Tự học Word 2010 part 2

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
1.059
lượt xem
467
download

Tự học Word 2010 part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở về trước Mặc định, tài liệu của Word 2010 được lưu với định dạng là *.DOCX, khác với *.DOC mà bạn đã quen thuộc. Với định dạng này, bạn sẽ không thể nào mở được trên Word 2003 trở về trước nếu không cài thêm bộ chuyển đổi. Để tương thích khi mở trên Word 2003 mà không cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép bạn lưu lại với định dạng Word 2003 (trong danh sách Save as type của hộp thoại Save As, bạn chọn Word 97-2003 Document). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 2

  1. 13. ?Đ O P O , “ ” (protectio ) O ỉ , ỉ ỉ
  2. II. Nội dung chính Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 1. T o mới văn bản T W 7, W 10 +N :N M O ( T F ), N w, nk document. T ẵ :N M O ( T F ), N w N
  3. 2. Mở một văn bản t o sẵn T W 7, ẵ +O M O ( T F ), O 3. Lưu một văn bản đã so n thảo Lưu tài i u P +S ( W 7) :N Microsoft Office ( T F ), S N , Đ ( ), Microsoft Office Button ( T F ), S A ( F , W 7) Mặc định ưu tài i u d ng Word 2003 trở về trước M , W * DO X, * DO V , W Đ W ,W 7 W ( S S A, W 97- 2003 Document). M W W , Microsoft O ( T F ), W O W O T
  4. , S T S , W 97-2003 D (* ) N OK Giảm thiểu khả năng mất dữ li u khi chương trình bị đóng bất ngờ Đ , , ỳ N M O ( T F ), Word Options, S
  5. 4. Thao tác với chuột và bàn phím 4 T i chu t: a. Sao chép d ng văn bản M W F P ( S ) , Đ , F P ( ) ( ) T , ỉ ( E F P ) b. Sao chép hoặc di chuyển dòng hoặc cột trong tab e T , :
  6. , ( ) c. Dùng cây thước để xem khoảng cách văn bản tr n trang T , N , ( ) , ỗ Đ ỗ , , ỗ d. Sao chép hoặc di chuyển văn bản , Ở ( ), ỉ ỳ D -and-drop text editing (menu Tools-Options- ẻ E ) e. Phóng to hoặc thu nhỏ tài i u K , Z S , N , ( ) ( ) f. Mở nhanh hộp tho i Tabs và Page Setup K ỉ , T , P S T F -Tabs hay menu File-Page S , ỳ ỗ ( , T P S )
  7. g. Đánh khối toàn bộ tài i u T , E -Select All +A N , ỉ ( ) 4.2 Thao tác với bàn phím W w : : P ↑: D P ↓: D P →: D P ←: D : P D :X ( ) P :X P I :Đ è (I ) (O w ) : P H : P E : P P U :
  8. P P D w : M : +H e. M : +E Thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông d ng TT Phím tắt Tác d ng 1 Ctrl+1 G ( ) 2 Ctrl+2 G ( ) 3 Ctrl+5 G ,5 4 Ctrl+0 (zero) T 5 Ctrl+L 6 Ctrl+R 7 Ctrl+E 8 Ctrl+J , ẳ 9 Ctrl+N T 10 Ctrl+O M 11 Ctrl+S L
  9. 12 Ctrl+P I file 13 F12 L 14 F7 K ỗ A 15 Ctrl+X ( ) 16 Ctrl+C S 17 Ctrl+V D 18 Ctrl+Z 19 Ctrl+Y K ( +Z) 20 Ctrl+Shift+S T S ( ) -> D 21 Ctrl+Shift+F T 22 Ctrl+Shift+P T ỡ 23 Ctrl+D M 24 Ctrl+B / 25 Ctrl+I / 26 Ctrl+U / 27 Ctrl+M L ( , 7 )
  10. 28 Ctrl+Shift+M L L 29 Ctrl+T o 1 tab L 30 Ctrl+Shift+T 31 Ctrl+A L ( ) 32 Ctrl+F T +G ( 33 N F5) 34 Ctrl+H T 35 Ctrl+K T ( ) 36 Ctrl+] T ỡ 37 Ctrl+[ G ỡ 38 Ctrl+W Đ 39 Ctrl+Q L ( ) 40 Ctrl+Shift+> T ỡ 41 Ctrl+Shift+< G ỡ
Đồng bộ tài khoản