TỰ HỌC EXCEL 2007 - DATA FILTER

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
268
lượt xem
103
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - DATA FILTER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - data filter', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - DATA FILTER

  1. BÀI 30 NGÀY 14.6.2010 SOẠN THEO KS ĐẬU QUANG TUẤN  TRONG 1 BẢNG TÍNH GỒM CÓ NHIỀU DỮ LIỆU TƯƠNG ỨNG CHO CỘT VÀ HÀNG  . CÔNG DỤNG CỦA DATA FILTER LÀ LỌC RA KẾT QUẢ MONG MUỐN . BÀI VIẾT   NÀY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO CÁC BẠN CÁCH SỬ  DỤNG FILTER . KHI BẠN  TÍNH TỔNG PHẢI  ÁP DỤNG CÔNG THỨC SUBTOTAL THÌ  LÚC  ĐÓ  FILTER MỚI  HIỂU VÀ LỌC RA CÁC DỮ LIỆU THEO YÊU CẨU CỦA BẠN . 1.   ỌN FONT – SIZE MẶC ĐỊNH TRONG EXCEL : CH   Nút Office > Ecxel Options > Popular > Hảng Use This Font chọn Times New Roman –   Hàng Font Size chọn 11 hoặc 12 > Ok > Restart . 2.   THAY DẤU ( , ) THÀNH DẤU ( . ) TRONG EXCEL :   Đối với Tây Phương dấu phân cách HẰNG  NGHÌN ­ HẰNG TRIỆU bằng dấu (,) trong lúc  Việt Nam là  dấu (.) . Bạn cần phải chọn mặc  định (.) khi nhấp số  liệu bằng cách như  sau : Start   >   Contrl   Panel   >   Religion   and   Language   Options   >   Customize   >   Chọn  • Vietnam > Thẻ  Number > Decimal Symbol hủy dấu (.) thay bằng dấu (,) và  Digit   Grouping Symbol hủy dấu (,) thay bằng dấu (.)  3. Tạo 1 Bảng Tính theo Mẫu  đính kèm .  Đó  là  những Tên Sách ­ Số  Lượng ­   Đơn Giá  –  Thành Tiền mà mỗi lần bán sách trong ngày bạn nhập vào Bảng Tính . 1
  2. Sau khi nhập 45000 vào  Ô  C3 , bạn chọn  Ô   đó  > Tab Home > Nhóm Number ,   • nhấp nút mở rộng > Chọn Custom > Hàng Type chọn theo hình > Ok . Số 45000   trở  thành 45.000 và  Rê  xuống các  Ô  dười  > Các số   đã  có  dấu chấm phân cách   Hằng Nghìn . 4. Tại Ô E1 , Tính Thành Tiền : =C3*D3 . Kết Quả : 450000 . 2
  3. 5. Copy Công thức cho các Ô còn lại . 3
  4. 6. Cuối ngày bạn Tính Tổng Số Lượng Sách và Thành Tiền bằng Công Thức  Tổng Số Lượng : Công Thức : =SUBTOTAL(9;C3:C11) .Kết Quả : 110 • Thành Tiền       : Công Thức : =SUBTOTAL(9;E3:E11) Kết Quả : 4.230.000 • Bạn phải Áp Dụng Công Thức SUBTOTAL để  tính Tổng vì sau đó  bạn sử dụng SORT&FILTER nó mới hiểu và cho bạn kết quả lọc .          Khi bạn nhập =SUB lập tức hiện ra Công Thức cho bạn chọn là SUBTOTAL Sau khi nhấp  Đúp lên SUBTOTAL sẽ  hiện ra Menu con , bạn chọn SUM vì   đang Tính  Tổng : 4
  5. Sẽ hiện ra Số 9 , số này là SUM . Bây giờ các bạn biết lý do  7. Bây giờ  bạn muốn biết trong ngày này có  bao nhiêu quyển  C++21 ngày  đã  bán ra và  Tổng số tiền thu được cho sách này ? . Bạn thực hiện như sau : Tab Home > Nhóm Editing > Chọn Sort&Filter > Các Tiêu  Đề   đều có  Dấu Hiệu   • Mủi Tên chỉ xuống .   5
  6. Nhấp Mủi tên chỉ xuống của TÊN SÁCH > Bỏ chọn  • ( Select+All) >  Tất cả đều được bỏ chọn > Chọn : C++21 ngày và Tổng > Ok . 8. Đã hiện ra Kết Quả Chọn Lựa ( Filter ) các Tên sách : C++21 ngày với số lượng và thành  tiền cho bạn . Tương tự như vậy , bạn có thể lọc các Tên sách khác . 9. Trờ lại Bảng Tính trước đó , bạn nhấp Thẻ Data >Nhấp Filter . NGÀY 14.6.2010 : 30.EXCEL 2007 : DATA FILTER . 6
  7. [img]http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.png[/img] http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.png http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.doc http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.pdf http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.htm http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.rar Bài Mẫu Data Filter (11KB) : http://utbinh.com/AA6/14062010/DATA_FILTER.xlsx Tìm Hiểu Hàm SUBTOTAL (202KB) : http://utbinh.com/AA6/14062010/Ham_SUBTOTAL.pdf 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản