intTypePromotion=1
ADSENSE

Vô hiệu hóa các ổ USB, CD-ROM, Floppy Disk và LS-120 bằng Group Policy

Chia sẻ: Dfsdfs Jjnjknkmn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

72
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vô hiệu hóa các ổ USB, CD-ROM, Floppy Disk và LS-120 bằng Group Policy .Microsoft Group Policy cho phép tạo các file mẫu Administrative Template (.adm) tùy thích để áp dụng cho các thiết lập registry không có sẵn trong chế độ mặc định. Mẫu ADM trong bài viết này cho phép vô hiệu hóa bộ cài các thiết bị trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vô hiệu hóa các ổ USB, CD-ROM, Floppy Disk và LS-120 bằng Group Policy

  1. Vô hiệu hóa các ổ USB, CD-ROM, Floppy Disk và LS-120 bằng Group Policy
  2. Microsoft Group Policy cho phép tạo các file mẫu Administrative Template (.adm) tùy thích để áp dụng cho các thiết lập registry không có sẵn trong chế độ mặc định. Mẫu ADM trong bài viết này cho phép vô hiệu hóa bộ cài các thiết bị trên. Mặc định, Group Policy không tạo diều kiện dễ dàng để vô hiệu hóa các ổ có thể di chuyển như cổng USB, ổ CD-ROM, ổ mềm và ổ mềm công suất cáo LS-120. Tuy nhiên, Group Policy có thể được mở rộng để sử dụng các tùy chọn bằng các mẫu ADM. Mẫu ADM trong bài này cho phép quản trị viên có thể vô hiệu hóa các ổ trên, bảo đảm rằng chúng không thể sử dụng. Cách thức tiến hành Nhập mẫu quản trị này vào Group Policy bằng một file .adm. CLASS MACHINE CATEGORY !!category CATEGORY !!categoryname POLICY !!policynameusb
  3. KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" EXPLAIN !!explaintextusb PART !!labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamecd KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom" EXPLAIN !!explaintextcd PART !!labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 1 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4
  4. END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynameflpy KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk" EXPLAIN !!explaintextflpy PART !!labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamels120 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sfloppy" EXPLAIN !!explaintextls120 PART !!labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED
  5. VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORY END CATEGORY [strings] category="Custom Policy Settings" categoryname="Restrict Drives" policynameusb="Disable USB" policynamecd="Disable CD-ROM" policynameflpy="Disable Floppy" policynamels120="Disable High Capacity Floppy" explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver" explaintextcd="Disables the computers CD-ROM Drive by disabling the
  6. cdrom.sys driver" explaintextflpy="Disables the computers Floppy Drive by disabling the flpydisk.sys driver" explaintextls120="Disables the computers High Capacity Floppy Drive by disabling the sfloppy.sys driver" labeltextusb="Disable USB Ports" labeltextcd="Disable CD-ROM Drive" labeltextflpy="Disable Floppy Drive" labeltextls120="Disable High Capacity Floppy Drive" Enabled="Enabled" Disabled="Disabled" Mẫu này sẽ được duy trì hơn chính sách thực và sẽ tác động lên registry của các máy khách với thiết lập của nó. Nếu mẫu này bị xóa bỏ khỏi Group Policy đã áp dụng nó, registry sẽ thay đổi nó trở lại như cũ. Nếu bạn muốn đảo ngược lại các thiết lập được tạo ra bởi mẫu này, các đơn giản là đảo ngược các tùy chọn sang re- enable cho các ổ. Áp dụng cho các phiên bản dưới đây của Windows • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  7. • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86) • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86) • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2