23 CHV KTDH.85182 Hà Quang Thịnh 24/06/1988 31.01 1 24 CHV DDKV.00044 Hà Thành Chung 31/10/1991 31.01 1 25 CHV DHNH.85074 Hồ Thị Hạnh 5/3/1990 40.03 1 26 CHV XDAV.21639 Hoàng Hữu Hiếu 22/10/1991 26.08 1 27 CHV KTSV.06320 Hòang Ngô Duy 20/12/1991 40.08 1 28 CHV CVNH.00402 Hoàng Thị Hà 18/02/1991 31.02 1 29 CHV TDVA.11243 Hoàng Thị Thơm 5/8/1991 30.04 1 30 CHV VPSA.00036 Hoàng Văn Bền 16/05/1991 32.08 1 31 CHV DDKV.00205 Hồng Thị Thu Hà 26/06/1990 37.04 1 32 CHV DDKV.00406 Hứa Thị Thanh Hương 27/01/1990 34.05 1 33 CHV KTSV.06297 Huỳnh Thị Thảo Dung 20/02/1991 37.03 1 34 CHV DDKV.00725 Huỳnh Văn Phát 11/4/1991 34.02 1 35 CHV DDKV.00866 Huỳnh Văn Quý 25/02/1991 4.07 1 36 CHV MTSH.00156 Lâm Thành Luân 20/02/1991 4.06 1 37 CHV DHKA.16554 Lê Hoài Giang 4/5/1991 31.04 1 38 CHV DDKV.00799 Lê Hữu Phước 18/11/1990 4.07 1 39 CHV CM1H.06442 Lê Khánh Doãn 16/09/1991 30.08 1 40 CHV DHNH.85524 Lê Minh Thiết 4/4/1989 31.07 1 41 CHV DHNH.84750 Lê Thanh Dũng 10/4/1990 2 1 42 CHV KTSH.03768 Lê Thị Hàng Mi 7/11/1991 39.07 1 43 CHV DHNH.85216 Lê Thị Hồng Nhung 20/01/1990 31.04 1 44 CHV DHNH.85607 Lê Thị Huyền Trang 25/03/1990 32.03 1 45 CHV DDQA.38541 Lê Thị Minh Nguyệt 19/10/1990 33.01 1 46 CHV DHNH.84636 Lê Văn Minh 26/09/1991 31.06 1 47 CHV DHNH.85192 Mai Thị Minh Châu 26/03/1991 32.02 1 48 CHV DHNH.85263 Ngô Hải Phong 14/09/1989 32.06 1 49 CHV KTSH.03819 Ngô Thị Thi Mụi 25/10/1991 34.05 1 Nguyễn Đăng Khánh 9/4/1991 19.03 1 50 CHV MHNV.17496 51 CHV DDKV.00847 Nguyễn Đức Quốc 31/10/1991 32.04 1 52 CHV DDKV.00137 Nguyễn Duy Đàm 5/5/1990 32.05 1
  3. 53 CHV DHNH.85249 Nguyễn Duy Hưng 11/8/1989 32.02 1 54 CHV KTSH.04808 Nguyễn Hoàng Phương Th 30/01/1987 4.02 1 55 CHV DDKV.00491 Nguyễn Hữu Linh 5/8/1990 30.09 1 56 CHV KTSV.06266 Nguyễn Mỹ Diện 15/08/1988 40.13 1 57 CHV DDKV.00423 Nguyễn Nam Khánh 10/10/1990 40.09 1 58 CHV DDKA.16657 Nguyễn Ngô Hữu Việt 2/1/1991 4.01 1 59 CHV KTSV.06894 Nguyễn Phi Hổ 12/8/1991 40.08 1 60 CHV DDKV.00326 Nguyễn Thanh Hồ 30/07/1991 35.03 1 61 CHV DDKV.00645 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/02/1990 32.02 1 62 CHV DHNH.84918 Nguyễn Thị Bình 5/11/1990 34.1 1 63 CHV KTSH.04186 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 16/12/1988 37.05 1 64 CHV KTAV.00260 Nguyễn Thị Chinh 19/05/1990 28.03 1 65 CHV DHNH.85202 Nguyễn Thị Hoa Huệ 25/05/1991 31.04 1 66 CHV CMSA.01655 Nguyễn Thị Minh Hạnh 5/11/1991 4.01 1 67 CHV KTSH.05664 Nguyễn Thị Mỹ Vân 16/03/1991 37.01 1 68 CHV KTSH.02916 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1/3/1991 37.07 1 69 CHV CVNH.00540 Nguyễn Thị Phương 25/09/1991 32.04 1 70 CHV DHNH.85357 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/01/1990 34.09 1 Nguyễn Thị Thuận 71 CHV DDKV.01065 1/2/1990 34.04 1 72 CHV KTSH.05107 Nguyễn Thị Thương 6/8/1984 34.1 1 73 CHV CVNH.00651 Nguyễn Thị Trang 2/6/1990 35.03 1 74 CHV CVNH.00325 Nguyễn Thị Trúc Xuân 15/01/1991 45.03 1 75 CHV CVNH.00262 Nguyễn Thị Xuân Thủy 2/9/1991 39.04 1 76 CHV KTAV.00558 Nguyễn Trường Giang 28/04/1989 29.17 1 77 CHV KTDH.85367 Nguyễn Tuấn Anh 10/4/1989 30.09 1 78 CHV DDKV.00731 Nguyễn Văn Phi 2/2/1991 4.02 1 79 CHV DHNH.85140 Nguyễn Văn Tân 5/1/1990 32.03 1 80 CHV DHNH.85633 Nguyễn Viết Hồng 2/9/1989 30.1 1 81 CHV KTSV.07057 Nguyễn Viết Hưng 9/10/1991 29.05 1 82 CHV DDKV.01029 Nông Thị Thiệp 12/9/1991 40.02 1
  4. 83 CHV CVNH.00656 Phạm Thị Ngọc Trang 25/09/1991 35.11 1 84 CHV DHNH.84888 Phạm Văn Do 25/06/1990 32.06 1 85 CHV KTSV.08660 Phạm Văn Thanh 15/06/1991 31.05 1 86 CHV DHNH.84936 Phan Thị Nguyệt 20/01/1991 34.04 1 87 CHV DHNH.84729 Phan Thị Thanh Thảo 27/08/1991 32.07 1 88 CHV DHNH.85310 Thái Thị Quỳnh 28/09/1991 32.03 1 89 CHV CCHA.01196 Thái Văn Hiệp 1/12/1991 32.07 1 90 CHV KTDH.85309 Tống Phạm Đăng Quang 20/11/1990 4.02 1 91 CHV DHTV.32438 Trần Công Ngọc Thịnh 20/03/1991 33.04 1 92 CHV DHNH.84598 Trần Công Quá 10/10/1988 34.08 1 93 CHV KTSH.04459 Trần Lê Quang 4/5/1991 4.01 1 94 CHV XDAV.21976 Trần Lĩnh Phi 15/01/1990 29.15 1 95 CHV CMSA.00663 Trần Mạnh Cường 10/4/1991 32.01 1 96 CHV DTTH.33259 Trần Minh Vượng 3/5/1991 52.01 1 97 CHV KTAV.01967 Trần Nam Thắng 17/04/1990 31.04 1 98 CHV KTSV.05982 Trần Thanh Anh 8/7/1991 63.04 1 99 CHV CVNH.00196 Trần Thanh Phong 6/1/1991 42.11 1 100 CHV KTSV.08015 Trần Thị Hồng Nhung 20/09/1991 38.07 1 101 CHV KTSH.03559 Trần Thị Liễu 16/02/1991 37.11 1 Trần Thị Nghiệp 102 CHV DDKV.00625 20/01/1991 37.04 1 103 CHV CM2H.00231 Trần Thị Thắm 1/10/1989 29.1 1 104 CHV KTSH.04651 Trần Thị Thanh Tâm 8/5/1990 37.01 1 105 CHV KTSH.03841 Trần Thị Trà My 29/04/1991 39.09 1 106 CHV DDKV.00471 Trần Thị Xuân Lê 16/05/1991 34.11 1 107 CHV DDKV.01410 Trần Tuấn Anh 16/10/1990 40.08 1 108 CHV XDAV.21417 Trần Văn Hùng 27/03/1991 25.09 1 109 CHV DHNH.85650 Trương Thị Thư 9/4/1991 32.06 1 110 CHV DHNH.84881 Trương Thị Xuân 18/06/1988 33.05 1 111 CHV KTSH.03044 Từ Thị Lệ Hiền 26/04/1991 40.03 1 112 CHV DHNH.85334 Văn Hoàng Ngọc Hân 20/08/1989 33.01 1
  5. 113 CHV CMSA.03039 Văn Thị Kiệm 3/5/1991 34.03 1 114 CHV DHNH.85045 Võ Thị Lan 12/6/1990 31.06 1 115 CHV DDKV.00332 Vũ Văn Hợp 17/11/1990 38.07 1 116 CHV CMSA.08202 Vương Quốc Tuấn 12/6/1991 4.02 1 117 CHV CTSA.16534 Cao Thanh Tuấn 1/6/1991 35.03 2 118 CHV CDTA.00499 Cao Xuân Hoàng Đại 26/02/1991 29.12 2 119 CHV CDCA.06242 Đặng Quang Trung 21/04/1990 40.07 2 120 CHV CGHA.27584 Đinh Viết Thắng 1/2/1991 29.12 2 121 CHV CDCA.04608 Đỗ Duy Sơn 16/05/1991 35.07 2 122 CHV CGHA.00965 Đỗ Viết Hoàng Anh 4/8/1991 28.15 2 123 CHV CMSA.06234 Đoàn Văn Thanh 5/6/1991 4.03 2 124 CHV CKDA.19117 Dương Quốc Việt 13/02/1989 38.01 2 125 CHV DDQA.44655 Hồ Hữu Trường 25/01/1991 4.04 2 126 CHV LPSA.01848 Hồ Minh Tâm 6/11/1991 4.02 2 127 CHV CTSA.01460 Hồ Sỹ Cường 5/10/1991 32.01 2 128 CHV CKDA.14309 Huỳnh Phú Thạnh 22/01/1991 38.13 2 129 CHV CTSA.09365 Lê Đình Nguyên 4/12/1991 4.07 2 130 CHV CMSA.00848 Lê Xuân Duẩn 19/05/1990 30.03 2 131 CHV SPKA.12162 Mai Trọng Tùng 5/6/1990 40.14 2 132 CHV TSNA.05319 Nguyễn Đình Lý 10/2/1990 40.08 2 Nguyễn Đức Trung 133 CHV VPSA.00648 3/9/1991 37.01 2 134 CHV C32A.00056 Nguyễn Duy Cảnh 18/02/1990 32.05 2 135 CHV DDKA.16385 Nguyễn Duy Tứ 7/5/1991 34.07 2 136 CHV DDKA.17429 Nguyễn Hữu Xa 15/11/1991 34.04 2 137 CHV CXSA.02918 Nguyễn Minh Nghĩa 2/2/1991 40.07 2 138 CHV CDCA.04396 Nguyễn Ngọc Thiên Quân 3/25/1904 39.01 2 139 CHV CCOA.00221 Nguyễn Tấn Cường 13/03/1991 40.11 2 140 CHV CCHA.02948 Nguyễn Thanh Trang 15/12/1991 32.01 2 141 CHV CMSA.01283 Nguyễn Thế Đức 15/09/1991 4.04 2 142 CHV CMSA.01083 Nguyễn Tiến Dương 30/10/1991 4.04 2
  6. 143 CHV CMSA.03984 Nguyễn Văn Minh 16/05/1991 34.06 2 144 CHV CMSA.04339 Nguyễn Văn Ngãi 30/07/1987 29.11 2 145 CHV CMSA.01160 Nguyễn Văn Quốc Đạt 1/5/1990 4.04 2 146 CHV CKCA.05026 Phạm Minh Khánh 12/6/1991 37.1 2 147 CHV QSCA.02150 Phạm Ngọc Thanh 9/5/1990 36.04 2 148 CHV CCOA.00890 Phùng Đông Hưng 13/08/1991 40.03 2 149 CHV CSSA.00414 Thái Quốc Cường 9/10/1991 4.04 2 150 CHV CKDA.15222 Trần Thị Thanh Thúy 14/02/1990 35.09 2 151 CHV CMSA.09346 Từ Thị Thu Hà 1/1/1991 31.01 2 152 CHV C33A.00996 Vương Đình Khoa 02/00/1906 33.07 2 153 CHV CTSA.01158 Vương Linh Chi 21/10/1991 63.03 2 154 CHV CKDD1.27040 Bùi Thị Bích Phượng 6/6/1991 40.07 3 155 CHV CKDD1.29428 Cao Thị Thương 15/05/1991 29.12 3 156 CHV TSND1.32709 Châu Thị Phúc 1/1/1991 34.05 3 157 CHV CMSA.08835 Chu Thị Vĩ 20/10/1991 29.06 3 158 CHV CESA.01744 Đàm Thị Duyên 19/08/1990 35.08 3 159 CHV CTSA.02081 Đặng Kỳ Duyên 10/6/1991 63.03 3 160 CHV CTSA.08702 Đỗ Thị Ngân 9/11/1991 40.07 3 161 CHV CMSA.08718 Hồ Hoàng Vi 2/10/1991 4.07 3 162 CHV DDFD1.60892 Hồ Thị Quỳnh Liên 16/05/1991 29.06 3 Hoàng Thị Thu Phương 163 CHV CTSA.10852 14/11/1991 63.03 3 164 CHV CESA.08896 Hoàng Văn Phúc 7/11/1991 30.08 3 165 CHV DHKA.15138 Huỳnh Ngọc Tân 26/11/1989 4.07 3 166 CHV CTSA.14886 Huỳnh Ngọc Tính 26/06/1990 5.05 3 167 CHV CKDD1.24054 Huỳnh Thị Hồng Lệ 6/10/1991 4.03 3 168 CHV DDQA.38737 Lê Ngọc Nhật 1/10/1991 4.01 3 169 CHV C32D1.02942 Lê Phương Dung 14/05/1991 32.05 3 170 CHV DHSA.25369 Lê Thanh Vũ 28/05/1991 31.04 3 171 CHV CMSA.00779 Lê Thị Diễm 30/04/1990 34.08 3 172 CHV CTSA.09953 Lê Thị Thanh Nhung 1/2/1991 34.09 3
  7. 173 CHV CMSA.02065 Lê Thu Hiền 27/01/1991 4.01 3 174 CHV CSSA.00482 Lương Xuân Danh 1/11/1991 34.09 3 175 CHV CKDA.18634 Mã Tú Uyên 23/04/1991 40.11 3 176 CHV HUIA.11254 Mạc Thị Ngọc Mai 16/10/1991 4.01 3 177 CHV C33A.02804 Nguyễn Cửu Trường 20/11/1990 33.07 3 178 CHV DQUA.00081 Nguyễn Đào Mỹ Bình 21/05/1990 34.03 3 179 CHV CMSA.03600 Nguyễn Đình Long 3/2/1990 4.06 3 180 CHV CMSA.06725 Nguyễn Đình Thịnh 3/12/1991 4.01 3 181 CHV CMSA.06652 Nguyễn Hữu Thi 20/11/1991 4.03 3 182 CHV CMSA.01156 Nguyễn Kim Đại 18/02/1991 4.04 3 183 CHV C32A.00391 Nguyễn Thành Luân 16/08/1990 32.04 3 184 CHV CMSA.00399 Nguyễn Thị Bôn 24/02/1991 40.04 3 185 CHV CESA.02926 Nguyễn Thị Hạnh 8/10/1991 40.14 3 186 CHV CMSA.02025 Nguyễn Thị Hiệp 2/1/1991 4.05 3 187 CHV CMSA.02835 Nguyễn Thị Lan Hương 1/10/1990 40.02 3 188 CHV C37D1.09813 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/08/1987 39.01 3 189 CHV CMSA.03116 Nguyễn Trần Anh Kỳ 1/5/1991 4.03 3 190 CHV CCOD1.00025 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1991 37.04 3 191 CHV CKDA.05826 Nguyễn Văn Hùng 10/6/1991 32.07 3 Nguyễn Văn Lực 192 CHV CKDA.08099 30/10/1988 40.1 3 193 CHV CMSA.04034 Nguyễn Văn Một 23/11/1991 34.04 3 194 CHV CMSA.08127 Phạm Thành Trung 1/9/1991 31.04 3 195 CHV CMSA.00905 Phạm Thị Mỹ Dung 13/02/1991 4.07 3 196 CHV CTSA.15139 Phan Thị Kiều Trang 1/5/1990 40.03 3 197 CHV CKDD1.30301 Phan Thị Thu Trâm 29/11/1991 38.01 3 198 CHV CESA.09062 Tiêu Thị Kim Phương 22/07/1991 35.03 3 199 CHV CCTA.11149 Tiêu Thị Phương Trâm 10/6/1991 40.11 3 200 CHV CMSA.08051 Trần Cao Trí 4/8/1990 4.07 3 201 CHV TSND1.32464 Trần Quốc Ngọc 5/9/1991 34.05 3 202 CHV GTSA.09346 Trần Thanh Trãi 5/5/1991 34.05 3
  8. 203 CHV C33D1.09857 Trần Thị Bích Ni 30/10/1990 33.01 3 204 CHV CMSA.09220 Trần Thị Bích Phương 18/04/1991 34.18 3 205 CHV CMSA.00784 Trần Thị Diệp 28/03/1991 31.04 3 206 CHV CKDD1.26902 Trần Thị Kim Phụng 20/01/1991 37.04 3 207 CHV CESA.05342 Trần Thị Tân Kiều 18/03/1991 40.04 3 208 CHV CMSA.06810 Trần Thị Thôi 1/1/1991 34.05 3 209 CHV CMSA.08844 Trương Đình Vĩnh 12/5/1990 34.05 3 210 CHV CMSA.03022 Trương Hoàng Khuyên 15/06/1991 32.08 3 211 CHV DHDD1.75417 Trương Thị Hạnh 25/11/1990 4.05 3 212 CHV CMSA.01174 Từ Tấn Đạt 12/12/1991 4.05 3 213 CHV CMSA.06554 Võ Thị Thảo 1/5/1991 34.08 3 214 CHV CKDD1.31752 Võ Trần Bá Vương 17/12/1991 37.04 3 215 CHV CMSA.08438 Đặng Thanh Tùng 6/1/1991 4.03 4 216 CHV C33D1.10003 Đặng Thị Lan Phương 27/07/1991 34.11 4 217 CHV CMSA.01701 Đỗ Mạnh Hùng 14/04/1991 35.03 4 218 CHV CKDA.03666 Lê Hoàng Hảo 26/05/1990 32.01 4 219 CHV CMSA.04229 Lê Quang Nam 10/6/1990 32.01 4 220 CHV CTSA.14736 Lương Thị Nguyên Tiên 28/06/1991 35.03 4 221 CHV CMSA.01020 Mai Thị Mỹ Duyên 26/10/1991 32.01 4 Ngô Thị Hồng Phước 222 CHV CKDD1.27192 27/04/1991 34.09 4 223 CHV CTSA.01701 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/10/1991 3 4 224 CHV CCHD1.00683 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/02/1991 31.02 4 225 CHV CMSA.01392 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 9/2/1991 4.03 4 226 CHV CMSA.08016 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 23/02/1991 34.04 4 227 CHV CTSA.18186 Phan Thị Thu Yến 03/50/1905 40.1 4 228 CHV CMSA.09178 Trà Thị Như ý 1/1/1991 63.06 4 229 CHV CESA.09101 Trần Thị Mỹ Phượng 28/02/1991 37.05 4 230 CHV C01D1.02589 Trần Văn Quyền 22/12/1990 27.07 4 231 CHV CKDD1.26040 Trương Thị Nguyệt 20/12/1990 34.06 4
Đồng bộ tài khoản