Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện

Chia sẻ: Nguyen Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
460
lượt xem
149
download

Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện

  1. Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện Giáo viên soạn: Lê Đình Tâm PHẦN I CÁCH SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX500MS VÀ FX 570MS ĐỂ THAO TÁC VỚI SỐ PHỨC TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN. I. CÁCH SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX - 500MS. - Đối với máy tính Casio Fx - 500MS thì ta chỉ thực hiện được việc chuyển đổi qua lại giữa các dạng số phức (từ mũ sang đại số và từ đại số sang mũ) còn việc tính toán cộng, trừ nhân chia bằng số phức thì không thực hiện được. - Nếu muốn thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức trên máy tính Casio Fx - 500MS thì ta phải nâng cấp lên thành máy tính Casio Fx - 570MS. Để nâng cấp lên thành máy tính Casio Fx - 570MS thì ta tham khảo ở phần sau. 1. Cách chuyển đổi số phức từ dạng số mũ sang dạng đại số ( Z = r.ej => Z = a + jb). - Ấn phím ON để mở máy => Ấn r(modul)  (argumen) Màn hình hiện kết quả: a. => Ấn tiếp Màn hình hiện kết quả: b. => Ấn , Ta có kết quả: a, b. Ví dụ1: Chuyển số phức ở dạng số mũ Z = 2.ej60 Sang dạng đại số. => Ấn 2 60 Màn hình hiện kết quả: a = 1. => Ấn tiếp Màn hình hiện kết quả: b = 1,73. => Ấn , Ta có kết quả: a = 1, b = 1,73. j60 => Z = 2.e = 1 + j1,73 2. Cách chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang dạng số mũ ( Z = a + jb => Z = r.ej). => Ấn a b Màn hình hiện kết quả: r. => Ấn tiếp Màn hình hiện kết quả: . => Ấn , Ta có kết quả: r,. Ví dụ 2: Chuyển số phức ở dạng đại số Z = 1 + j sang dạng số mũ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 1
  2. Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện Giáo viên soạn: Lê Đình Tâm => Ấn 1 3 Màn hình hiện kết quả: r = 2. => Ấn tiếp Màn hình hiện kết quả:  = 60. => Ấn , Ta có kết quả: r = 2,  = 60. => Z =1+j = 2ej60 II. CÁCH SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX - 570MS. - Máy tính Casio Fx - 570MS có 2 chế độ để thực hiện với số phức, * Chế độ COMP: Chỉ thực hiện với số phức giống như Casio Fx - 500MS. * Chế độ CMPLX: Chế độ số phức, ở chế độ này ta có thể thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia đối với số phức. - Để chuyển máy tính sang chế độ số phức ta thực hiện như sau: * Ấn ON để mở máy, ấn (CMPLX), trên màn hình sẽ xuất hiện chữ CMPLX báo rằng máy tính đã chuyển sang chế độ tính với các số phức. - Ở trên màn hình hiển thị nó thường hiển thị mặc định là số phức ở dạng đại số. 1. Cách chuyển đổi số phức từ dạng số mũ sang dạng đại số ( Z = r.ej => Z = a + jb). Cách 1: - Ấn Màn hình hiện kết quả: a. - Ấn Màn hình hiện kết quả: bi. - Ấn Ta có kết quả: a, bi. Cách 2: Dựa vào đặc điểm màn hình hiển thị thường hiển thị số phức ở dạng đại số. - Ấn Màn hình hiện kết quả: a. - Ấn Màn hình hiện kết quả: bi. - Ấn Ta có kết quả: a, bi. Ví dụ 4: Chuyển số phức ở dạng số mũ Z = 2.ej60 Sang dạng đại số. - Ấn 2 60 Màn hình hiện kết quả: a = 1. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 1,732 i. - Ấn Ta có kết quả: a = 1, b = 1,732i. j60 => Z = 2.e = 1 + j1,73 2. Cách chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang dạng số mũ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 2
  3. Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện Giáo viên soạn: Lê Đình Tâm ( Z = a + jb => Z = r.ej) - Ấn Màn hình hiện kết quả: r. - Ấn Màn hình hiện kết quả: . - Ấn Ta có kết quả: r, . Ví dụ 5: Chuyển số phức ở dạng đại số Z = 3 + j4 sang dạng số mũ - Ấn 3 4 Màn hình hiện kết quả: r = 5. - Ấn Màn hình hiện kết quả:  = 53,13. - Ấn Ta có kết quả: r = 5,  = 53,13. => Z = 3 + j4 = 5ej53,13 3. Phép cộng, trừ số phức. a. Phép cộng 2 số phức. Ví dụ 6: Thực hiện phép tính sau: (1 - j2) + (3 + j4) = ? - Ấn 1 2 3 4 Màn hình hiện kết quả: a = 4. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 2i. - Ấn Ta có kết quả: a = 4, b = 2i. * (1 - j2) + (3 + j4) = 4 + j2 Ví dụ 7: Thực hiện phép tính sau: 2ej60 + (3 + j4) = ? - Ấn 2 60 3 4 Màn hình hiện kết quả: a = 4. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 5,732 i. - Ấn Ta có kết quả: a = 4, b =5,732i. * 2ej60 + (3 + j4) = 4 + j5,732 Ví dụ 8: Thực hiện phép tính sau: 2ej60 + 5ej45 = ? Ấn 2 60 5 45 Màn hình hiện kết quả: a = 4,53555. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 5,2675i. - Ấn Ta có kết quả: a = 4,53555; b =5,2675i. * 2ej60 + 5ej45 = 4,5355 +j5,2675 b. Phép trừ 2 số phức. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 3
  4. Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện Giáo viên soạn: Lê Đình Tâm - Phép trừ hai số phức cũng được thực hiện tương tự như trên chỉ cần thay việc ấn nút đối với phép cộng bằng việc ấn nút đối với phép trừ và phải dùng dấu mở ngoặc đơn và đóng ngoặc đơn sau dấu trừ. 3. Phép nhân, chia số phức. a. Phép nhân 2 số phức. Ví dụ 9: Thực hiện phép tính sau: (1 - j2) x (3 + j4) = ? - Ấn 1 2 3 4 Màn hình hiện kết quả: a = 11. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = - 2 i. - Ấn Ta có kết quả: a = 11, b = - 2i. * (1 - j2) x (3 + j4) = 11 - j2 = 11,18e-j10,3 Ví dụ 10: Thực hiện phép tính sau: 2ej60 x (3 + j4) = ? - Ấn 2 60 3 4 Màn hình hiện kết quả: a = -20,784. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 12i. - Ấn Ta có kết quả: a = -20.784, b =12 i. * 2e x (3 + j4) = -20,784 + j12 = 24ej150 j60 Ví dụ 11: Thực hiện phép tính sau: 2ej60 x 5ej45 = ? Ấn 2 60 5 45 Màn hình hiện kết quả: a = -2,588. - Ấn Màn hình hiện kết quả: b = 9,659 i. - Ấn Ta có kết quả: a = -2,588; b =9,659i. * 2ej60 x 5ej45 = -2,588 +j9,659 = 10ej105 b. Phép chia 2 số phức. Phép trừ hai số phức cũng được thực hiện tương tự như trên chỉ cần thay việc ấn nút đối với phép nhân bằng việc ấn nút đối với phép chia. III. CÁCH NÂNG CẤP MÁY TÍNH CASIO FX 500MS THÀNH FX570MS Cách nâng cấp này chỉ sử dụng cho máy tính Casio Fx500MS chính hãng và Dùng cho máy có hiện chữ 2500000000004 khi ấn đồng thời tổ hợp 3 phím và 4 lần ấn phím . Các thao tác chuyển đổi như sau: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 4
  5. Ứng dụng số phức trong Kỹ thuật điện Giáo viên soạn: Lê Đình Tâm Cách 1: Ấn Ấn (41 lần) cho đến khi màn hình hiện chữ Data Full Ấn Ấn cho đến khi không thể ấn được nữa. Ấn (màn hình hiện chữ Data Full) Ấn Ấn lần lượt (chậm) cho đến khi màn hình chỉ còn con trỏ và mũi tên chỉ qua trái (← −). Ấn tiếp Cách 2: Ấn Ấn (41 lần) cho đến khi màn hình hiện chữ Data Full Ấn Ấn Cho đến khi không ấn được nữa (số cuối cùng là số 4) Ấn (màn hình hiện chữ Data Full) Ấn (màn hình hiện chữ Math Error) Ấn Chú ý: - Sự chuyển đổi chỉ thành công khi ta ấn đúng các phím theo các thao tác trên, nếu sai ở một thao tác bất kỳ thì ta phải thực hiện lại từ đầu. - Khi chuyển đổi thành công máy có chức năng như máy Casio fx570MS để thực hiện với số phức. Có một số máy khi ta ấn phím hoặc để máy tự tắt thì máy sẽ trở lại máy Casio fx500MS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản