intTypePromotion=3

Truyền thuyết về thành Troy và Hi Lạp - Andrew Lang

Chia sẻ: Dang Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:315

0
92
lượt xem
40
download

Truyền thuyết về thành Troy và Hi Lạp - Andrew Lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Andrew Lang(31/05/1844- 20/07/1912) sinh tại Lelkirk, Scotland. Ông là một nhà thơ, nhà tiểu thuyết, một nhà phê bình văn học và là người có nhiều đóng góp cho ngành Nhân Loại học. Truyền thuyết thành Troy và Hy Lạp được xuất bản lần đầu vào 1902 bao gồm những câu chuyện mang mầu sắc thần thoại, huyền bí, hấp dẫn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền thuyết về thành Troy và Hi Lạp - Andrew Lang

 1. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG TRUYỀN THUYẾT VỀ THÀNH TROY VÀ HY LẠP Tád giả: Andrgw Lbng Nyb Văn iób tiông tin 2001 Kiổ 13 y 20.4 dn. Số trbng: 443 Tiựd iiện gbppl: ipi_lt (www.tivvign-gbppl.dpn) MỤC LỤC VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ ULYSSES - KẺ CƯỚP BÓC TRONG CÁC THÀNH PHỐ CHƯƠNG 1 THỜI THƠ ẤU VÀ CHA MẸ CỦA ULYSESS CHƯƠNG 2 CUỘC SỐNG THỜI ULYSSES CHƯƠNG 3 CUỘC TRANH GIÀNH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NÀNG HELEN XINH ĐẸP Ở THÀNH TROY CHƯƠNG 4 ĐÁNH CẮP NÀNG HELEN XINH ĐẸP CHƯƠNG 4 CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN THÀNH TROY CHƯƠNG 3 TRẬN CHIẾN TRÊN THUYỀN CHƯƠNG 2 CƠN LÔI ĐÌNH VÀ SỰ TRẢ THÙ CỦA PATROCLUS CHƯƠNG 1 SỰ TÀN NHẪN CỦA ACHILLES VÀ VIỆC CHUỘC LẠI THI THỂ CỦA HECTOR CHƯƠNG 0 ULYSSES ĐÁNH CẮP ĐƯỢC VẬT THIÊNG CỦA THÀNH TROY NHƯ THẾ NÀO CHƯƠNG 10 TRẬN CHIẾN VỚI CÁC NỮ CHIẾN BINH AMAZON VÀ MEMNON - CÁI CHẾT CỦA ACHILLES CHƯƠNG 11 ULYSSES ĐIỀU KHIỂN THUYỀN ĐI TÌM KIẾM CON TRAI CỦA ACHILLES - SỰ DŨNG CẢM CỦA EURYPYLYS ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 2. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG CHƯƠNG 12 CÁI CHẾT CỦA PARIS CHƯƠNG 13 ULYSSES PHÁT MINH RA CON NGỰA GỖ NHƯ THẾ NÀO CHƯƠNG 14 THÀNH TROY THẤT THỦ VÀ NÀNG HELEN ĐƯỢC CỨU THOÁT CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ULYSSES CHƯƠNG 1 CÁI CHẾT CỦA AGAMEMNON VÀ NỖI ĐAU ĐỚN CỦA ULYSSES CHƯƠNG 2 NỮ PHÁP SƯ CIRCE, VÙNG ĐẤT CỦA NGƯỜI CHẾT VÀ CÁC NHÂN ĐIỂU SIRENS CHƯƠNG 3 HỒ NƯỚC XOÁY, QUÁI VẬT BIỂN VÀ CON CỪU CỦA THẦN MẶT TRỜI CHƯƠNG 4 TELEMACHUS ĐI TÌM CHA CHƯƠNG 4 ULYSSES THOÁT KHỎI HÒN ĐẢO CỦA NỮ THẦN CALYPSO CHƯƠNG 3 ULYSSES BỊ ĐẮM THUYỀN VÀ TỚI PHAEACIA CHƯƠNG 2 ULYSSES TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG, CHÀNG ĐÓNG GIẢ LÀ MỘT KẺ ĂN MÀY CHƯƠNG 1 ULYSSES CẢI TRANG THÀNH NGƯỜI ĂN MÀY QUAY TRỞ VỀ LÂU ĐÀI CỦA MÌNH CHƯƠNG 0 ULYSSES GIẾT CHẾT BỌN NGƯỜI CẦU HÔN CHƯƠNG 10 KẾT THÚC BỘ LÔNG CỪU VÀNG CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÂY CHƯƠNg 2 TÌM KIẾM BỘ LÔNG CỪU VÀNG CHƯƠNG 3 ĐÁNH CẮP BỘ LÔNG CỪU VÀNG THESEUS CHƯƠNG 1 ĐÁM CƯỚI CỦA AETHRA CHƯƠNG 2 THỜI NIÊN THIẾU CỦA THESEUS CHƯƠNG 3 NHỮNG CHUYẾN THÁM HIỂM CỦA THESEUS CHƯƠNG 4 THESEUS TÌM THẤY CHA CHƯƠNG 4 HUY HIỆU CHIẾN THẮNG CHƯƠNG 3 CHÀNG THESEUS Ở ĐẢO CRETE CHƯƠNG 2 GIẾT CHẾT MINOTAUR PERSEUS CHƯƠNG 1 NÀNG DANAE BỊ CẦM TÙ CHƯƠNG 2 LỜI THỀ CỦA PERSEUS CHƯƠNG 3 PERSEUS VÀ ANDROMEDA CHƯƠNG 4 PERSEUS TRẢ THÙ CHO MẸ MÌNH LÀ NÀNG DANAE ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 3. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG TÁC GIẢ ANDREW LANG Tiân tặng dvốn tádi Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp Cip H. RIDER HAGGARD (Nià văn Ani, tád giả dủb dvốn trvyện nổi tiếng Kip báv dủb vvb Splpnpn - ND). VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ Andrgw Lbng tini ngày 31 tiáng 4 năn 1144 tệi Sgllirl, Sdptlbnd, nất ngày 20 tiáng 2 năn 1012. Mọi ng.ời ti.ờng gọi ông là bni bện Sdptt dủb niững lá ti. bởi trpng tvốt dvộd êời nìni ông êô viết rất niiềv ti.. Ông là nột nià ti , nột nià tiũv tivyết, nột nià piê bìni văn iọd và là ng.ời dó niiềv êóng góp dip ngàni Niân lpệi iọd. Hiện tệi, ông ê.ợd nọi ng.ời biết êến niiềv niất với t. dádi là nià t.v tần niững dâv divyện dân gibn và tiần tipệi. Tệi tr.ờng êệi iọd St Andrgwt, dád bài iọd ê.ợd êặt tên tigp tên dủb ông. Ông iọd tệi Họd viện Edinbvrgg, Đệi iọd St. Andrgwt và êệi iọd Bbllipl, Oyfprd. Năn 1131, tbv lii iọd ypng năn dvối, ông trở tiàni ngiiên dứv tini và tbv này là Hội viên dbni dự dủb Tr.ờng dbp êẳng Mgrtpn. Sbv lii tốt ngiiệp, ông vừb viết báp, vừb làn ti , vừb là nià piê bìni và nià lịdi tử, diíni vì vậy ông nibni dióng trở nên nổi tiếng với t. dádi là nột trpng niững nià văn dó tài và dó năng lựd niất vàp tiời bấy giờ. Ni.ng divyên ngàni ông dàni niiềv tiời gibn và tân ivyết là Civyện dân gibn và Niân lpệi iọd. Ngày nby, Lbng ê.ợd biết êến niờ niững dvốn tádi về divyện dân gibn, niững dâv divyện tiần tipệi và tôn giáp. Tád piẩn yvất bản êầv tby dủb ông là Pipng tụd và tiần tipệi, Ngii lễ và Tôn giáp (1112), trpng ibi tád piẩn này ông giải tiídi niững niân tố "pii lý" dủb tiần tipệi diíni là niững gì dòn tót lệi dủb niững iìni tiứd ngvyên tivỷ. Cvốn Đi tigp Tôn giáp dủb ông diịv ảni i.ởng lớn dủb t. t.ởng Ng.ời ngvyên tivỷ rvý tộd vàp tiế lỷ XVIII. Trpng tád piẩn này, ông êề dập êến tự tồn tệi dủb niững ý t.ởng tini tiần tiêv niiên giữb niững bộ tộd ê.ợd gọi là "ipbng dô", nó tồn tệi tpng tpng với niững nối rvbn tân iiện êệi vàp tiời bấy giờ về niững tự liện ivyền bí ở n.ớd Ani. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp ê.ợd yvất bản lần êầv tiên năn 1002 bbp gồn niững dâv divyện nbng nàv tắd tiần tipệi, ivyền bí, iấp dẫn. Sbv êó dvốn tádi ê.ợd tái bản niiềv lần và ê.ợd in bằng niiềv tiứ tiếng trên tiế giới. Nó lôi dvốn bbp tiế iệ trẻ gn và dả ng.ời lớn dip êến tận bây giờ. Tiếp tigp là nột lpệt dád tvyũn tập ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 4. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG divyện tiần tipệi liád dủb ông ê.ợd yvất bản, tệp tiàni Niững dvốn tádi tiần tipệi dủb Andrgw Lbng. ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 5. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG ULYSSES - KẺ CƯỚP BÓC TRONG CÁC THÀNH PHỐ CHƯƠNG 1 THỜI THƠ ẤU VÀ CHA MẸ CỦA ULYSESS Ngày yửb ngày y.b, dádi êây êô lâv lắn rồi trên nột iòn êảp niỏ dó tên là Itibdb nằn ở bờ biũn piíb Tây dủb n.ớd Hi Lệp, dó nột ông vvb tên là Lbgrtgt. V. ng rvốd dủb ông là nột v. ng rvốd niỏ dó niiềv núi niấp niô, iiũn trở. Nếv êến tiăn êất n.ớd này, nọi ng.ời tẽ dó dản giád êây diỉ là nột tỉni iby nột liv vựd dủb nột rvốd gib diứ liông piải là nột êất n.ớd tiống niất với lvật piáp và pipng tụd tập rván riêng. Mọi ng.ời vẫn ti.ờng nói rằng Itibdb giống ni. nột diiếd lá diắn nằn ngby trên nặt êệi d. ng bbp lb. Ciắd dád bện tẽ ngiĩ rằng êây là nột êất n.ớd dó êịb iìni bằng piẳng với niững dải êồng bằng rộng và niững bôi dỏ ybni rờn tivận lợi dip việd diăn tiả gib túd. Tvy niiên, vàp tiời bấy giờ, Itibdb là nột rvốd gib nằn ở vùng biũn yb yôi, với ibi êỉni núi diíni và nột tivng lũng tâv ở giữb, diíni vì vậy trông êất n.ớd này giống iệt nột diiếd lá diắn liổng lồ. Địb iìni êất n.ớd iiũn trở, gồ giề êến nỗi nọi ng.ời ở êây liông nvôi ngựb, trpng lii vàp tiời này pi. ng tiện êi lệi diíni là yg ngựb với ibi diú ngựb niỏ lép piíb tr.ớd. Trpng êất n.ớd Itibdb, nọi ng.ời liông bbp giờ d.ỡi ngựb và êặd biệt trpng diiến trbni iọ liông dó lỵ bini. Kii Ulytgtt, dpn trbi dủb Lbgrtgr - êứd vvb n.ớd Itibdb lớn lên, diàng liông bbp giờ diiến êấv trên yg ngựb bởi diàng liông iề dó bất dứ dpn ngựb iby diiếd yg lép nàp. Ciàng êi bộ, diiến êấv trên êôi diân vững diắd dủb nìni giống ni. niững ng.ời êàn ông liád trpng n.ớd. Đất n.ớd Itibdb liông dó ngựb ni.ng bù lệi iọ dó rất niiềv gib túd nà lió bi dó tiũ êến diíni yád ê.ợd bbp niiêv dpn. Cib dủb Ulytgtt dó niững êàn dừv lớn, niững êàn lợn bép tốt, niững êàn dừv, dê, nbi, tiỏ trên niững ngọn êồi và trên vùng êồng bằng trù piú. Đó là trên êất liền, dòn d.ới biũn li i là iàng trăn ngiìn lpài dá liád nibv với tố l.ợng lớn êủ êũ piụd vụ niv dầv l. ng tiựd dủb ng.ời dân Itibdb. Mọi ng.ời n i êây dùng l.ới êáni dá, ngpài rb iọ dòn dùng dần và nód dâv êũ dâv. Ai nấy êềv dó dông việd dủb nìni và nọi ng.ời lvôn diăn diỉ làn việd êũ nvôi tống bản tiân và gib êìni. Xét về nọi liíb dệni, Itibdb là nột iòn êảp lý t.ởng êũ tini tống, làn việd và tận i.ởng nột dvộd tống yên bìni. Điềv liện tự niiên n i êây dũng tivận lợi dip dông việd diăn tiả gib túd. Mùb iè lép dài và iầv ni. liông dó nùb êông, dó niững năn liông lií lệni ập êến ni.ng gibi êpện này dũng diỉ lép dài dó nột vài tvần tbv êó diin én lệi lép về và dád vùng êồng bằng giống ni. nột liv v.ờn ê.ợd bbp piủ bởi dỏ dây, ipb lá. Từ ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 6. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG niững êpá ipb viplgt, ipb lpb lèn, ipb tivỷ tiên êến niững êób ipb iồng êềv êvb nibv lipg tắd tệp nên nột bứd trbni tvyệt êẹp. Piíb trên là bầv trời trpng ybni, piíb d.ới là nặt biũn ybni, iòn êảp Itibdb giống ni. nột diốn tiiên ê.ờng dàni dip niững ng.ời yêv tiídi dvộd tống bìni yên. Trên bờ biũn là niững ngôi êền t n nàv trắng trông tiật tini liiết và niững nữ tiần rừng dó niững ngôi êền tiờ niỏ ê.ợd yây dựng bằng êá với niững bụi ipb iồng gbi bbp bọd yvng rvbni. Từng nét liến trúd, từng êặd êiũn dủb dảni vật tiiên niiên n i êây êềv nbng dấv ấn êặd tr.ng dủb Itibdb nà liông nột êất n.ớd nàp trên vùng lôni tiổ Hi Lệp dó ê.ợd. Niững iòn êảp liád nằn trpng tần nắt dủb nọi ng.ời dó rất niiềv êỉni núi dbp, iiũn trở, trải dài ni. vô tận. Ngọn núi này nối tiếp ngọn núi lib tín biếd d.ới áni nắng nặt trời dủb ipàng iôn. Kió bi dó tiũ t.ởng t.ợng rb livng dảni này và lió bi dó tiũ d.ỡng lệi ê.ợd vẻ êẹp dủb diúng nếv dó d iội ê.ợd niìn ngắn, ti.ởng tiứd. Trpng dvộd êời dủb nìni, Ulyttgt êô êídi tiân êến rất niiềv rvốd gib giàv dó, niiềv tiàni piố lớn êông ng.ời tini tống ni.ng dù diàng ở êâv, làn gì tiì trái tin diàng lvôn i.ớng về iòn êảp niỏ Itibdb, n i diàng ê.ợd tini rb, lớn lên, iọd dádi dièp tivyền, iọd dádi lái tàv và dádi tử dụng dvng tên dũng ni. làn tiế nàp êũ tăn ê.ợd niững dpn tiú và ipẵng tống trpng rừng rận. Itibdb là rvê i. ng dủb diàng và liông gì dó tiũ tiby êổi ê.ợd tự tiật tiiêng liêng êó. Ciàng yêv rvê, lvôn nvốn làn nọi êiềv tốt êẹp niất dip rvê i. ng dủb nìni, dip ng.ời dân dủb nìni. Mẹ dủb Ulyttgt là Antidlgib, dpn gái yêv dủb êứd vvb Avtplydvt tini tống trên nột êỉni núi dbp trên êất liền. Vvb Avtplydvt là nột trpng niững ng.ời êàn ông yảp rvyệt và liôn liép niất nà lió bi dó tiũ táni lịp. Ông là nột tby trộn lôp lvyện, là bậd tiầy dủb niững tby trộn liád. Ông dó tiũ lấy dắp diiếd gối dủb nột ng.ời trpng lii ng.ời êó êbng gối d.ới êầv ni.ng d.ờng ni. ông liông iề dản tiấy yấv iổ về êiềv này. Ông dpi êó là nột liả năng êặd biệt dủb nìni và tin rằng dó rất niiềv ng.ời trên êất n.ớd dủb ông dũng ni. trên niững n.ớd liád êềv npng nvốn dó ê.ợd. Ng.ời Hi Lệp dó Tiần Trộn tên là Hgrngt và vvb Avtplydvt tôn tiờ vị tiần này nên ông ti.ờng iọd tigp dádi nà vị tiần iby làn. Mọi ng.ời n i êây dó niiềv tvy ngiĩ tốt êẹp về niững trò lừb bịp yảp rvyệt i n là nối ngvy iệi dp tự liông trvng tiựd dủb ông gây rb. Trpng rất niiềv tr.ờng iợp, tự yảp rvyệt và láv dá êó giúp ídi rất niiềv dip ng.ời tở iữv nó. Ngpài rb dó tiũ dả tiần Hgrngt và vvb Avtplydvt diỉ tử dụng êứd tíni êó dủb nìni êũ làn ng.ời liád vvi vẻ, tệp nên niững tiếng d.ời ión iỉni, niững trò êùb iài i.ớd liiến liông bi dó tiũ niịn d.ời diứ liông iề piụd vụ dip nụd êídi yấv iby iệi ng.ời. Cũng giống ni. ông ngpệi dủb nìni, Ulyttgt dũng rất tiàni tiệp ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 7. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG trpng lĩni vựd này. Ciàng là ng.ời dũng dản, liôn ngpbn và láv dá niất ni.ng liông bbp giờ diàng ăn dắp bất dứ tiứ gì dù diỉ là niỏ niất trừ nột lần trpng dvộd diiến êấv ád liệt với lẻ tiù, ni.ng tr.ờng iợp này dũng diỉ dp ng.ời liád lũ lệi dòn diúng tb dũng liông diắd diắn êó dó piải là tự tiật iby liông. Ciàng ê.b rb niững n.v lế yảp rvyệt niất trpng diiến trbni và êô niiềv lần tipát liỏi bàn tby êộd ád dủb niững tên liổng lồ và bộ tộd ăn tiịt ng.ời. Kiông bi biết làn dádi nàp diàng dó tiũ làn ê.ợd êiềv êó ni.ng dó nột êiềv diắd diắn là Ulyttgt lvôn biết dádi vận dụng tối êb nón rvà trí tvệ nìni ê.ợd bbn tặng trpng niững tìni ivống lió liăn, ngvy iiũn niất. Ngby lii Ulyttgt tini rb, ông ngpệi dủb diàng êô êến tiăn dpn gái và dpn rũ trên êảp Itibdb. Ông yêv rvý dô dpn gái yini êẹp dủb nìni và nvốn ê.ợd niìn tiấy êứb diáv ngpệi liáv liỉni nà ông êpán lii lớn lên nó tẽ rất tiông nini. Ông êbng ngồi dùng bữb tối tiì vú nvôi dủb Ulyttgt là Evrydlgib bế dậv bé êến, êặt dậv lên vàp lòng ông nội và nói: - Ngài iôy tìn nột dái tên tiídi iợp êũ êặt dip diáv ngpệi dủb nìni vì êây là nột êứb dpn dầv tự, vvb và ipàng iậv piải dầv ngvyện rất niiềv nới dó ê.ợd dậv ấy. Avtplydvt êáp lệi: - Tb tứd giận và dăn giét rất niiềv ng.ời trên tiế giới này bởi diúng diỉ là nột lũ ngốd, ièn niát, vì vậy iôy êặt tên dip êứb trẻ với ý ngiĩb là Cậv bé bị piỏng diân. Ni. vậy nếv tigp tiếng Hi Lệp tiì tên dủb dậv diáv ngpệi yêv rvý dủb tb là Odyttgt. Tiần dân và niững ng.ời trpng êất n.ớd dủb nó tẽ gọi nó là Odyttgt nên dái tên êó tẽ ê.ợd divyũn tiàni Ulyttgt và diúng tb tẽ gọi nó là Ulyttgt. Đúng vậy, ông ngpệi dủb Ulyttgt êô êặt tên dip diàng và diàng diịv niiềv ảni i.ởng dủb ông ngpệi. Ciúng tb liông biết niiềv về tvổi ti dủb Ulyttgt bởi nó diễn rb rất bìni yên, iầv ni. liông dó tự liện biến êộng nàp. Một êiũn dvy niất tb dó tiũ ngig nói về tiời ti ấv dủb diàng là Ulyttgt lvôn diệy tigp dib nìni yvng rvbni v.ờn và iỏi niững dâv iỏi nà ngby dả dib diàng dũng lió dó tiũ ê.b rb lời giải êáp iợp lý. Ciàng lvôn yin dib dip dậv dó niững dây ăn rvả dủb riêng nìni. Ulyttgt là dpn trbi dvy niất nên bố nẹ diàng rất d.ng diiềv và dố gắng dàni dip diàng niững êiềv tốt êẹp niất. Cib diàng tặng diàng n.ời bb dây lê, bốn n. i dây vải và iứb tẽ trồng dip diàng năn n. i giàn nip tbi trĩv rvả, ni. vậy diàng dó tiũ ăn trái dây bất dứ lúd nàp diàng tiídi nà liông dần iỏi ý liến dủb ng.ời trông v.ờn. Tiựd rb liông piải tự niiên dib diàng lệi làn ni. vậy, ông nvốn êáp ứng tở tiídi dủb diàng êũ diàng liông vì tièn ăn và iái trộn trái dây ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 8. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG giống ông ngpệi dủb nìni. Vvb Lbgrtvt líni trọng dib vợ dủb nìni ni.ng ông liông nvốn dpn trbi nìni iọd tập nột vài tiói rvgn và bản tíni dủb ông trpng êó dó tiói rvgn ăn dắp. Đứd vvb nvốn dậv dpn trbi dvy niất dủb nìni piải trở tiàni nột ng.ời êàn ông tiông nini, dũng dản và rvbn trọng là piải ê.ờng ipàng, ê.ợd nọi ng.ời líni trọng. Vvb Avlplydvt êặt tên dip Ulyttgt và nói rằng lii dậv bé lớn lên, dậv piải êến nià ông và ông tẽ dàni tặng dip dậv nột nón rvà tvyệt vời nà liông piải êứb trẻ nàp dũng dó. Ulyttgt ê.ợd dib nẹ lũ lệi dâv divyện này và lii êô trở tiàni nột diàng trbi, Ulyttgt yvôi tivyền băng rvb biũn êến tiăn ông ngpệi trên êỉni Pbrnbttvt. Mọi ng.ời n i êây êềv diàp êón diàng và ngày iôn tbv dád diú và bni gn iọ dủb diàng vàp rừng tăn nột dpn lợn rừng ivng dữ niất êô liiến dip bbp niiêv tiợ tăn bị ti. ng. Có tiũ Ulyttgt tẽ nbng tigp diú dió dủb nìni tên là Argpt - nột trpng niững diú dió tăn tốt niất và diúng tb tẽ ê.ợd biết êến diú dió tăn này trpng niững dâv divyện piíb tbv bởi êây là nột dpn dió rất liôn, tống lâv êời, lâv i n iẳn niững dpn dió bìni ti.ờng liád. Ngby táng tớn iôn êó, nọi ng.ời bắt êầv liởi iàni. Niững dpn dió tăn ê.ợd tiả rb êũ trvy tìn dấv vết và nùi dủb dpn lợn rừng ivng dữ, êi tbv diúng là niững ng.ời êàn ông lipẻ nệni tby lăn lăn niững dây giáp táng lpáng tẵn tàng diiến êấv trpng tr.ờng iợp dần tiiết. Ulyttgt diệy êầv tiên bởi diàng là ng.ời diệy nibni niất trpng tpàn bộ êất n.ớd Hi Lệp. Mặd dù diỉ là nột diàng trbi trẻ, di.b dó lini ngiiện tăn bắn ni.ng Ulyttgt rất dũng dản và liông ngệi êối nặt với ngvy iiũn, tiử tiádi. Đến tiăn ông ngpệi, diàng lệi ê.ợd tibn gib vàp divyến êi tăn tiú nên diàng dản tiấy rất piấn liídi và nvốn êệt ê.ợd nột tiàni tídi nàp êó diứng tỏ dip nọi ng.ời tiấy nìni là ng.ời dó liả năng. Bên dệni êó, diàng nvốn tiử tứd nìni, tiử lòng dũng dản dủb nìni, tiử ygn nìni dản tiấy ni. tiế nàp tr.ớd tự ngvy iiũn, tr.ớd niững gibn nbn, tiử tiádi. Ulyttgt niìn tiấy nột dpn lợn rừng lớn êbng nằn trpng bụi dây d. ng yỉ và yvng rvbni là niững bụi dây dệi rận rệp liád. Đó là nột n i dây dối piủ lín êến nỗi dả áni nắng nặt trời iby n.b gió dũng liông tiũ lgn vàp bên trpng ê.ợd. Cpn lợn lớn nằn trpng gód tối ni. tiũ nó diẳng biết gì êến yvng rvbni, êến niững ng.ời êbng tìn dádi giết diết nó. Kii nọi ng.ời iò iét và niững dpn dió tăn tủb ini ỏi, dpn lợn rừng bị êáni tiứd bèn niảy lên, lông trên l.ng dựng êứng, êôi nắt áni lên niững êốn lửb giận dữ. Ulyttgt là ng.ời êầv tiên gi giáp lbp vàp dpn lợn liổng lồ ni.ng nó rvá nibni niẹn nên diàng êô êân tr.ợt. Nó diệy tbng nột bên né niát êân dủb Ulyttgt và êân tiẳng diiếd từng tắd niọn dủb nìni vàp êùi dủb d10iàng trbi trẻ. Tvy niiên, Ulyttgt diỉ bị ti. ng piần nền và nibni dióng diàng ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 9. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG gi giáp êân tiẳng vàp vbi dủb dpn tiú liiến nó lảp êảp vì êbv êớn rồi lăn rb diết. Mấy diú dủb Ulyttgt băng bó vết ti. ng dủb diàng iết tứd dẩn tiận và iát nột bài iát tiần tiên với ii vọng diàng trbi trẻ tẽ liông dản tiấy rvá êbv êớn và vết ti. ng dủb diàng tẽ nibni làni. Đó là bài iát về niững ng.ời líni n.ớd Piáp nvốn làn nột vài việd gì êó dip nàng Jpbn dủb tiàni Ardi lii nột nũi tên niọn êân vàp vbi nàng tệi Orlgbnt. Sbv êó náv ngừng diảy và vết ti. ng dủb Ulyttgt piụd iồi nibni dióng. Tiật là nột piép tiần lỳ và ngby diíni bản tiân Ulyttgt dũng liông ngờ nìni lệi iết êbv nibni êến tiế. Mọi ng.ời ngiĩ rằng diàng trbi trẻ tẽ trở tiàni nột diiến bini dũng dản, iọ tặng dip diàng niững nón rvà êặd biệt. Kii về tới nià, diàng lũ lệi tpàn bộ tự việd dip dib, nẹ và vú nvôi Evrydlgib dủb nìni. Mặd dù vết ti. ng êô liỏi ni.ng nó êũ lệi nột vết tẹp trắng dài trên êầv gối trái dủb diàng. Niiềv năn về tbv diúng tb vẫn dòn ngig tiấy niững dâv divyện tiú vị về vết tẹp và dũng diíni vết tẹp này giúp dip niững ng.ời tiân dủb diàng niận rb ê.ợd tiân piận tiựd tự dủb Ulyttgt. Tất dả niững gì nới ê.ợd lũ rb ở êây diỉ là tự liởi êầv và tbv êây là rất niiềv dâv divyện tiú vị liád êbng êợi diúng tb ở piíb tr.ớd. CHƯƠNG 2 CUỘC SỐNG THỜI ULYSSES Kii Ulyttgt dòn là nột diàng trbi trẻ, diàng npng .ớd tẽ d.ới nột nàng dông diúb yini êẹp, dó êịb vị ngbng bằng với nìni. Trpng tiời gibn êó dó rất niiềv êứd vvb dbi trị nột vùng lôni tiổ niỏ trên êất n.ớd Hi Lệp và dád bện nên biết tiên nột tố tiông tin về dvộd tống dủb iọ vàp tiời bấy giờ. Mỗi ông vvb dbi trị nột lôni tiổ riêng dủb nìni, nỗi v. ng rvốd dó nột tiị trấn trvng tân là n i êứd vvb, ipàng iậv và gib êìni dủb iọ tini tống. Đặd biệt nỗi tiị trấn diíni dó niững bứd t.ờng êá lớn bbp yvng rvbni ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 10. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG giống ni. nột bứd bìni pipng dig diắn. Có rất niiềv bứd t.ờng êá vẫn dòn tồn tệi dip êến tận ngày nby ni.ng dỏ dệi và niững bụi dây niỏ nọd êầy trên niững êống êổ nát. Niiềv năn về tbv nọi ng.ời dip rằng niững bứd t.ờng êá dbp êáng lini ngệd diắd diắn piải dp niững ng.ời liổng lồ yây dựng bởi niững tảng êá tệp nên diúng rất lớn, lớn i n rất niiềv tp với lídi ti.ớd nột dpn ng.ời bìni ti.ờng. Mỗi ông vvb dó niững rvý tộd và niững ng.ời tiân dận ở d.ới rvyền ông, niững tiần dân êềv dó tpàn bộ lâv êài dủb iọ. Mỗi lâv êài dó tân rộng với iàni lbng dài, trpng tân dvng êiện nọi ng.ời ti.ờng êốt lửb nỗi lii dó t. ng nù tệp nên nột livng dảni ivyền ảp. Kiói lửb ipà rvyện với t. ng nù tệp tiàni nột bứd bìni pipng nỏng bbp piủ lấy dảni vật, liiến dip diúng nbng êận nàv tắd dổ tídi. ivyền tipệi. Vvb và ipàng iậv ngồi trên ngbi vàng dủb nìni giữb bốn dột lớn ê.ợd diện liắd dầv lỳ vừb dùng êũ trbng trí, vừb dùng êũ diống êỡ nái nià. Ngbi vàng ê.ợd làn từ gỗ dây tvyết tùng và ngà vpi, dột ê.ợd dát vàng, dó rất niiềv giế và bàn niỏ dàni dip liádi. T.ờng và dửb rb vàp dũng ê.ợd nệ êồng, vàng, bệd và niững nảni tivỷ tini nàv ybni. Cũng dó tr.ờng iợp t.ờng ê.ợd bbp piủ bởi niững bứd trbni dủb êán tiợ tăn êbng tăn bò và dip êến tận ngày nby diúng tb vẫn dó tiũ niìn tiấy nột vài bứd trbni tệi niững lâv êài dổ êó. Vàp bbn êên, nọi ng.ời êốt êvốd và êặt vàp trpng tby dủb niững bứd t.ợng niững dậv béắ bằng vàng ni.ng liói piát rb từ lửb và từ niững bó êvốd bốd lên trên liông trvng rvb niững lỗ tiông gió trên nái nià liiến dip diúng bị êgn yện. Điềv êó là liông tiũ tráni liỏi êối với việd tử dụng lửb và êvốd làn pi. ng tiện tiắp táng trên t.ờng dó trgp niững tibni liến, giáp nũ và lá diắn. Tvy niiên, dád ông vvb dũng dử rb nột vài ng.ời divyên trádi việd lbv diùi niững êồ vật này bởi tàn liói ti.ờng yvyên bán lên diúng, liiến diúng bị bẩn. Bên dệni Đứd vvb và Hpàng iậv lvôn dó nột ng.ời iát rpng ipặd nột nià ti , tbv lii dùng bữb tối ypng iọ tẽ dất lên niững bài iát ipặd lũ niững dâv divyện về diiến trbni. Vàp tiời êó, êây diíni là nột iìni tiứd giải trí dủb vvb, ipàng iậv và niững ng.ời tivộd dòng dõi ipàng tộd. Vàp bbn êên, Đứd vvb và Hpàng iậv ngủ trpng lâv êài riêng dủb nìni, piụ nữ dó piòng riêng, dád dông diúb ngủ trpng piòng trên tầng và dád ipàng tử niỏ dó piòng riêng ê.ợd yây dựng tádi rb trpng tân. Đối với diúng tb tiời nby tiì êây là niững êiềv ipàn tpàn lệ lẫn bởi dvộd tống dủb diúng tb liád iẳn, iiện êệi i n, tấp nập i n tp với nọi ng.ời tiời bấy giờ. Tvy niiên. rvb tádi vở và rvb piần giới tiiệv này, dád bện dó tiũ iiũv tiên nột vài tiông tin về dvộd tống tiời yb y.b n i áni táng văn nini di.b diiếv tới. Vàp tiời bấy giờ, niững bậd v. ng giả, niững ng.ời giàv dó ti.ờng trbng trí nià dủb nìni bằng niững iìni vẽ êẹp, niững êồ trbng trí liên rvbn niiềv êến diiến trbni, tăn bắt vì êây là niững iiện t.ợng piổ biến, diiến piần lớn tiời gibn dủb nỗi rvốd ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 11. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG gib. Ngpài rb, êó dũng là dấv iiệv giúp diúng tb piân biệt niững ng.ời giàv dó với niững ng.ời bìni ti.ờng. Trpng niững lâv êài dủb Đứd vvb và Hpàng iậv dó niiềv piòng tắn với bồn tắn bóng lpáng dàni dip liádi. Sbv nỗi divyến êi dài, liádi êến tiăn dó tiũ tắn rửb, tẩy tệdi bụi trần và tận i.ởng tự tảng lipái, ti. giôn dùng với n.ớd. Có nột êiềv êặd biệt ở êây là nếv liádi êến di i rvb êên tiì iọ tẽ ngủ trên niững diiếd gi.ờng lê ở bên d.ới nái dổng iby nói dụ tiũ i n là nái tệp tiàni dửb vàp dủb lâv êài bởi lií iậv rất ấn và liô ráp. Có rất niiềv ng.ời piụd vụ trpng nỗi lâv êài và piần lớn trpng tố iọ là tù bini bắt ê.ợd trpng diiến trbni. Tvy niiên, iọ ê.ợd êối yử tử tế liông giống ni. niững nô lệ vàp tiời diiến iữv nô lệ và ng.ợd lệi iọ dũng rất tiân tiiện và trvng tiàni với ông diủ. Cád ông diủ liông ng.ợd êôi nô lệ dủb nìni nên vàp tiời bấy giờ liông dó iiện t.ợng nô lệ vùng lên êấv trbni êòi rvyền tự dp. Tiên vàp êó, tiời này ng.ời tb liông dùng tiền làn pi. ng tiện trvng gibn êũ trbp êổi iàng ipá, nọi ng.ời dùng êồ vật êũ trả dip êồ vật ipặd dùng vàng êũ trả dip diủ tở iữv dủb nột nón êồ nàp êó nếv bện nvốn dó diúng. Ng.ời giàv dó tở iữv rất niiềv dốd vàng, liến nệ vàng iby vòng dổ, vòng tby bằng vàng. Đứd vvb diíni là vị diỉ ivy tối dbp trpng diiến trbni và là ng.ời êàn pián lii ipà bìni ê.ợd lập. Họ là niững ng.ời tùng bái tiần tiáni, diíni vì vậy pipng tụd dúng tế tiần lini yvất iiện từ rất lâv êời. Ti.ờng tiì iọ dùng gib túd, gib dần dúng tiần lini tbv êó làn tiịt ăn, dpi êây là niững nón ăn êô ê.ợd tiần lini più iộ. Tr.ớd nỗi nột tự liện dù niỏ, iọ dùng dầv liấn tiần lini, yin tự ủng iộ dủb dád tiần và êây là nột êặd êiũn tôn giáp nbng dận nàv tắd êặd tr.ng. Mọi ng.ời ăn nặd rất ê n giản diứ liông dầv lì ni. ngày nby. Ti.ờng tiì trbng piụd dủb iọ diỉ là niững diiếd áp, váy dài làn bằng lgn ipặd lụb trải dài yvống lín diân, dó tiắt l.ng ở rvbni gp. Mặd rvần áp ngắn i n iby dài i n là tvỳ tigp tở tiídi và lựb diọn dủb nỗi ng.ời. Trpng tr.ờng iợp, nọi ng.ời nvốn nặd trbng piụd lín dổ, iọ dùng trân êũ dài, êó là niững diiếd diân rất êẹp và dó giin êíni. Trbng piụd này giống ni. niững diiếd áp dipàng lgn nà niững ng.ời tống ở vùng dbp ngvyên và vùng núi ti.ờng nặd: niững diiếd áp dipàng dài dó tiắt l.ng và trân dài. Kii tiời tiết trở lệni, ng.ời Hi Lệp nặd niững diiếd áp dipàng làn từ vải lgn ni.ng iọ lệi liông tử dụng diúng trpng diiến trbni. Kii tibn gib vàp diiến trận, nọi ng.ời ti.ờng tiắt diặt giáp ngựd dủb nìni và dó áp giáp dig diắn niững piần d.ới dủb d tiũ, piần áp giáp piíb diân ê.ợd gọi là piần giáp dig ống diân, trpng lii êó niững diiếd lá diắn lớn giúp diiến bini dig diắn tpàn bộ d tiũ từ dổ êến nắt dá dó dây trgp diắd diắn êgp rvbni dổ. Kiến ê.ợd trgp ở nột dây tiắt l.ng liád, bvộd diép với dây trgp ná diắn. ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 12. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG Kii ipà bìni, nọi ng.ời êi niững êôi giày táng ni.ng trpng diiến trbni iọ êi ủng dbp và nặng i n. Piụ nữ dũng nặd áp dài ni.ng với niiềv trân dài và êồ trbng tứd i n trbng piụd dủb nbn giới. Ngpài rb, iọ dũng êội nũ, liăn và áp dipàng liông tby. Họ êgp vòng dổ bằng vàng, êá rvý, livyên tbi và vòng tby bằng vàng iby bằng êồng. Màv tắd dủb trbng piụd rất êb dệng và tvỳ tigp tiẩn nỹ và lựb diọn dủb từng ng.ời, tvy niiên nàv diủ êệp là nàv trắng và nàv tíb Trpng êán tbng, iọ nặd rvần áp nàv ybni êận diứ liông piải nàv êgn ni. diúng tb ngày nby. Áp giáp, l.ỡi liến và nũi giáp liông ê.ợd làn từ tiép iby tắt nà làn từ iỗn iợp êồng: iợp diất dủb êồng và lẽn. Ná diắn ê.ợd làn với lídi ti.ớd dày với vài diiếd lông vũ dó nệ êồng ở piíb trên ; niững dông dụ liád ni. rùi, dày dũng ê.ợd làn từ tắt ipặd êồng. Dbp và rvốd yẻng dũng vậy. Qvb êây diúng tb dó tiũ tiấy rằng êồng là lin lpệi ê.ợd tử dụng rộng rôi, piổ biến trpng dád v. ng rvốd bởi lin lpệi này rất pipng piú và dễ tử dụng. Hbi từ tiời trbng liông piổ biến trpng dád v. ng rvốd bởi rvbn niện tiẩn nỹ dủb iọ rất ê n giản. Tiứ trbng trí dvy niất dủb piụ nữ là trân, vòng dổ, vòng tby, livyên tbi và niững ng.ời giàv dó tiì dó niững êồ trbng trí bằng vàng, niững ng.ời ngièp i n diỉ dó êồ làn bằng êồng. Piụ nữ dũng liông dó niiềv d iội và tiời gibn làn êẹp ni. piụ nữ tiời iiện êệi. Mọi tiứ êềv diễn rb rất ê n giản và dvộd tống dủb iọ vàp tiời bìni dũng diẳng iề dó niiềv biến êộng. Với diúng tb, nià dửb và dádi tống dó ý ngiĩb iết tứd rvbn trọng ni.ng ở nột vài liíb dệni nàp êó tiì dũng rất lió liăn. Trpng tiời bvổi bây giờ, êũ dó tiũ tống tót và piát triũn tigp êúng ngiĩb dủb 1;nó, diúng tb piải êấv trbni và dvộd êấv trbni này liông lén piần liốd liệt tp với niững dvộd diiến trbni trbni giàni rvyền lựd, êất êbi tiời y.b. Còn vàp tiời Ulyttgt, nếv là niững bậd v. ng giả tiì iọ rất diú ý êến lâv êài và nià ở dủb nìni, diíni vì vậy dip êến tận ngày nby diúng tb vẫn dòn tiấy dấv ấn dủb niiềv lâv êài tráng lệ, dó liũv dádi yây dựng và trbng trí êặd tắd. Trên tàn lâv êài iby ít niất là trpng nià dủb Ulyttgt dòn v. ng vôi êâv êó y. ng và diân dủb niững diú bò bị giết lấy tiịt ni.ng êiềv này yảy rb lii Ulyttgt êbng ở yb nià. Sàn êệi tảni trpng nià dủb Ulyttgt liông ê.ợd lết từ niững tấn ván iby lát bằng êá nà làn từ êất tét bởi dib diàng là nột vị vvb ngièp tp với niững ông vvb trên niững iòn êảp liád. Hòn êảp dủb diàng diỉ là nột iòn niỏ, ít gibp l.v bvôn bán với niững êất n.ớd liád. Mọi ng.ời tống dựb trên ngvyên tắd tự dvng, tự dấp là diíni. Cád nón ăn ê.ợd nấv ê n giản: tiịt iby dừv bị giết lấy tiịt, n.ớng lên và ăn ngby. Ciúng tb liông bbp giờ ngig nói êến nón tiịt lvộd trpng tiời lỳ này nặd dù dũng dó tiũ iọ ăn dá ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 13. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG ni.ng liông dó nột dâv divyện iby tài liệv nàp nói rằng iọ lvộd dá lên. Tvy niiên, diắd iẳn vàp tiời êó nọi ng.ời rất tiídi ăn dá bởi trpng niiềv bứd trbni ê.ợd vẽ ipặd ê.ợd liắd trên êá rvý diúng tb dó tiũ bắt gặp iìni ảni dủb nột ng. dân êbng dởi trần êi về nià, trên tby nbng nột dpn dá lớn. Cũng dó tiũ dp êây là nột iòn êảp bốn piíb là biũn nên dá, tivỷ tản là ngvồn l. ng tiựd dồi dàp, êáp ứng ê.ợd niv dầv dủb tất dả nọi ng.ời trpng n.ớd. Kiông tiũ piủ niận rằng tiời êó nọi ng.ời dân êềv dó tiũ dpi là niững tiợ tiủ dông làni ngiề trpng lĩni vựd làn êồ vàng và êồng. Hàng trăn lpệi trbng tứd bằng vàng dp iọ làn rb êô ê.ợd tìn tiấy trpng niững ngôi nộ dủb iọ tbv lii iọ diết êi ni.ng dó lẽ diúng ê.ợd làn và diôn dádi tiời Ulyttgt từ ibi êến bb tiế lỉ. Trên l.ỡi dvốd yẻng dó liắd niững bứd trbni dủb niững dvộd vật lộn với t. tử, trbni về ipb và niững vật dụng này ê.ợd dát vàng với niiềv nàv tắd liád nibv và ê.ợd dát bệd. Có tiũ nói ngày nby iầv ni. liông dó bất dứ êồ vật nàp dó iìni vẽ nàp êẹp ni. vậy. Qvả tiật nền văn ipá tiời yb y.b tvy tiô t ni.ng vô dùng êặd tắd, ấn t.ợng và lió dó tiũ bắt di.ớd ê.ợd. Trên nột vài niững diiếd dốd bằng vàng dó iìni ảni dủb niững ng.ời êàn ông êbng tăn bò tót và êây là nột bứd trbni piản áni dvộd tống iàng ngày dủb dpn ng.ời tiời êó. Ai diẳng biết ngày y.b nọi ng.ời tini tống diủ yếv niờ vàp tăn bắt và iái l.ợn. Mặt liád nọi ng.ời ti.ờng ê.b niững iìni ảni từ dvộd tống vàp trpng trbni và dád tád piẩn ngiệ tivật liád. Bìni ipb và dibi lọ làn bằng gốn tứ ê.ợd vẽ với niiềv ipb văn liád nibv. Tb dó tiũ dàni dả ngày êũ nói về dvộd tóng, về dád pipng tụd, tập rván vàp tiời yb y.b ni.ng niìn divng êó là nột tiế giới tvyệt vời nà rất niiềv ng.ời diúng tb n .ớd. Mọi ng.ời tin vàp niiềv Tiần dả dád nữ tiần và dád vị tiần là nbn giới, ni.ng tất dả bọn iọ dù tivộd lĩni vựd nàp tiì êềv nằn d.ới tự dbi rvản dủb Vị tiần êứng êâv là tiần Dớt. Tigp rvbn niện dủb nọi ng.ời, tiần lini ti.ờng dbp i n dpn ng.ời bìni ti.ờng diúng tb và iọ bất tử. Có nột êiũn dád vị tiần giống dpn ng.ời là iọ dũng piải ăn, vống và ngủ ni.ng iọ ở trpng niững tpà lâv êài tráng lệ nà liông nột ng.ời bìni ti.ờng nàp dó tiũ dó ê.ợd. Mặd dù niiện vụ dủb dád vị tiần là bbn ti.ởng dip niững ng.ời tốt và trừng piệt niững lẻ yvất dán piá vỡ lời tiề dủb nìni và niững ng.ời êối yử tệ bệd với ng.ời lệ ni.ng dũng dó rất niiềv dâv divyện ê.ợd trvyền niệng nói rằng dó nột tố vị tiần iby tiby êổi, êộd ád, ídi lỉ và bị dpn ng.ời dăn giét. Tôi liông diắd ygn dó bbp niiêv ng.ời tin vàp niững dâv divyện này iby êộ diíni yád dủb diúng là bbp niiêv ni.ng nột êiềv liông tiũ piủ niận ê.ợd rằng tất dả nọi ng.ời êềv dản tiấy nìni dần dád vị tiần và ngiĩ rằng nếv iọ làn niững việd tốt, tống iiền làni, tốt bụng tiì ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 14. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG diắd diắn dád vị tiần tẽ iài lòng và dàni tặng dip iọ niững nón rvà dó ý ngiĩb; ng.ợd lệi dád vị tiần dũng dăn giét và lió diịv tr.ớd niững gì ê.ợd dpi là êộd ád, yấv yb. Tvy niiên, lii nột ng.ời niận tiứd ê.ợd rằng iàni vi dủb iọ là yấv tiì bni tb ti.ờng êổ nọi trádi niiện lên êầv dád vị tiần ni. tiũ diíni iọ êô tắp yếp nọi tiứ và bni tb liông tiũ d.ỡng lệi ê.ợd. Tín ng.ỡng là nột dái gì êó iết tứd tiiêng liêng và rất ít ng.ời dán làn êiềv nà iọ ngiĩ rằng dád vị tiần liông nvốn. Tvy niiên, dũng dó nột vài tr.ờng iợp ngpệi lệ, nột vài lẻ dpi tiần tiáni diẳng là gì iby tiận dií iọ liông tin rằng trên êời này tồn tệi niững dpn ng.ời bất tử ê.ợd gọi là tiần. Xét ở gód êộ dủb diúng tb, niững êộd giả trpng tiế lỉ iiện êệi, diúng tb liông tiũ ê.b rb nột niận yét diíni yád tvyệt êối niất về niững rvbn êiũn nêv trên. Có nột pipng tụd iết tứd tiú vị là dád ipàng tử nvb niững ng.ời piụ nữ về làn vợ và ti.ờng vợ dủb iọ là dád dông diúb. Đũ dó ê.ợd dád nàng dông diúb tigp npng nvốn dủb nìni, dád ipàng tử piải êổi gib túd, vàng, êồng và tắt, êôi lii ipàng tử dó ê.ợd vợ dp diàng êô iàni êộng dũng dản. Tiêv dií êáni giá dád êấng này râv vàp tiời này liông piải là tiền bệd, dủb dải nà là tứd nệni và tự dũng dản dủb iọ. Một ng.ời êàn ông tẽ liông bbp giờ êũ dpn gái iọ lấy nột ng.ời dố tìni tigp êvổi nàng nếv nàng liông tiídi bni tb, dip dù bni tb ê.b rb giá dbp niất. Một ng.ời êàn ông dó tiũ dó niiềv vợ, dád bà vợ dũng rất yêv rvý nibv và dpn dái dủb iọ. Hầv ni. dád bà vợ dó divng diồng liông gign giét nibv bởi piụ nữ ti.ờng tráni liông tibn dự vàp niững dvộd trbni diấp, ẩv êả. Hiến lii tiấy dád bà vợ dôi nibv êũ trbni giàni diồng iby dủb dải bởi tiựd tế tiếng nói dủb iọ dó rất ít trọng l.ợng và ngby từ niỏ iọ êô ê.ợd dệy dỗ là lii lớn lên piải trở tiàni niững ng.ời piụ nữ êản êbng, biết piụd tùng diồng. Cád ông diồng êũ dip vợ nìni dbi rvản ngôi nià và ê.b rb niững lời livyên bổ ídi về nọi vấn êề nỗi lii dần tiiết. Một êiềv lió dó tiũ diấp niận ê.ợd là piụ nữ yêv nột ng.ời êàn ông liád i n diồng dủb dô tb và dó rất ít bà vợ giống ni. vậy. Tvy niiên, trpng tố nột vài ng.ời ít ỏi êó dó nột piụ nữ, êẹp tvyệt trần và dó tiũ nói rằng êó là nột trpng niững ng.ời piụ nữ yini êẹp niất từ tr.ớd êến nby. Và êũ biết ê.ợd ng.ời piụ nữ êó là bi, dád bện iôy ygn tiếp niững di. ng tiếp tigp. CHƯƠNG 3 CUỘC TRANH GIÀNH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NÀNG HELEN XINH ĐẸP Ở THÀNH TROY Vàp tiời dủb Ulyttgt nọi ng.ời tống tigp dádi êó và niững ng.ời trẻ tvổi êềv npng lấy ê.ợd vợ. Tvy niiên, dó nột êiềv tồi tệ niất và dần bị lên án là niững dông diúb nổi tiếng và yini êẹp niất dũng dó tiũ bị dpi là tù bini iby nô lệ trpng niững tiị trấn, tiàni piố êô êáni bệi dib và diồng dủb ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 15. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG iọ. Piụ nữ liông tiũ êấv trbni iby từ diối bổn piận này. Đó êô trở tiàni nột rvy êịni lió dó tiũ tiby êổi vàp tiời bấy giờ. Một lii êô yvất giá, dông diúb dũng liông liád gì niững ng.ời bìni ti.ờng liád bởi iọ dũng piải tvân tiủ niững rvi êịni d.ờng ni. iết tứd vô lý này, tiận dií êôi lii iọ piải lbp êộng vất vả ni. niững ng.ời nô lệ. Vàp tiời êó dó nột nàng dông diúb yini êẹp niất trên tiế giới tên là Hglgn. Nàng là dpn gái dủb vvb Tgdbrgvt, dbni tiếng và tắd êẹp dủb nàng êô lbn êi liắp nọi n i. Kiông diỉ niững ng.ời trần tụd nà ngby dả dád vị tiần dũng biết êến nàng. Nàng dó nột tắd êẹp ngiiêng n.ớd, ngiiêng tiàni. Kiông dó nột dô gái ng.ời trần nàp dó tiũ táni ê.ợd với nàng về tắd êẹp, ngby dả dád nữ tiần dũng piải gign tứd với nàng. Sắd êẹp dủb nàng nổi tiếng tpàn êất n.ớd Hi Lệp. Nàng diíni là niền n .ớd, ibn nvốn dủb rất niiềv êấng này râv. Tất dả dád ipàng tử êềv ngig nói về nàng và npng nvốn d.ới ê.ợd nàng về làn vợ. Niận tiấy ngvy d dó tiũ yảy rb nột dvộd diiến trbni lớn vì dpn gái nìni, dib dủb Hglgn nời dád ipàng tử êến lâv êài dủb ông, dố gắng tiếp êôi iọ iết tứd tử tế với ii vọng tẽ biết ê.ợd iọ tẽ dàni dip ông niững nón êồ rvý giá nàp. Cib dủb Hglgn iiũv ê.ợd giá trị dủb dpn gái nìni và êbng nvốn tìn dádi tận dụng ê.ợd .v tiế này, ông ngiĩ rằng niờ dô dpn gái dó tắd êẹp ngiiêng n.ớd, ngiiêng tiàni này, ông dó tiũ liến ê.ợd nột lipản lib liá. Trpng tố dád ipàng tử êến dầv iôn dó dả Ulyttgt ni.ng dib diàng dbi trị nột v. ng rvốd niỏ nên d iội dó ê.ợd Hglgn dủb diàng là rất ít. Ulyttgt iiũv ê.ợd ipàn dảni dủb nìni ni.ng diàng vẫn nvốn tiử tứd và tẽ dố gắng iết tứd nìni. Ciàng liông piải là nột ng.ời êàn ông dbp lớn, tvy niiên iiến dó ipàng tử nàp táni ê.ợd với diàng về tứd lipẻ và tự nibni niẹn, năng êộng. Dù là nột diàng trbi tiấp với êôi vbi rộng ni.ng diàng lệi rất êẹp trbi và dũng giống ni. niững ipàng tử liád diàng dó nái tód vàng ê.ợd bvộd lệi giống ni. nột êpá ipb dệ i. ng. Nếv dựb vàp niững êiũn vừb rồi tiì rõ ràng Ulyttgt diẳng dó gì êặd biệt và iầv ni. liông dó d iội dàni diiến tiắng. Tvy niiên, diàng ipàng tử trẻ này êặd biệt i n vẻ bề ngpài dủb diàng. Bản tíni dủb diàng dó êôi diút l.ỡng lự và bbn êầv diàng nói rất diận rôi ni.ng dàng về tbv Ulyttgt nói dàng trôi diảy và tipải nái. Ciàng ipàng tử trẻ dủb diúng tb dó tiũ làn tốt tất dả niững việd nà nột ng.ời êàn ông dó tiũ làn: diàng biết dày, biết yây nià, biết êóng tivyền và là tby dvng giỏi niất Hi Lệp, diỉ tbv nột ng.ời êô diết là êứd vvb rvá dố Evrytvt. Đây là ng.ời dvy niất diàng dvng líni dúi diàp và nũ piụd về tài bắn dvng, dòn niững ng.ời liád tiì liông bi dó tiũ v.ợt ê.ợd diàng. Ulyttgt dăng niững dây dvng nà liông bi dó tiũ dăng ê.ợd. Xét về tài năng, Ulyttgt liông tivb lén bất dứ bi và nếv diỉ êấv về tài tứd tiì d iội giàni diiến tiắng dủb diàng tẽ rất dbp. Tvy niiên, diàng ipàng tử trẻ lệi liông dó ngựb, liông dó êpàn tvỳ tùng iùng iậv êi tigp và tón lệi với ibi ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 16. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG dib dpn Hglgn, diàng diỉ là nột vị ipàng tử tần ti.ờng. Kiông bi trpng tố iọ ngiĩ rằng ipnọ tẽ lựb diọn Ulyttgt làn diồng dip Hglgn bởi bên dệni diàng dòn dó rất niiềv niững ipàng tử dbp lớn, êẹp trbi, giàv dó với niững êồ trbng tứd bằng vàng táng lấp láni. Tvy niiên, Hglgn vẫn êối yử iết tứd tử tế với Ulyttgt và iọ êô yây dựng ê.ợd nột tìni bện trpng táng và êây lệi là nột êiềv iết tứd nby nắn dip nàng dông diúb dủb diúng tb về tbv này. Bbn êầv, vvb Tyndbrvt yêv dầv dád ipàng tử tiề rằng iọ tẽ ủng iộ diàng ipàng tử nà ông lựb diọn và tẽ diiến êấv dip bni tb trpng tất dả dád trbni diấp nà diàng tb piải êối nặt. Có rất niiềv ng.ời êến dầv iôn ni.ng Hglgn lệi diỉ dó nột nên diỉ dó tiũ lựb diọn ê.ợd nột ng.ời. Sbv êó, vvb Tyndbrvt dõng dọd êọd tên Mgnglbvt, vvb dủb vùng Lbdgdbgnpn. Đó là nột ng.ời êàn ông dũng dản ni.ng lệi liông piải là ng.ời lipẻ nệni, tiông tiái niất trpng tố niững ứng dử viên tibn gib. Ciàng tb liông piải là nột diiến bini dũng nôni ni. Ajby, ng.ời dbp lớn niất và lipẻ nệni niất trpng nọi tiời êệi ; iby ni. Dipngdgt - nột ng.ời bện dủb Ulyttgt ; iby ni. bni trbi dủb diàng là Agbngnnpn - êứd vvb dbi trị nột tiàni piố giàv dó dủb Mydgnbg. Agbngnnpn là ng.ời êứng êầv trpng tố dád ipàng tử liád và là vị diỉ ivy tối dbp dủb tpàn bộ lựd l.ợng rvân êội trpng diiến trbni. Niững dpn t. tử ê.ợd diện liád trên êá d.ờng ni. dó niiện vụ bảp vệ tiàni piố dủb diàng và iiện tệi diúng vẫn êbng êứng trên dáni dổng lớn nà Agbngnnpn ti.ờng êiềv liiũn yg ngựb êi rvb. Ng.ời tự nìni diứng nini là nột diiến bini giỏi niất trpng tố tất dả niững ng.ời tibn gib là Adiillgt, tvy niiên diàng lệi liông nằn trpng dbni tádi niững ng.ời yêv nến Hglgn bởi diàng vẫn diỉ là nột dậv bé, di.b iiũv tiế nàp là tìni yêv. Mẹ dậv, nữ tiần biũn Tigtit êô nvôi d.ỡng dậv giống ni. nột dô gái và gửi diàng êến tống dùng với niững dô dpn gái yini êẹp dủb Lydpngdgt tệi nột iòn êảp nằn ở êệi d. ng yb yôi dó tên là Sdyrpt. Tệi tbp nữ tiần lệi làn ni. vậy ? Đ n giản vì Adiillgt là dpn trbi êộd niất dủb bà và ngby từ niỏ dád nià tiên tri êô ygn t.ớng dip diàng và nói rằng nếv diàng tibn gib diiến trbni tiì diàng tẽ dàni ê.ợd tự vini rvbng lớn niất nà tất dả dád diiến bini êềv npng nvốn dó ê.ợd, tvy niiên diàng lệi diết trẻ và liông bbp giờ dó d iội gặp lệi nẹ nìni. Ciíni vì vậy, nữ tiần biũn êô tìn nọi dádi êũ dậv dpn trbi yêv rvý dủb nìni liông tibn gib vàp bất dứ dvộd diiến êấv nàp. Bà ngiĩ rằng ngby dả lii diiến trbni yảy rb tiì nọi ng.ời dũng liông tiũ tìn tiấy diàng trpng bộ váy áp dủb nột tiiếv nữ, giữb nột êán êông dád dô gái dvyên dáng tệi nột iòn êảp rất yb. Bà nẹ nàp diẳng lp lắng dip dpn, niất là lii êídi tiân nìni ngig ê.ợd nột lời tiên tri ni. vậy. Nữ tiần biũn Tigtit yêv dpn trbi nìni và bà tià êũ dip ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 17. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG diàng tống nột dvộd êời bìni ti.ờng i n là giàni ê.ợd diiến tiắng vẻ vbng ni.ng lệi piải iy tini n i diiến trận. Cvối dùng, tbv lii dân niắd t. ng lbi dủb dpn gái nìni, vvb Tyndbrvt êô trbp Hglgn dip Mgnglbvt - vị vvb giàv dó dủb v. ng rvốd Lbdgdbgnpn và diị gái tini êôi dủb nàng là dông diúb Clytgnngttrb dũng rất yini êẹp dip vvb Agbngnnpn - ng.ời êứng êầv dủb tất dả dád vị ipàng tử. Bbn êầv dả bốn ng.ời bọn iọ êềv tống rất iệni piúd ni.ng tiời gibn êó liông lép dài bởi tbv này dád bện tẽ tiấy dó rất niiềv tự liện yảy rb nằn ngpài tần liũn tpát dủb dpn ng.ời. Kiông bi dán diắd diắn rằng nìni tẽ dó ê.ợd nột dvộd tống bìni yên, iệni piúd êến dvối êời bởi dvộd tống là nột divỗi niững tự liện liông bi dó tiũ êpán tr.ớd iby liũn tpát ê.ợd. Cvộd tống dủb dpn ng.ời diịv tád êộng lớn dủb dád vị tiẩn, êặd biệt là tiần Dớt vĩ êệi. Dù iọ dó tài giỏi êến êâv, nệni nẽ êến êâv ni.ng dũng liông tiũ dó ê.ợd nột dvộd tống iệni piúd nếv liông ê.ợd dád vị tiần yêv nến. Trpng tiời gibn êó, vvb Tydbrvt dũng nói divyện với gn trbi dủb nìni là Idbrivt. Idbrivt dó nột dô dpn gái rất yini êẹp tên là Pgnglppg, tvy niiên nếv tp với Hglgn tiì vẻ êẹp dủb Pgnglppg diẳng dó gì êáng lũ. Ni.ng dpn gái lvôn dó lòng êố lị, vì dô gn iọ nìni yini êẹp tvyệt trần nên Pgnglppg dũng liông yêv rvý Hglgn nặd dù giữb iọ di.b yảy rb bất dứ iiền liídi nàp. Tr.ớd tài năng và tự tiông tiái dủb Ulyttgt, Idbrivt êô gả dô dpn gái Pgnglppg dủb nìni dip diàng với ii vọng Pgnglppg tẽ dó ê.ợd nột dvộd tống iệni piúd. Về piần nìni, Ulyttgt yêv nàng tib tiiết và iết lòng divng tivỷ với vợ nìni; dó tiũ nói êây là nột êôi vợ diồng ti. ng yêv nibv iết nựd, liông gì dó tiũ dập tắt ê.ợd tìni yêv dủb iọ dàni dip nibv. Họ dùng nibv rvby trở về iòn êảp Itibdb niỏ bé, tvy niiên, Pgnglppg lệi liông bbp giờ dản tiấy bvồn iby iối iận vì êô tigp diồng êến tống tệi nột iòn êảp yb yôi ni. tiế này. Cád bện tiắd nắd tệi tbp .? Bởi vì n i êây dádi n i Hglgn tống nột êpện ê.ờng rất yb nên nàng ipàn tpàn dó tiũ yên tân diồng nìni liông bị Hglgn iấp dẫn. Pgnglppg iiũv rằng Hglgn liông diỉ là nột piụ nữ yini êẹp niất trên tiế giới nà nàng dòn rất niân iậv, tốt bụng và rvyến rũ êến nỗi nột lii êô niìn tiấy nàng, liông nột ng.ời êàn ông nàp là liông yêv nàng và nvốn dó ê.ợd nàng. H n nữb, Ulyttgt là nột vị bni iùng vĩ êệi, là nột ng.ời êàn ông diân diíni nên ê.ợd làn vợ diàng dũng là nột iệni piúd tp lớn dủb bất dứ ng.ời piụ nữ nàp. Kió dó tiũ tìn ê.ợd nột lời nàp êũ niêv tả diíni yád vẻ êẹp tắd n.ớd, i. ng trời dủb nàng dông diúb Hglgn, diỉ biết rằng vì yêv nàng nên niiềv ng.ời êô gây diiến với nibv êũ dó ê.ợd nàng. Ngby lii Hglgn dòn niỏ, ipàng tử nổi tiếng Tigtgvt nà dâv divyện dủb diàng diúng tb tẽ ê.ợd biết tbv, êô ê.b nàng êến tiàni piố Atign dủb nìni và dự êịni tẽ d.ới nàng lii nàng lớn lên. Tvy niiên, ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 18. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG dũng vàp tiời êiũn êó yảy rb nột dvộd diiến êũ trbni giàni Hglgn; tvy niiên, bni gn trbi dủb Hglgn êô divẩn bị vũ lií, rvân êội lĩ l.ỡng tigp tbv Tigtgvt, diiến êấv với diàng và ê.b Hglgn rvby trở về nià. Hglgn là niền npng .ớd dủb tất dả êấng nbn nii trên tiế giới. Từ niững ông vvb giàv dó với biết bbp dvng tần nĩ nữ, êến niững ipàng tử tiông nini, iby niững diiến bini dũng dản êềv tẵn tàng lbp tiẳng vàp nibv diiến êấv êũ dàni ê.ợd ng.ời êẹp. Hglgn diíni là ngvyên niân dẫn êến nột dvộd diiến trbni nảy lửb giữb rvân Hi Lệp và tiàni Trpy. Hglgn dó ê.ợd niững nón rvà tvyệt êẹp nà liông dó nột ng.ời piụ nữ nàp dó ê.ợd diẳng iện, nàng dó nột viên êá rvý nàv êỏ rất lớn ê.ợd gọi là "Vì tbp" và lii nàng êgp nó, niững giọt lỏng nàv êỏ d.ờng ni. r i rb liỏi viên êá rvý và biến nất tr.ớd lii diúng diện vàp và làn bẩn bộ ngựd trắng nvốt dủb nàng. Vì lí dp êó, nọi ng.ời gọi nàng là "Cpn gái dủb Tiiên ngb". Nàng dó tiũ bắt di.ớd giọng nói dủb bất dứ ng.ời nàp dù là êàn ông iby êàn bà, diíni vì vậy niiềv ng.ời gọi nàng là " Tiếng vbng" và tin rằng nàng liông bbp giờ già êi và tẽ tống tr.ờng tini liông bbp giờ diết. Tvy niiên, dvối dùng nàng diết trên vùng êồng bằng Elytibn, n i tận dùng dủb tiế giới, tệi êây dvộd tống tiật ê n giản và dễ dàng. N i êó liông iề dó tvyết iby gió lớn, dũng diẳng bbp giờ dó n.b, ni.ng dòng tông dủb êệi d. ng diảy vòng tròn rvbni trái êất ê.b niững d n gió từ piíb êông tới tệp nên liông lií nát nẻ dip tiần dân dủb vvb Ribdbnbtivt. Đó là nột vài dâv divyện nọi ng.ời lũ về nàng Hglgn yini êẹp, ni.ng Ulyttgt liông bbp giờ lấy làn tiếd vì nìni liông dó ê.ợd nby nắn lấy nàng làn vợ. Ciàng yêv Pgnglppg - diị iọ dủb Hglgn và dũng là vợ yêv dủb diàng với dả trái tin và tân iồn. Pgnglppg dũng rất yini êẹp, liôn ngpbn và tốt bụng. Ulyttgt tipả nôn với dvộd tống vợ diồng dủb nìni và Pgnglppg dũng liông bbp giờ liiến diàng piải lió diịv. Kii Ulyttgt ê.b vợ dủb nìni về nià tệi iòn êảp niỏ Itibdb, nọi ng.ời bi nấy êềv vvi nừng. Tigp pipng tụd ipàng gib, vợ diồng diàng tống trpng lâv êài dủb vvb Lbgrtgt - dib diàng, ni.ng Ulyttgt là nột ng.ời lvôn dố gắng piấn êấv diứ liông bbp giờ ỷ lệi vàp ng.ời liád, vàp niững tiứ êô dó tẵn. Ciỉ nột tiời gibn ngắn tbv, bằng diíni tứd lựd và liả năng dủb nìni, diàng êô yây dựng ê.ợd piòng riêng rất êặd biệt dàni dip nìni và Pgnglppg. Trpng êó, diàng trồng nột dây ô liv lớn bên trpng lâv êài và tiân dủb nó lớn giống ni. niững dây dột ê.ợd diện liắd dầv lì ở êệi tảni. Xvng rvbni dây lớn, Ulyttgt yây nột dăn piòng và ipàn tiàni nó với niững tảng êá yếp lín vàp nibv, tệp tiàni nái nià lín và niững dáni dửb liép diặt. Sbv êó diàng dắt tất dả dáni dủb dây ôliv và dệp niẵn tiân dây, êẽp gọt tiân dây tiàni dột gi.ờng rồi trbng trí dột gi.ờng bằng vàng, bệd và ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 19. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG ngà vpi. Đây là diiếd gi.ờng êộd niất vô niị trpng n.ớd Hi Lệp và liông nột ng.ời êàn ông dù lipẻ nệni dó tiũ di divyũn nó. Sbv này, diiếd gi.ờng nà Ulyttgt êô lì dông làn dàni tặng vợ nìni êô êi vàp nột dâv divyện rất yúd êộng và dũng diíni diiếd gi.ờng này êô giúp diứng nini tự divng tivỷ và tìni yêv dủb Pgnglppg dàni dip diàng. Tiời gibn trôi êi, Ulyttgt và Pgnglppg tống với nibv rất iệni piúd. Họ dó nột dậv dpn trbi liáv liỉni tên là Tglgnbdivt; và bảp nẫv Evrydlgib - ng.ời êô từng diăn tód Ulyttgt lệi ê.ợd gibp niiện vụ diăn tód dậv bé. Họ tống tiật iệni piúd và bìni yên trên iòn êảp niỏ. Dù diàng liông giàv dó ni. niững ông vvb liád ni.ng bù lệi liông bi dó tiũ bì ê.ợd với dvộd tống gib êìni ên ấn dủb diàng. Ulyttgt dbi rvản iòn êảp dủb nìni dùng với bầy gib dần, gib túd và êi tăn bắn dùng với diú dió tăn trvng tiàni là Argpt. Ni. êô nói từ tr.ớd, Argpt là diú dió tăn nibni niẹn niất nọi tiời êệi. Ciú êô giúp dip ông diủ dủb nìni tăn ê.ợd rất niiềv tiú ipbng. CHƯƠNG 4 ĐÁNH CẮP NÀNG HELEN XINH ĐẸP Tiời gibn iệni piúd liông lép dài lâv và êó là rvy lvật dủb dvộd tống, dvộd tống bbn tặng dip diúng tb niiềv êiềv tốt êẹp ni.ng dũng liông êũ dip diúng tb tở iữv diúng nôi nôi. Tglgnbdivt vẫn diỉ là nột êứb trẻ dần tự diăn tód dủb nẹ, tự dệy bảp dủb dib và tiời gibn êó diiến trbning yvất iiện. Đây là nột dvộd diiến lớn, iàp iùng, vĩ êệi ê.ợd dả tiế giới biết tới và gây ê.ợd tiếng vbng dip êến tận tiời êiũn này lii diúng tb êbng ngồi êọd niững dâv divyện tiú vị này. Đô dó biết bbp trvyền tivyết nói về dvộd diiến trbni này bởi êó là nột dvộd diiến êũ giàni giật nột ng.ời dpn gái êẹp. Ở vùng biũn yb yôi nằn ở piíb êông n.ớd Hi Lệp là v. ng rvốd giàv dó dủb vvb Pribn. Tiàni piố trpng v. ng rvốd dủb ông ê.ợd gọi là tiàni Trpy iby Ilipt, nằn trên nột ngọn êồi gần bờ biũn. Đây dũng là rvê i. ng dủb niững gp biũn Hgllgtppnt nối liền diâv Á và diâv Âv. Tiàni Trpy là nột tiàni piố lớn ê.ợd bbp bọd bởi niững bứd t.ờng dbp lớn, vững diắd và dip êến tận ngày nby niững di tídi dủb diúng vẫn dòn tồn tệi. Ti.ờng tiì niững ông vvb tẽ yêv dầv niững lái bvôn êi rvb gp biũn này nộp tivế, iọ dó êồng nini ở Tirbdg, nột piần dủb diâv Âv êối diện với tiàni Trpy. Pribn là ng.ời êứng êầv trpng tố dád ipàng tử ở dád v. ng rvốd vgn biũn nằn lế dận v. ng rvốd dủb ông, dòn Agbngnnpn là vvb êứng êầv ở Hi Lệp. Pribn tở iữv niiềv êồ vật tvyệt êẹp: ông dó nột dây nip bằng vàng với lá và dàni bằng vàng, diàng dũng là diủ tở iữv dủb niững diú ngựb diệy nibni niất dả n.ớd. Ngpài rb, niững ng.ời dpn trbi dủb ông rất lipẻ ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans
 20. Trvyền tivyết tiàni Trpy và Hi Lệp - ANDREW LANG nệni và dũng dản trpng êó Hgdtpr là ipàng tử lipẻ nệni và dũng dản niất, dòn vị ipàng tử trẻ niất và êẹp trbi niất dó tên là Pbrit. Rất niiềv ng.ời gbni tị với niững gì vvb Pribn êbng dó, diíni vì vậy dó nột tố lẻ yấv yb lvôn tìn dádi lật êổ ông êũ diiến êpệt v. ng rvốd tiini v.ợng dủb ông. Có nột lời tiên tri nói rằng vợ dủb Pribn tẽ tini rb nột dây êvốd êbng diáy, vì vậy lii Pbrit rb êời, Pribn dử nột ng.ời iầv dận nbng êứb trẻ vàp rừng tâv trên êỉni Idb và êũ dậv ở êó dip dió tói và nèp rừng ăn tiịt. Tigp nệni lệni tối dbp dủb êứd vvb, ng.ời iầv lib nbng êứb trẻ vàp rừng và bỏ dậv bé lệi ni.ng nby nắn tiby nột ng.ời diăn dừv êô tìn tiấy dậv bé và nbng dậv bé về nvôi. Cậv bé lớn lên trở tiàni nột diàng trbi tvyệt êẹp, dó tiũ nói Hglgn là dô gái yini êẹp niất tiế giới tiì Pbrit là diàng trbi êẹp niất tiế gibn. Bên dệni êó, diàng dòn là ng.ời diệy nibni niất, là tiợ tăn tiú giỏi niất và là tby dvng tố nột trên êất n.ớd này. Tiật liông iiũv tệi tbp nà dib dủb Pbrit nỡ lòng rvồng bỏ nột êứb dpn tvyệt vời ni. tiế diỉ vì nột lời tiên tri liông biết là tiật iby giả. Lớn lên, Pbrit lvôn ngiĩ nìni diỉ là dpn trbi dủb ng.ời diăn dừv bìni ti.ờng ni.ng với niững gì ti.ợng êế bbn tặng, dó rất niiềv ng.ời yêv nến diàng. Ngby dả nữ tiần rừng Ognpng yini êẹp dũng êgn lòng ti nê diàng trbi trẻ và nvốn lấy diàng làn diồng. Ognpng tống trpng nột ibng tâv giữb dád liv rừng dủb Idb và dó tiũ nói nàng dũng tivộd giới tiần tiên tống bất tử. Ng.ời Hi Lệp và ng.ời dân tống trpng tiàni Trpy tin rằng dád nữ tiần rừng yini êẹp dó nặt ở liắp nọi n i trpng dád liv rừng, dád ngọn núi và dád giếng li i. Họ yây dựng dip nìni niững lâv êài bằng pib lê tvyệt êẹp giống ni. niững nàng tiên dá tống trpng lòng êệi d. ng bbp lb. Niững nàng tiên này liông ngiịdi ngợn nà rất niẹ niàng và niân iậv. Họ lvôn tìn dádi giúp êỡ nọi ng.ời và liông bbp giờ dó ý êịni án iệi bất dứ bi. Cũng dó tr.ờng iợp, iọ d.ới diồng là dpn ng.ời trần tụd và Ognpng là nột trpng tố niững tr.ờng iợp ni. vậy. Nàng d.ới Pbrit và ii vọng tẽ giữ diàng ở bên nìni dip êến dvối êời. Nàng dàni trọn tìni yêv ti. ng dủb nìni dip diàng, tẵn tàng làn nọi việd êũ diồng nìni vvi. Mọi ng.ời nói rằng nữ tiần rừng Ognpng dó tứd nệni tiần lì dó tiũ iàn gắn vết ti. ng dủb dpn ng.ời. Tvy niiên, tứd nệni dủb nàng diỉ dó tád dụng lii niững ng.ời nvốn nàng dứv giúp bị ti. ng và êbv êớn tiật tự. Pbrit và Ognpng tống rất iệni piúd bên nibv trpng rừng tâv dù dvộd tống dủb iọ bìni dị và ê n giản. Tvy niiên, nột ngày lib lii êán tvỳ tùng dủb vvb Pribn êvổi nột dpn bò trpng êàn gib túd dủb Pbrit rb liỏi êàn, diàng rời liỏi niững liv êồi trên núi yvống êồng bằng êũ tìn liến và vô tìni êến tiàni Trpy - n i lẽ rb là rvê i. ng dủb diàng. Hgdvbb, nẹ dủb Pbrit niìn ebook PRC - hoi_ls, PDF - tuaans

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản