Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia bị mất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
7
download

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia bị mất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế việt nam – campuchia bị mất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia bị mất

  1. Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia bị mất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 1. quả.
  2. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, 2. viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Phòng Kế hoạch Vận tải : Kiểm tra, trình ký xác nhận hồ sơ đề 3. nghị cấp phép vận tải đường bộ quốc tế Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận đường bộ quốc tế (phụ lục 6) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh vận tải của doanh 2. nghiệp
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao có công chứng Chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành vận tải 3. của người phụ trách kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kèm theo hợp đồng lao động với doanh nghiệp (nếu có) 4. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liên tiếp gần nhất Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ Thông tư số 10/2006/TT- 1. quốc tế ( mẫu số 6 ) BGTVT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  4. Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Thông tư số 1. pháp luật Việt Nam 10/2006/TT-BGTVT... Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vận tải Thông tư số 2. bằng ô tô theo quy định của pháp luật 10/2006/TT-BGTVT... Doanh nghiệp không vi phạm các quy định về hợp Thông tư số 3. đồng kinh tế và các quy định khác của pháp luật 10/2006/TT-BGTVT... Việt nam Doanh nghiệp không bị tuyên bố phá sản hoặc Thông tư số 4. đang trong tình trạng tuyên bố phá sản 10/2006/TT-BGTVT... Trình độ chuyên môn của người phụ trách kinh Thông tư số 5. doanh vận tải của doanh nghiệp phải có bằng đại 10/2006/TT-BGTVT... học chuyên ngành vận tải đường bộ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm Thông tư số 6. liên tiếp gần nhất được cơ quan tài chính địa 10/2006/TT-BGTVT... phương hoặc đơn vị kiểm toán xác nhận

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản