intTypePromotion=1

Tương quan đặc điểm protostylid và hypocone giữa răng cối sữa thứ hai và răng cối vĩnh viễn thứ nhất

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
10
lượt xem
0
download

Tương quan đặc điểm protostylid và hypocone giữa răng cối sữa thứ hai và răng cối vĩnh viễn thứ nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm những mục tiêu nghiên cứu sau: (1) xác định tỉ lệ các mức độ thể hiện đặc điểm protostylid và hypocone trên m2 và M1, (2) xác định mối tương quan về đặc điểm protostylid và hypocone giữa m2 và M1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tương quan đặc điểm protostylid và hypocone giữa răng cối sữa thứ hai và răng cối vĩnh viễn thứ nhất

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 2 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM PROTOSTYLID VÀ HYPOCONE<br /> GIỮA RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI VÀ RĂNG CỐI VĨNH VIỄN THỨ NHẤT<br /> Huỳnh Kim Khang*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: (1) xác định tỉ lệ các mức độ thể hiện đặc điểm protostylid và hypocone trên m2 và M1, (2) xác<br /> định mối tương quan về đặc điểm protostylid và hypocone giữa m2 và M1.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu dọc, mẫu nghiên cứu gồm 64 bộ mẫu hàm 3 đến 5 tuổi và 12 đến 14 tuổi của<br /> cùng cá thể (32 nam, 32 nữ). Đánh giá và phân loại các đặc điểm protostylid và hypocone theo Hanihara (1963).<br /> Kết quả: Tỉ lệ protostylid dạng hố, rãnh cao (lần lượt là 53,13% ở bộ răng sữa và 43,75% ở bộ răng vĩnh<br /> viễn); tỉ lệ dạng núm thấp (lần lượt là 18,75% và 15,63%). Tỉ lệ hypocone dạng 4- cao nhất (lần lượt là 46,88% ở<br /> bộ răng sữa và 45,31% ở bộ răng vĩnh viễn). Ở bộ răng vĩnh viễn, tỉ lệ hypocone dạng 3+A và 3+B thấp nhất<br /> (20,31%). Đặc điểm protostylid và hypocone có mối tương quan trung bình giữa răng sữa và răng vĩnh viễn là<br /> 0,51 và 0,53 (p0,05<br /> <br /> 12,31<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2