intTypePromotion=1

Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp THPT môn: Lịch sử - Thế giới cận hiện đại

Chia sẻ: đặng Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

0
73
lượt xem
11
download

Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp THPT môn: Lịch sử - Thế giới cận hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần thế giới cận hiện đại cung cấp cho các bạn 441 câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập phần thế giới cận hiện đại. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp THPT môn: Lịch sử - Thế giới cận hiện đại

 1. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Tuyển tập 441 câu hỏi LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT Môn Lịch sử   PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN – HIỆN ĐẠI  NỘI DUNG NỘI DUNG CÂU HỎI & BÀI TẬP BÀI HỌC TRỌNG TÂM LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1918) Vào giữa thế kỉ XVI, cuộc đấu   tranh cuả   nhân dân  Nêđéclan   Câu 1. Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu   1. CÁCH MẠNG  tranh của nhân dân Nêđéclan chống chính quyền Tây Ban Nha. chống   lại   ách   thống   trị   cuả   HÀ LAN  Vương quốc Tây Ban Nha đã   trở   thành   một   cuộc   cách   Câu 2. Trình bày nét chính về nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng   GIỮA THẾ  Nêđéclan giữa thế  kỉ  XVI. Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nêđéclan được xem là  mạng tư sản đầu tiên, mở đầu   KỈ XVI một thời đại mới trong lịch sử   một cuộc cách mạng tư sản?  loài người ­ thời cận đại Sau   cách   mạng   Hà   Lan   gần   Câu 3. Hãy phân biệt những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến với những yếu tố mới của chủ  một   thế   kỉ,   một   cuộc   cách   2. CUỘC CÁCH  nghĩa tư bản đang phát triển ở nước Anh thế kỷ XVII. Từ đó, rút ra những mâu thuẫn trong xã hội Anh lúc   mạng khác đã nổ   ở  Anh. Đây   MẠNG TƯ  là một cuộc cách mạng tư sản   bấy giờ. Theo anh (chị), mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết?  SẢN ANH  có  ảnh hưởng rộng lớn và có   Câu 4. Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội – chính trị  ở  nước Anh trước cách mạng tư  ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát   sản Anh (1642 – 1689) và những hệ quả của nó. GIỮA THẾ  triển cuả chủ nghĩa tư bản. KỈ XVII Câu 5. a. Trình bày những nét chính về diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư  sản Anh (1642 – 1689), phân tích và đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Anh trong cuộc cách mạng này. b. Trên cơ sở đó, hãy lập bảng so sánh Cách mạng Anh với Cách mạng tháng Mười năm 1917   ở  Nga theo các yêu cầu: lãnh đạo, động lực chính, nhiệm vụ  của cách mạng, chính quyền sau cách mạng   thành công, xu hướng phát triển  và  tính chất  của cách mạng. Câu 6. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? Câu 7. Phân tích những đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. Câu 8. Trình   bày   những   hiểu   biết   của   anh   (chị)   về   Ôlivơ   Crômoen.   Cho   biết   vai   trò   của   Ôlivơ  Crômoen trong tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII? Trang 1
 2. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 9. Có ba biểu đồ dưới đây thể hiện tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, theo anh (chị)   biểu đồ nào đúng nhất? Vì sao? (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2004) Vào nữa sau thế kỉ XVIII, một   Câu 10. Quan sát lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ: Anh (chị) hãy xác định vị trí của các thuộc  biến  động  xã  hội – chính trị   3. CHIẾN TRANH  địa: Rốt Ai­len, Con­nếch­bi­cớt, Niu Giơ­xi, Mê­ri­len, Niu Hăm­Sai, Ma­xa­chu­xét, Niu­oóc, Pen­xin­va­ đã   diễn   ra   tại   các   thuộc   điạ   GIÀNH ĐỘC LẬP  cuả Anh ở Bắc Mĩ. Đó là cuộc   ni­a, Viếc­gi­ni­a, Ca­rô­un­na Bắc, Ca­rô­un­na Nam, Gioóc­gi­a, Đơ­la­oa, qua việc điền tên các thuộc địa   CỦA CÁC THUỘC  chiến   tranh   giành   độc   lập,   đó tương ứng với các số thứ tự (1,2,...,12,13) trên lược đồ dưới đây. ĐỊA ANH Ở BẮC  nhưng   về   bản   chất   là   một   cuộc cách mạng tư sản. MĨ NỬA SAU THẾ  KỈ XVIII Câu 11. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa   Trang 2
 3. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Anh ở Bắc Mĩ. Câu 12. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII: a. Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính. b. Nêu nguyên nhân thắng lợi  c. Kết quả, tính chất và ý nghĩa lịch sử. Câu 13. Phân tích ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói:   chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản? Câu 14. Trình bày nội dung của Hiến pháp năm 1787 của Mĩ và bản chất giai cấp của hiến pháp. Qua   đó, hãy vẽ sơ đồ biểu thị  tổ chức chính quyền của Mĩ theo hiến pháp này. Theo em, cơ cấu quyền lực đó   đến nay có sự thay đổi cơ bản gì không? Cách mạng  tư sản Pháp nổ ra   Câu 15. Tìm hiểu về nguyên nhân cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: vào cuối thế  kỉ  XVIII là cuộc   4. CÁCH MẠNG  cách mạng xã hội sâu rộng, đã   ­ Giôrê cho rằng: “Cách mạng nổ ra từ sự phồn vinh”. TƯ SẢN PHÁP  xoá   bỏ   chế   độ   phong   kiến,   ­ Còn Misêlê lại cho rằng: “Cách mạng nổ ra từ sự khốn cùng”. CUỐI THẾ KỈ  mở   đường  cho  chủ   nghĩa  tư   Anh (chị) hãy bình luận hai ý kiến trên. XVIII bản   phát   triển   ở   Pháp   và   có   ảnh   hưởng   lớn   đến   cuộc   Câu 16. Phân tích những các điều kiện đẫn đến sự  bùng nổ  của Cách mạng tư  sản Pháp năm 1789.   cách mạng đấu tranh dân tộc,   Vai trò của quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng? dân chủ ở châu Âu. (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2004) Câu 17. Trình bày những quan điểm cơ  bản của các nhà tư  tưởng tiến bộ  Pháp thế  kỉ  XVIII. Vì sao   những quan điểm này có ý nghĩa chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới. Câu 18. Hãy giải thích ý nghĩa bức tranh biếm hoạ  “Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách  mạng”? Vẽ sơ đồ minh hoạ  sự phân chia đẳng cấp ở nước Pháp trước 1789 và qua đó phân biệt hai khái   Trang 3
 4. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại niệm “đẳng cấp” và “giai cấp”? Câu 19. Mô tả  sự kiện ngày 14 – 7 – 1789  ở  nước Pháp. Hãy cho biết vì sao cuộc cách mạng 1789   được xem là một trong những cuộc cách mạng tiêu biểu của nhân loại. (Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2001) Câu 20. Hãy trình bày ba giai đoạn phát triển của Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794). Anh (chị) có  nhận xét gì qua sự sụp đổ của chính quyền Gia­cô­banh? Câu 21. Tại sao thời kỳ chuyên chính Gia­cô­banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?  (Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2006) Câu 22. Lập bảng so sánh nội dung các hiến pháp năm 1791 và 1793 của Pháp. Câu 23. Phân tích vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cuộc Cách mạng tư  sản  Pháp năm 1789. Câu 24. Qua các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đã học, anh (chị) hãy giải thích thế  nào là một   cuộc cách mạng tư sản? Cách mạng tư sản Pháp phát triển qua mấy giai đoạn (mốc thời gian và tên từng   từng giai đoạn)? Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp. Câu 25. Chứng minh rằng sau mỗi giai đoạn đi lên của cách mạng tư sản Pháp 1789, quyền lợi của   nông dân được giải quyết thoả đáng hơn. Câu 26. Bằng sơ đồ về thành phần giai cấp và tổ chức chính quyền thời Giacôbanh, hãy làm rõ nhận  định của V.I.Lênin: “Cái vĩ đại lịch sử”, của người Giacôbanh là  ở  chỗ  họ  đã đi cùng nhân dân, cùng với   đông đảo quần chúng cách mạng của nhân dân, cùng với giai cấp cách mạng tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Câu 27. Tại sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc “Đại cách mạng”? Câu 28. Tại sao nói: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ  XVIII là một cuộc cách mạng tư  sản triệt   để nhất? Những nhân tố nào đã tạo ra sự triệt để này? (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2008) Câu 29. Vẽ  sơ  đồ  minh hoạ  diễn biến Cách mạng tư  sản Pháp cuối thế  kỉ  XVIII theo hướng “phát  triển theo đường đi lên”, do quần chúng làm động lực. Qua đó, hãy tìm ra những đặc điểm giúp cách mạng   Pháp triệt để hơn cách mạng tư sản Anh? Câu 30. Hãy đánh giá vai trò của Rô­be­spie trong cuộc Cách mạng Pháp 1899?  BÀI TẬP TỔNG HỢP: Câu 31. Từ Hội nghị ba đẳng cấp đến thời kì phái tư sản công thương năm quyền. Cách mạng tư sản   Pháp (1789) đã trải qua những cơ quan quyền lực cùng các phái cầm quyền tương ứng nào, đồng thời đã đạt  được những thắng lợi gì và còn hạn chế nào? Câu 32. So sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ  Trang 4
 5. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại XVIII về nguyên nhân, nhiệm vụ  – mục tiêu, giai cấp lãnh đạo, hình thức đấu tranh, tính chất, kết quả. (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009) Câu 33. Phân tích những điểm giống và khác nhau cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và cuộc chiến   tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII). Câu 34. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến  nơi, tiếng là cộng  hoà và dân chủ, kì  thực trong  thì  nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp  bức thuộc địa.”(Hồ Chí Minh).  Với kiến thức lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hiểu câu nói trên như thế nào? Câu 35. 1. Các cuộc cách mạng tư  sản trong những thế  kỉ  XVII – XVIII đã được diễn ra dưới những   hình thức nào? 2. Lập bảng so sánh về sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo các mục   sau: Lãnh đạo Động lực Tính chất Kết quả Cách mạng tư sản Cách mạng vô sản (Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 1998) Câu 36. Trong các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII), giai cấp tư  sản đã cho ra đời hai bản tuyên ngôn: a. “Tuyên ngôn độc lập” của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ngày 4 – 7 – 1776). b. “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp (tháng 8 – 1789). Anh (chị) hãy nêu và phân tích nội dung cơ bản của hai bản tuyên ngôn và rút ra những mặt   tiến bộ và hạn chế của nó? (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001) Câu 37.  Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp là hai cuộc cách mạng lớn. Anh (chị) hãy: a. So sánh chế độ quân chủ của vua Sác­lơ I và của vua Vin­hem O­ran­giơ trong Cách mạng  tư sản Anh. b. Lí giải và nhận xét về  cái chết của vua Lu­i XVI và Rô­be­spi­e trong Cách mạng tư  sản   Pháp. (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001) Trang 5
 6. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 38. Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư  sản  ở  châu Âu, Bắc Mĩ trong hai thế  kỉ  XVII –   XVIII về thời gian, hình thức, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, tính chất về kết quả. Câu 39. Từ  Cách mạng tư sản Anh năm 1640 đến năm 1874 mối quan hệ  giữa tư sản và vô sản đã  diễn ra như thế nào ở Tây Âu? Dùng các sự kiện lịch sử ở Anh và Pháp để chứng minh? Câu 40. Nêu những nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh, Mĩ và Pháp. Qua đó, anh   (chị) hãy chỉ rõ những nguyên nhân chung nhất của các cuộc cách mạng tư sản. Câu 41. Qua các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ từ năm 1640 đến cuối thế kỉ XVIII: - Anh (chị) có nhận xét gì về lực lượng lãnh đạo, động lực và tính chất của cách mạng? - Hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến. Câu 42. Lập niên biểu của các cuộc cách mạng tư  bản thời kỳ  thứ  nhất lịch sử  thế  giới cận  đại   (1640 – 1870). Theo anh (chị), trong các cuộc cách mạng đó, cuộc cách mạng triệt để nhất? Vì sao? 5. CHÂU ÂU TỪ  Cách mạng tư  sản Pháp cuối   thế   kỉ   XVIII   ảnh   hưởng   rất   Câu 43. Tiến trình chiến tranh Na­pô­lê­ông diễn ra như  thế  nào? Vì sao quân đội Na­pô­lê­ông thất  CHIẾN TRANH  bại? lớn   đến   tình   hình   châu   Âu,   NA­PÔ­LÊ­ÔNG  nhất là cuộc đấu tranh chống   Câu 44. Tại sao các nước châu Âu liên minh chống lại Na­pô­lê­ông? ĐẾN HỘI NGHỊ  chế   độ   phong  kiến  thống  trị   VIÊN và sự phát triển cuả chủ nghĩa   Câu 45. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ yếu của Hội nghị Viên (1814 – 1815). Kể từ sau   tư bản. Hội nghị Viên, tình hình châu Âu có những thay đổi như thế nào? Từ  những năm 60 cuả  thế  kỉ   Câu 46. Về cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh vào thế kỉ XVIII, hãy cho biết: XVIII,   ở   Anh   diễn   ra   cuộc   6. CÁCH MẠNG  cách   mạng   công   nghiệp,   sau   a. Nguyên nhân và phát minh? CÔNG NGHIỆP  đó đã lan sang các nước Pháp,   b. Tác động của những phát minh này đối với tình hình kinh tế và xã hội của các nước Anh   (Nửa sau thế kỉ  Đức,…Quá trình này đã tạo ra   như thế nào?  XVIII – giữa thế kỉ  những   chuyển   biến   kinh   tế,   xã hội hết sức to lớn và sâu   (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001) XIX) sắc. Câu 47. Trình bày những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp  ở  nước Anh. Nêu hệ  quả  của   Cách mạng công nghiệp. (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009) Câu 48. Cách mạng công nghiệp là gì? Những tiền đề  làm cho cách mạng công nghiệp  ở  Anh sớm   hơn các nước khác?  Hãy hoàn thành sơ đồ về cách mạng công nghiệp (theo mẫu sau): Trang 6
 7. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 49. Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức diễn ra như thế nào? Câu 50. a. Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh thế kỉ  XVIII. Cho biết phát minh nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? Thời gian Máy móc Người sáng chế, phát minh Tính năng của máy Năm 1764 Năm 1769 Năm 1779 Năm 1784 Năm 1785 Đầu   thế   kỉ  XX b. Tìm những chi tiết không đúng về cách mạng công nghiệp Anh: ­ Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ. ­ Xuất hiện đầu máy xe lửa và tàu thuỷ chạy bằng sức nước. ­ Nền công nghiệp nước Anh phát triển nhất thế giới. ­ Xuất hiện máy hơi nước. ­ Đưa loài người bước sang nền văn minh hậu công nghiệp. ­ Con người biết sử dụng than đá thay than củi. Câu 51. Cho biết đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật cuối thế  kỉ XIX đến đầu   thế kỉ XX. Những phát minh về khoa và tiến bộ của kĩ thuật cuối thế kỉ XX đã có ảnh hưởng như thế nào   đến cuộc sống con người? Câu 52. Dùng dẫn chứng để  chứng minh mối liên hệ giữa phát minh khoa học, tiến bộ kĩ thuật, ứng   Trang 7
 8. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại dụng sản xuất và sự phát triển xã hội trong các nước tư bản từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Trong các thập niên 50, 60 cuả   Câu 53. Trình bày nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa lịch sử của quá trình thống nhất ở  thế   kỉ   XIX,   nhiều   cuộc  cách   7. HOÀN THÀNH  nước Đức và nước Italia. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa hai cuộc cách mạng tư sản này. mạng   tư   sản   diễn   ra   dưới   CÁCH MẠNG TƯ  nhiều hình thức khác nhau  ở   Câu 54. Lập bảng niên biểu về  các cuộc đấu tranh thống nhất  ở  Đức, Italia, nội chiến  ở Mĩ và cải  SẢN Ở CHÂU ÂU  châu Âu và Bắc Mĩ, đem lại sự   cách nông nô ở Nga theo bảng sau: VÀ MĨ toàn thắng  của phương  thức   Tên cuộc cách mạng Nguyên nhân Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa tư   bản   chủ   nghĩa,   tạo   điều   (giữa thế kỉ XIX) Thống nhất nước Đức kiện   cho   chủ   nghĩa   tư   bản   phát triển. Thống   nhất   nước  Italia Nội chiến Mĩ Cải cách nông nô Nga Câu 55. Tại sao cuộc nội chiến ở Mĩ lại được coi là cách mạng tư sản lần thứ hai? Câu 56. Vì sao phong trào cách mạng ở Đức, Italia, Nga, Mĩ diễn ra dưới những hình thức khác nhau? Câu 57. Vì sao cuộc đấu tranh thống nhất ở Đức, cuộc đấu tranh thống nhất Italia và cải cách nông nô  ở Nga giữa thế kỉ XIX mang ý nghĩa là một cuộc cách mạng tư sản? Câu 58. Phân tích những biểu hiện chưa triệt để  của cách mạng tư sản Anh, cuộc thống nhất nước   Đức, Italia, nội chiến ở Mĩ và cải cách nông nô ở Nga. Cuối thế  kỉ  XIX ­ đầu thế  kỉ   Câu 59. Trình bày những thành tựu khoa học, kĩ thuật nổi bật cuối thế kỉ XIX – đầu thế thế kỉ XX và   XX, các nước tư  bản Âu – Mĩ   8. CÁC NƯỚC TƯ  tác động của chúng đối với sản xuất và đời sống.  phát triển sang giai đoạn mới   BẢN CHUYỂN  với đặc trưng nổi bật nhất là   Nôben từng nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được những phát minh khoa học nhiều  SANG GIAI ĐOẠN  sự   xuất   hiện   các   tổ   độc   điều tốt hơn là điều xấu”. Anh (chị) hiểu “điều tốt” và “điều xấu” ở đây có nghĩa là gì?  ĐẾ QUỐC CHỦ  quyền   và   việc   tăng   cường   Câu 60. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về  A.B.Nôben và giải Nôben. Vì sao khoảng năm  chính   sách   xâm   lược   thuộc   NGHĨA  1900, các nhà tư bản mới cạnh tranh gay gắt về dầu mỏ? điạ. Trong quá trình chuyển từ chủ   Câu 61. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản? Sự ra đời và những đặc điểm   nghĩa tư bản tự do cạnh tranh   cơ bản của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? với   chủ   nghĩa   tư   bản   độc   Câu 62. Cuối thế  kỉ  XIX – đầu thế  kỉ  XX, các nước tư  bản Âu – Mĩ có những chuyển biến quan   quyền, Anh, Pháp, Đức, Mĩ là   trọng gì? Trong đó, chuyển biến nào đáng chú ý nhất ? những nước phát triển mạnh   nhất   và   thể   hiện   rõ   nhất   Câu 63. Tìm hiểu các khái niệm Cácten, Xanhđica, Tờrớt. những   đặc   trưng   cuả   chủ   Câu 64.  Lập bảng so sánh về  tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối  nghĩa tư bản. thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.  Trang 8
 9. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 65. Cho biết đặc điểm chung và riêng của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX   đầu thế kỉ XX. Vị trí kinh tế công nghiệp 4 nước đế  quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế  kỉ XIX đầu thế  kỉ  XX có sự thay đổi như thế nào so với thời kì trước. Tại sao lại có sự thay đổi đó?  Câu 66. Vì sao V.I.Lênin gọi chủ nghĩa đế  quốc Anh là “chủ  nghĩa đế  quốc thực dân”, chủ  nghĩa đế  quốc Pháp là “chủ  nghĩa đế  quốc cho vay lãi”, chủ  nghĩa đế  quốc Đức là “chủ  nghĩa đế  quốc quân phiệt   hiếu chiến”? Câu 67. Âm mưu và hoạt động bành trướng của Đế quốc Mĩ diễn ra như thế nào?  9. PHONG TRÀO  Giai cấp công nhân ra đời và   Câu 68. Từ những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX, giai cấp vô sản bước lên vũ đài lịch sử với tư cách là   lớn   mạnh   cùng   với   sự   hình   ĐẤU TRANH CỦA  một lực lượng chính trị  độc lập. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy chứng minh điều   thành   và   phát   triển   cuả   chủ   CÔNG NHÂN  nghĩa  tư   bản.   Do  đối  lập  về   đó. VÀO NỬA ĐẦU  quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư   Câu 69. Nêu và nhận xét hành động đấu tranh của giai cấp công nhân thế nửa đầu thế kỉ XIX. THẾ KỈ XIX sản   với   công   nhân   đã   nảy   Câu 70.  Tại sao phong trào công nhân lúc đó chưa giành được thắng lợi và yêu cầu đặt ra cho phong   sinh, dẫn đến cuộc đấu tranh   trào công nhân quốc tế  là gì? giai cấp ngày càng gay gắt. Câu 71. Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra năm 1848 – 1849 mà Các Mác nhận định “đây là trận đánh nhau   lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã hội hiện nay”? Nêu diễn biến và vai trò của giai cấp công nhân  trong cuộc khởi nghĩa đó? Câu 72. a. Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời trong điều kiện như thế nào? Nội dung tư tưởng Xa   Ximông, Phuritê, Ôoen. Vì sao gọi là “chủ nghĩa xã hội không tưởng”? b.  So sánh chủ  nghĩa xã hội khoa học (Mác – Ănghen) với chủ  nghĩa xã hội không tưởng   (Xanh Ximông, Phuritê và Ôoen)? 10. SỰ RA ĐỜI  Chủ   nghĩa   xã   hội   không   Câu 73. Trình   bày   sơ   lược   tiểu   sử   và   những   nét   chính   về   buổi   đầu   hoạt   động   của   C.Mác   và   tưởng   không   đáp   ứng   được   CỦA CHỦ NGHĨA  Ph.Ănghen. Cơ sở hình thành tình bạn giữa Các Mác và Ăngghen là gì?  yêu cầu và mục tiêu đấu tranh   XàHỘI cuả giai cấp công nhân. Phong   Câu 74. Phân tích vai trò của Mác và Ăngghen đối với sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học.  KHOA HỌC trào công nhân phát triển, đòi   (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2006) QUỐC TẾ THỨ  hỏi một lí luận khoa học cách   mạng   mới.   Trong   điều   kiện   Câu 75.  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời trong điều kiện như thế nào? Những luận điểm cơ  NHẤT bản  và ý nghĩa của Tuyên ngôn đối với sự phát triển của cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam đã   ấy, chủ nghĩa xã hội khoa học   ra   đời,   do   Các   Mác   và   Phi­ tiếp thu Tuyên ngôn Đảng Cộng sản như thế nào ? Căn cứ vào đâu để khẳng định : “Tuyên ngôn của Đảng  đrích Ăng­ghen sáng lập. Cộng sản” là văn kiện có tính chất cương lĩnh của chủ nghĩa xã hội khoa học? Câu 76. Vào giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản trở thành hệ thống thế giới, đẩy mạnh áp bức tàn bạo   với công nhân. Giai cấp công nhân nhận thấy cần phải có một tổ chức quốc tế, đó là tổ chức nào ? Anh (chị)  hãy nêu hoàn cảnh ra đời, sự thành lập, hoạt động và ý nghĩa của tổ chức này. Câu 77. Chứng minh câu nói của Lênin: “Mác là linh hồn của Quốc tế thứ nhất”. Trang 9
 10. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 78. Hãy trình bày đặc điểm của phong trào công nhân từ khi giai cấp vô sản ra đời đến khi thành   lập Quốc tế thứ nhất: - Các giai đoạn phát triển của phong trào công nhân. - Đặc điểm của phong trào công nhân qua từng giai đoạn. Vào  những  năm  1850  –  1860,   Câu 79. Trình bày nguyên nhân, diễn biến và tính chất của cuộc chính trị Pháp ­ Phổ (1870). phong trào công nhân, dưới sự   11. CÔNG Xà Câu 80. Trong chiến tranh Pháp – Phổ và Công xã Pari (1870 – 1871) do áp lực của làn song yêu nước,   lãnh   đạo   cuả   Quốc   tế   thứ   PARI (1871) nhất, phát triển đến đỉnh cao.   chính phủ vệ quốc phải thành lập 200 tiểu đoàn mới. Hãy cho biết: Cuộc Cách mạng năm 1871  ở   - Hoàn cảnh thành lập Pháp đã đưa tới sự  thành lập   - Vai trò của tổ chức này. nhà nước vô sản đầu tiên cuả   giai cấp công nhân thế giới. Câu 81. - Nguyên nhân và diễn biến của cuộc cách mạng ngày 18 – 3 – 1871 ở Pháp. - Vai trò của quần chúng trong cuộc đấu tranh cách mạng ngày 18 – 3 – 1871? - Vì sao nói cuộc cách mạng ngày 18 – 3 – 1871 là cách mạng vô sản? (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2002) Câu 82. Trình   bày   nguyên   nhân,   diễn   biến   và   phân   tích   tính   chất   của   cuộc   cách   mạng   ngày   18 – 3 – 1871. Cách mạng Việt Nam đã học tập được những gì của cuộc cách mạng ngày ngày 18 – 3 –   1871? Câu 83. Vẽ sơ đồ và nêu rõ nguyên nhân của cuộc cách mạng 18 – 3 – 1871  ở Pháp. Trình bày cuộc  đấu tranh bảo vệ Công xã (từ  ngày 2 – 4 đến 28 – 5 – 1871). Phân tích nguyên nhân thất bại của Công xã  Pari. Câu 84. Nhận định về  cách mạng 18 – 3 – 1871  ở  Pari, sách giáo khoa Lịch sử  11, NXB Giáo dục,   1992, có viết: “Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới mà giai cấp công nhân nắm được chính  quyền”. Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến sự  bùng nổ cuộc cách mạng và vì sao lại nói đây là cuộc cách   mạng vô sản đầu tiên trên thế giới? Câu 85. Hãy chứng minh rằng Công xã Pari là nhà nước kiểu mới. Theo anh (chị) biện pháp nào mà   Công xã thực hiện rõ nhất bản chất Công xã là nhà nước của giai cấp vô sản? (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 1998) Câu 86. Vẽ sơ đồ  bộ  máy Công xã Pari và giải thích nguyên tắc tổ  chức nhà nước theo sơ đồ  Công  xã.  Câu 87. Phân tích nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pari. Từ  Công xã Pari, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam? Trang 10
 11. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 88. Đánh giá về  Công xã, sách giáo khoa lịch sử  11 viết: “Đây là một nhà nước kiểu mới, một   nhà nước vô sản, do dân và vì dân”. a. Trên cơ sở trình bày bộ máy tổ chức và phân tích chính sách kinh tế ­ xã hội của Công xã   Pari, anh (chị) hãy chứng minh đánh giá nêu trên. b.  Hãy nêu và phân tích những nguyên nhân thất bại của Công xã Pari (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2000) Câu 89. Dưới đây là bảng thống kê về những sự kiện chính trị dẫn tới sự thành lập Công xã Pari: Thời gian Sự kiện 19 – 7 – 1870 2 – 9 – 1870 4  –  9  –  1870 28 – 1 – 1871 18 – 3 – 1871 a. Xác định tên sự kiện sao cho phù hợp với thời gian b. Trình bày và phân tích sự kiện quan trọng nhất dẫn tới việc thành lập Công xã Pari. Câu 90. Trình bày khái quát tình hình nước Pháp từ tháng 9 – 18720 đến tháng 5 – 1871, qua đó nêu sự  kiện tiêu biểu và nhận định của anh (chị). Câu 91. Trình bày cuộc nội chiến (1871)  ở Pháp, qua đó chứng minh tinh thần chiến đấu, dũng cảm  vô biên của các chiến sĩ công xã Pari. Câu 92. Bằng những sự kiện lịch sử  ở Pháp (1870 – 1871), hãy chứng minh câu nói của Mác: “Công   nhân Pháp đã dám tấn công lên trời”. Câu 93. Tường thuật diễn biến cuộc chiến đấu của các chiến sĩ công xã ở nghĩa địa Cha Lasedơ. Câu 94. Hãy ghi lại nội dung và tác giả bài thơ Quốc tế ca (về sau được phổ nhạc), dịch ra lời việc.   Tìm hiểu nội dung bài thơ có liên quan đến sự kiện Công xã Pari. Sau khi Công xã Pari thất bại   Câu 95. Phong trào công nhân quốc tế từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?  12. PHONG TRÀO  (1871)   và   Quốc   tế   thứ   nhất   (Đề thi Olympic, khối 11, năm 1998) CÔNG NHÂN  giản   tán   (1876),   phong   trào   Câu 96. Phân tích những thắng lợi quan trọng trong phong trào công nhân quốc tế những năm cuối thể  công nhân  ở  các nước tư  bản   QUỐC TẾ kỉ  XIX – đầu thế  kỉ XX. Trên cơ  sở so sánh phong trào công nhân các nước Âu – Mỹ  với nước Nga trong   bị   khủng   bố   song   vẫn   từng   (Cuối thế kỉ XIX –  bước được phục hồi và phát   thời gian trên (về hình thức, quy mô, lãnh đạo phong trào), anh (chị) có nhận định như thế nào về phong trào   đầu thế kỉ XX) triển. Trên cơ  sở   ấy, Quốc tế   công nhân Nga với cách mạng thế giới. thứ hai được thành lập. Câu 97. Tường thuật về cuộc bãi công của công nhân Sicagô ngày 1 – 5 – 1886. Trang 11
 12. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 98. Cho biết những thông tin cơ bản về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX theo bảng sau: Khởi nghĩa Liông  Phong trào Hiến  Khởi nghĩa Sơlêdin  (Pháp) chương (Anh) (Đức) Nguyên nhân bùng nổ Hình thức đấu tranh Mục tiêu đấu tranh Kết quả Tính chất Câu 99. Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ hai (1889 – 1914).  (Đề thi Olympic, khối 11, năm 2000) Câu 100. Trình bày những điều kiện lịch sử dẫn đến thành lập Quốc tế thứ hai (1889 – 1914). Nêu nội  dung của Đại hội Pari 1889. Vai trò của Ănghen đối với Quốc tế thứ hai và phong trào công nhân quốc tế  như thế nào? Nêu đóng góp của Quốc tế thứ hai đối với sự phát triển của phong trào công nhân. Câu 101.   Cuộc đấu tranh tư  tư  tưởng trong Quốc tế  thứ  hai đã diễn ra gay gắt và phức tạp trong   những năm đầu thế kỉ XX như thế nào?  Câu 102.  Lập bảng so sánh hai khuynh hướng cách mạng trong Quốc tế  thứ thứ hai đầu thế  kỉ  XX,   theo mẫu sau: Nội dung Tư tưởng Quan điểm Hành động Khuynh hướng cách mạng  Chủ nghĩa cơ hội Vì sao Lênin lại nói: “Quốc tế thứ hai đã chết vì bị chủ nghĩa cơ hội đánh bại”?  Câu 103. Thế  nào là tầng lớp “công nhân quý tộc”? Tầng lớp này xuất hiện  ở  nước nào, vào thời   điểm nảo? Mối liên hệ giữa tầng lớp công nhân quý tộc và chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân Tây   Âu? Đầu   thế   kỉ   XX,   kế   tục   sự   Câu 104. Trình bày tiểu sử của Lênin và quá trình thành lập Đảng vô sản kiểu mới  ở  Nga. Cho biết   nghiệp   cuả   Các   Mác   và   Phi­ 13. V. I. LÊNIN VÀ  đặc điểm chủ yếu của khái niệm “Đảng vô sản kiểu mới”. đrích   Ăng­ghen,   V.I.Lênin   đã   PHONG TRÀO  tiến   hành   cuộc   đấu   tranh   Câu 105. Trình bày sơ lược tiểu sử của Lênin và quá trình thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở Nga. Ý  CÔNG NHÂN NGA chống  các  trào  lưu  tư   tưởng   nghĩa của việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới. So sánh sự khác nhau của Đảng Đảng vô sản kiểu mới với  ĐẦU THẾ KỈ XX –  cơ hội chủ nghiã, làm cho chủ   các Đảng xã hội dân chủ ở châu Âu. nghiã   Mác   ngày   càng   ảnh   Trang 12
 13. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại CÁCH MẠNG  hưởng   sâu   rộng   trong   phong   Câu 106. Chứng minh cuộc Cách mạng Nga (1905 – 1907) là một cuộc  cách mạng dân chủ  tư  sản   trào công  nhân Nga  và  phong   NGA (1905 – 1907) kiểu mới. Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Nga đối với các nước châu Á như thế nào? trào công nhân thế giới. Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga   Câu 107. Trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907). Phân tích nguyên   nổ  ra, có  ảnh hưởng lớn đến   nhân thất bại, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905 – 1907). Lập bảng so sánh cuộc cách   cuộc đấu tranh cuả  nhân dân   mạng cách mạng Nga (1905 – 1907) với các cuộc cách mạng buổi đầu thời cận đại. các nước. (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2004) Câu 108. Khái quát quá trình đấu tranh lật đổ chế độ chuyên chế Nga Hoàng của nhân dân Nga. Lênin   đã có những đóng góp như  thế  nào cho phong trào công nhân Nga cuối thế  kỉ  XIX và Cách mạng tháng   Mười Nga năm 1917? Từ   nửa   sau   thế   kỉ   XIX   đến   Câu 109. So sánh chính sách đóng cửa của Nhật Bản dưới thời Mạc Phủ với chính sách đóng của của   đầu thế kỉ XX, ở Nhật đã diễn   14. NHẬT BẢN Trung Quốc dưới thời Mãn Thanh. Phân tích tích vị trí, vai trò của tầng lớp Samurai trong cuộc cải cách đất   ra cuộc cải cách trên tât cả các   (Từ giữa thế kỉ  lĩnh vực, từ chính trị, quân sự,   nước Nhật Bản. XIX đến đầu thế  văn   hoá   cho   đến   kinh   tế,   xã   Câu 110. Hoàn cảnh lịch sử  nào đã đưa Thiên hoàng Minh Trị  lên nắm quyền  ở  Nhật, Minh Trị  đã   kỉ XX) hội – cuộc Duy tân Minh Trị.   thực hiện cải cách đất nước như thế nào? Cho biết kết quả. Chính   cuộc   Duy   Tân   đã   đưa   (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2000) Nhật   từ   một   nước   nông   nghiệp trở thành một nước có   Câu 111. Vì sao trong hoàn cảnh lịch sử châu Á, Nhật thoát khỏi số phận một nước thuộc địa và trở  nền công nghiệp phát triển. thành một nước đế quốc? Liên hệ với tình hình Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỉ XIX  đầu thế kỉ XX? (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2004 và năm 2008) Câu 112. Cuộc Duy Tân Minh Trị được xem là một cuộc cách mạng tư sản. Anh (chị) hãy nêu những  thay đổi diễn ra ở Nhật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – giáo dục, quân sự trong nửa sau thế kỉ   XIX để chứng minh điều đó. Trên thế giới, nước nào đã tiến hành cách mạng tư sản có những bước đi, nội   dung và tính chất tương tự như cuộc cải cách (1868) ở Nhật? Câu 113. Phát biểu bản chất và nêu kết quả của cuộc cải cách Minh Trị. Vì sao cuộc cải cách kinh tế  ở Nhật Bản lại mang tính chất là một cuộc “Cách mạng công nghiệp”? Câu 114. Tại sao lại coi cải cách giáo dục là “nhân tố  chìa khoá” cho công cuộc hiện đại hoá đất   nước? Hiện nay, theo quan niệm của người Nhật Bản, trong nh ững ngành công nghệ  mũi nhọn thì công   nghệ nào là quyết định. Câu 115. Phân tích các tiền đề  của “Cải cách Minh Trị” (1868) và nêu những chuyển biến của Nhật   Bản sau cuộc cải cách. Câu 116. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai ở Nhật Bản diễn ra vào thời gian nào? Vì sao lịch   sử Nhật Bản gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai? Câu 117. Những sự  kiện nào chứng tỏ  vào cuối thế  kỉ  XIX – đầu thế  kỉ  XX Nhật Bản đã chuyển  sang đế  quốc chủ nghĩa? Từ đó, giải thích vì sao gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế  quốc phong   Trang 13
 14. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại kiến quân phiệt? Câu 118. Nước Nhật tiến lên chủ nghĩa tư bản và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa bằng con   đường nào? Dùng  những biện pháp gì? Câu 119. Trình bày nội dung Hiến pháp năm 1889  ở  Nhật Bản. Vẽ  sơ  đồ  cấu trúc quyền lực của  Thiên hoàng Nhật Bản theo Hiến Pháp năm 1889. Dựa vào sơ đồ, hãy giải thích quyền lực vô hạn của Nhật   hoàng. So sánh chế độ quân chủ lập hiến ở Nhật Bản sau cải cách Minh Trị với chế độ quân chủ lập hiến   ở Anh sau Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVIII? Câu 120. Tại sao cuộc Duy Tân Minh Trị diễn ra ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX lại thành công trong   khi đó cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc và những đề nghị cải cách của những nhà Duy Tân Việt Nam   trong thời nhà Nguyễn lại thất bại? Qua đó, anh chị  có suy nghĩ gì về  công cuộc đổi mới của Việt Nam   ngày nay? Câu 121. Lập bảng so sánh nội dung cuộc cải cách Minh Trị  ở  Nhật Bản (1868) và phong trào Duy  Tân (1898)  ở Trung Quốc về các mặt: lãnh đạo, nội dung cải cách, kết quả  và tính chất. Từ  đó, hãy nhận   xét kết cục của hai cuộc cải cách đó. Câu 122. Một nhà báo kể lại: “Anh có thể đi đến Nhật Bản trên chiếc tàu thuỷ của hãng Mítxưi, tàu  chạy bằng than đá của Mítxưi, cập bến của Mítxưi, sau đó tàu điện của Mítxưi đóng, đọc sách do Mítxưi   xuất bản, dưới ánh sáng bóng điện do Mítxưi chế tạo...”  (Sách giáo viên Lịch sử  8, NXBGD, 2004, trang   88) Anh (chị) biết gì về  hãng Mítxưi được nhắc đến trong đoạn viết trên? Phạm vi hoạt động  rộng lớn của hãng Mítxưi đã nói lên đặc điểm gì về  nền kinh tế Nhật Bản trong thời kì này? Liên hệ  với   tình hình các nước Anh, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX để tìm ra nét tương đồng trong sự  phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Từ  giữa thế  kỉ  XIX, do chính   Câu 123. Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ? Hậu quả của  15. ẤN ĐỘ sách   thống   trị   hà   khắc   của   những chính sách đó đối với Ấn Độ? (Từ giữa thế kỉ  thực dân Anh, mâu thuẫn giữa   nhân dân  Ấn Đô với thực dân   Câu 124. Nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859). Căn cứ vào  XIX đến đầu thế  Anh   trở   nên   sâu   sắc.   Nhiều   đâu để nói cuộc khởi nghĩa Xipay là cuộc khởi nghĩa dân dộc? kỉ XX) cuộc đấu tranh giành độc lập   dân tộc diễn ra quyết liệt với   Câu 125. Sự thành lập và hoạt động của Đảng Quốc đại Ấn Độ? Đánh giá vai trò của Đảng Quốc đại   nhiều hình thức, thu hút đông   trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. đảo nhân dân tham gia. Điển   hình là cuộc khởi nghĩa Xipay   Câu 126. Lập bảng so sánh các phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX   (1857 – 1859), phong trào của   đến đầu thế kỉ XX, theo các nội dung sau: giai cấp tư  sản dẫn tới sự  ra   đời của Đảng Quốc đại, cuộc   Cuộc khởi nghĩa Xipay Cao trào 1905 – 1097 bãi   công   của   công   nhân   (1857 – 1859) Bombay năm 1908… Trang 14
 15. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Nguyên nhân bùng nổ Diễn biến chính Tính chất Kết quả và ý nghĩa Câu 127. Trình bày sự  khác biệt trong những chủ  trương của phái “ôn hoà” của Đảng Quốc đại và  của phái “dân chủ cấp tiến” đối với thực dân Anh? Sau   cuộc   Chiến   tranh   thuốc   Câu 128. Tại sao gọi cuộc xâm lược của thực dân Anh vào Trung Quốc là “Chiến tranh thuốc phiện”?  16. TRUNG QUỐC  phiện   (1840   –   1842),   lịch   sử   Thái độ của triều đình và nhân dân Trung Quốc trước nguy cơ bị thực dân Anh xâm lược như thế nào?  (Từ giữa thế kỉ  Trung   Qốc   chuyển   sang   một   Câu 129. Nêu nội dung chính của Hiệp ước Nam Kinh (tháng 8 – 1842). Việc triều đình Mãn Thanh kí  thời   kì   mới.   Đó   là   thời   kì   XIX đến đầu thế  Trung   Quốc   bị   các   nước   đế   hiệp ước này đã gây những hậu quả gì đối với xã hội Trung Hoa? kỉ XX) quốc  Âu   –  Mĩ   đua  nhau   xâm   Câu 130. Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ rằng từ giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Trung Quốc đã  lược; cùng là thời kì nhân dân   trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến? Trung   Quốc   anh   dũng   đấu   tranh chống xâm lược, chống   Câu 131. Hãy nêu tình hình xã hội Trung Quốc và công cuộc đấu tranh chống đế  phong kiến, chống   phong   kiến   Mãn   Thanh   mà   đế quốc, xâm lược của nhân dân Trung Quốc cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX. đỉnh   cao   là   cuộc   Cách   mạng   (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2001) Tân Hợi (1911). Câu 132. Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, đế quốc (cuối  thế kỉ XIX), đặc biệt là phong trào Duy Tân Mậu Tuất đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?  Câu 133. Trình bày bối cảnh lịch sử của Trung Quốc cuối thế kỉ XIX. Cho biết tính chất, ý nghĩa lịch   sử và nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc sau: ­ Cuộc cải cách Mậu Tuất (1898) ­ Phong trào Nghĩa Hoà đoàn (1900) ­ Cách mạng Tân Hợi (1911) Câu 134. Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và nguyên nhân thất bại của cuộc Duy tân Mậu Tuất  (1898)  ở  Trung Quốc. Qua đó, liên hệ  với cuộc cải cách Minh Trị   ở  Nhật Bản và lí giải vì sao cải cách  Minh Trị lại thành công. (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2004) Câu 135. Nêu diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử  của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)  ở  Trung   Quốc. (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 1999) Câu 136. Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc: Hoàn cảnh bùng nổ, những biến chính và ý nghĩa   lịch sử. (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2000) Trang 15
 16. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 137. Những nhiệm vụ đặt ra cho Cách mạng Tân Hợi (1911) và điều kiện bùng nổ  cách mạng.  Tác động của cuộc cách mạng này đối với phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX? Hãy lập bảng   sánh so cuộc Cách mạng Tân Hợi và Cách mạng Nga (1905 – 1907). Câu 138. Lập bảng so sánh cuộc vận động Duy Tân với Cách mạng Tân Hợi về: Lực lượng lãnh đạo,   thành phần tham gia, mục đích, phương thức tiến hành, kết quả. Câu 139. Trình bày vài nét về tiểu sử Tôn Trung Sơn và sự thành lập tổ chức Trung Quốc Đồng minh  hội (cương lĩnh chính trị,  ưu điểm và hạn chế  của cương lĩnh đó). Theo anh (chị), trong những nhiệm vụ  của Trung Quốc Đồng minh hội thì nhiệm vụ nào là cống hiến vĩ đại của Đồng minh hội và Tôn Trung Sơn   đối với lịch sử Trung Quốc? Vì sao? Câu 140. Trên cơ sở trình bày những hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn, hãy nhận xét vai trò   của ông đối với lịch sử Cách mạng Trung Quốc. Câu 141. Bằng những sự  kiện lịch sử, hãy chứng minh cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)  ở  Trung  Quốc là một cuộc “cách mạng tư sản không triệt để”. Anh (chị) đánh giá như thế nào về nhân vật Viên Thế  Khải? Câu 142. Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh chống đế  quốc phong kiến, chống xâm lược   của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. (theo mẫu sau) Khởi nghĩa  Phong trào  Phong trào Nội dung Thái bình Thiên quốc Duy tân Mậu Tuất  Nghĩa Hòa đoàn Diễn biến chính Lãnh đạo Lực lượng Tính chất Kết quả , ý nghĩa Câu 143. Lập niên biểu về  phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế  quốc, chống   phong kiến từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Từ đó, rút ra nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân   dân Trung Quốc trong thời kì này. Từ  sau thế  kỉ  XIX, các nước   Câu 144. Quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á vào cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ  17. CÁC NƯỚC  đế quốc mở  rộng và thống trị   XX diễn ra như thế nào? Tại sao trong hoàn cảnh khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX,   ĐÔNG NAM Á  khu   vực   Đông   Nam   Á.   Hầu   Xiêm lại là nước duy nhất không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây? hết   các   nước   trong   khu   vực   (Cuối thế kỉ XIX –  Câu 145. Hãy nêu nêu những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan  đều  trở   thành  thuộc   địa,   trừ   đầu thế kỉ XX). Xiêm   là   giữ   được   độc   lập   của nhân dân Inđônêxia cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?  Trang 16
 17. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại nhưng phụ  thuộc nước ngoài   Câu 146. Lập bảng so sánh hai xu hướng: cải cách của Hôxê Ridan và bạo động của Bôniphaxiô, theo  về nhiều mặt. Sự xâm lược và   các nội dung sau: lãnh đạo, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh, chủ  trương đấu tranh, kết quả  và ý   đô hộ của thực dân đã gây nên   nghĩa. những chuyển biến lớn trong   Câu 147. Cho biết diễn biến và tính chất của cuộc Cách mạng năm 1896 ở Philíppin. Âm mưu và thủ  xã   hội   ở   Đông   Nam   Á,   đưa   đến   những   phong   trào   đấu   đoạn của đế quốc Mĩ đối với Philípin như thế nào? tranh mạnh mẽ  vì độc lập và   Câu 148. Trình   bày   diễn   biến   chính   các   cuộc   khởi   nghĩa   chống   thực   dân   Pháp   của   nông   dân  tiến bộ xã hội. Campuchia. Sự đoàn kết đấu tranh giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia thể  hiện như thế nào   trong các cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa và Pucômbô? Câu 149. Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào. Cuộc   khởi nghĩa của Ong Kẹo và Commađam diễn ra như thế nào? Câu 150. Qua việc trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân   Campuchia và Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ  XX, anh (chị) có nhận xét chung như  thế  nào về  phong trào  đấu tranh của nhân dân hai nước này?   Câu 151. Trình bày những biện pháp cải cách của Rama IV và Rama V. Cho biết tính chất, kết quả và   ý nghĩa của những cải cách này đối với sự phát triển của Vương quốc Xiêm. Câu 152. Tại sao trong những điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự Việt   Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế  kỉ  XX, vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư  tưởng cải cách,   trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá? Câu 153. Hãy nêu những nét lớn về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á vào cuối  thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Tại sao những phong trào này đều bị thất bại? Nếu   thế   kỉ   XVIII   thế   giới   Câu 154. So sánh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi và các nước Mĩ Latinh  18. CÁC NƯỚC  chứng kiến sự  thắng thế  của   thời cận đại về  mục tiêu, hình thức, giai cấp lãnh đạo và kết cục. Đánh giá ưu điểm và hạn chế  của các  CHÂU PHI, MĨ  chủ  nghĩa tư  bản đối với chế   phong trào. Liên hệ cuộc đấu tranh của các nước châu Á thời điểm này và nêu nhận xét điểm giống và khác   độ  phong kiến, thì thế  kỉ  XIX   LATINH THỜI  nhau. là   thế   kỉ   tăng   cường   xâm   CẬN ĐẠI chiếm   thuộc   đại   của   các   Câu 155. Trình bày nét lớn của lịch sử châu Phi từ thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? nước   tư   bản   Âu   ­   Mĩ.   Cũng   Câu 156. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi trong   như  châu Á, châu Phi và khu   thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi  vực   Mĩ   Latinh   không   tránh   trong giai đoạn này. khỏi cơn lốc xâm lược đó.  Câu 157. Vì   sao  vùng   Trung,   Nam   Mĩ   và   một   phần  Bắc   Mĩ   (Mêhicô)   được   gọi   là   “khu   vực   Mĩ  Latinh”? Trình bày những nét cơ bản về sự xâm lược của thực dân châu Âu vào khu vực Mĩ Latinh. Câu 158. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX? Câu 159. Phân tích nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các   nước châu Phi cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Trang 17
 18. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 160. Đánh giá thắng lợi của các nước Mĩ Latinh? Theo anh (chị), những thắng lợi đó có triệt để  không? Vì sao? Câu 161. Anh (chị) biết gì về chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô la” của Mĩ? Âm mưu  chính sách của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh như thế nào? Từ năm 1914 – 1918 nhân loại   Câu 162. Sự kiện nào châm ngòi cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Trình bày và   19. CHIẾN TRANH  đã   trải   qua   một   cuộc   chiến   phân tích nội dung sự kiện đó. THẾ GIỚI THỨ  tranh   thế   giới   tàn   khốc,   lôi   Câu 163. Trình bày những đặc điểm nổi bật trong quan hệ Quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế  kỉ  XX.  cuốn   hàng   chục   nước   tham   NHẤT (1914 –  Hãy nêu nội dung cơ bản của các hiệp ước dẫn đến sự hình thành hai khối đế quốc trong quan hệ quốc tế   gia,   lan   rộng   khắp   các   châu   1918) lục, tàn phá nhiều nước, gây   cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.  nên   những   thiệt   hại   lớn   về   Câu 164.  Xác định tên sự  kiện cho phù hợp với thời gian: 1882, 1907, 1904 – 1905, 28 – 6 – 1914,   người và của.  28 – 7 – 1914. Trình bày và phân tích những sự kiện nào sẽ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 165. Ai là thủ phạm của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất  ? Thái độ của nhân dân các nước đối  với cuộc chiến tranh này? Câu 166. Trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất   và phân tích tính chất, kết quả của cuộc chiến tranh này. (Đề thi Olympic, khối 11, năm 2001) Câu 167. Dưới đây là bảng kê các cột mốc thời gian quan trọng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất ,   hãy điền tên các sự kiện cho phù hợp: Thời gian Sự kiện 28 – 6 – 1914 28 – 7 – 1914  01 – 8 – 1914  03 – 8 – 1914  04 – 8 – 1914  09 – 11 – 1914  11 – 11 – 1914  28 – 6 – 1919 (Đề thi Olympic, khối 11, năm 2004) Câu 168. Vì sao, Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất muộn? Câu 169. Sự  kiện nào diễn ra ngoài mong muốn của các nước đế  quốc và tác động của sự  kiện đó  đến tiến trình của chiến tranh? Câu 170. Trình bày diễn biến và kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất  (1914 – 1918).  Hãy  Trang 18
 19. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại giải thích nhận xét của Lênin về Chiến tranh thế giới thứ nhất: “...Trong cuộc chiến tranh này, chín mươi   chín phần trăm là phi nghĩa...” Câu 171. Dựa vào nguyên nhân, tính chất và kết quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất , hãy làm   rõ nhận định “Chiến tranh thế  giới thứ  nhất là kết quả  lôgíc giữa mâu thuẫn các nước đế  quốc, là cuộc   chiến tranh đế quốc lớn, gây nhiều tai hoạ cho nhân loại”. Câu 172. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy chứng minh: Chiến tranh thế giới thứ nhất là   cách giải quyết hợp quy luật về mẫu thuẫn giữa các nước đế  quốc với đế  quốc và chiến tranh tạo thêm   điều kiện cho cách mạng với thắng lợi ở khâu yếu nhất của hệ thống đế quốc. Câu 173. Nêu các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và kết quả của   nó. Câu 174. Trình bày tính chất và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất . Vì sao nói nền hoà bình   do Hiệp ước Vécxai đem lại không phải là một nền hoà bình công bằng và bền vững? Câu 175. Phân tích sách lược của Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đối với cuộc Chiến tranh thế  giới   thứ nhất (1914 – 1918). Câu 176. Đánh giá về cục diện thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Cuộc Chiến   tranh thế giới thứ nhất  đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam như thế nào? Những  biến  động  lịch  sử   từ   Câu 177. Tại sao đầu thời cận đại nền văn hóa thế  giới nhất là ở  châu Âu có điều kiện phát triển?   20. NHỮNG  đầu   thời   cận   đại   đến   cuối   Trình bày những thành tựu về văn học, nghệ thuật đầu thời kì cận đại đến giữa thế kỉ XIX. THÀNH TỰU VĂN  thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã   Câu 178. Những thành tựu văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX – đến đầu thế kỉ XX và tác dụng của   tác   động   mạnh   mẽ   đến   tình   HOÁ THỜI CẬN  nó? hình văn hoá. Nhiều thành tựu   ĐẠI đã đạt được trong các lĩnh vực   Câu 179. Trình bày những hiểu biết về những trào lưu tư tưởng tiến bộ thời cận đại và sự ra đời chủ  văn   hoá   –   nghệ   thuật,   tư   nghĩa xã hội khoa học. tưởng. Câu 180. Lập bảng hệ thống kiến thức về thành tựu của văn hoá thời cận đại (với các nhà văn hoá và  trào lưu tư tưởng tiến bộ). Câu 181. Đánh dấu những mốc thời gian gắn liền với những sự kiện cơ bản của lịch sử thế gi ới cận   21. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI đại vào đường trục thời gian cho dưới đây: Câu 182. Nguyên nhân sâu xa và tóm lược diễn biến chính của các cuộc cách mạng tư sản thời cận   đại. Đánh giá vai trò của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của   các nước tư bản Âu – Mĩ. Trang 19
 20. Phần lịch sử thế giới cận – hiện đại Câu 183. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại có những điểm chung và điểm gì khác biệt gì? Câu 184. Lập bảng so sánh “Tuyên ngôn độc lập” của Mĩ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”  cuả  Pháp về thời gian ra đời, tên người soạn thảo, nội dung cơ bản, mặt tích cực và hạn chế của hai bản   Tuyên ngôn.  Câu 185. Hãy cho biết những sự kiện lịch sử sau đây diễn ra  ở nước nào trong thời kỳ thứ nhất của   lịch sử thế giới cận đại. Đánh dấu (X) vào cột có tên nước đó. (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2005) Câu 186. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Hệ  quả tất yếu của   những mâu thuẫn đó là gì? Câu 187. Đánh giá mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản và chủ nghĩa tư bản.  Câu 188. Khái quát tình hình các nước tư bản Âu – Mĩ cuối thế  kỉ  XIX đầu thế  kỉ  XX. Hãy liên hệ  với tình hình Việt Nam giai đoạn này để làm rõ hơn đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc. Câu 189. Dấu hiệu nào chứng tỏ chủ nghĩa tư bản chuyển sang đế quốc chủ nghĩa? Câu 190. Nêu nguyên nhân bùng nổ, hình thức đấu tranh và các sự  kiện cơ bản đánh dấu bước phát  triển của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XVIII, XIX. Câu 191. Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăngghen và Lênin về sứ mệnh lịch   sử của giai cấp công nhân. Câu 192. Nhận xét khái quát về phong trào công nhân quốc tế từ thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Hãy liên   hệ với phong trào công nhân Việt Nam để thấy rõ tình cảnh của giai cấp công nhân dưới sự đàn áp và bóc  lột của tư sản và quy luật “có áp bức có đấu tranh”. Câu 193. Nhật xét khái quát tình hình châu Á từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Hãy liên hệ tình  hình Việt Nam để  thấy sự phát triển của mỗi quốc gia có những nét riêng song không nằm ngoài quy luật   chung của khu vực và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. Câu 194. Trên cơ sở sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở Á, Phi, Mĩ Latinh, hãy giải thích  Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản