intTypePromotion=1

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Chia sẻ: Võ Minh Thi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

1
1.281
lượt xem
51
download

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, sự lớn mạnh về kinh tế qua quá trình nhất thể hóa và những bước tiến tới một liên minh chính trị đã và đang đem lại cho EU một sức mạnh kinh tế và chính trị rất lớn trên thế giới. EU ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu. Vai trò kinh tế của EU trên trường quốc tế được thể hiện trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh có tốc độ tăng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

  1. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới: Trong những năm qua, sự lớn mạnh về kinh tế qua quá trình nh ất th ể hóa và những bước tiến tới một liên minh chính trị đã và đang đem l ại cho EU m ột s ức mạnh kinh tế và chính trị rất lớn trên thế giới. EU ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn c ầu. Vai trò kinh t ế c ủa EU trên trường quốc tế được thể hiện trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh có tốc độ tăng trưởng kinh t ế khá ổn đ ịnh. Năm 1998, trong khi cơn bão tài chính tiền tệ làm nghiêng ngả nền kinh tế th ế giới thì EU – khu vực ít bị ảnh hưởng của khủng hoảng - v ẫn ti ếp t ục phát triển. Sự ổn định của kinh tế EU được xem là một trong các nhân t ố chính giúp cho nền kinh tế thế giới tránh được nguy cơ suy thoái toàn cầu. Hiện nay, EU và Hoa Kỳ là hai thực thể kinh tế lớn nhất th ế giới có ảnh h ưởng r ất l ớn đ ến tr ật tự kinh tế quốc tế và chi phối xu hướng phát triển thương mại toàn cầu. Tính gộp lại, hiện EU và Hoa Kỳ đang chiếm hơn một nửa kim ngạch thương m ại và GDP toàn cầu. Hai thực thể kinh tế lớn nh ất th ế giới này đã thi ết l ập ph ần l ớn các luật lệ thương mại và tài chính quốc tế thông qua một loạt các thể chế quốc tế như G8, WTO, IMF, và WB, nơi mà cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ góp phần lớn vốn. Về tổng GDP năm 2002, chỉ riêng EU 15 là 8.562 tỉ USD, nếu c ộng g ộp c ủa 10 nước CEEC là thành viên mới EU nữa thì tổng GDP c ủa EU 25 là 8.972 t ỉ USD, (GDP của Hoa Kỳ là 11 ngàn tỉ USD). Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa (không kể nội khối) năm 2002 của EU 15 đạt 938,9 tỉ USD, đứng đầu th ế gi ới v ề trị giá xuất khẩu hàng hóa, chiếm 14,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa c ủa th ế gi ới, tỷ trọng này của Hoa Kỳ là 10,8% và của Nhật Bản là 6,5%. EU đứng thứ hai thế giới về tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nh ập kh ẩu là 931,3 t ỉ USD, chiếm 13,9 trị giá nhập khẩu của thế giới, tỷ trọng này c ủa Hoa Kỳ là 18,0 và của Nhật Bản là 5,0%. Về thương mại dịch vụ qua biên giới năm 2002, EU 15 xuất khẩu 673,3 t ỉ USD, đứng đầu thế giới, chiếm 43,8% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ toàn th ế giới, gấp 10 lần Nhật Bản, tỷ trọng này của Hoa Kỳ và Nhật Bản là 17,4% và 4,2%. Về nhập khẩu dịch vụ của EU năm 2002 là 650,9 t ỉ USD, cũng đ ứng đ ầu thế giới với tỷ trọng là 42,7%, tỷ trọng này của Hoa Kỳ và Nh ật B ản là 14,3% à 6,9 %. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của EU (không kể đầu tư nội kh ối) chiếm 47% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn thế giới và thu hút 20% FDI toàn thế giới từ bên ngoài vào EU. EU nắm 1.549 tỉ euro cổ phiếu đầu t ư trực tiếp nước ngoài, gấp rưỡi Hoa Kỳ. Nếu tính gộp cả CEEC thì kim ng ạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của EU 25 sẽ gần 1.800 tỉ USD, chi ếm 22,6%
  2. tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới; kim ngạch nh ập khẩu hàng hóa và dịch vụ của EU 25 khoảng 1.800 tỉ USD, b ằng 21,9% kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của toàn thế giới. EU đang muốn thể hiện một vai trò như người lãnh đạo đối với các thành viên trong WTO do tầm quan trọng của EU trong thương mại và nền kinh tế thế giới. EU là người khởi xướng nhiều sáng kiến trong việc xây dựng các kh ối liên k ết kinh tế khu vực và thế giới, đã phát động trong ch ương trình phát tri ển Doha t ại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư vào tháng 11/2001. EU đã có dấu hi ệu kh ởi đ ộng làm việc với các đối tác thương mại của mình nhằm xây dựng lại lòng tin và s ự hợp tác với các thành viên WTO sau thất bại tại vòng đàm phán thiên niên k ỷ t ại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 3 tổ chức tại Seatle (Hoa Kỳ) EU cũng đang tích cực cải thiện tầm hiểu biết chung trong WTO bằng nh ững biện pháp làm tăng tính minh bạch trong chính sách đối ngoại. EU đang tìm kiếm cơ hội thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa WTO và các t ổ ch ức liên chính phủ khác nhằm làm nổi bật vai trò của mình trong nền kinh tế thế giới. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI EU Hoa Kì Nhật Bản Số dân( triệu người)- 2005 459,7 296,5 127,7 GDP ( tỉ USD) – 2004 12690,5 11667,5 4623,4 Tỉ trọng XK trong GDP ( %) – 26,5 7,0 12,2 2004 Tỉ trọng XK thế giới (%) – 37,7 9,0 6,25 2004
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2