Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
155
lượt xem
4
download

Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng việt nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

  1. Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hoạt động ngoại hối Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Quản lý ngoại hối Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Nhà đầu tư nước ngoài m ở tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép. Trong vòng 2 ngày làm việc, Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức hoặc cá nhân) gửi hồ sơ đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam với Ngân h àng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối). • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tài kho ản 1. Bước 1 góp vốn mua cổ phần trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối). • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, hồ sơ được gửi thông qua ngân hàng thương m ại nơi mở tài kho ản góp vốn mua cổ phần. Ngân hàng thương mại nhận hồ sơ và gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)
  3. Mô tả bước Tên bước 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần để nh à đ ầu tư nước ngoài thực hiện việc các giao dịch góp vốn, mua cổ ph ần trong doanh nghiệp Việt Nam. Trường hợp không xác nhận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 3. Bước 3 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Văn bản xác nhận việc đăng ký tài kho ản sẽ được Ngân h àng Nhà nước Việt Nam gửi trực tiếp cho nhà đ ầu tư nước ngoài. • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Văn bản xác nhận việc đăng ký tài kho ản được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi cho nhà đầu tư nước ngo ài thông qua ngân hàng thương mại. H ồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt 1. Nam m ở tại ngân hàng thương mại (theo mẫu 01)
  4. Thành phần hồ sơ 2. - Chứng từ chứng minh địa vị pháp lý của nh à đầu tư nước ngoài - Xác nhận của ngân hàng thương mại về việc nh à đ ầu tư nước ngoài mở tài khoản 3. góp vốn mua cổ phần tại ngân h àng mình. Nội dung xác nhận bao gồm : tên, địa chỉ, quốc tịch của chủ tài khoản, số dư tài kho ản. Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ Thông tư số 1. phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại 03/2004/TT-NHNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản