intTypePromotion=1

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
17
download

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phím tắt làm cho tốc độ xử lý văn bản đem lại hiệu quả và rất nhanh chóng trong việc soạn thảo văn bản nhưng bạn chưa biết nhiều về các phím tắt đó và muốn tìm danh sách những phím tắt, thật đơn giản, chương trình Microsoft Word sẽ tự liệt kê danh sách các phím tắt cho bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự in phím tắt Word trong Office 2007

  1. T in phím t t Word trong Office 2007 S d ng phím t t làm cho t c x lý văn b n em l i hi u qu và r t nhanh chóng trong vi c so n th o văn b n nhưng b n chưa bi t nhi u v các phím t t ó và mu n tìm danh sách nh ng phím t t, th t ơn gi n, chương trình Microsoft Word s t li t kê danh sách các phím t t cho b n: 1. Vào ribbon View ch n Macro (Ho c dùng phím Alt+F8) 2. Ch n Word Commands trong Macro in trong h p tho i Macros:
  2. 3. T i ây b n tìm m c List Commands (ho c nh p ch List Commands) vào ô Macro name
  3. 4. Ch n nút Run ho c Step Into Xu t hi n h p tho i List Commands b n l a ch n vi c li t kê danh sách l nh phím t t 5. Ch n Current menu and keyboard settings: Li t kê các l nh ã ư c cài t phím t t (có th s d ng) trong List Commands Ho c ch n All word commands: Li t kê t t c các l nh ã ư c cài t l n chưa cài t phím t t (b n s có th t cài t thêm) trong Microsoft Word
  4. 6. Ch n nút OK -> K t qu s in cho b n m t danh sách các phím t t s d ng trong chương trình Microsoft Word: [Ch có thành viên shoptinhoc m i xem ư c link này. ] V y là không c n ph i tìm ki m âu xa mà b n có th có ngay danh sách t t c các phím t t c n dùng trong MS Word. B n hoàn toàn có th t cài t thêm ho c ch nh s a các phím t t này cho thu n ti n trong vi c s d ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2