intTypePromotion=1

Windows XP Language Interface Pack

Chia sẻ: Tuan Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
247
lượt xem
11
download

Windows XP Language Interface Pack

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Windows XP Language Interface Pack PHP Code: Afrikaans http://download.microsoft.com/download/c/4/d/c4d8c443-2bef-4150-8a5703d563409b3c/LIPSetup.msi Albanian http://download.microsoft.com/download/8/7/f/87fba188-6329-466e-8a8186244667a28a/LIPSetup.msi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows XP Language Interface Pack

  1. Windows XP Language Interface Pack PHP Code: Afrikaans http://download.microsoft.com/download/c/4/d/c4d8c443-2bef-4150-8a57- 03d563409b3c/LIPSetup.msi Albanian http://download.microsoft.com/download/8/7/f/87fba188-6329-466e-8a81- 86244667a28a/LIPSetup.msi Basque http://download.microsoft.com/download/0/3/f/03f18990-8bcc-44b0-8a1e- 03212e32fadb/LIPSETUP.msi Bengali http://download.microsoft.com/download/5/e/9/5e97eb0f-fe2b-42b5-9137- 0142568258e6/LIPSetup.msi Bosnian http://download.microsoft.com/download/3/c/9/3c97f240-d3ec-459f-a399- d82a687480f5/LIPSetup.msi Bulgarian http://download.microsoft.com/download/2/a/6/2a640262-6121-4418-8ec0- f6a11d1a0019/LIPSETUP.MSI Croatian http://download.microsoft.com/download/a/d/f/adf7d605-34a3-4612-b883- bf77be0413ae/LIPSETUP.MSI Estonian http://download.microsoft.com/download/0/1/2/0123edd7-8337-40f3-b4bf- 6bf930efd2aa/LIPSETUP.MSI
  2. Galician http://download.microsoft.com/download/4/8/e/48ed51cf-2262-4f71-a9b3- c1088dd3049f/LIPSETUP.msi Georgian http://download.microsoft.com/download/b/b/8/bb8bb098-bf16-486c-8b84- 7bd270b22493/LIPSetup.msi Gujarati http://download.microsoft.com/download/3/1/8/318a3de5-c57c-4614-9956- 802ea6a4353a/LIPSetup.msi Hindi http://download.microsoft.com/download/2/b/7/2b714dbf-1bb3-4077-9f43- bf2ae86c6815/LIPSETUP.MSI Icelandic http://download.microsoft.com/download/4/b/d/4bd42d4b-b8cb-4ac5-adeb- 288f23d2afc7/LIPSETUP.msi Indonesian http://download.microsoft.com/download/0/7/6/076b86da-0da4-47b7-adc4- b7c409ea96cb/LIPSETUP.msi Irish http://download.microsoft.com/download/3/5/5/355a91db-1d61-4ee8-ab8e- b5b489a744f4/LIPSetup.msi
  3. Kannada http://download.microsoft.com/download/e/a/0/ea0124ae-6b75-4d30-85bd- 8e655233f993/LIPSetup.msi Kazakh http://download.microsoft.com/download/9/5/3/9537e04d-82a6-4bae-b6ce- c8d9aae6780f/LIPSetup.msi Konkani http://download.microsoft.com/download/a/7/3/a73fd913-a843-40ba-8451- ef1c9892b6c6/LIPSetup.msi Latvian http://download.microsoft.com/download/5/e/d/5ed2751c-aa6d-4471-a1bf- 990f94eabf20/LIPSETUP.MSI Lithuanian http://download.microsoft.com/download/6/f/a/6fa7bf7e-a018-4747-9200- 3a5cd2972709/LIPSETUP.MSI Macedonian (FYROM) http://download.microsoft.com/download/3/2/7/32721a65-1fb7-40f5-af93- 07557642685c/LIPSetup.msi Malay http://download.microsoft.com/download/0/e/3/0e3ed8b0-8e3c-472e-bc01- f3d904df3874/LIPSETUP.msi
  4. Malayalam http://download.microsoft.com/download/6/3/d/63dbbd08-4d73-49ec-95dc- ad25b8fdf5bd/LIPSetup.msi Maltese http://download.microsoft.com/download/f/a/9/fa9c8d9e-0706-432b-b5ba- 523294043d6a/LIPSetup.msi Maori http://download.microsoft.com/download/2/2/6/226ba452-19f1-49eb-84c3- 4781bb734910/LIPSetup.msi Marathi http://download.microsoft.com/download/3/e/0/3e018b45-ac4d-4707-b4ec- e105cdedc09b/LIPSetup.msi Norwegian (Nynorsk) http://download.microsoft.com/download/4/1/e/41e36a2a-011d-4e50-8b27- d2dc4a09fb93/LIPSetup.msi Punjabi http://download.microsoft.com/download/6/5/2/65211078-b5d2-4496-b741- ab1d2cac3bc4/LIPSetup.msi Quechua http://download.microsoft.com/download/0/7/0/07015559-7b50-4bd9-a92b- e0affba4142b/LIPSetup.msi Romanian
  5. http://download.microsoft.com/download/1/f/1/1f16d798-8bb4-4dcb-a1d7- d208ae3f02cc/LIPSETUP.MSI Serbian (Cyrillic) http://download.microsoft.com/download/3/b/f/3bfc2bf8-c2dd-40e6-b842- 8a4eb6fcc42d/LIPSetup.msi Serbian (Latin) http://download.microsoft.com/download/8/9/c/89c7e3cd-69b3-4a5f-8a15- a2faedc1c2d2/LIPSetup.msi Spanish http://download.microsoft.com/download/3/2/0/3201246f-317c-4b84-bf51- c49ce0e838f0/LIPSETUP.msi Tamil http://download.microsoft.com/download/0/2/2/022d304f-502c-4e02-858f- bbe759180f92/LIPSetup.msi Telugu http://download.microsoft.com/download/4/b/c/4bcdefa4-6b36-4063-bc39- 9a6927fef3b1/LIPSetup.msi Thai http://download.microsoft.com/download/e/e/3/ee3675c9-50a0-4336-80f6- ba572bb474aa/LIPSETUP.MSI Tswana
  6. http://download.microsoft.com/download/7/4/c/74c6a8b9-2dc2-48b9-b522- 73a09645c65e/LIPSetup.msi Ukrainian http://download.microsoft.com/download/b/4/f/b4f6753a-320a-424c-a385- 00beb7338a6e/LIPSETUP.MSI Urdu http://download.microsoft.com/download/7/0/f/70f159c0-dcc9-403c-b4c6- b56e4941b569/LIPSetup.msi Vietnamese http://download.microsoft.com/download/a/8/4/a84d86b6-f982-480c-908c- 94863d34e760/LIPSetup.msi Welsh http://download.microsoft.com/download/3/2/d/32d110ea-91ab-4637-bb01- edf17ccb423b/LIPSETUP.MSI Zulu http://download.microsoft.com/download/0/9/9/0999464d-8d98-4280-8304- 9c52a6cc5671/LIPSetup.msi __________________ Windows XP SP3 (v3264) Code: http://download.microsoft.com/download/a/e/4/ae43e777-d69b-4b96-b554- d1a2a0f40fac/windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe Vừa cài xong, chạy 1 số ứng dụng thấy cũng good. đây là bản RC nhé các bạn. Đầu năm 2008 sẽ có bản chính thức __________________
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2