Web Services

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
419
lượt xem
173
download

Web Services

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Web Services Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế và Lập trình Web 2 Nội dung Giới thiệu về Web Service Định nghĩa Web Service Các đặc điểm của Web Service Ví dụ sử dụng Web Service Xét ví dụ dịch vụ tìm kiếm và thống kê dịch vụ Web của alexa và amazon. – Các dịch vụ tìm kiếm thông tin. – Các dịch vụ thống kê tình hình duyệt web. – Các dịch vụ liên quan việc chọn sách. –… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Web Services

 1. Bài giảng môn học Web Services Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế và Lập trình Web 2 © 2007 Khoa Công nghệ thông tin
 2. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Nội dung  Giới thiệu về Web Service  Định nghĩa Web Service  Các đặc điểm của Web Service  Ví dụ sử dụng Web Service © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 3. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Giới thiệu về Web Service  Xét ví dụ dịch vụ tìm kiếm và thống kê dịch vụ Web của alexa và amazon. – Các dịch vụ tìm kiếm thông tin. – Các dịch vụ thống kê tình hình duyệt web. – Các dịch vụ liên quan việc chọn sách. –… © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 4. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Giới thiệu về Web Service  www.amazon.com muốn cung cấp các dịch vụ này cho các đối tác – Các hiệp hội : cung cấp các thông tin cần thiết giúp các hiệp hội này hoạt động hiệu quả hơn. – Nhà cung cấp sản phẩm : nhà cung cấp sản phẩm có thể truy cập các thông tin mới nhất để giúp mình có chiến lược bán hàng tốt hơn. – Developer : giúp họ tạo ra các phần mềm liên quan đến trang amazon. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 5. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Giới thiệu về Web Service  Các dịch vụ này được amazon quyết định chuyển thành Web Service – Tạo các dịch vụ tại server của amazon. – Người dùng đăng ký thành viên. – Truy cập vào các dịch vụ này thông qua giao thức web. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 6. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Web Service  Định nghĩa: – Web Service có thể được mô tả như hàm được triển khai thông qua Web và có thể được gọi từ các ứng dụng thông thường hoặc một web service khác. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 7. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Các đặc điểm của Web Service  Truy cập thông qua giao thức Web.  Web Service được xây dựng dựa trên giao thức SOAP (Simple Object Access Protocol) – SOAP cho phép truyền các thông điệp qua giao thức HTTP. – Sử dụng XML để mô tả dữ liệu. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 8. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Các điểm thuận lợi khi sử dụng Web Service  Cho phép triển khai ứng dụng trong thời gian ngắn.  Tái sử dụng cao. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 9. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Tạo một Web Service sử dụng VS.NET  Tạo một Web Service project © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 10. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)  Tạo Web Method. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 11. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)  Chạy thử Web Service này. Danh sách các hàm sẽ được liệt kê © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 12. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)  Chọn hàm Add. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 13. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)  Sau khi nhập các tham số vào, nhấn Invoke. Kết quả sẽ xuất hiện. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 14. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác  Tạo một Web Service khác. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 15. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Add Web Reference đến Web Service ta cần sử dụng.. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 16. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Nhập URL đến Web Service cần sử dụng. Rồi nhấn Add Reference © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 17. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Lúc này, trong Solution Explorer, sẽ có Web Reference mà ta vừa chọn. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 18. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Tạo một Web Method. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 19. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Kiểm tra Web service mới. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 20. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)  Kết quả. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản