Ways of Utilizing XML in .NET

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
7
download

Ways of Utilizing XML in .NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng cách sử dụng cách của XML trong. NET Bạn có thể sử dụng XML từ trong NET trong hàng trăm cách khác nhau.. Danh sách sau đây rõ ra một số những cách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ways of Utilizing XML in .NET

  1. Ways of Utilizing XML in .NET You can utilize XML from within .NET in hundreds of ways. The following list spells out some of those ways. The first three ways will be shown in some of the How-Tos later in this chapter. • Utilizing the XML Document Object Model (DOM) • Reading XML with the XMLReader • Writing XML with the XMLWriter • Validating XML with Schemas • Using XPathNavigator in the .NET Framework • Integrating XML with Relational Data and ADO.NET To use XML, you must use the XML namespaces that are available within .NET.  
Đồng bộ tài khoản