Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
5
download

Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

  1. Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong trường hợp không cần kiểm tra và lấy mẫu phân tích, cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về việc chủ dự án đã hoàn thành các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; - Chậm nhất là 25 ngày làm việc kể từ
  2. ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra hiện trường và lấy mẫu phân tích, cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về việc chủ dự án đã hoàn thành các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. - Trường hợp thấy dự án chưa đủ điều kiện để xác nhận, cơ quan chức năng sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu cho chủ dự án biết để tiếp tục thực hiện. Thời gian chủ dự án hoàn thành các yêu cầu này không được tính vào thời hạn 25 ngày làm việc nêu trên. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ dự án gửi văn bản báo cáo và đề nghị xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường gửi Bộ 1. TN&MT, cụ thể tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Môi trường. Bộ TN&MT sẽ xem xét và đối chiếu hồ sơ thiết kế, xây lắp các 2. công trình xử lý môi trường với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; trường hợp phát hiện những điểm không phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong
  3. Tên bước Mô tả bước thời hạn không quá 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo cáo, phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để điều chỉnh, bổ sung; Trong trường hợp cần thiết, thành lập Đoàn kiểm tra và phối hợp 3. với CQ BVMT địa phương thực hiện việc kiểm tra; lập biên bản kiểm tra. Trong trường hợp đủ điều kiện Bộ TN&MT cấp giấy xác nhận 4. việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 20 Thông tư 05/2008/TT- 1. BTNMT ngày 08/12/2008 2. 03 báo cáo về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại
  4. Thành phần hồ sơ Phụ lục 19 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 3. 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và BVMT 4. 01 bộ chứng chỉ giám định có liên quan Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện các nội dung Thông tư số của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo 1. 05/2008/TT- cáo đánh giá tác động môi trường- Phụ lục 20 Thông BTNMT... tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản