Vẽ đường tròn với AUTOCAD 2002 phần 2

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
135
lượt xem
47
download

Vẽ đường tròn với AUTOCAD 2002 phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên dòng lệnh Command xuất hiện những dòng lệnh Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: sau mỗi lần nhấn phím Enter. Dòng lệnh này yêu cầu chọn tâm đường tròn bằng cách di chuyển con trỏ vào đường thẳng thấy xuất hiện một tam giác màu vàng và nhấp chuột để chọn điểm này tâm đường tròn. Specify radius of circle or [Diameter] : dòng lệnh này yêu cầu bán kính hoặc đường kính của đường tròn, nếu chọn bán kính hãy nhập số vào từ bàn phím. Nhập số xong nhấn phím Enter....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ đường tròn với AUTOCAD 2002 phần 2

 1. VẼ ĐƯỜNG TRÒN VỚI AUTOCAD 2002 Trên dòng lệnh Command xuất hiện những dòng lệnh Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: sau mỗi lần nhấn phím Enter. Dòng lệnh này yêu cầu chọn tâm đường tròn bằng cách di chuyển con trỏ vào đường thẳng thấy xuất hiện một tam giác màu vàng và nhấp chuột để chọn điểm này tâm đường tròn. Specify radius of circle or [Diameter] : dòng lệnh này yêu cầu bán kính hoặc đường kính của đường tròn, nếu chọn bán kính hãy nhập số vào từ bàn phím. Nhập số xong nhấn phím Enter. Còn nếu chọn đường kính thì nhập chữ D (chữ in hoa hoặc chữ thường đều được) từ bàn phím, nhập chữ D xong nhấn phím Enter => xuất hiện dòng lệnh Specify diameter of circle : dòng lệnh này yêu cầu nhập bán kính là bao nhiêu, nhập bán kính từ bàn phím. Nhập đường kính xong nhấn phím Enter. Ví dụ ở đường tròn đang vẽ này chọn cách nhập đường kính, và đường kính 120. Bước 10: Sau khi vẽ xong đường tròn đường kính 120 xong hãy vẽ tiếp đường tròn có bán kính là 20, để vẽ đường tròn này thì đầu tiên phải chọn lệnh Circle sau đó di chuyển con trỏ chuột vào đường thẳng, một tam giác màu vàng xuất hiện và nhấp chọn điểm này là tâm đường tròn. Dòng lệnh Specify radius of circle or [Diameter] : xuất hiện nhập số 20 từ bàn phím sau đó nhấn phím Enter. Bước 11:
 2. Nhấp chuột phải vào ô OSNAP và chọn Settings. Hộp thoại Drafting Settings xuất hiện, Trong hộp thoại này đánh dấu(vào mục Intersection. Đánh dầu bằng cách nhấp chuột vào ô vuông phía trước Intersection. Đánh dấu xong nhấp chuột vào nút OK. Bước 12: Chọn lệnh vẽ đường tròn bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng circle trên thanh công cụ. Trên dòng lệnh Command xuất hiện những dòng lệnh sau mỗi lần Enter. Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ở dòng lệnh này nhập 2p từ bàn phím để chọn vẽ đường tròn đi qua hai điểm. Nhập xong nhấn phím Enter và di chuyển con trỏ chuột vào chỗ giao điểm của đường tròn lớn với đường thẳng ở bên trái thấy xuất hiện một dấu thập chéo màu vàng, nhấp chuột để chọn điểm này là điểm 1. Sau khi chọn điểm 1 xong di chuyển con trỏ vào chỗ giao điểm của đường tròn nhỏ với đường thẳng ở bên trái, thấy xuất hiện một dấu thập màu vàng và nhấp chuột trái để chọn điểm này là điểm 2.
 3. Bước 13: Thực hiện tương tự như đường tròn nhỏ ở bên trái để vẽ đường tròn nhỏ bên phải. Bước 14: Mở chế độ OSNAP là chế độ tiếp xúc Tangent, để mở được chế độ này thì đánh dấu(vào mục Tangent.
 4. Bước 15: Chọn lệnh vẽ đường tròn và quan sát dòng lệnh ở dưới đáy màn hình: Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ở dòng lệnh này nhập chữ 3p từ bàn phím để chọn vẽ đường tròn đi qua 3 điểm. Nhập xong di chuyển con trỏ vào đường tròn nhỏ bên trái một dấu tròn màu vàng xuất hiện hãy nhấp chuột trái để chọn điểm này là điểm 1. Chọn xong điểm 1 di chuyển con trỏ chuột vào đường tròn nhỏ ở giữa khi thấy xuất hiện dấu màu vàng và nhấp chọn điểm này là điểm 2. Khi chọn xong điểm 2 tiếp tục di chuyển con trỏ chuột vào đường tròn lớn để cho xuất hiện dấu màu vàng và nhấp chọn điểm này là điểm 3. Bước 16: Thực hiện như thao tác vẽ đường tròn vừa vẽ ở bước trên để vẽ những đường tròn còn lại. Bước 17: Ghi kích thước cho đường tròn lớn.
 5. Để ghi kích thước cho đường tròn lớn hãy nhấp chuột vào trình đơn Dimension > Diameter. Sau khi chọn lệnh Diameter xong nhấp chuột vào đường tròn lớn để ghi kích thước. Sau đó di chuyển con trỏ chuột ra phía ngoài đường tròn để chọn vị trí đặt đường kích thước. Bước 18: Hiệu chỉnh đường kích thước. Muốn hiệu chỉnh đường kích thước chọn Dimension > Style. Xuất hiện hộp thoại Dimension Style Manager, nhấp chuột vào nút Modify để thực hiện những khai báo kế tiếp cho việc hiệu chỉnh.
 6. • Current Dimstyle: Tên của Dimension Style hiện tại. • Style: Danh sách các Dimesion Style đang có trong bản vẽ. • List: Liệt kê Style (All Styles: Liệt kê toàn bộ; Styles in Use: Liệt kê các Style đang sử dụng). • Don’t list Stylé in Xrefs: Không liệt kê các Style của bản vẽ Xrefs. • Set Current: Định Style nào là hiện tại (sử dụng). • New: Tạo mới Dimension Style. • Modify: Hiệu chỉnh Dimension Style đang chọn và ghi những thay đổi vào Dimension Style. • Override: Tương tự như Modify nhưng những thay đổi không ghi vào Style mà được áp dụng cho các Dimension sắp sửa vẽ. • Compare: So sánh những khác nhau giữa hai Style hoặc xem các giá trị của 1 Style. Sau khi nhấp chọn Modify thì xuất hiện hộp thoại Modify Dimension Style, trong hộp thoại này nhấp chuột vào Lines and Arrows và khai báo ở mục Color của Dimension Lines là Green bằng cách nhấp chuột vào tam giác thì một danh sách màu sổ xuống và chọn Green. Thực hiện tương tự cho Exntension Lines nhưng màu là Blue. Khai báo ở trong mục 1st của Arrowheads là Open 30 bằng cách nhấp chuột vào ô tam giác thì một danh sách sổ xuống, trong danh sách này chọn Open 30. Còn Arrow size là 3.5 bằng cách di chuyển con trỏ vào ô 2.5 và bôi đen sau đó sửa lại là 3.5.
 7. + Dimension Lines:   •         Color: màu của đường Dimension.  •         Lineweight: chiều rộng nét in của Dimesion line.  •         Extend Beyond Ticks: khoảng cách dư ra của Dimension Line khi dùng mũi tên dạng que.  •         Baseline Spacing: khoảng cách giữa 2 Dimension Line khi dùng lệnh DimBaseline.  •         Suppress: Khi được chọn sẽ không vẽ đường Dimension đó.  + Extension Lines:   •         Color: Màu của đường Extension.  •         Lineweight: Chiều rộng nét in của Extension Line.  •         Extend Beyond Dim Lines: Khoảng cách nhô lên của đường Extension so với đường Dimension.  •         Offset From Origin: Khoảng cách hở ra của đường Extension so với điểm ta chọn đo trên vật thể.  •         Suppress: Khi được chọn sẽ không vẽ đường Extension đó.  + Arrowheads:   •         1st: Dạng đầu mũi tên thứ 1.  •         2nd: Dạng đầu mũi tên thứ 2. 
 8. •         Arrow size: Kích thước đầu mũi tên.  Khi khai báo xong ở Lines and Arrows nhấp chuột vào nhãn Text và khai báo ở Text Color là Red bằng cách nhấp chuột vào tam giác của Text Color, một danh sách màu sổ xuống và nhấp chọn Red. Text height là 4.5 (đưa chuột vào số 2.5 rồi bôi đen và sửa lại là 4.5).  Đánh dấu vào mục ISO Standard trong phần Text Alignmend.    * TEXT APPEARANCE  •         Text Style: Chọn Style cho số đo kích thước (Style này phải tạo ra hay hiệu chỉnh từ Text Style, trong hộp thoại trên đang dùng Text Style mặc định của Autocad 2000).  •         Text Color: màu của Text ( màu của số đo kích thước).  •         Text Height: định độ cao của Text.  •         Fraction height scale: tỷ số giữa độ cao của dung sai và Text.  •         Draw Frame around text: đóng hộp text.        TEXT PLACEMENT:   •         Vertical: vị trí Text theo phương đứng.  Centered: Text nằm chính giữa đường Dimension.   Above: Text nằm phía trên đường Dimension. 
 9. Outside: Text nằm phía ngoài đường Dimension.  JIS: tương tự như Above.  •         Horizontal: vị trí Text theo chiều ngang.  Centered: Text nằm chính giữa hai đường Extension.  1st Extension Line: Text nằm bên đường Extension thứ nhất.  2nd Extension Line: Text nằm bên đường Extension thứ hai.  Over 1st Extension Line: Text nằm trên đường Extension thứ nhất  Over 2nd Extension Line: Text nằm trên đường Extension thứ hai.  •          Offset From Dimension Line: khoảng hở giữa Text và Dimension line hoặc đường cao Text.  •         TEXT ALIGNMENT:  •         Horizontal: Text luôn luôn nằm ngang.  •         Aligned With Dimension Line: Text luôn luôn nằm nghiêng theo Dimension Line.  •         ISO Standard: Text nghiêng theo Dimension Line khi Text nằm bên trong 2 đường Extension. Text nằm ngang khi Text nằm bên ngoài đường Extension.  Sau khi khai báo ở Text nhấp chuột vào Fit và bỏ dấu(ở Always Keep Text Between Ext Lines bằng cách nhấp chuột vào mục chữ này.    
 10. FIT OPTIONS:   Khi đủ chỗ, Text và đầu mũi tên luôn luôn ở trong giữa hai đường Extension, nhưng khi không đủ chỗ vị trí Text và đầu mũi tên sẽ phụ thuộc vào việc ta khai báo Fit Option.  •         Either the Text or the Arrow, Whichever Fits Best: Nếu chỉ đủ chỗ cho Text thì Text sẽ nằm trong, nếu chỉ đủ chỗ cho đầu mũi tên thì đầu mũi tên sẽ nằm trong.  •          Arrow: nếu chỉ đủ chỗ cho đầu mũi tên thì đầu mũi tên nằm trong và Text nằm ngoài.  •         Text: nếu chỉ đủ chỗ cho Text thì Text nằm trong và đầu mũi tên nằm ngoài.  •         Both Text and Arrows: nếu không đủ chỗ thì Text và đầu mũi tên đều nằm ngoài, bên điểm 2nd.  •          Always Keep Text Between Ext Lines: Text luôn luôn ở trong giữa hai đường Extension.  •         Suppress Arrow if They Don’t Fit inside Extension Lines: nếu được đánh dấu thì loại bỏ đầu mũi tên nếu không đủ chỗ.        TEXT PLACEMENT:  •         Beside the dimension line: Text nằm bên cạnh phía điểm số 2.  •          Over the dimension line, with a leader: Text sẽ nằm trên Dimension và có đường nối Leader.  •         Over the dimension line, without a leader: Text sẽ nằm trên Dimension và không có đường nối Leader từ Dimension Line đến Text.        SCALE FOR DIMENSION FEATURES:   •         Use overall ocale of: Hệ số tỷ lệ cho toàn cục.  •         Scale dimension to layout (paperspare): Hệ số tỷ lệ theo tỷ lệ giữa không gian mô hình và không gian giấy.        FINE TUNING:  •         Place text manually when dimensioning: khi được chọn, sẽ bỏ qua phần Horizontal Justification và vị trí của Text phụ thuộc vào lúc ta vẽ Dimension.  •          Always draw dim line between ext lines: khi được chọn sẽ vẽ Dimension Line khi Text nằm bên ngoài.  Khai báo xong ở Fit nhấp chuột vào nút OK.   Sau khi nhấp OK hãy quay về hộp thoại Diemension Style Manager, nhấp chuột vào Close để đóng hộp thoại này lại.  Đến đây bạn đã vẽ xong toàn bộ hình.  Để giữ lại những gì đã vẽ hãy nhấp chuột vào trình đơn File > Save hoặc nhấp vào biểu tượng Save (biểu tượng này có hình dạng đĩa mềm). 
 11.     Sau khi nhấp chọn lệnh thì xuất hiện hộp thoại Save, trong hộp thoại này ta đặt tên cho bản vẽ ở File name và chọn thư mục lưu bản vẽ ở Save in. 
 12.   Chúc bạn thành công !  
Đồng bộ tài khoản